×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor er Siri en kvinde?

Hvorfor er Siri en kvinde?

Vores digitale assistenter har en ting tilfælles.

Kan du høre det? De lyder som kvinder. Det er der en forklaring på.

Det begynder for flere årtier siden.

Engang var chefen en mand og sekretæren en kvinde, der tastede løs.

Kvinder servicerede folk på flyet og var samleknude for telefonsamtaler.

Når man kontaktede et firma eller det offentlige, talte man oftest med kvinder.

Sådan er det nødvendigvis ikke længere.

Men vi er ikke helt kommet væk fra lyden af det forrige århundrede.

Kvindernenes stemmer er rykket ind i vores telefoner. Men der sker noget alligevel.

Hej, jeg hedder Q.

Vi opfatter stemmer afhængig af, hvor vi bor, tiden vi lever i og vores kultur.

Men forskning viser, at vi foretrækker kvindestemmer.

Amazon kom frem til det samme.

Derfor lyder deres stemmeassistent, Alexa, som en kvinde.

Andre studier viser, at vi foretrækker en mandestemme til autoritet og en kvindestemme til hjælp.

Men vores kroppe spiller også en stor rolle.

En fordom kan være, at en dyb stemme hænger sammen med fysisk styrke -

- og en kvindestemme forbindes med ro.

Jeg ved, at der er mange studier,

som viser noget forskelligt.

Det er subjektivt. Se Maria og Andreas reagere på den samme stemme her.

Det er subjektivt. Se Maria og Andreas reagere på den samme stemme her.

- Hun er nuttet. - Det er helt utroligt kedeligt.

- Sympatisk og sød. - Farveløs og uernergisk.

Men hvorfor er det vigtigt, hvilken stemme din smarthøjttaler har?

Vores interaktion med teknologi forandrer den måde, vi handler i verden.

Det påvirker, hvordan vi forstår dem omkring os.

Derfor skal vi være påpasselige med, hvilke stemme vi har som assistenter -

- så vi ikke stadig ser kvinder som assistenter.

Copenhagen Pride og Virtue mener, at vi tvinges til at reproducere stereotyper.

Ifølge techgiganterne vælger de ikke kvindestemmer med ond vilje.

Google ønskede faktisk en mandestemme til at begynde med.

Af tekniske årsager valgte de en kvindestemme, der var mere forståelig.

Flere stemmeassistenter kan nu indstilles til mænd.

Hos Google er stemmen tilfældig, hvis sproget har kvinde- og mandestemme.

Men de fleste har kvindestemmen som standard.

På de forskellige telefoner her skal mandestemmen downloades først.

Men snart behøver vi måske ikke at vælge.

Kritikere vil tilbyde et alternativ.

Jeg er Q, verdens første kønsneutrale stemmeassistent.

Jeg er som Siri og Alexa, men hverken mand eller kvinde.

Copenhagen Pride og Virtue vil sætte fokus på skævheden, de mener, stemmeassistenterne har.

Måske har de fat i noget. En troværdig stemme er neutral -

- og er hverken for feminin eller maskulin eller for energisk eller flad.

Men stemmen skal have personlighed som dialekt, læsp -

- eller andre træk, så man fornemmer, det er en person.

Der arbejdes på at give digitale stemmer personlighed -

- så stemmeassistenter bliver mere naturlige.

Ja, og vi er faktisk allerede meget populære.

I 2020 er der flere stemmeaktiverende enheder end mennesker på jorden.

Hvordan vil du helst have, at din stemmeassistent lyder?

Skriv en kommentar, og tryk på abonnerknappen. Vi holder øje med dig.

Hvorfor er Siri en kvinde? Warum ist Siri eine Frau? Why is Siri a woman? Siri는 왜 여성인가요? Почему Сири - женщина?

Vores digitale assistenter har en ting tilfælles.

Kan du høre det? De lyder som kvinder. Det er der en forklaring på. Can you hear it? They sound like women. There's an explanation for that.

Det begynder for flere årtier siden. It begins decades ago.

Engang var chefen en mand og sekretæren en kvinde, der tastede løs. Once upon a time, the boss was a man and the secretary a woman who typed away.

Kvinder servicerede folk på flyet og var samleknude for telefonsamtaler. Women serviced people on the plane and were the hub for phone calls.

Når man kontaktede et firma eller det offentlige, talte man oftest med kvinder. When contacting a company or the public sector, you usually spoke to women.

Sådan er det nødvendigvis ikke længere. That's not necessarily the case anymore.

Men vi er ikke helt kommet væk fra lyden af det forrige århundrede. But we haven't completely escaped the sounds of the last century.

Kvindernenes stemmer er rykket ind i vores telefoner. Men der sker noget alligevel. Women's voices have moved into our phones. But something is happening anyway.

Hej, jeg hedder Q. Hi, my name is Q.

Vi opfatter stemmer afhængig af, hvor vi bor, tiden vi lever i og vores kultur. We perceive voices depending on where we live, the time we live in and our culture.

Men forskning viser, at vi foretrækker kvindestemmer. But research shows that we prefer female voices.

Amazon kom frem til det samme. Amazon came to the same conclusion.

Derfor lyder deres stemmeassistent, Alexa, som en kvinde.

Andre studier viser, at vi foretrækker en mandestemme til autoritet og en kvindestemme til hjælp.

Men vores kroppe spiller også en stor rolle. But our bodies play a big role too.

En fordom kan være, at en dyb stemme hænger sammen med fysisk styrke - One prejudice may be that a deep voice is linked to physical strength

- og en kvindestemme forbindes med ro. - and a woman's voice is associated with calm.

Jeg ved, at der er mange studier, I know there are many studies,

som viser noget forskelligt. that show something different.

Det er subjektivt. Se Maria og Andreas reagere på den samme stemme her. It's subjective. Watch Maria and Andreas react to the same voice here.

Det er subjektivt. Se Maria og Andreas reagere på den samme stemme her. It's subjective. Watch Maria and Andreas react to the same voice here.

- Hun er nuttet. - Det er helt utroligt kedeligt. - She's cute. - It's incredibly boring.

- Sympatisk og sød. - Farveløs og uernergisk. - Sympathetic and sweet - Colorless and unenergetic.

Men hvorfor er det vigtigt, hvilken stemme din smarthøjttaler har? But why does it matter what voice your smart speaker has?

Vores interaktion med teknologi forandrer den måde, vi handler i verden. Our interaction with technology is changing the way we act in the world.

Det påvirker, hvordan vi forstår dem omkring os. It affects how we understand those around us.

Derfor skal vi være påpasselige med, hvilke stemme vi har som assistenter - That's why we need to be careful about the voice we have as assistants.

- så vi ikke stadig ser kvinder som assistenter. - so we don't still see women as assistants.

Copenhagen Pride og Virtue mener, at vi tvinges til at reproducere stereotyper. Copenhagen Pride and Virtue believe that we are forced to reproduce stereotypes.

Ifølge techgiganterne vælger de ikke kvindestemmer med ond vilje. According to the tech giants, they don't choose female voices with malicious intent.

Google ønskede faktisk en mandestemme til at begynde med. Google actually wanted a male voice to begin with.

Af tekniske årsager valgte de en kvindestemme, der var mere forståelig. For technical reasons, they chose a female voice that was more understandable.

Flere stemmeassistenter kan nu indstilles til mænd. More voice assistants can now be nominated for men.

Hos Google er stemmen tilfældig, hvis sproget har kvinde- og mandestemme. With Google, the voice is random if the language has female and male voices.

Men de fleste har kvindestemmen som standard. But most have the female voice by default.

På de forskellige telefoner her skal mandestemmen downloades først. On the different phones here, the male voice must be downloaded first.

Men snart behøver vi måske ikke at vælge. But soon we may not have to choose.

Kritikere vil tilbyde et alternativ. Critics will offer an alternative.

Jeg er Q, verdens første kønsneutrale stemmeassistent. I'm Q, the world's first gender-neutral voice assistant.

Jeg er som Siri og Alexa, men hverken mand eller kvinde. I'm like Siri and Alexa, but neither male nor female.

Copenhagen Pride og Virtue vil sætte fokus på skævheden, de mener, stemmeassistenterne har. Copenhagen Pride and Virtue want to highlight the bias that they believe voice assistants have.

Måske har de fat i noget. En troværdig stemme er neutral - Maybe they're on to something. A credible voice is neutral -

- og er hverken for feminin eller maskulin eller for energisk eller flad. - and is neither too feminine or masculine, nor too energetic or flat.

Men stemmen skal have personlighed som dialekt, læsp - But the voice must have personality as a dialect, lisp

- eller andre træk, så man fornemmer, det er en person. - or other features that give the impression of a person.

Der arbejdes på at give digitale stemmer personlighed - Work is underway to give digital voices personality

- så stemmeassistenter bliver mere naturlige. - so voice assistants become more natural.

Ja, og vi er faktisk allerede meget populære. Yes, and we're already very popular.

I 2020 er der flere stemmeaktiverende enheder end mennesker på jorden. By 2020, there will be more voice-enabling devices than people on earth.

Hvordan vil du helst have, at din stemmeassistent lyder? How would you prefer your voice assistant to sound?

Skriv en kommentar, og tryk på abonnerknappen. Vi holder øje med dig. Leave a comment and hit the subscribe button. We'll keep an eye on you.