×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor er Ukraine så vigtigt for Rusland?

Hvorfor er Ukraine så vigtigt for Rusland?

Verdens øjne er rettet mod Ukraine.

Krisen mellem Rusland og Vesten er spidset til.

- ... over Ukraine. - Ukraine.

Rusland har opbygget en stor militær tilstedeværelse langs Ukraines grænse.

Ifølge vestlige ledere er den større og mere truende end i lang tid.

Nu står der over 100.000 russiske soldater ved Ukraines grænse.

De udgør den største koncentration af militære styrker i Europa -

- siden Den Kolde Krig.

Det har givet Vesten og Ukraine foruroligende flashbacks.

Rusland har før været aggressoren i væbnede konflikter med Ukraine.

I 2014 så vi uidentificerbare russiske soldater krydse grænsen til Krim -

- og gjorde et område på størrelse med Jylland til en del af Rusland.

Og oven i det opstod der krig i Øst-Ukraine ved grænsen til Rusland.

Den har kostet tusinder livet.

På den ene side har vi separatister -

- russiskstøttede bevæbnede grupper, der vil løsrive regionen fra Ukraine.

På den anden side kæmper Ukraines hær og militser for at beholde landet.

Den dag i dag, otte år efter konflikten begyndte, er kampene stadig i gang.

Men Putins opførsel har fået Vesten til at vende sig mod Rusland.

Ruslands adfærd udfordrer den europæiske sikkerhedsorden.

Vi opfordrer Rusland til at nedtrappe.

EU står ved Ukraines side.

Vi står klar. Hele NATO står klar.

Hans opførsel har skabt uro om, det kan ende i åben militær konflikt -

- mellem Rusland og det vestligt støttede Ukraine.

Når man ser, hvor meget Putin vil ofre for at kontrollere Ukraine -

- står man tilbage med spørgsmålet:

Vi begynder et lidt andet sted. Vi skal have fat i et essay.

Ikke et hvilket som helst. Det er skrevet af præsident Putin.

Det er 18 sider langt og beskriver Ruslands forhold til Ukraine.

Putin skriver, at de nuværende omstændigheder er en tragedie -

- og at Rusland og Ukraine er det samme historiske og åndelige sted.

Putin hentyder til, at de to lande har en århundredlang historie sammen.

Og forstår man den historie, forstår man også landets vigtighed for ham.

I det 19. århundred er Ukraine en del af det russiske imperium.

I det 20. århundred bliver det en del af Sovjet.

En del af den sovjetiske politik er at assimilere landene ind i samfundet.

Gennem den tid oplever Ukraine "sovjetificeringen" -

- en gennemførelse af russisk sprog, kultur, sovjetisk politik og traditioner.

Men så sker det. Sovjet opløses.

Nu er det slut for præsident Gorbatjov og Sovjet.

For halvanden time siden meddelte han, at hans støtter det nye statssamfund.

Ved Sovjets opløsning i 1991 bliver de sovjetiske medlemsstater selvstændige.

Fx Ukraine står nu for første gang i lang tid som sit eget land.

Ukraine er nu selvstændigt, men har 200 års fælles historie med Rusland.

Man kan se sporene fra historien i Ukraine.

Næsten en tredjedel har russisk som førstesprog.

Mens de i vest hovedsagelig taler ukrainsk -

- så taler flertallet på Krim og i det østlige Ukraine russisk.

Der ser man russificeringens effekt i Sovjetunionen og imperiet.

Det russiske sprog er så tæt integreret i Ukraine.

Noget andet, der viser Ruslands indflydelse, er valgkortet for 2010.

Valget i 2010 står mellem den provestlige Julija Tymosjenko -

- og den prorussiske Viktor Janukovitj.

Her kan man se, hvordan befolkningen er opdelt i øst og vest.

Tymosjenko fik størstedelen af sine stemmer i vest.

Janukovitj, der fokuserede på russisk samarbejde, blev støttet i øst.

Øst er, som sagt, fyldt med russisk indflydelse i historie, sprog og kultur.

Den prorussiske Janukovitj vinder valget og bliver præsident.

Han afbryder forhandlinger med EU og laver et samarbejde med Rusland.

Det får vestligtsindede til at gå på gaden.

Igen ser vi den russiske indflydelse.

For demonstrationerne breder sig mest i vest, mens der er færre i øst.

Og demonstrationerne ender med, at Janukovitj bliver væltet.

Interessen for samarbejde med EU er endnu en årsag til bekymring for Putin.

For hvis Ukraine kan vælte præsidenter, bevæge sig politisk mere vestpå -

- samarbejde med NATO eller få mere demokrati, kan det inspirere russerne.

Og det truer Putin som præsident.

Putin ser de russiskmindede ukrainere som nogle, han skal beskytte.

Han har endda uddelt russiske pas til mange.

Kritikere ser det som trick, så hvis nogle såres i kampe -

- så har Putin en legitim grund til at invadere Ukraine.

Nu er vi fremme ved krudt og kugler.

Interessen i Ukraine handler ikke bare om sprog og historie.

Ukraine er nemlig en vanvittig vigtig brik -

- i den russiske militærstrategi.

Ukraine har længe været en bufferstat mod NATO-landene.

Og Putin ser derfor enhver vestlig drejning som en trussel mod Rusland -

- og at NATO og EU forsøger at vende en af de tidligere sovjetstater mod ham.

Vi må indrømme, og det har jeg nævnt -

- at Sovjetunionens fald var århundredets geopolitiske katastrofe.

For det russiske folk blev det et drama.

Millioner befandt sig nu uden for det russiske territoriums grænser.

Putin har siden Sovjets opløsning set NATO rykke sig mere og mere østpå -

- da mange lande, der før udgjorde en bufferzone, er blevet medlemslande.

Tre tidligere sovjetiske medlemsstater blev i 2004 selv en del af NATO.

Så når Ukraine vil indlede samarbejde med EU eller har øvelser med NATO -

- er landet, fra Putins synspunkt, på vej vestpå.

Ukraine har siden 2008 haft et løfte fra NATO om et muligt medlemskab.

Det er Putin opsat på ikke skal ske.

Vesten ser måske ikke noget odiøst i, at NATO får flere medlemmer i øst.

Men for Putin er det en rød klud, som han skal reagere på, og det ser vi nu.

Det er ikke en forsvarstale for Putin, annekteringen af Krim -

- eller kampene i det østlige Ukraine.

Men vi må bare begribe, hvor vigtig Ukraine er for magten i Rusland -

- ellers kan vi ikke forstå, hvor potentielt farlig konflikten er.

Putin har igen og igen lagt sig ud med Vesten ved -

- at true Ukraines territoriale ret og sikkerhed.

Hans begrundelse er de historiske, og kulturelle bånd -

- og at NATO truer Ruslands eksistens, ved at samarbejde med Ukraine -

- og landene i Østeuropa.

Sådan ser USA, EU og Vesten ikke på det, og fronterne er trukket hårdt op.

Putin har understreget, at der ikke er planer om at invadere Ukraine.

Rusland har krævet, at NATO stopper med at udvide sig -

- og at Ukraine aldrig må blive medlem -

- og også at NATO-styrkerne trækker sig ud af Østeuropa.

Det har NATO og Vesten afvist og insisterer på Ukraines ret til -

- at indgå alliancer med dem, de vil.

Vesten vil ikke sende tropper til Ukraine, men truer med økonomiske sanktioner -

- og mere militær ved grænserne, hvis Putins tropper går ind i Ukraine.

Og den situation står vi i nu.

Vi har talt med eksperter for at få styr på fakta -

- bl.a. Claus Mathiesen, ansat ved Forsvarsakademiet.

Vi spurgte ham, hvor stor risikoen er for, at Rusland invaderer Ukraine.

Det er nok fifty-fifty. Forhandlingerne er gået forholdsvis godt -

- og det ser ud til en mulig fortsættelse af dem.

Men styrkeopbygningen fortsætter langs Ukraines grænser.

Jeg er spændt på, hvad der sker i de næste dage.

Fra 10. til 20. februar skal der være en stor øvelse i Belarus, og 20/2 slutter OL.

Måske bliver vi klogere til den tid.

Tak, for at du så med.

Hvorfor er Ukraine så vigtigt for Rusland? Warum ist die Ukraine so wichtig für Russland? Why is Ukraine so important to Russia?

Verdens øjne er rettet mod Ukraine. The eyes of the world are on Ukraine.

Krisen mellem Rusland og Vesten er spidset til. The crisis between Russia and the West has intensified.

- ... over Ukraine. - Ukraine. - ... about Ukraine - Ukraine.

Rusland har opbygget en stor militær tilstedeværelse langs Ukraines grænse. Russia has built up a large military presence along Ukraine's border.

Ifølge vestlige ledere er den større og mere truende end i lang tid. According to Western leaders, it is bigger and more threatening than in a long time.

Nu står der over 100.000 russiske soldater ved Ukraines grænse. Now there are over 100,000 Russian soldiers on the Ukrainian border.

De udgør den største koncentration af militære styrker i Europa - They represent the largest concentration of military forces in Europe

- siden Den Kolde Krig. - since the Cold War.

Det har givet Vesten og Ukraine foruroligende flashbacks. It has given the West and Ukraine disturbing flashbacks.

Rusland har før været aggressoren i væbnede konflikter med Ukraine. Russia has been the aggressor in armed conflicts with Ukraine in the past.

I 2014 så vi uidentificerbare russiske soldater krydse grænsen til Krim - In 2014, we saw unidentifiable Russian soldiers cross the border into Crimea -

- og gjorde et område på størrelse med Jylland til en del af Rusland. - and made an area the size of Jutland a part of Russia.

Og oven i det opstod der krig i Øst-Ukraine ved grænsen til Rusland. And on top of that, war broke out in Eastern Ukraine on the border with Russia.

Den har kostet tusinder livet. It has cost thousands of lives.

På den ene side har vi separatister - On the one hand, we have separatists

- russiskstøttede bevæbnede grupper, der vil løsrive regionen fra Ukraine. - Russian-backed armed groups that want to secede the region from Ukraine.

På den anden side kæmper Ukraines hær og militser for at beholde landet. On the other hand, Ukraine's army and militias are fighting to keep the country.

Den dag i dag, otte år efter konflikten begyndte, er kampene stadig i gang. To this day, eight years after the conflict began, the fighting is still going on.

Men Putins opførsel har fået Vesten til at vende sig mod Rusland. But Putin's behavior has caused the West to turn against Russia.

Ruslands adfærd udfordrer den europæiske sikkerhedsorden. Russia's behavior challenges the European security order.

Vi opfordrer Rusland til at nedtrappe. We call on Russia to de-escalate.

EU står ved Ukraines side. The EU stands by Ukraine.

Vi står klar. Hele NATO står klar. We are ready. All of NATO stands ready.

Hans opførsel har skabt uro om, det kan ende i åben militær konflikt - His behavior has caused concern that it could lead to open military conflict.

- mellem Rusland og det vestligt støttede Ukraine. - between Russia and Western-backed Ukraine.

Når man ser, hvor meget Putin vil ofre for at kontrollere Ukraine - When you see how much Putin will sacrifice to control Ukraine...

- står man tilbage med spørgsmålet: - you're left with the question:

Vi begynder et lidt andet sted. Vi skal have fat i et essay. We'll start in a slightly different place. We're going to deal with an essay.

Ikke et hvilket som helst. Det er skrevet af præsident Putin. Not just any old one. It was written by President Putin.

Det er 18 sider langt og beskriver Ruslands forhold til Ukraine. It is 18 pages long and describes Russia's relationship with Ukraine.

Putin skriver, at de nuværende omstændigheder er en tragedie - Putin writes that the current circumstances are a tragedy

- og at Rusland og Ukraine er det samme historiske og åndelige sted. - and that Russia and Ukraine are the same historical and spiritual place.

Putin hentyder til, at de to lande har en århundredlang historie sammen. Putin alludes to the fact that the two countries have a centuries-long history together.

Og forstår man den historie, forstår man også landets vigtighed for ham. And if you understand that story, you understand the importance of the country to him.

I det 19. århundred er Ukraine en del af det russiske imperium.

I det 20. århundred bliver det en del af Sovjet. In the 20th century it becomes part of the Soviet Union.

En del af den sovjetiske politik er at assimilere landene ind i samfundet. Part of Soviet policy is to assimilate the countries into society.

Gennem den tid oplever Ukraine "sovjetificeringen" - Throughout that time, Ukraine is experiencing "sovietification" -

- en gennemførelse af russisk sprog, kultur, sovjetisk politik og traditioner. - an implementation of Russian language, culture, Soviet politics and traditions.

Men så sker det. Sovjet opløses. But then it happens. The Soviet Union dissolves.

Nu er det slut for præsident Gorbatjov og Sovjet. It's over for President Gorbachev and the Soviet Union.

For halvanden time siden meddelte han, at hans støtter det nye statssamfund. An hour and a half ago, he announced his support for the new statehood.

Ved Sovjets opløsning i 1991 bliver de sovjetiske medlemsstater selvstændige. With the dissolution of the Soviet Union in 1991, the Soviet member states become independent.

Fx Ukraine står nu for første gang i lang tid som sit eget land. For example, Ukraine now stands as its own country for the first time in a long time.

Ukraine er nu selvstændigt, men har 200 års fælles historie med Rusland. Ukraine is now independent but has 200 years of shared history with Russia.

Man kan se sporene fra historien i Ukraine. You can see the traces of history in Ukraine.

Næsten en tredjedel har russisk som førstesprog. Almost a third have Russian as their first language.

Mens de i vest hovedsagelig taler ukrainsk - While those in the west mainly speak Ukrainian

- så taler flertallet på Krim og i det østlige Ukraine russisk. - the majority in Crimea and eastern Ukraine speak Russian.

Der ser man russificeringens effekt i Sovjetunionen og imperiet. There you see the effect of Russification in the Soviet Union and empire.

Det russiske sprog er så tæt integreret i Ukraine. The Russian language is so closely integrated in Ukraine.

Noget andet, der viser Ruslands indflydelse, er valgkortet for 2010. Something else that shows Russia's influence is the electoral map for 2010.

Valget i 2010 står mellem den provestlige Julija Tymosjenko - The 2010 election is between the pro-Western Yulia Tymoshenko

- og den prorussiske Viktor Janukovitj. - and the pro-Russian Viktor Yanukovych.

Her kan man se, hvordan befolkningen er opdelt i øst og vest. Here you can see how the population is divided into east and west.

Tymosjenko fik størstedelen af sine stemmer i vest. Tymoshenko received the majority of her votes in the west.

Janukovitj, der fokuserede på russisk samarbejde, blev støttet i øst. Yanukovych, who focused on Russian cooperation, was supported in the east.

Øst er, som sagt, fyldt med russisk indflydelse i historie, sprog og kultur. The East, as mentioned, is full of Russian influence in history, language and culture.

Den prorussiske Janukovitj vinder valget og bliver præsident. The pro-Russian Yanukovych wins the election and becomes president.

Han afbryder forhandlinger med EU og laver et samarbejde med Rusland. He breaks off negotiations with the EU and cooperates with Russia.

Det får vestligtsindede til at gå på gaden. This causes Westerners to take to the streets.

Igen ser vi den russiske indflydelse. Again, we see the Russian influence.

For demonstrationerne breder sig mest i vest, mens der er færre i øst. The demonstrations are spreading mostly in the west, with fewer in the east.

Og demonstrationerne ender med, at Janukovitj bliver væltet. And the demonstrations end with Yanukovych being overthrown.

Interessen for samarbejde med EU er endnu en årsag til bekymring for Putin. The interest in cooperation with the EU is another cause for concern for Putin.

For hvis Ukraine kan vælte præsidenter, bevæge sig politisk mere vestpå - Because if Ukraine can topple presidents, move further west politically -

- samarbejde med NATO eller få mere demokrati, kan det inspirere russerne. - cooperation with NATO or more democracy, it could inspire the Russians.

Og det truer Putin som præsident. And that threatens Putin as president.

Putin ser de russiskmindede ukrainere som nogle, han skal beskytte. Putin sees the Russian-minded Ukrainians as someone he must protect.

Han har endda uddelt russiske pas til mange. He has even handed out Russian passports to many.

Kritikere ser det som trick, så hvis nogle såres i kampe - Critics see it as a trick so that if someone gets hurt in fights...

- så har Putin en legitim grund til at invadere Ukraine. - then Putin has a legitimate reason to invade Ukraine.

Nu er vi fremme ved krudt og kugler. Now we come to gunpowder and bullets.

Interessen i Ukraine handler ikke bare om sprog og historie. Interest in Ukraine is not just about language and history.

Ukraine er nemlig en vanvittig vigtig brik - Ukraine is an insanely important piece of the puzzle.

- i den russiske militærstrategi. - in the Russian military strategy.

Ukraine har længe været en bufferstat mod NATO-landene. Ukraine has long been a buffer state against NATO countries.

Og Putin ser derfor enhver vestlig drejning som en trussel mod Rusland - And Putin therefore sees every Western turn as a threat to Russia

- og at NATO og EU forsøger at vende en af de tidligere sovjetstater mod ham. - and that NATO and the EU are trying to turn one of the former Soviet states against him.

Vi må indrømme, og det har jeg nævnt - We have to admit, and I've mentioned this

- at Sovjetunionens fald var århundredets geopolitiske katastrofe. - that the fall of the Soviet Union was the geopolitical disaster of the century.

For det russiske folk blev det et drama. For the Russian people, it was a drama.

Millioner befandt sig nu uden for det russiske territoriums grænser. Millions were now outside the borders of Russian territory.

Putin har siden Sovjets opløsning set NATO rykke sig mere og mere østpå - Since the dissolution of the Soviet Union, Putin has seen NATO move further and further east.

- da mange lande, der før udgjorde en bufferzone, er blevet medlemslande. - as many countries that used to form a buffer zone have become member states.

Tre tidligere sovjetiske medlemsstater blev i 2004 selv en del af NATO. Three former Soviet member states became part of NATO in 2004.

Så når Ukraine vil indlede samarbejde med EU eller har øvelser med NATO - So when Ukraine wants to start cooperation with the EU or has exercises with NATO

- er landet, fra Putins synspunkt, på vej vestpå. - from Putin's point of view, the country is heading west.

Ukraine har siden 2008 haft et løfte fra NATO om et muligt medlemskab. Since 2008, Ukraine has had a promise from NATO about possible membership.

Det er Putin opsat på ikke skal ske. Putin is determined not to let that happen.

Vesten ser måske ikke noget odiøst i, at NATO får flere medlemmer i øst. The West may not see anything odious in NATO gaining more members in the East.

Men for Putin er det en rød klud, som han skal reagere på, og det ser vi nu. But for Putin, it's a red rag that he has to respond to, and we're seeing that now.

Det er ikke en forsvarstale for Putin, annekteringen af Krim - It's not a defense speech for Putin, the annexation of Crimea

- eller kampene i det østlige Ukraine. - or the fighting in eastern Ukraine.

Men vi må bare begribe, hvor vigtig Ukraine er for magten i Rusland - But we just have to realize how important Ukraine is to the power in Russia

- ellers kan vi ikke forstå, hvor potentielt farlig konflikten er. - otherwise we can't understand how potentially dangerous the conflict is.

Putin har igen og igen lagt sig ud med Vesten ved - Putin has repeatedly messed with the West by

- at true Ukraines territoriale ret og sikkerhed. - threatening Ukraine's territorial right and security.

Hans begrundelse er de historiske, og kulturelle bånd - His reasoning is the historical and cultural ties

- og at NATO truer Ruslands eksistens, ved at samarbejde med Ukraine - - and that NATO threatens Russia's existence by cooperating with Ukraine

- og landene i Østeuropa. - and the countries of Eastern Europe.

Sådan ser USA, EU og Vesten ikke på det, og fronterne er trukket hårdt op. The US, the EU and the West do not see it that way, and the lines have been drawn sharply.

Putin har understreget, at der ikke er planer om at invadere Ukraine. Putin has emphasized that there are no plans to invade Ukraine.

Rusland har krævet, at NATO stopper med at udvide sig - Russia has demanded that NATO stop expanding

- og at Ukraine aldrig må blive medlem - - and that Ukraine must never become a member

- og også at NATO-styrkerne trækker sig ud af Østeuropa. - and also that NATO forces withdraw from Eastern Europe.

Det har NATO og Vesten afvist og insisterer på Ukraines ret til - NATO and the West have rejected this and insist on Ukraine's right to

- at indgå alliancer med dem, de vil. - to form alliances with whoever they want.

Vesten vil ikke sende tropper til Ukraine, men truer med økonomiske sanktioner - The West will not send troops to Ukraine, but threatens economic sanctions

- og mere militær ved grænserne, hvis Putins tropper går ind i Ukraine. - and more military on the borders if Putin's troops enter Ukraine.

Og den situation står vi i nu. And that's the situation we're in now.

Vi har talt med eksperter for at få styr på fakta - We've spoken to experts to get the facts straight

- bl.a. Claus Mathiesen, ansat ved Forsvarsakademiet. - including Claus Mathiesen, employed at the Danish Defense Academy.

Vi spurgte ham, hvor stor risikoen er for, at Rusland invaderer Ukraine. We asked him what the risk of Russia invading Ukraine is.

Det er nok fifty-fifty. Forhandlingerne er gået forholdsvis godt - It's probably fifty-fifty. Negotiations have gone relatively well.

- og det ser ud til en mulig fortsættelse af dem. - and it looks like a possible continuation of them.

Men styrkeopbygningen fortsætter langs Ukraines grænser. But force building continues along Ukraine's borders.

Jeg er spændt på, hvad der sker i de næste dage. I'm excited to see what happens in the next few days.

Fra 10. til 20. februar skal der være en stor øvelse i Belarus, og 20/2 slutter OL. From February 10 to 20, there will be a major exercise in Belarus, and on February 20, the Olympics will end.

Måske bliver vi klogere til den tid. Maybe we'll be smarter by then.

Tak, for at du så med. Thank you for watching.