×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor er verdens sjoveste joke... sjov?

Hvorfor er verdens sjoveste joke... sjov?

To jægere er ude på jagt. Pludselig falder en af dem livløs om.

Den anden ringer oprevet til 112: "Min ven er død! Hvad skal jeg gøre?"

Vagten svarer: "Bevar roen. Først skal du sikre dig, at han faktisk er død."

Der bliver stille. Så høres et skud.

"Okay, sådan. Hvad nu?"

Du er nok knækket sammen af grin, for det her var verdens sjoveste joke.

Vitsen er sjov, fordi den overrasker og er let at huske.

Det er godt, hvis den skal fortælles videre.

Det her er Mette Møller. Hun har en ph.d. i humor og hjælper os med at forstå -

- hvorfor verdens sjoveste joke er... sjov.

Vi ved, det er en vittighed, så der sker noget, der ikke sker normalt.

Vi starter med et setup, og da vi når til samtalen med telefonvagten -

- har vi et switch, da han skal sikre sig, at han er død.

Vi hører et skud, og så er han død.

Klimakset er, at vi forstår, at nu er han død.

Alt, der kommer før, bygger op til det her klimaks.

Vi forventede det ikke, og så er alt tippet en halv omgang.

Meget humor bygger på dobbelttydighed.

Sætningen, vagten siger:

- kan forstås på to måder.

Rationelle mennesker ville sikre sig, han ikke var død. Han tager det bogstaveligt.

Han sikrer sig, at vennen er død, selvom man forstår, at han er oprevet.

Han gør præcis det, han ikke burde: slår ham ihjel.

Når noget bryder med normen, overraskes vi og griner.

Når vi ler, føler vi overlegenhed.

Kommer andre galt af sted, griner vi, lettede over, at det ikke var os selv.

I 2001 påtog et forskerhold anført af Richard Weissman ...

... ham her ... at finde verdens sjoveste joke.

De oprettede den her side til formålet. Ja, sådan så det ud.

Her kunne alle indsende jokes og stemme på de bedste.

På et år blev der indsendt 40.000 jokes fra 70 lande og stemt to millioner gange.

I 2002 blev undersøgelsen offentliggjort, og vinderen blev jægerjoken.

En anden interessant konklusion var -

- at humor varierer meget fra land til land.

Humor er sjov, fordi den er universel og samtidig personlig.

Surrealistiske jokes var populære i europæiske lande.

Humor knytter sig til vores kultur, samfund og det, vi oplever hver dag -

- og meget humor handler om det, vi kender.

Her får i den joke, der var mest populær i blandt andet Danmark.

En hund vil sende et telegram og skriver:

Ekspedienten siger høfligt: "Der er kun ni ord. Du kan få et vov mere med."

Hunden svarer: "Så vil det overhovedet ikke give nogen mening!"

Jeg elsker jokes, både gode og dårlige. Jeg griner nok mest af de dårlige.

Har du en yndlingsjoke, så del den med os, så vi kan grine ad den eller dig.

Uanset om du fik et smil på læben, er vi glade, hvis du liker og subscriber.

Hvorfor er verdens sjoveste joke... sjov? Warum ist der lustigste Witz der Welt... lustig? Why is the world's funniest joke... funny? Чому найсмішніший у світі жарт... смішний?

To jægere er ude på jagt. Pludselig falder en af dem livløs om. Two hunters are out hunting. Suddenly, one of them falls lifeless.

Den anden ringer oprevet til 112: "Min ven er død! Hvad skal jeg gøre?" The other calls 112, distraught: "My friend is dead! What should I do?"

Vagten svarer: "Bevar roen. Først skal du sikre dig, at han faktisk er død." The guard replies: "Stay calm. First you need to make sure he's actually dead."

Der bliver stille. Så høres et skud. There is silence. Then a gunshot is heard.

"Okay, sådan. Hvad nu?" "Okay, there you go. Now what?"

Du er nok knækket sammen af grin, for det her var verdens sjoveste joke. You must have cracked up laughing, because this was the funniest joke ever.

Vitsen er sjov, fordi den overrasker og er let at huske. The joke is funny because it's surprising and easy to remember.

Det er godt, hvis den skal fortælles videre. That's good if you want to pass it on.

Det her er Mette Møller. Hun har en ph.d. i humor og hjælper os med at forstå - This is Mette Møller. She has a PhD in humor and helps us understand

- hvorfor verdens sjoveste joke er... sjov. - why the world's funniest joke is... funny.

Vi ved, det er en vittighed, så der sker noget, der ikke sker normalt. We know it's a joke, so something happens that doesn't normally happen.

Vi starter med et setup, og da vi når til samtalen med telefonvagten - We start with a setup and by the time we get to the conversation with the phone guard -

- har vi et switch, da han skal sikre sig, at han er død. - we have a switch, as he needs to make sure he's dead.

Vi hører et skud, og så er han død. We hear a gunshot and he's dead.

Klimakset er, at vi forstår, at nu er han død. The climax is when we realize that he's dead.

Alt, der kommer før, bygger op til det her klimaks. Everything that comes before builds up to this climax.

Vi forventede det ikke, og så er alt tippet en halv omgang. We didn't expect it, and then everything is tipped half a turn.

Meget humor bygger på dobbelttydighed. A lot of humor is based on ambiguity.

Sætningen, vagten siger: The phrase the guard says:

- kan forstås på to måder. - can be understood in two ways.

Rationelle mennesker ville sikre sig, han ikke var død. Han tager det bogstaveligt. Rational people would make sure he wasn't dead. He takes it literally.

Han sikrer sig, at vennen er død, selvom man forstår, at han er oprevet. He makes sure his friend is dead, even though you can tell he's upset.

Han gør præcis det, han ikke burde: slår ham ihjel. He does exactly what he shouldn't: kills him.

Når noget bryder med normen, overraskes vi og griner. When something breaks the norm, we are surprised and laugh.

Når vi ler, føler vi overlegenhed. When we laugh, we feel superior.

Kommer andre galt af sted, griner vi, lettede over, at det ikke var os selv. If someone else gets into trouble, we laugh, relieved that it wasn't us.

I 2001 påtog et forskerhold anført af Richard Weissman ... In 2001, a research team led by Richard Weissman took on the ...

... ham her ... at finde verdens sjoveste joke. ... this one ... finding the world's funniest joke.

De oprettede den her side til formålet. Ja, sådan så det ud. They created this page for the purpose. Yes, that's what it looked like.

Her kunne alle indsende jokes og stemme på de bedste. Here everyone could submit jokes and vote for the best ones.

På et år blev der indsendt 40.000 jokes fra 70 lande og stemt to millioner gange. In one year, 40,000 jokes were submitted from 70 countries and voted two million times.

I 2002 blev undersøgelsen offentliggjort, og vinderen blev jægerjoken. In 2002, the study was published and the winner was the hunter joke.

En anden interessant konklusion var - Another interesting conclusion was

- at humor varierer meget fra land til land. - that humor varies greatly from country to country.

Humor er sjov, fordi den er universel og samtidig personlig. Humor is funny because it's universal yet personal.

Surrealistiske jokes var populære i europæiske lande. Surrealist jokes were popular in European countries.

Humor knytter sig til vores kultur, samfund og det, vi oplever hver dag - Humor connects to our culture, society and what we experience every day

- og meget humor handler om det, vi kender. - and a lot of humor is about what we know.

Her får i den joke, der var mest populær i blandt andet Danmark. Here's the joke that was most popular in Denmark, among other countries.

En hund vil sende et telegram og skriver: A dog wants to send a telegram and writes:

Ekspedienten siger høfligt: "Der er kun ni ord. Du kan få et vov mere med." The clerk politely says: "There are only nine words. You can have one more dare."

Hunden svarer: "Så vil det overhovedet ikke give nogen mening!" The dog replies: "Then it wouldn't make any sense at all!"

Jeg elsker jokes, både gode og dårlige. Jeg griner nok mest af de dårlige. I love jokes, both good and bad. I probably laugh most at the bad ones.

Har du en yndlingsjoke, så del den med os, så vi kan grine ad den eller dig. If you have a favorite joke, share it with us so we can laugh at it or you.

Uanset om du fik et smil på læben, er vi glade, hvis du liker og subscriber. Regardless of whether it put a smile on your face, we're happy if you like and subscribe.