×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor gaber du?

Hvorfor gaber du?

Jeg har en udfordring til dig. Kom igennem hele videoen uden at gabe.

Du har nok bemærket, at det ikke er så nemt.

Der er mange teorier om, hvorfor vi gaber.

Vi gaber allerede inden vi er født Som fostre i livmoderen

Hvorfor, ved vi ikke

En forklaring for voksne har længe været -

- at vi gaber for at få ekstra ilt til lungerne og ud i blodet.

En simpel måde at modarbejde træthed på.

Nyere undersøgelser peger i en anden retning.

Det er svært at være sikker på hvorfor vi gaber

En nyere formodning er -

- at vi gaber for at regulere hjernens temperatur.

Når vi gaber, indånder vi kold luft, som køler hjernen ned, hvis den er for varm.

Forskerne brugte testpersoner, der fik et varmt eller koldt kompres på nakken -

- så forskerne kunne kontrollere temperaturen i personernes hjerner.

Dem med en højere temperatur var mere tilbøjelige til at gabe end dem med lav.

Ved at gabe øger du hjerterytmen og blodtrykket.

Når du strækker kæben, øges blodtilførslen i nakke, hoved og ansigt.

Ligesom en radiator erstatter du det varme blod i hjernen med koldt.

Men det forklarer ikke, hvorfor gab smitter.

Den mest udbredte forklaring er empati.

Et smittende gab ses ikke blandt folk med manglende empatisk forståelse.

Autister eller psykopater lader sig ikke smitte så let af gab.

Børn under fire-fem år smittes heller ikke af gab, som de fleste voksne gør -

- fordi deres evne til at identificere andres følelser ikke er færdigudviklede.

Empati spiller en rolle i et smittende gab. Vi flokdyr er mere tilbøjelige til -

- at blive smittet af et gab fra en, vi kender godt, end en fremmed.

Så har du ikke gabt endnu, er dine empatiske evner måske ikke helt i top.

Eller også er vi to bare ikke så gode venner, som jeg troede.

Kunne du ikke lade være med at gabe, så giv videoen et like -

- og abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det.

Hvorfor gaber du? Warum gähnst du? Why do you yawn?

Jeg har en udfordring til dig. Kom igennem hele videoen uden at gabe. I have a challenge for you, get through the whole video without yawning.

Du har nok bemærket, at det ikke er så nemt. As you may have noticed, it's not that easy.

Der er mange teorier om, hvorfor vi gaber. There are many theories as to why we yawn.

Vi gaber allerede inden vi er født Som fostre i livmoderen We yawn even before we are born Like fetuses in the womb

Hvorfor, ved vi ikke Why, we don't know

En forklaring for voksne har længe været - An explanation for adults has long been

- at vi gaber for at få ekstra ilt til lungerne og ud i blodet. - We yawn to get extra oxygen to the lungs and into the bloodstream.

En simpel måde at modarbejde træthed på. A simple way to counteract fatigue.

Nyere undersøgelser peger i en anden retning. Recent studies point in a different direction.

Det er svært at være sikker på hvorfor vi gaber It's hard to be sure why we yawn

En nyere formodning er - A more recent assumption is

- at vi gaber for at regulere hjernens temperatur. - that we yawn to regulate brain temperature.

Når vi gaber, indånder vi kold luft, som køler hjernen ned, hvis den er for varm. When we yawn, we breathe in cold air, which cools the brain if it's too hot.

Forskerne brugte testpersoner, der fik et varmt eller koldt kompres på nakken - The researchers used test subjects who were given a hot or cold compress on the neck

- så forskerne kunne kontrollere temperaturen i personernes hjerner. - so researchers could control the temperature of the subjects' brains.

Dem med en højere temperatur var mere tilbøjelige til at gabe end dem med lav. Those with a higher temperature were more likely to yawn than those with a low temperature.

Ved at gabe øger du hjerterytmen og blodtrykket. Yawning increases your heart rate and blood pressure.

Når du strækker kæben, øges blodtilførslen i nakke, hoved og ansigt. Stretching the jaw increases blood flow to the neck, head and face.

Ligesom en radiator erstatter du det varme blod i hjernen med koldt. Like a radiator, you replace the hot blood in your brain with cold.

Men det forklarer ikke, hvorfor gab smitter. But that doesn't explain why yaws are contagious.

Den mest udbredte forklaring er empati. The most common explanation is empathy.

Et smittende gab ses ikke blandt folk med manglende empatisk forståelse. A contagious yawn is not seen among people with a lack of empathic understanding.

Autister eller psykopater lader sig ikke smitte så let af gab. Autistic people or psychopaths are not so easily infected by yawners.

Børn under fire-fem år smittes heller ikke af gab, som de fleste voksne gør - Children under the age of four or five are not infected by yaws, as most adults are.

- fordi deres evne til at identificere andres følelser ikke er færdigudviklede. - because their ability to identify the emotions of others is not fully developed.

Empati spiller en rolle i et smittende gab. Vi flokdyr er mere tilbøjelige til - Empathy plays a role in a contagious yawn. We herd animals are more likely to

- at blive smittet af et gab fra en, vi kender godt, end en fremmed. - being infected by a yawn from someone we know well than a stranger.

Så har du ikke gabt endnu, er dine empatiske evner måske ikke helt i top. So if you haven't yawned yet, your empathy skills may not be up to scratch.

Eller også er vi to bare ikke så gode venner, som jeg troede.

Kunne du ikke lade være med at gabe, så giv videoen et like - If you couldn't stop yawning, give the video a like.

- og abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. - and subscribe to the channel if you haven't already.