×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor er Rusland så interesseret i Bornholm?

Hvorfor er Rusland så interesseret i Bornholm?

Mens opmærksomheden er rettet mod krigen i Ukraine -

- holder politikerne og forsvaret øje med et andet sted: Bornholm.

Som før i historien er fokus på Bornholm.

Bornholm spiller en central rolle. Vi ser en ny trussel fra øst.

Putin har vist sit sande ansigt.

Efter ordrer fra Moskva forlader de russiske styrker Bornholm.

Siden de styrker forlod Bornholm i 1946 -

- har militæranalytikere og politikere haft fokus på øen.

Russerne har krænket luftrummet over Bornholm.

Regering oprustede på Bornholm -

- da russerne markerede sig ved Ukraines grænse.

I februar 2022 landede to F16-kampfly på en ny base på Bornholm -

- og fregatten Esbern Snare er i Rønne for at patruljere i Østersøen.

For at forstå det, må vi tilbage til 2. verdenskrig.

De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland -

- og Danmark har overgivet sig.

Mens de fleste fejrede befrielsen -

- faldt sovjetiske bomber over bornholmerne.

I modsætning til resten af Danmark havde tyskerne ikke opgivet øen.

Sovjetiske styrker beskyttede øen, og der gik næsten et år -

- før de sovjetiske styrker stævnede ud.

Man regner med, at evakueringen er afsluttet først i april.

Inden de forlod øen, havde Rusland og Danmark udvekslet dokumenter om -

- hvordan det skulle foregå.

Det har skabt forvirring og uenighed mellem Danmark og Rusland.

Den russiske ambassade har fremhævet dem igen før invasionen af Ukraine.

Det vender vi tilbage til. Først skal vi forbi den kolde krig -

- og Bornholms rolle som NATO's advarselslampe.

Under den kolde krig så alliancekortet sådan ud.

Med Warszawapagten og Sovjetunionen på en side -

- og de NATO-allierede på den anden.

Den blå plet her, Bornholm, lå et godt stykke bag fjendens linjer.

Faktisk som den eneste del af NATO i Østersøen.

Sverige og Finland var neutrale.

Østtyskland og Polen var med i østblokken og Warszawapagten.

Fra Bornholm kunne Danmark og NATO høre deres radiokommunikation.

Radarstationen i Almindingen -

- og lyttestation ved Dueodde var et vigtigt bidrag til NATO.

Radaren kunne opdage fly og skibe i Østersøen.

Lyttestationen havde en rækkevidde helt til Karpaterbjergene.

Ved aflytning af telefoner i Europa opfangede man fjendens planer.

Bornholm var en del af NATO's advarselssystem, som sørgede for -

- de var klar, hvis den kolde krig blev varm.

Ifølge NATO-chef i slut 80'erne, Bernhard Rogers -

- leverede Bornholm efterretninger og var varslingssystem for hele NATO.

Derfor var Bornholm et oplagt mål for Sovjetunionen og Warszawapagten.

Men det kom ikke så langt. Bornholm holdt stand gennem den kolde krig.

Efter Sovjetunionens sammenbrud og NATO-udvidelser ser kortet sådan ud.

Bornholm er ikke længere omgivet af Warszawapagten.

Men Ruslands ambassadør viste, at man stadig holder øje med Bornholm.

Da statsministeren sagde -

- vi igen vil kunne se amerikanske soldater på dansk jord:

Aftalen vil åbne for et nyt samarbejde.

Trak ambassadøren en gammel kanin op af hatten, dokumenterne fra 1946.

I brevet fra den danske ambassade til en russisk diplomat står der:

Den russiske ambassade lagde det på Twitter den 16/2 2022 med teksten:

"Udvekslingen af de dokumenter udgør en aftale. Varighed er ikke angivet."

Ifølge Rusland må der ikke være fremmede styrker på Bornholm.

Den danske regering er ikke enig.

Der eksisterer ikke sådan en aftale. Danmark bestemmer på dansk jord.

Det er ikke et anliggende for andre.

Tweetet blev lagt op, mens Rusland forberedte invasionen af Ukraine.

Rusland har ikke glemt Bornholm, og det giver god mening.

For på kortet kan vi se, at Kaliningrad ligger tæt på Bornholm.

Zoomer vi ud, ligger Skt. Petersborg lige i lommen på Østersøen.

Rusland har militære flådebaser i Kaliningrad og Skt. Petersborg -

- og et værft, som bygger militære krigsskibe

- ligger også i Skt. Petersborg.

Og krigsskibe og fragtskibe kan kun forlade Rusland gennem Østersøen.

Rusland har en reel frygt for -

- at blive lukket inde i Østersøen, og det er ikke nyt.

I 30'erne lod Stalin politiske fanger bygge en kanal.

Nu kan man sejle fra Skt. Petersborg til Murmansk og slippe for Østersøen.

Men Hvidehavskanalen fik aldrig kapacitet til krigs- og fragtskibe -

- og derfor er Rusland stadig afhængig af Østersøen.

Bornholms placering gør den til en vigtig brik i Østersøen.

Som en lås til Østersøen.

Derfor er to F16-fly sendt til øen -

- og Esbern Snare patruljerer i Østersøen.

Ifølge militæreksperter er oprustningen et udtryk for -

- at Danmark viser russerne, at man beskytter Østersøen og Danmark.

Regeringen signalerer, at den har bornholmernes ryg -

- og det er vigtigt for øen, der før har følt sig glemt i det danske rige.

Skal bornholmerne være nervøse for at blive angrebet af Rusland?

Svaret er nej. For at verden i dag ser helt anderledes ud, betyder -

- at Bornholm ikke ligger ved siden af Sovjetunionen -

- og Danmark er en del af NATO.

Så et angreb på Bornholm vil også være et angreb på NATO.

Bornholms strategisk plads i Østersøen er ikke så vigtig -

- at Rusland vil udfordre NATO.

Så oprustningen på Bornholm betyder ikke, at en direkte trussel lurer -

- men skal måske ses som et budskab om -

- at Danmark passer på Østersøen og bornholmerne.

Hvorfor er Rusland så interesseret i Bornholm? Warum ist Russland so sehr an Bornholm interessiert? Why is Russia so interested in Bornholm? ¿Por qué Rusia está tan interesada en Bornholm? Porque é que a Rússia está tão interessada em Bornholm? Varför är Ryssland så intresserat av Bornholm?

Mens opmærksomheden er rettet mod krigen i Ukraine - While attention is focused on the war in Ukraine

- holder politikerne og forsvaret øje med et andet sted: Bornholm. - politicians and the defense are keeping an eye on another place: Bornholm.

Som før i historien er fokus på Bornholm. As in the past, the focus is on Bornholm.

Bornholm spiller en central rolle. Vi ser en ny trussel fra øst. Bornholm plays a central role. We see a new threat from the east.

Putin har vist sit sande ansigt. Putin has shown his true colors.

Efter ordrer fra Moskva forlader de russiske styrker Bornholm. On orders from Moscow, Russian forces leave Bornholm.

Siden de styrker forlod Bornholm i 1946 - Since those forces left Bornholm in 1946

- har militæranalytikere og politikere haft fokus på øen. - military analysts and politicians have focused on the island.

Russerne har krænket luftrummet over Bornholm. The Russians have violated the airspace over Bornholm.

Regering oprustede på Bornholm - The government stepped up on Bornholm -

- da russerne markerede sig ved Ukraines grænse. - when the Russians made their mark on the Ukrainian border.

I februar 2022 landede to F16-kampfly på en ny base på Bornholm - In February 2022, two F16 fighter jets landed at a new base on Bornholm

- og fregatten Esbern Snare er i Rønne for at patruljere i Østersøen. - and the frigate Esbern Snare is in Rønne to patrol the Baltic Sea.

For at forstå det, må vi tilbage til 2. verdenskrig. To understand this, we need to go back to World War 2.

De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland - The German troops in the Netherlands, Northwest Germany

- og Danmark har overgivet sig. - and Denmark has surrendered.

Mens de fleste fejrede befrielsen - While most people celebrated the liberation.

- faldt sovjetiske bomber over bornholmerne. - Soviet bombs fell on the people of Bornholm.

I modsætning til resten af Danmark havde tyskerne ikke opgivet øen. Unlike the rest of Denmark, the Germans had not abandoned the island.

Sovjetiske styrker beskyttede øen, og der gik næsten et år - Soviet forces protected the island and almost a year passed.

- før de sovjetiske styrker stævnede ud. - before the Soviet forces headed out.

Man regner med, at evakueringen er afsluttet først i april. The evacuation is expected to be completed by early April.

Inden de forlod øen, havde Rusland og Danmark udvekslet dokumenter om - Before leaving the island, Russia and Denmark had exchanged documents about

- hvordan det skulle foregå. - how it should be done.

Det har skabt forvirring og uenighed mellem Danmark og Rusland. This has caused confusion and disagreement between Denmark and Russia.

Den russiske ambassade har fremhævet dem igen før invasionen af Ukraine. The Russian embassy has highlighted them again before the invasion of Ukraine.

Det vender vi tilbage til. Først skal vi forbi den kolde krig - We'll come back to that. First, let's move past the Cold War...

- og Bornholms rolle som NATO's advarselslampe. - and Bornholm's role as NATO's warning light.

Under den kolde krig så alliancekortet sådan ud. During the Cold War, the alliance map looked like this.

Med Warszawapagten og Sovjetunionen på en side - With the Warsaw Pact and the Soviet Union on one side

- og de NATO-allierede på den anden. - and NATO allies on the other.

Den blå plet her, Bornholm, lå et godt stykke bag fjendens linjer. The blue spot here, Bornholm, was well behind enemy lines.

Faktisk som den eneste del af NATO i Østersøen. In fact, as the only part of NATO in the Baltic Sea.

Sverige og Finland var neutrale. Sweden and Finland were neutral.

Østtyskland og Polen var med i østblokken og Warszawapagten. East Germany and Poland were part of the Eastern Bloc and Warsaw Pact.

Fra Bornholm kunne Danmark og NATO høre deres radiokommunikation. From Bornholm, Denmark and NATO could hear their radio communication.

Radarstationen i Almindingen - The radar station in Almindingen

- og lyttestation ved Dueodde var et vigtigt bidrag til NATO. - and listening station at Dueodde was an important contribution to NATO.

Radaren kunne opdage fly og skibe i Østersøen. The radar could detect aircraft and ships in the Baltic Sea.

Lyttestationen havde en rækkevidde helt til Karpaterbjergene. The listening station had a range all the way to the Carpathian Mountains.

Ved aflytning af telefoner i Europa opfangede man fjendens planer. By tapping phones in Europe, enemy plans were intercepted.

Bornholm var en del af NATO's advarselssystem, som sørgede for - Bornholm was part of the NATO warning system, which ensured

- de var klar, hvis den kolde krig blev varm. - They were ready in case the Cold War heated up.

Ifølge NATO-chef i slut 80'erne, Bernhard Rogers - According to NATO chief in the late 80s, Bernhard Rogers

- leverede Bornholm efterretninger og var varslingssystem for hele NATO. - Bornholm provided intelligence and was the early warning system for all of NATO.

Derfor var Bornholm et oplagt mål for Sovjetunionen og Warszawapagten. Therefore, Bornholm was an obvious target for the Soviet Union and the Warsaw Pact.

Men det kom ikke så langt. Bornholm holdt stand gennem den kolde krig. But it didn't get that far. Bornholm held out through the Cold War.

Efter Sovjetunionens sammenbrud og NATO-udvidelser ser kortet sådan ud. After the collapse of the Soviet Union and NATO expansions, the map looks like this.

Bornholm er ikke længere omgivet af Warszawapagten. Bornholm is no longer surrounded by the Warsaw Pact.

Men Ruslands ambassadør viste, at man stadig holder øje med Bornholm. But Russia's ambassador showed that they are still keeping an eye on Bornholm.

Da statsministeren sagde - When the Prime Minister said

- vi igen vil kunne se amerikanske soldater på dansk jord: - we will once again see American soldiers on Danish soil:

Aftalen vil åbne for et nyt samarbejde. The agreement will open up a new collaboration.

Trak ambassadøren en gammel kanin op af hatten, dokumenterne fra 1946. The ambassador pulled an old rabbit out of the hat, the 1946 documents.

I brevet fra den danske ambassade til en russisk diplomat står der: The letter from the Danish embassy to a Russian diplomat states:

Den russiske ambassade lagde det på Twitter den 16/2 2022 med teksten: The Russian embassy posted it on Twitter on 16/2 2022 with the text:

"Udvekslingen af de dokumenter udgør en aftale. Varighed er ikke angivet." "The exchange of the documents constitutes an agreement. Duration is not specified."

Ifølge Rusland må der ikke være fremmede styrker på Bornholm. According to Russia, there must be no foreign forces on Bornholm.

Den danske regering er ikke enig. The Danish government disagrees.

Der eksisterer ikke sådan en aftale. Danmark bestemmer på dansk jord. No such agreement exists. Denmark decides on Danish soil.

Det er ikke et anliggende for andre. It's not a matter for anyone else.

Tweetet blev lagt op, mens Rusland forberedte invasionen af Ukraine. The tweet was posted while Russia was preparing to invade Ukraine.

Rusland har ikke glemt Bornholm, og det giver god mening. Russia hasn't forgotten Bornholm, and it makes sense.

For på kortet kan vi se, at Kaliningrad ligger tæt på Bornholm. Because on the map we can see that Kaliningrad is close to Bornholm.

Zoomer vi ud, ligger Skt. Petersborg lige i lommen på Østersøen. If we zoom out, St. Petersburg is right in the pocket of the Baltic Sea.

Rusland har militære flådebaser i Kaliningrad og Skt. Petersborg - Russia has military naval bases in Kaliningrad and St. Petersburg

- og et værft, som bygger militære krigsskibe - and a shipyard that builds military warships

- ligger også i Skt. Petersborg. - is also located in St. Petersburg.

Og krigsskibe og fragtskibe kan kun forlade Rusland gennem Østersøen. And warships and cargo ships can only leave Russia through the Baltic Sea.

Rusland har en reel frygt for - Russia has a real fear of

- at blive lukket inde i Østersøen, og det er ikke nyt. - being trapped in the Baltic Sea, and that's nothing new.

I 30'erne lod Stalin politiske fanger bygge en kanal. In the 30s, Stalin had political prisoners build a canal.

Nu kan man sejle fra Skt. Petersborg til Murmansk og slippe for Østersøen. Now you can sail from St. Petersburg to Murmansk and avoid the Baltic Sea.

Men Hvidehavskanalen fik aldrig kapacitet til krigs- og fragtskibe - But the White Sea Canal was never given capacity for warships and cargo ships

- og derfor er Rusland stadig afhængig af Østersøen. - and therefore Russia is still dependent on the Baltic Sea.

Bornholms placering gør den til en vigtig brik i Østersøen. Bornholm's location makes it an important piece of the Baltic Sea.

Som en lås til Østersøen. Like a lock to the Baltic Sea.

Derfor er to F16-fly sendt til øen - That's why two F16s have been sent to the island

- og Esbern Snare patruljerer i Østersøen. - and Esbern Snare patrolling the Baltic Sea.

Ifølge militæreksperter er oprustningen et udtryk for - According to military experts, the rearmament is an expression of

- at Danmark viser russerne, at man beskytter Østersøen og Danmark. - that Denmark shows the Russians that it protects the Baltic Sea and Denmark.

Regeringen signalerer, at den har bornholmernes ryg - The government signals that it has the backing of the people of Bornholm

- og det er vigtigt for øen, der før har følt sig glemt i det danske rige. - and this is important for the island, which has previously felt forgotten in the Danish realm.

Skal bornholmerne være nervøse for at blive angrebet af Rusland? Should Bornholmers be nervous about being attacked by Russia?

Svaret er nej. For at verden i dag ser helt anderledes ud, betyder - The answer is no. Because the world today looks completely different.

- at Bornholm ikke ligger ved siden af Sovjetunionen -

- og Danmark er en del af NATO. - and Denmark is part of NATO.

Så et angreb på Bornholm vil også være et angreb på NATO. So an attack on Bornholm would also be an attack on NATO.

Bornholms strategisk plads i Østersøen er ikke så vigtig - Bornholm's strategic place in the Baltic Sea is not that important

- at Rusland vil udfordre NATO. - that Russia will challenge NATO.

Så oprustningen på Bornholm betyder ikke, at en direkte trussel lurer - So the buildup on Bornholm doesn't mean a direct threat is lurking.

- men skal måske ses som et budskab om - - but should perhaps be seen as a message of

- at Danmark passer på Østersøen og bornholmerne. - that Denmark looks after the Baltic Sea and the people of Bornholm.