×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor flyver stærene i flok?

Hvorfor flyver stærene i flok?

Hver sorte prik, du ser her, er en stær.

De danser i formationer af op til en million -

- noget af det mest spektakulære i dansk natur.

Det hedder sort sol, fordi stærene kan fylde horisonten og skygge for solen.

Flokken er et forsvar, så selvom det er et smukt og endda meditativt syn -

- er sort sol et spørgsmål om liv eller død.

Stærene findes mange steder og kan ses i Danmark hele året -

- hyppigst marts-oktober.

Sort sol er tydeligst i begyndelsen af foråret, og igen i efteråret.

De samler sig især i Tøndermarsken i Sydvestdanmark -

- det perfekte habitat med masser af sovepladser i tagrør -

- og masser af mad i form af dem her: stankelbenslarver og gåsebillelarver.

Stæren ligger ikke øverst i fødekæden. Derfor er flokken livsnødvendig.

Prøv et lille forsøg. Luk et øje og prøv at ramme med to fingre på spidserne.

Det er ikke helt så nemt. Prøv så igen med begge øjne åbne.

Det er lidt nemmere, fordi dine øjne er placeret forrest i hovedet.

Det er et kendetegn ved rovdyr som mennesker, ulve og løver.

Det er en fordel, når vi skal vurdere afstand.

Til gengæld er vores synsvidde begrænset.

Hos byttedyr er det omvendt. Her sidder øjnene næsten på siden af hovedet.

Det er for at maksimere synsvidden og holde øje med farer.

Stæren er et rovdyr med fremadrettede øjne.

Den er dårlig til at holde øje med farer som musvåger, falke og høge.

Derfor er flokken vigtig. Tusindvis af øjne spotter lettere en sulten rovfugl.

Samtidig virker de store flokke forvirrende for rovdyr.

Med så mange flyvende frokoster er det svært at udvælge bare én.

Flokfænomenet er ikke enestående. Mange dyr benytter taktikken.

Ryler flyver i flokke, sild svømmer i stimer -

- gnuer lever i flokke, og også mennesker færdes i flok.

Man er mange til at holde øje. Selvom vi ikke føler os som et byttedyr -

- lå vi engang nede ad fødekæden.

Dengang levede vi i flokke. Reagerede nogen på fare, stak man af.

Instinktet sidder stadig i os -

- så man løber selv, hvis andre løber rædselsslagne væk.

I stæreflokken fungerer det på samme måde.

Ser en stær en rovfugl, vil den flyve ind mod midten af flokken.

På et splitsekund ændres bevægelsen fra glidende og langtrukken -

- til kompakt og ofte kugleformet.

Det gør det vanskeligt at udvælge en fugl at angribe.

Det ser man tydeligt på den her optagelse.

En rovfugl vil slå kløerne i en stær. Læg mærke til, hvordan flokken bevæger sig.

Ved den manøvre følger de andre stære parallelle baner og undgår sammenstød.

Det er instinkt. Et andet instinkt hjælper med at undgå kollisioner.

De drejer til højre, hvis de er på kollisionskurs.

Men hvordan ved stæren, hvordan den skal bevæge sig i flokken?

Optagelser har vist, at en stær orienterer sig i forhold til syv naboer -

- der igen orienterer sig i forhold til deres syv nærmeste naboer.

Syv er formentlig det magiske tal -

- fordi det er det højeste antal, en stærs hjerne kan kapere.

Syv er nok til at bevare sammenhængen i flokken -

- og undgå at blive til foder for fjendtlige fugle.

Sort sol tiltrækker tusinder af turister. Selvom det ligner en fredelig dans -

- er det en kamp for livet for hver stær, så den ikke tages af en rovfugl.

Stærene forsvarer sig også på en anden måde.

De gylper og skider, og angriberen må lande, fordi fjerene klistrer sammen.

Det sker ret sjældent. Kunne du lide videoen, så tryk like og subscribe.

Tak, fordi du så med.


Hvorfor flyver stærene i flok? Warum fliegen die Stare in Schwärmen? Why do starlings fly in flocks? Waarom vliegen spreeuwen in zwermen? Чому шпаки літають зграями?

Hver sorte prik, du ser her, er en stær. Every black dot you see here is a starling.

De danser i formationer af op til en million - They dance in formations of up to a million.

- noget af det mest spektakulære i dansk natur. - some of the most spectacular in Danish nature.

Det hedder sort sol, fordi stærene kan fylde horisonten og skygge for solen. It's called a black sun because starlings can fill the horizon and block out the sun.

Flokken er et forsvar, så selvom det er et smukt og endda meditativt syn - The herd is a defense, so while it's a beautiful and even meditative sight

- er sort sol et spørgsmål om liv eller død. - black sun is a matter of life or death.

Stærene findes mange steder og kan ses i Danmark hele året - The starlings are found in many places and can be seen in Denmark all year round.

- hyppigst marts-oktober. - most commonly March-October.

Sort sol er tydeligst i begyndelsen af foråret, og igen i efteråret. Black sun is most evident in early spring and again in the fall.

De samler sig især i Tøndermarsken i Sydvestdanmark - They especially congregate in the Tønder Marsh in southwest Denmark.

- det perfekte habitat med masser af sovepladser i tagrør - - the perfect habitat with plenty of sleeping spots in reeds

- og masser af mad i form af dem her: stankelbenslarver og gåsebillelarver. - and plenty of food in the form of these: stinkbug larvae and goose beetle larvae.

Stæren ligger ikke øverst i fødekæden. Derfor er flokken livsnødvendig. The starling is not at the top of the food chain. Therefore, the herd is vital.

Prøv et lille forsøg. Luk et øje og prøv at ramme med to fingre på spidserne. Try a little experiment. Close one eye and try to hit the tips with two fingers.

Det er ikke helt så nemt. Prøv så igen med begge øjne åbne. It's not quite that easy. Then try again with both eyes open.

Det er lidt nemmere, fordi dine øjne er placeret forrest i hovedet. It's a little easier because your eyes are at the front of your head.

Det er et kendetegn ved rovdyr som mennesker, ulve og løver. It is a characteristic of predators such as humans, wolves and lions.

Det er en fordel, når vi skal vurdere afstand. This is an advantage when we have to assess distance.

Til gengæld er vores synsvidde begrænset. On the other hand, our field of vision is limited.

Hos byttedyr er det omvendt. Her sidder øjnene næsten på siden af hovedet. In prey animals, it's the other way around. Here, the eyes are almost on the side of the head.

Det er for at maksimere synsvidden og holde øje med farer. This is to maximize visibility and keep an eye out for hazards.

Stæren er et rovdyr med fremadrettede øjne. The starling is a predator with forward-looking eyes.

Den er dårlig til at holde øje med farer som musvåger, falke og høge. It is bad at keeping an eye out for dangers such as buzzards, falcons and hawks.

Derfor er flokken vigtig. Tusindvis af øjne spotter lettere en sulten rovfugl. That's why the herd is important. Thousands of eyes more easily spot a hungry bird of prey.

Samtidig virker de store flokke forvirrende for rovdyr. At the same time, the large flocks are confusing for predators.

Med så mange flyvende frokoster er det svært at udvælge bare én. With so many flying lunches, it's hard to pick just one.

Flokfænomenet er ikke enestående. Mange dyr benytter taktikken. The herd phenomenon is not unique. Many animals use the tactic.

Ryler flyver i flokke, sild svømmer i stimer - Graylings fly in flocks, herrings swim in shoals -

- gnuer lever i flokke, og også mennesker færdes i flok. - wildebeest live in herds, and humans also move in herds.

Man er mange til at holde øje. Selvom vi ikke føler os som et byttedyr - There are many people to keep an eye on. Although we don't feel like prey -

- lå vi engang nede ad fødekæden. - we were once lower down the food chain.

Dengang levede vi i flokke. Reagerede nogen på fare, stak man af. Back then we lived in herds. If someone reacted to danger, they ran away.

Instinktet sidder stadig i os - The instinct is still in us -

- så man løber selv, hvis andre løber rædselsslagne væk. - so you run yourself if others run away in terror.

I stæreflokken fungerer det på samme måde. In the starling flock, it works the same way.

Ser en stær en rovfugl, vil den flyve ind mod midten af flokken. If a starling sees a bird of prey, it will fly towards the center of the flock.

På et splitsekund ændres bevægelsen fra glidende og langtrukken - In a split second, the movement changes from sliding to long-drawn -

- til kompakt og ofte kugleformet. - to compact and often spherical.

Det gør det vanskeligt at udvælge en fugl at angribe. This makes it difficult to select a bird to attack.

Det ser man tydeligt på den her optagelse. You can see it clearly in this recording.

En rovfugl vil slå kløerne i en stær. Læg mærke til, hvordan flokken bevæger sig. A bird of prey tries to get its claws into a starling. Notice how the flock moves.

Ved den manøvre følger de andre stære parallelle baner og undgår sammenstød. In this maneuver, the other starlings follow parallel trajectories and avoid collisions.

Det er instinkt. Et andet instinkt hjælper med at undgå kollisioner. That's instinct. Another instinct helps to avoid collisions.

De drejer til højre, hvis de er på kollisionskurs. They turn right if they are on a collision course.

Men hvordan ved stæren, hvordan den skal bevæge sig i flokken? But how do starlings know how to move through the flock?

Optagelser har vist, at en stær orienterer sig i forhold til syv naboer - Footage has shown a starling orienting itself in relation to seven neighbors

- der igen orienterer sig i forhold til deres syv nærmeste naboer. - who in turn orient themselves in relation to their seven closest neighbors.

Syv er formentlig det magiske tal - Seven is probably the magic number

- fordi det er det højeste antal, en stærs hjerne kan kapere. - because that's the highest number a starling's brain can handle.

Syv er nok til at bevare sammenhængen i flokken - Seven is enough to keep the flock cohesive

- og undgå at blive til foder for fjendtlige fugle. - and avoid becoming food for hostile birds.

Sort sol tiltrækker tusinder af turister. Selvom det ligner en fredelig dans - Black sun attracts thousands of tourists. Although it looks like a peaceful dance...

- er det en kamp for livet for hver stær, så den ikke tages af en rovfugl. - it's a fight for life for each starling to avoid being taken by a bird of prey.

Stærene forsvarer sig også på en anden måde. Starlings also defend themselves in a different way.

De gylper og skider, og angriberen må lande, fordi fjerene klistrer sammen. They regurgitate and poop, and the attacker has to land because the feathers stick together.

Det sker ret sjældent. Kunne du lide videoen, så tryk like og subscribe. It happens quite rarely. If you liked the video, please like and subscribe.

Tak, fordi du så med.