×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor får Europa flere og flere hedebølger?

Hvorfor får Europa flere og flere hedebølger?

Vil man bestille en flybillet fra Frankfurt til New York i oktober -

- tager den ene vej 8 timer og 55 minutter -

- og vejen hjem 7 timer og 25 minutter.

Altså halvanden time hurtigere.

Piloterne flyver ikke en omvej til USA. Det er på grund af en jetstrøm.

Et smalt vindbælte, der bevæger sig i bølger i 7-12 kilometers højde -

- med en vindhastighed på 100-400 km/t.

På grund af Jordens rotation og temperaturforskelle går den mod øst.

Jetstrømmen fungerer som en booster for fly mod øst -

- og derfor går turen hurtigere fra USA til Europa.

Men det skal ikke bare handle om flytider.

For flyboosteren spiller en særlig rolle for hedebølgerne i Europa.

Den her sommer er ekstremt varm.

- Det har været varmt! - Varmt i Europa.

Sommeren tegner sig nu til at blive den mest tørre.

Europa oplever tørke og hedebølger, og igen er der sat varmerekorder.

Hedebølgen strækker sig fra Sydspanien og op til os.

- Der er slået varmerekord. - Vi har slået den! 35,6 grader.

Nogle fejrer den. Andre viser bekymring.

Der er noget helt galt i øjebliket.

En hedebølge er -

- når de højeste temperaturer i snit er over 28 grader i tre dage i træk.

De seneste årtier er Europa ramt af hedebølger og varmerekorder.

I 2018 ... 2019 ...

2020 ... Og nu 2022.

Spanien oplever de højeste temperaturer nogensinde.

Hele jordkloden bliver varmere, og det er udelukkende menneskets skyld -

- fordi vi lukker drivhusgasser ud i atmosfæren.

Gennemsnitstemperaturen er steget over en grad -

- hvis man sammenligner med Jordens temperatur fra 1850-1900.

Men det forklarer ikke temperaturerne på over 40 grader i Europa.

Det har aldrig været varmere.

Europa er mere ramt af hedebølger end for eksempel USA.

Hvorfor så det? Vi skal tilbage til jetstrømmene.

Der er fire, men den med størst indflydelse på Europa er den her.

Lavtryk og fronter kan påvirkes af jetstrømmen.

Der kan opstå udsving i strømmen, og kold luft trækker ned her og her.

Men der trækker også varm luft op fra syd og opvarmer Europa.

Det kaldes en blokering. Vejret står nærmest stille inde i midten.

Under de rette omstændigheder kan der opstå en dobbelt jetstrøm -

- som nærmest låser varmen inde i Europa.

Det fænomen ser ud til at blive mere og mere normalt.

I tidsskriftet "Nature" har forskere registreret -

- at der kommer flere dobbelte jetstrømme.

De bliver samtidig mere vedholdende, specielt over Vesteuropa -

- i takt med at temperaturen stiger.

Tesen er, at mens isen smelter i Arktis, og vandet så bliver koldere -

- bliver jorden ved Canada, Alaska og Sibirien varmere.

Temperaturforskellen får jetstrømmen til at dele sig i to -

- og derfor oplever vi flere dobbelte jetstrømme.

De har bidraget væsentligt til de hedebølger, vi ser i Europa.

Dræbende hede.

- Jeg har aldrig set vildere grafer. - Varmerekord.

Ikke nok med, at Jorden bliver varmere på grund af drivhusgasser -

- vi får også flere hedebølger.

Meget spiller ind i et kompliceret system -

- hvor eksperter hele tiden opdager nye konsekvenser af vores udledning.

En faktor er, at jorden tørrer ud. Det øger hedebølgernes intensitet.

Tørke og varm jord kan også skabe flere dobbelte jetstrømme.

Det hele spiller sammen.

Vi får altså mere og mere ekstremt vejr -

- jo større mængder drivhusgasser vi udleder.

FN har regnet på scenarier for temperaturstigninger -

- hvor de bedste desværre vurderes som urealistiske, og fortsætter vi -

- er vi på vej mod en stigning på fem grader inden år 2100.

Den dårlige nyhed er, at vi er på vej mod det værste, men den gode er -

- at vi kan gøre noget ved det, hvis vi ændrer radikalt på udledningen.

Jetstrømme og hedebølger er kun et element i klimaforandringerne.

Om lidt er der folketingsvalg. Klimaspørgsmålet vil fylde meget.

Her kan du stemme på det parti, der har den bedste politik.


Hvorfor får Europa flere og flere hedebølger? Warum gibt es in Europa immer mehr Hitzewellen? Why is Europe experiencing more and more heatwaves? Waarom zijn er steeds meer hittegolven in Europa? Dlaczego Europa doświadcza coraz większej liczby fal upałów? Porque é que a Europa está a sofrer cada vez mais ondas de calor? Varför upplever Europa fler och fler värmeböljor?

Vil man bestille en flybillet fra Frankfurt til New York i oktober - Want to book a flight from Frankfurt to New York in October?

- tager den ene vej 8 timer og 55 minutter - - one way takes 8 hours and 55 minutes

- og vejen hjem 7 timer og 25 minutter. - and the journey home 7 hours and 25 minutes.

Altså halvanden time hurtigere. That's an hour and a half faster.

Piloterne flyver ikke en omvej til USA. Det er på grund af en jetstrøm. Pilots don't take a detour to the US. That's because of a jet stream.

Et smalt vindbælte, der bevæger sig i bølger i 7-12 kilometers højde - A narrow wind belt that moves in waves at an altitude of 7-12 kilometers

- med en vindhastighed på 100-400 km/t. - with a wind speed of 100-400 km/h.

På grund af Jordens rotation og temperaturforskelle går den mod øst. Due to the Earth's rotation and temperature differences, it heads east.

Jetstrømmen fungerer som en booster for fly mod øst - The jet stream acts as a booster for flights to the east

- og derfor går turen hurtigere fra USA til Europa. - and therefore the trip from the US to Europe is faster.

Men det skal ikke bare handle om flytider. But it shouldn't just be about flight times.

For flyboosteren spiller en særlig rolle for hedebølgerne i Europa. Because the airplane booster plays a special role in the heat waves in Europe.

Den her sommer er ekstremt varm. This summer is extremely hot.

- Det har været varmt! - Varmt i Europa. - It's been hot! - Hot in Europe.

Sommeren tegner sig nu til at blive den mest tørre. The summer is now shaping up to be the driest on record.

Europa oplever tørke og hedebølger, og igen er der sat varmerekorder. Europe is experiencing droughts and heatwaves, and heat records have been set again.

Hedebølgen strækker sig fra Sydspanien og op til os. The heatwave stretches from southern Spain up to us.

- Der er slået varmerekord. - Vi har slået den! 35,6 grader. - A heat record has been broken - We've broken it! 35.6 degrees.

Nogle fejrer den. Andre viser bekymring. Some celebrate it. Others show concern.

Der er noget helt galt i øjebliket. Something is wrong in the moment.

En hedebølge er - A heatwave is

- når de højeste temperaturer i snit er over 28 grader i tre dage i træk. - when the highest temperatures average over 28 degrees for three consecutive days.

De seneste årtier er Europa ramt af hedebølger og varmerekorder. In recent decades, Europe has been hit by heatwaves and heat records.

I 2018 ... 2019 ...

2020 ... Og nu 2022.

Spanien oplever de højeste temperaturer nogensinde. Spain is experiencing the highest temperatures ever.

Hele jordkloden bliver varmere, og det er udelukkende menneskets skyld - The entire globe is getting warmer, and it's entirely man-made.

- fordi vi lukker drivhusgasser ud i atmosfæren.

Gennemsnitstemperaturen er steget over en grad - The average temperature has risen over one degree

- hvis man sammenligner med Jordens temperatur fra 1850-1900. - when compared to the Earth's temperature from 1850-1900.

Men det forklarer ikke temperaturerne på over 40 grader i Europa. But that doesn't explain the 40+ degree temperatures in Europe.

Det har aldrig været varmere. It's never been hotter.

Europa er mere ramt af hedebølger end for eksempel USA. Europe is more affected by heatwaves than the US, for example.

Hvorfor så det? Vi skal tilbage til jetstrømmene. So why is that? We need to get back to the jet streams.

Der er fire, men den med størst indflydelse på Europa er den her. There are four, but the one with the biggest impact on Europe is this one.

Lavtryk og fronter kan påvirkes af jetstrømmen. Lows and fronts can be affected by the jet stream.

Der kan opstå udsving i strømmen, og kold luft trækker ned her og her. There can be fluctuations in the current and cold air can move down here and there.

Men der trækker også varm luft op fra syd og opvarmer Europa. But warm air also moves up from the south and warms Europe.

Det kaldes en blokering. Vejret står nærmest stille inde i midten. It's called a blockage. The weather is almost stationary in the center.

Under de rette omstændigheder kan der opstå en dobbelt jetstrøm - Under the right circumstances, a double jet stream can be created

- som nærmest låser varmen inde i Europa. - which virtually locks the heat inside Europe.

Det fænomen ser ud til at blive mere og mere normalt. This phenomenon seems to be becoming more and more common.

I tidsskriftet "Nature" har forskere registreret - In the journal "Nature", researchers have recorded

- at der kommer flere dobbelte jetstrømme. - that there will be more double jet streams.

De bliver samtidig mere vedholdende, specielt over Vesteuropa - They are also becoming more persistent, especially over Western Europe.

- i takt med at temperaturen stiger. - as the temperature rises.

Tesen er, at mens isen smelter i Arktis, og vandet så bliver koldere - The thesis is that as the ice melts in the Arctic and the water gets colder

- bliver jorden ved Canada, Alaska og Sibirien varmere. - the land around Canada, Alaska and Siberia gets warmer.

Temperaturforskellen får jetstrømmen til at dele sig i to - The temperature difference causes the jet stream to split in two

- og derfor oplever vi flere dobbelte jetstrømme. - which is why we're seeing more double jet streams.

De har bidraget væsentligt til de hedebølger, vi ser i Europa. They have contributed significantly to the heatwaves we see in Europe.

Dræbende hede. Killing heat.

- Jeg har aldrig set vildere grafer. - Varmerekord. - I've never seen wilder graphs - Heat record.

Ikke nok med, at Jorden bliver varmere på grund af drivhusgasser - Not only is the Earth getting warmer due to greenhouse gases.

- vi får også flere hedebølger. - We also get more heatwaves.

Meget spiller ind i et kompliceret system - A lot goes into a complicated system

- hvor eksperter hele tiden opdager nye konsekvenser af vores udledning. - where experts are constantly discovering new consequences of our emissions.

En faktor er, at jorden tørrer ud. Det øger hedebølgernes intensitet. One factor is that the soil is drying out. This increases the intensity of heatwaves.

Tørke og varm jord kan også skabe flere dobbelte jetstrømme. Drought and warm soil can also create more double jet streams.

Det hele spiller sammen. It all comes together.

Vi får altså mere og mere ekstremt vejr - So, we're getting more and more extreme weather.

- jo større mængder drivhusgasser vi udleder. - the greater the amount of greenhouse gases we emit.

FN har regnet på scenarier for temperaturstigninger - The UN has calculated scenarios for temperature increases

- hvor de bedste desværre vurderes som urealistiske, og fortsætter vi - - where the best are unfortunately deemed unrealistic, and if we continue

- er vi på vej mod en stigning på fem grader inden år 2100. - we are heading for a five-degree rise by 2100.

Den dårlige nyhed er, at vi er på vej mod det værste, men den gode er - The bad news is that we're heading for the worst, but the good news is

- at vi kan gøre noget ved det, hvis vi ændrer radikalt på udledningen. - that we can do something about it if we radically change our emissions.

Jetstrømme og hedebølger er kun et element i klimaforandringerne.

Om lidt er der folketingsvalg. Klimaspørgsmålet vil fylde meget. The general election is coming up. The climate issue will be a big one.

Her kan du stemme på det parti, der har den bedste politik. Here you can vote for the party with the best policies.