×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor er tandlægen ikke gratis?

Hvorfor er tandlægen ikke gratis?

Brækker du dit håndled, får du det fikset på skadestuen gratis.

Flækker du en tand og skal opereres i munden, skal Dankortet frem.

I gamle dage var der ikke så mange muligheder. Kun de rige havde råd til -

- at tage til tandlægen. Andre fjernede problemer ved at fjerne tanden.

Enten hev smeden den ud, eller også løste man problemet selv.

Ofte fjernede man flere tænder. Det var normalt at give gebis til konfirmanden.

- Så var smilet sikret i fremtiden. - Det er kunstige tænder.

For at forstå, hvorfor du betaler for tandlægen, men ikke lægen -

- må vi undersøge sundhedssystemets udvikling.

I 1800-tallet blev der dannet fagforeningssygekasser.

Mod betaling af et månedligt kontingent kunne man få lægehjælp -

- men ikke tilskud til tandlægen.

I 1920'erne blev det muligt at få tænderne trukket ud gratis -

- men man betalte selv for resten.

I 1933 kom en socialreform eller folkeforsikringsloven.

Her begyndte sygekasserne at give tilskud til tandlægebehandlinger.

I 1973 overtog staten sygekasserne, der blev til den offentlige sygesikring -

- den vi betaler til over skatten.

Sygesikringsbeviset ser sådan ud.

Men tandlægerne blev ikke en del af sygesikringen.

Man mente, tandproblemer ikke var en sygdom, men den enkeltes ansvar.

Det er folks egen skyld, at de får huller i tænderne.

Staten gav tilskud til nogle behandlinger.

I 1980'erne betød det, at folk betalte 55 % af tandlægeregningen selv.

I dag betaler vi 82 % selv, da priserne er steget og tilskuddene faldet.

Flere politikere vil gøre det billigere eller gratis at gå til tandlægen ...

Man skal ikke kunne se folk i munden og kende deres indkomst.

... for at sikre, at ingen dropper tandlægen for at spare penge.

Især unge og folk med lav indkomst går ikke til tandlæge.

44 % af de 20-årige har ikke været til tandlæge -

- efter de er blevet 18 år og selv skal betale.

Mange bruger pengene på andet end tandlægen, men det er ikke smart.

Man kan ikke lade være at børste tænder i 30 år.

Får du ikke forebygget tandproblemer, kan du få huller -

- tandkødsbetændelse og paradentose, hvor tænderne falder ud.

Ofte opdages tandproblemer for sent, og så kan det blive rigtig dyrt.

Går der fem år, er et lille problem blevet kæmpestort og dyrt.

Men hvad koster det samfundet, hvis tandlægerne kommer i sygesikringen?

Det regnede man på i 2011.

Hvis den gratis dækning udvides med to år, altså fra 18 til 20 år -

- vil det koste ca. 137 mio. kr. årligt.

Hvis den dækker op til 25 år, vil det koste 461 mio. årligt.

Hvis den dækker op til 30 år, vil det koste 768 mio. årligt.

If. Tandlægeforeningen vil det koste 13 mia. årligt, hvis alle skal dækkes.

Og kan det betale sig?

Min tandlæge sagde, det ville blive dyrt.

If. Tandlægeforeningen kan det med stor sandsynlighed godt betale sig.

God tandhygiejne giver også et godt helbred.

Ingen huller.

Det er svært at måle, hvor meget man kan spare ved at have god tandhygiejne.

Og hvor skal pengene komme fra?

If. tandlægerne er det ikke realistisk med gratis tandpleje til alle.

Men de håber, tilskuddet hæves, så man igen kun skal betale halvdelen selv -

- og at børnetandplejen sættes op fra 18 til 24 år -

- hvor man bedre selv kan betale regningen.


Hvorfor er tandlægen ikke gratis? Warum ist der Zahnarzt nicht kostenlos? Why isn't dentistry free?

Brækker du dit håndled, får du det fikset på skadestuen gratis. If you break your wrist, you can get it fixed in the emergency room for free.

Flækker du en tand og skal opereres i munden, skal Dankortet frem. If you crack a tooth and need oral surgery, you'll need your Dankort.

I gamle dage var der ikke så mange muligheder. Kun de rige havde råd til - In the old days, there weren't many options. Only the rich could afford to...

- at tage til tandlægen. Andre fjernede problemer ved at fjerne tanden. - to go to the dentist. Others eliminated problems by removing the tooth.

Enten hev smeden den ud, eller også løste man problemet selv. Either the blacksmith pulled it out or you solved the problem yourself.

Ofte fjernede man flere tænder. Det var normalt at give gebis til konfirmanden. Often several teeth were removed. It was common to give dentures to the confirmand.

- Så var smilet sikret i fremtiden. - Det er kunstige tænder. - That way, your smile was guaranteed for the future - it's artificial teeth.

For at forstå, hvorfor du betaler for tandlægen, men ikke lægen - To understand why you pay for the dentist but not the doctor

- må vi undersøge sundhedssystemets udvikling.

I 1800-tallet blev der dannet fagforeningssygekasser.

Mod betaling af et månedligt kontingent kunne man få lægehjælp -

- men ikke tilskud til tandlægen. - but not dental reimbursement.

I 1920'erne blev det muligt at få tænderne trukket ud gratis - In the 1920s, it became possible to have your teeth extracted for free

- men man betalte selv for resten.

I 1933 kom en socialreform eller folkeforsikringsloven.

Her begyndte sygekasserne at give tilskud til tandlægebehandlinger.

I 1973 overtog staten sygekasserne, der blev til den offentlige sygesikring -

- den vi betaler til over skatten.

Sygesikringsbeviset ser sådan ud. The health insurance certificate looks like this.

Men tandlægerne blev ikke en del af sygesikringen.

Man mente, tandproblemer ikke var en sygdom, men den enkeltes ansvar. It was believed that dental problems were not a disease, but an individual's responsibility.

Det er folks egen skyld, at de får huller i tænderne.

Staten gav tilskud til nogle behandlinger.

I 1980'erne betød det, at folk betalte 55 % af tandlægeregningen selv.

I dag betaler vi 82 % selv, da priserne er steget og tilskuddene faldet.

Flere politikere vil gøre det billigere eller gratis at gå til tandlægen ... More politicians want to make it cheaper or free to go to the dentist...

Man skal ikke kunne se folk i munden og kende deres indkomst. You shouldn't be able to look people in the mouth and know their income.

... for at sikre, at ingen dropper tandlægen for at spare penge. ... to ensure that no one skips the dentist to save money.

Især unge og folk med lav indkomst går ikke til tandlæge.

44 % af de 20-årige har ikke været til tandlæge -

- efter de er blevet 18 år og selv skal betale.

Mange bruger pengene på andet end tandlægen, men det er ikke smart.

Man kan ikke lade være at børste tænder i 30 år. You can't not brush your teeth for 30 years.

Får du ikke forebygget tandproblemer, kan du få huller - If you don't prevent dental problems, you can get cavities

- tandkødsbetændelse og paradentose, hvor tænderne falder ud. - gingivitis and periodontal disease, where teeth fall out.

Ofte opdages tandproblemer for sent, og så kan det blive rigtig dyrt.

Går der fem år, er et lille problem blevet kæmpestort og dyrt. In five years, a small problem has become a huge and expensive one.

Men hvad koster det samfundet, hvis tandlægerne kommer i sygesikringen?

Det regnede man på i 2011.

Hvis den gratis dækning udvides med to år, altså fra 18 til 20 år -

- vil det koste ca. 137 mio. kr. årligt.

Hvis den dækker op til 25 år, vil det koste 461 mio. årligt.

Hvis den dækker op til 30 år, vil det koste 768 mio. årligt.

If. Tandlægeforeningen vil det koste 13 mia. årligt, hvis alle skal dækkes.

Og kan det betale sig? And is it worth it?

Min tandlæge sagde, det ville blive dyrt. My dentist said it would be expensive.

If. Tandlægeforeningen kan det med stor sandsynlighed godt betale sig. If. Dental Association, it is very likely to be worthwhile.

God tandhygiejne giver også et godt helbred.

Ingen huller. No gaps.

Det er svært at måle, hvor meget man kan spare ved at have god tandhygiejne. It's hard to measure how much you can save by having good dental hygiene.

Og hvor skal pengene komme fra?

If. tandlægerne er det ikke realistisk med gratis tandpleje til alle. According to dentists, free dental care for everyone is not realistic.

Men de håber, tilskuddet hæves, så man igen kun skal betale halvdelen selv -

- og at børnetandplejen sættes op fra 18 til 24 år -

- hvor man bedre selv kan betale regningen.