×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor giver Kina sine borgere point?

Hvorfor giver Kina sine borgere point?

I den kinesiske by Rongcheng får 740.000 voksne indbyggere i 2018 -

- tildelt en konto med 1.000 point, som de kan få flere af eller miste.

Lidt ligesom i et spil, bare i virkeligheden.

De mister fem point, hvis de kører for stærkt i trafikken -

- men får 30 point for en god gerning -

- fx at hjælpe en slægtning i nød.

I byen har man kunnet se lister med borgere med en særlig høj score -

- samt deres portrætter.

De får adgang til billige lån og rabat på varmeregningen.

Det er ikke et enkeltstående tilfælde.

Andre steder i Kina er lignende forsøgsinitiativer sat i gang.

Systemet kritiseres i de vestlige medier.

Der er foruroligende nyt fra Kina.

Det er den ultimative overvågning. Nej tak.

For hvad hvis man får en dårlig score?

Lad os se nærmere på det her kinesiske sociale kreditsystem.

Landets 1,3 mia. indbyggere kan optjene socialpoint.

Regeringen prøver at rense samfundet ved at belønne dem -

- der er pålidelige og straffe dem, der ikke er.

Da systemet blev præsenteret i 2014 -

- var det som løsningen på det kinesiske samfunds tillidsproblem.

På 40 år er Kina gået fra landbrugssamfund til industrisamfund.

Til sammenligning tog dén udvikling i Danmark cirka 150 år.

Millioner af kinesere er altså gået fra at leve i små samfund -

- til at bo i millionbyer med masser af fremmede omkring sig.

Og gået fra at handle med få i nærområdet til en masse fremmede -

- som de ikke har nogen forudsætning for at stole på.

I 2008 skete der noget, der sparkede til en frygt -

- som siden har spredt sig i det kinesiske samfund.

Hundredtusindvis af spædbørn blev syge af en modermælkserstatning -

- som var baseret på giftigt mælkepulver. Seks børn mistede livet.

De fik dødsdomme for at fremstille og sælge de forgiftede produkter.

Ifølge iagttagere er mælkeskandalen bare ét eksempel ud af mange -

- der i årtier har spredt mistillid til virksomheder og mellem kineserne.

Bankvæsenets kundetillid har også været lav.

Der er ikke er et kreditsystem, der kan oplyse om dårlige betalere -

- som vi i Danmark har RKI, et register over dårlige betalere.

Derfor har det været svært for almindelige kinesere at låne penge.

Det er bl.a. de udfordringer, som det sociale kreditsystem skal kunne løse.

Lad os se på, hvad vi ved om systemet.

For det første er det ikke ét system, men mange systemer.

Der er tre kategorier.

Der er en slags "Trustpilot" for virksomhedernes troværdighed.

Der er et system af "sortlister", som man kan ende på som borger.

Og så er der det sociale pointsystem, som du måske har hørt om før

Kreditsystemet blev annonceret i 2014 uden en brugerguide.

Derfor har der været forskellige forsøgsprojekter rundtom i Kina.

I Rongcheng er det, man får point for, ligesom de andre forsøg -

- lavet efter retningslinjer fra regeringen.

Indbyggerne får 1000 point -

- som veksles til en karakter fra A+++ til D, hvor D er dårligst.

I Rongcheng falder man til et C, hvis man kører, når man har drukket.

Spørgsmålet er , hvad der sker, når point-scoren falder.

Med en god score kan man få billige lån og rabat på varmeregningen.

Med en dårlig score får man svært ved at gøre karriere i det offentlige.

En leder kan kun blive forfremmet, hvis personen har en score på over A.

Og der er mere direkte konsekvenser, og nu kommer vi til sortlisterne.

For styret har nationale sortlister, man helst ikke vil ende på.

I april 2018 var kinesere på sorte lister blevet blokeret fra -

- at købe 11 millioner flybilletter og 4 millioner togbilletter.

Folk på listerne bliver offentligt udskammet med navns nævnelse.

I byen Shijiazhuang kan man i en app se -

- hvem der i en 500 meters radius er sortlistet.

Man kan ende på de her sortlister -

- hvis man fx ikke har betalt sine bøder eller er gået overfor rødt.

Fordi det endelige system ikke er på plads endnu, er det svært at se -

- hvor store konsekvenser systemet får for den enkelte kineser.

Hvad siger den enkelte borger?

Ifølge en undersøgelse fra 2018 -

- hvor forskere fra Berlin spurgte 2209 kinesere –

- er 80 % af dem positive eller meget positive over for pointsystemet.

Selvom der er usikkerheder forbundet med undersøgelsen -

- stemmer svarerne overens med andre undersøgelser.

Det kan måske lyde ekstremt i vestlige ører -

- men i Danmark bliver vi også bedømt.

Er man kommet i RKI, er det nærmest umuligt at få et lån.

Imellem hinanden uddeler vi også point.

På Instagram følger vi hinanden. Vi liker og disliker på YouTube.

På Airbnb bedømmer vi, hvor gode gæster, vi er.

Alle de faktorer forsøger kommuniststyret samle i ét system -

- hvor regeringen er overdommer.

Det samlede nationale pointsystem skulle stå klar i 2020 -

- men det er stadig under udvikling.

Menneskeretsorganisationer og eksperter er bekymrede for systemet.

Ifølge dem bliver det allerede nu brugt til politisk undertrykkelse.

Nogle kalder det verdens største fængsel.

Der foregår tortur og hjernevask.

En påstand, Kina afviser.

Et af de værste eksempler på undertrykkelse -

- ser vi hos de muslimske uighurer i Xinjiang-provinsen.

En million muslimer er sendt i interneringslejre -

- hvor de bliver udsat for tortur og ondskabsfuld behandling.

Her presses de gennem intimidering og magtanvendelse til at indordne sig.

Gennem massiv overvågning holdes der øje med, om de følger styrets regler.

Kinas sociale kreditsystem består nu af flere systemer og projektforsøg -

- som kan samles til ét.

Kritikerne frygter, at det, sammen med overvågningsprogrammerne -

- kan give styret uanet magt til at kontrollere befolkningen.

Så politikere, eksperter og menneskeretsorganisationer -

- holder skarpt øje med, hvordan systemet udvikler sig.

Tak, fordi du så med. Som nævnt bedømmer vi også hinanden i Danmark.

Lige nu ligger der en serie på DRTV, "Salsa".

Den har jeg lagt et link til her.

Det er en serie, hvor unge bedømmer sexpræstationer via en app.

Fra 10, hvis det var godt, til 1, hvis det var mindre godt.

Er det det okay, at bedømme hinanden på den måde?

Del det med os i kommentarfeltet.

Hvorfor giver Kina sine borgere point? Warum gibt China seinen Bürgern Punkte? Why does China give its citizens points? Waarom geeft China zijn burgers punten? Porque é que a China dá pontos aos seus cidadãos? Varför ger Kina sina medborgare poäng?

I den kinesiske by Rongcheng får 740.000 voksne indbyggere i 2018 - In the Chinese city of Rongcheng, 740,000 adult inhabitants in 2018 A cidade chinesa de Rongcheng terá 740.000 habitantes adultos em 2018.

- tildelt en konto med 1.000 point, som de kan få flere af eller miste. - assigned an account with 1,000 points, which they can gain more of or lose. - atribuíram uma conta com 1.000 pontos, que podem ganhar mais ou perder.

Lidt ligesom i et spil, bare i virkeligheden. A bit like a game, but in real life. Um pouco como um jogo, mas na vida real.

De mister fem point, hvis de kører for stærkt i trafikken - They lose five points if they speed in traffic. Perdem cinco pontos se acelerarem no trânsito

- men får 30 point for en god gerning - - but gets 30 points for a good deed - mas recebe 30 pontos por uma boa acção

- fx at hjælpe en slægtning i nød. - For example, helping a relative in need. - por exemplo, ajudar um familiar em necessidade.

I byen har man kunnet se lister med borgere med en særlig høj score - In the city, you have been able to see lists of citizens with a particularly high score Na cidade, é possível ver listas de cidadãos com uma pontuação particularmente elevada

- samt deres portrætter. - as well as their portraits. - bem como os seus retratos.

De får adgang til billige lån og rabat på varmeregningen. They get access to cheap loans and discounts on heating bills. Têm acesso a empréstimos baratos e descontos em contas de aquecimento.

Det er ikke et enkeltstående tilfælde. This is not an isolated case. Este não é um caso isolado.

Andre steder i Kina er lignende forsøgsinitiativer sat i gang. Elsewhere in China, similar trial initiatives are underway. Noutro lugar na China, foram lançadas iniciativas experimentais semelhantes.

Systemet kritiseres i de vestlige medier. The system is criticized in the Western media. O sistema é criticado nos meios de comunicação social ocidentais.

Der er foruroligende nyt fra Kina. There's disturbing news from China. Há notícias preocupantes da China.

Det er den ultimative overvågning. Nej tak. It's the ultimate surveillance. No, thank you, no. É a derradeira vigilância. Não, não, não. Não, obrigado.

For hvad hvis man får en dårlig score? Because what if you get a bad score? Porque e se obtiver uma má pontuação?

Lad os se nærmere på det her kinesiske sociale kreditsystem. Let's take a closer look at this Chinese social credit system. Vamos dar uma vista de olhos mais atenta a este sistema de crédito social chinês.

Landets 1,3 mia. indbyggere kan optjene socialpoint. The country's 1.3 billion inhabitants can earn social points. Os 1,3 mil milhões de habitantes do país podem ganhar pontos sociais.

Regeringen prøver at rense samfundet ved at belønne dem - The government is trying to cleanse society by rewarding them O governo tenta sanear a sociedade, recompensando-os

- der er pålidelige og straffe dem, der ikke er. - that are reliable and penalize those that are not. - que são dignos de confiança e penalizam aqueles que não o são.

Da systemet blev præsenteret i 2014 - When the system was introduced in 2014 Quando o sistema foi apresentado em 2014

- var det som løsningen på det kinesiske samfunds tillidsproblem. - it was the solution to the Chinese community's trust problem. - foi visto como a solução para o problema da confiança da sociedade chinesa.

På 40 år er Kina gået fra landbrugssamfund til industrisamfund. In 40 years, China has gone from an agricultural society to an industrial society.

Til sammenligning tog dén udvikling i Danmark cirka 150 år. In comparison, this development in Denmark took around 150 years. Em comparação, este desenvolvimento na Dinamarca demorou cerca de 150 anos.

Millioner af kinesere er altså gået fra at leve i små samfund - Millions of Chinese people have gone from living in small communities Milhões de chineses deixaram assim de viver em pequenas comunidades

- til at bo i millionbyer med masser af fremmede omkring sig. - to living in million-dollar cities with lots of strangers around. - viver em cidades de milhões de habitantes com muitos estranhos por perto.

Og gået fra at handle med få i nærområdet til en masse fremmede - And gone from dealing with a few locals to a lot of strangers E passou do comércio com poucos habitantes locais para muitos estranhos

- som de ikke har nogen forudsætning for at stole på. - that they have no basis to trust. - em quem não têm base para confiar.

I 2008 skete der noget, der sparkede til en frygt - In 2008, something happened that kicked off a fear Em 2008, algo aconteceu que desencadeou um medo

- som siden har spredt sig i det kinesiske samfund. - which has since spread throughout Chinese society. - que desde então se espalhou pela sociedade chinesa.

Hundredtusindvis af spædbørn blev syge af en modermælkserstatning - Hundreds of thousands of babies got sick from an infant formula Centenas de milhares de bebés adoeceram devido a uma fórmula infantil

- som var baseret på giftigt mælkepulver. Seks børn mistede livet. - which was based on toxic milk powder. Six children lost their lives. - que se baseava em leite em pó tóxico. Seis crianças perderam as suas vidas.

De fik dødsdomme for at fremstille og sælge de forgiftede produkter. They received death sentences for making and selling the poisoned products. Receberam sentenças de morte por terem fabricado e vendido os produtos envenenados.

Ifølge iagttagere er mælkeskandalen bare ét eksempel ud af mange - According to observers, the milk scandal is just one example of many. De acordo com os observadores, o escândalo do leite é apenas um exemplo de muitos

- der i årtier har spredt mistillid til virksomheder og mellem kineserne. - that for decades has spread distrust in businesses and between Chinese people. - que durante décadas espalhou a desconfiança nas empresas e entre os chineses.

Bankvæsenets kundetillid har også været lav. Banking customer confidence has also been low. A confiança dos clientes bancários também tem sido baixa.

Der er ikke er et kreditsystem, der kan oplyse om dårlige betalere - There is no credit system that can provide information about bad payers

- som vi i Danmark har RKI, et register over dårlige betalere. - as we in Denmark have RKI, a register of bad payers. - uma vez que na Dinamarca temos o RKI, um registo de maus pagadores.

Derfor har det været svært for almindelige kinesere at låne penge. As a result, it has been difficult for ordinary Chinese to borrow money. Como resultado, tem sido difícil para o chinês comum pedir dinheiro emprestado.

Det er bl.a. de udfordringer, som det sociale kreditsystem skal kunne løse. These are some of the challenges that the social credit system must be able to solve. Estes estão entre os desafios que o sistema de crédito social deve ser capaz de enfrentar.

Lad os se på, hvad vi ved om systemet. Let's look at what we know about the system. Vejamos o que sabemos sobre o sistema.

For det første er det ikke ét system, men mange systemer. Firstly, it's not one system, but many systems. Em primeiro lugar, não é um sistema, mas muitos sistemas.

Der er tre kategorier. There are three categories. Existem três categorias.

Der er en slags "Trustpilot" for virksomhedernes troværdighed. There's a sort of 'Trustpilot' for business credibility. Existe uma espécie de 'Trustpilot' para a credibilidade empresarial.

Der er et system af "sortlister", som man kan ende på som borger. There is a system of "blacklists" that you can end up on as a citizen. Existe um sistema de "listas negras" em que os cidadãos podem acabar por ficar.

Og så er der det sociale pointsystem, som du måske har hørt om før And then there's the social points system, which you may have heard of before E depois há o sistema de pontos sociais, do qual já deve ter ouvido falar antes

Kreditsystemet blev annonceret i 2014 uden en brugerguide. The credit system was announced in 2014 without a user guide.

Derfor har der været forskellige forsøgsprojekter rundtom i Kina. That's why there have been various pilot projects around China. É por isso que tem havido vários projectos-piloto em toda a China.

I Rongcheng er det, man får point for, ligesom de andre forsøg - In Rongcheng, what you get points for, just like the other attempts Em Rongcheng, aquilo por que se ganha pontos, tal como as outras tentativas

- lavet efter retningslinjer fra regeringen. - made according to government guidelines. - feitas de acordo com as orientações governamentais.

Indbyggerne får 1000 point - Residents get 1000 points. Os habitantes recebem 1000 pontos

- som veksles til en karakter fra A+++ til D, hvor D er dårligst. - which is converted to a grade from A+++ to D, with D being the worst. - que é convertido numa nota de A+++ para D, sendo D o pior.

I Rongcheng falder man til et C, hvis man kører, når man har drukket. In Rongcheng, you'll drop to a C if you drive when you've been drinking. Em Rongcheng, se conduzir quando tiver estado a beber, desce a um C.

Spørgsmålet er , hvad der sker, når point-scoren falder. The question is what happens when the score drops. A questão é o que acontece quando a pontuação cai.

Med en god score kan man få billige lån og rabat på varmeregningen. With a good score, you can get cheap loans and discounts on heating bills. Com uma boa pontuação, pode obter empréstimos baratos e descontos nas suas contas de aquecimento.

Med en dårlig score får man svært ved at gøre karriere i det offentlige. A low score makes it difficult to pursue a career in the public sector. Uma pontuação baixa torna difícil a prossecução de uma carreira no sector público.

En leder kan kun blive forfremmet, hvis personen har en score på over A. A manager can only be promoted if they have a score above A. Um gestor só pode ser promovido se tiver uma pontuação acima de A.

Og der er mere direkte konsekvenser, og nu kommer vi til sortlisterne. And there are more direct consequences, and now we come to the blacklists. E há consequências mais directas, e agora chegamos às listas negras.

For styret har nationale sortlister, man helst ikke vil ende på. Because the government has national blacklists you don't want to end up on.

I april 2018 var kinesere på sorte lister blevet blokeret fra - By April 2018, blacklisted Chinese had been blocked from Em Abril de 2018, os cidadãos chineses inscritos na lista negra tinham sido bloqueados de

- at købe 11 millioner flybilletter og 4 millioner togbilletter. - to buy 11 million airline tickets and 4 million train tickets. - para comprar 11 milhões de bilhetes de avião e 4 milhões de bilhetes de comboio.

Folk på listerne bliver offentligt udskammet med navns nævnelse. People on the lists are publicly shamed by name. As pessoas nas listas são publicamente envergonhadas pelo nome.

I byen Shijiazhuang kan man i en app se - In the city of Shijiazhuang, you can see in an app Na cidade de Shijiazhuang, uma aplicação permite-lhe ver

- hvem der i en 500 meters radius er sortlistet. - who in a 500 meter radius is blacklisted. - que está na lista negra dentro de um raio de 500 metros.

Man kan ende på de her sortlister - You can end up on these blacklists Pode acabar nestas listas negras

- hvis man fx ikke har betalt sine bøder eller er gået overfor rødt. - for example, if you haven't paid your fines or have run a red light. - se, por exemplo, não tiver pago as suas multas ou se tiver passado um sinal vermelho.

Fordi det endelige system ikke er på plads endnu, er det svært at se - Because the final system isn't in place yet, it's hard to see Como o sistema final ainda não está em vigor, é difícil de ver

- hvor store konsekvenser systemet får for den enkelte kineser. - how much of an impact the system will have on individual Chinese people. - o impacto do sistema em cada povo chinês.

Hvad siger den enkelte borger? What does the individual citizen say? O que dizem os cidadãos individuais?

Ifølge en undersøgelse fra 2018 - According to a 2018 study De acordo com um estudo de 2018

- hvor forskere fra Berlin spurgte 2209 kinesere – - where researchers from Berlin asked 2209 Chinese people - onde investigadores de Berlim perguntaram a 2209 chineses

- er 80 % af dem positive eller meget positive over for pointsystemet. - 80% of them are positive or very positive about the points system. - 80% deles são positivos ou muito positivos sobre o sistema de pontos.

Selvom der er usikkerheder forbundet med undersøgelsen - Although there are uncertainties associated with the survey Embora haja incertezas associadas ao inquérito

- stemmer svarerne overens med andre undersøgelser. - the answers are consistent with other studies. - as respostas são consistentes com outros inquéritos.

Det kan måske lyde ekstremt i vestlige ører - This may sound extreme to Western ears - but Isto pode soar extremo aos ouvidos ocidentais.

- men i Danmark bliver vi også bedømt. - but in Denmark we are also judged. - mas na Dinamarca também somos julgados.

Er man kommet i RKI, er det nærmest umuligt at få et lån. If you have been registered in RKI, it is almost impossible to get a loan. Se tiver um registo RKI, é quase impossível obter um empréstimo.

Imellem hinanden uddeler vi også point. Between each other, we also award points. Entre si, também atribuímos pontos.

På Instagram følger vi hinanden. Vi liker og disliker på YouTube. On Instagram, we follow each other. We like and dislike on YouTube. Na Instagram, seguimo-nos uns aos outros. Gostamos e não gostamos no YouTube.

På Airbnb bedømmer vi, hvor gode gæster, vi er. At Airbnb, we rate how good a guest we are. Na Airbnb, avaliamos como somos bons convidados.

Alle de faktorer forsøger kommuniststyret samle i ét system - The communist regime tries to bring all these factors into one system - the

- hvor regeringen er overdommer. - where the government is the arbiter. - onde o governo é o juiz principal.

Det samlede nationale pointsystem skulle stå klar i 2020 - The unified national points system should be ready in 2020. O sistema unificado de pontos nacionais deve ser finalizado em 2020

- men det er stadig under udvikling. - but it's still in development. - mas ainda está em desenvolvimento.

Menneskeretsorganisationer og eksperter er bekymrede for systemet. Human rights organizations and experts are concerned about the system. As organizações de direitos humanos e os peritos estão preocupados com o sistema.

Ifølge dem bliver det allerede nu brugt til politisk undertrykkelse. According to them, it is already being used for political repression. Segundo eles, já está a ser utilizado para a repressão política.

Nogle kalder det verdens største fængsel. Some call it the world's largest prison.

Der foregår tortur og hjernevask. There is torture and brainwashing. Há tortura e lavagem ao cérebro.

En påstand, Kina afviser. A claim China denies. Uma queixa que a China nega.

Et af de værste eksempler på undertrykkelse - One of the worst examples of oppression Um dos piores exemplos de opressão

- ser vi hos de muslimske uighurer i Xinjiang-provinsen. - we see with the Muslim Uighurs in the Xinjiang province. - vemos com os Uighurs muçulmanos na província de Xinjiang.

En million muslimer er sendt i interneringslejre - One million Muslims have been sent to internment camps Um milhão de muçulmanos foram enviados para campos de internamento

- hvor de bliver udsat for tortur og ondskabsfuld behandling. - where they are subjected to torture and cruel treatment. - onde são sujeitos a tortura e tratamento cruel.

Her presses de gennem intimidering og magtanvendelse til at indordne sig. Here, they are pressured to comply through intimidation and force. Aqui, são pressurizados através da intimidação e do uso da força para cumprir.

Gennem massiv overvågning holdes der øje med, om de følger styrets regler. Massive surveillance is used to keep an eye on whether they are following the rules of the board. São monitorizados em grande escala para se certificarem de que estão a seguir as regras do regime.

Kinas sociale kreditsystem består nu af flere systemer og projektforsøg - China's social credit system now consists of multiple systems and project trials O sistema de crédito social da China consiste agora em vários sistemas e ensaios de projectos

- som kan samles til ét. - that can be combined into one. - que podem ser combinados num só.

Kritikerne frygter, at det, sammen med overvågningsprogrammerne - Critics fear that, along with the surveillance programs, it will Os críticos receiam que, juntamente com os programas de vigilância, possa

- kan give styret uanet magt til at kontrollere befolkningen. - can give the regime unlimited power to control the population. - pode dar ao regime um poder sem precedentes para controlar a população.

Så politikere, eksperter og menneskeretsorganisationer - So politicians, experts and human rights organizations Assim, políticos, peritos e organizações de direitos humanos

- holder skarpt øje med, hvordan systemet udvikler sig. - keeps a close eye on how the system develops. - vigia de perto a forma como o sistema evolui.

Tak, fordi du så med. Som nævnt bedømmer vi også hinanden i Danmark. Thank you for watching. As mentioned, we also judge each other in Denmark. Obrigado por estarem atentos. Como mencionado, também nos julgamos uns aos outros na Dinamarca.

Lige nu ligger der en serie på DRTV, "Salsa". Right now there is a series on DRTV, "Salsa". Existe actualmente uma série sobre a DRTV, 'Salsa'.

Den har jeg lagt et link til her. I've added a link to it here.

Det er en serie, hvor unge bedømmer sexpræstationer via en app. It's a series where young people rate sex performance via an app. É uma série na qual os jovens avaliam o desempenho sexual através de uma aplicação.

Fra 10, hvis det var godt, til 1, hvis det var mindre godt. From 10 if it was good to 1 if it was less good. De 10 se fosse bom para 1 se fosse menos bom.

Er det det okay, at bedømme hinanden på den måde? Is it okay to judge each other like that? É correcto julgarmo-nos uns aos outros desta forma?

Del det med os i kommentarfeltet. Share it with us in the comments section. Partilhe-o connosco na secção de comentários.