×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor er det så svært at vælge en uddannelse?

Hvorfor er det så svært at vælge en uddannelse?

Tanken om at vælge forkert? Fuck det. Det hører dine forældres generation til.

Vi unge er enormt usikre på fremtiden. Af de 18-30-årige svarer 39 % -

- at de i høj grad bekymrer sig for forandringer i deres arbejdsliv.

Forståeligt, for vi er i begyndelsen af en fjerde industriel revolution.

Måden vi arbejder og uddanner os på ændrer sig.

Mennesker har længe prøvet at forudsige fremtiden.

Se bare på denne franske billedserie fra 1899.

Det var et forsøg på at vise, hvordan arbejdet ville se ud i år 2000.

Ja, det kan være svært at vide.

Vi kan heller ikke vide, hvordan verden ser ud om 100 år.

Ifølge fremtidsforskeren skal vi ikke se så langt.

Fremtiden er her nu, men vil vi have den, og tør vi genopfinde os selv?

Jeg er fremtidsforsker i Universal Futurists.

Når du skal navigere i, hvilket arbejdsliv du skal have -

- så start med det, du er sikker på.

Du er rimelig sikker på, livet er langt. Du kan leve til mellem 80 og 120 år.

Her kan du tænke: Kan jeg gå på pension som 67-årig?

Der vil jeg sige: Nej. Regn med pauser i stedet for pension.

I stedet for at knokle, til du er 65, kan du få et arbejdsliv med cyklusser.

Du har perioder, hvor du virkelig giver den gas -

- og så får du børn, og så skal familien fungere.

Så kan fremtidens fagbevægelse give dig to-tre år "fri" med din pension -

- så din pension finansierer dine pauser i tilværelsen.

Hvis det er svært at vælge uddannelse -

- så husk på, at du nok vil skifte arbejdsplads mange gange.

Allerede nu skifter unge oftest job.

De her tre kurver viser, hvor mange der har skiftet job fra 2009 til 2018 -

- for tre aldersgrupper.

Det her er udviklingen hos 18-34-årige.

Spørger man unge, hvor mange chefer de vil få, siger de 37.

Dem, der er i job i dag, har måske tre-fem chefer.

De har en intuition om, at de vil skifte job mange gange.

At være fastholdt hørte til den gamle generation.

Hvis du har valgt en forkert uddannelse, er det ikke verdens undergang.

Det kan godt være, at uddannelsen er kedelig -

- men alle uddannelser er kedelige. Det vigtige er at lære noget.

At man har vedholdenhed og dedikerer sig.

Jo mere man har lært, det er ligesom med puslespilsbrikker -

- jo bedre vil det være.

Jeg gætter på, at du ikke går i gang med -

- at lære at lappe en cykel, før den er flad.

Du vil google på YouTube, hvordan man lapper cykel.

Just in time-læring lærer man på fremtidens arbejdspladser.

Frem for at sidde på skolebænken, hvilket måske er kedeligt -

- med en underviser, som skal putte visdom ind i dit hoved ...

Måske er det bedre at lære det, mens du står i det.

Selv hvis du har valgt den rette uddannelse -

- kan du nok heller ikke tænke: aldrig mere uddannelse.

Noget, der vil forandre arbejdsmarkedet, er:

Det er vigtigere at gå ud af skolen -

- med lyst til at lære noget end gode karakterer.

Al den bekymring om at vælge rigtigt er måske slet ikke nødvendig?

Det giver ro i maven, at man er dygtig til noget, andre har brug for.

Hvorfor er det så svært at vælge en uddannelse? Why is it so hard to choose an education?

Tanken om at vælge forkert? Fuck det. Det hører dine forældres generation til. The idea of choosing wrong? Fuck it. It belongs to your parents' generation.

Vi unge er enormt usikre på fremtiden. Af de 18-30-årige svarer 39 % - We young people are extremely uncertain about the future. Of the 18-30-year-olds, 39% answer -

- at de i høj grad bekymrer sig for forandringer i deres arbejdsliv. - that they worry a great deal about changes in their working life.

Forståeligt, for vi er i begyndelsen af en fjerde industriel revolution. Understandable, because we are at the beginning of a fourth industrial revolution.

Måden vi arbejder og uddanner os på ændrer sig. The way we work and educate ourselves is changing.

Mennesker har længe prøvet at forudsige fremtiden. Humans have been trying to predict the future for a long time.

Se bare på denne franske billedserie fra 1899. Just look at this French series of pictures from 1899.

Det var et forsøg på at vise, hvordan arbejdet ville se ud i år 2000. It was an attempt to show what work would look like in the year 2000.

Ja, det kan være svært at vide. Yes, it can be hard to know.

Vi kan heller ikke vide, hvordan verden ser ud om 100 år. Nor can we know what the world will look like in 100 years.

Ifølge fremtidsforskeren skal vi ikke se så langt. According to the futurist, we don't have to look that far.

Fremtiden er her nu, men vil vi have den, og tør vi genopfinde os selv? The future is here now, but do we want it and dare we reinvent ourselves?

Jeg er fremtidsforsker i Universal Futurists. I'm a futurist at Universal Futurists.

Når du skal navigere i, hvilket arbejdsliv du skal have - When you have to navigate which working life you should have -

- så start med det, du er sikker på. - So start with what you're sure of.

Du er rimelig sikker på, livet er langt. Du kan leve til mellem 80 og 120 år. You are reasonably sure, life is long. You can live to be between 80 and 120 years old.

Her kan du tænke: Kan jeg gå på pension som 67-årig? Here you can think: Can I retire at 67?

Der vil jeg sige: Nej. Regn med pauser i stedet for pension. There I would say: No. Count on breaks instead of retirement.

I stedet for at knokle, til du er 65, kan du få et arbejdsliv med cyklusser. Instead of grinding away until you're 65, you can have a working life with cycles.

Du har perioder, hvor du virkelig giver den gas - You have periods when you really give it gas -

- og så får du børn, og så skal familien fungere. - and then you have children, and then the family has to function.

Så kan fremtidens fagbevægelse give dig to-tre år "fri" med din pension - Then the trade union movement of the future can give you two or three years "free" with your pension -

- så din pension finansierer dine pauser i tilværelsen. - so your pension finances your breaks in life.

Hvis det er svært at vælge uddannelse - If choosing an education is difficult

- så husk på, at du nok vil skifte arbejdsplads mange gange. - so keep in mind that you will probably change workplaces many times.

Allerede nu skifter unge oftest job. Even now, young people often change jobs.

De her tre kurver viser, hvor mange der har skiftet job fra 2009 til 2018 - These three curves show how many have changed jobs from 2009 to 2018 -

- for tre aldersgrupper. - for three age groups.

Det her er udviklingen hos 18-34-årige. This is the development for 18-34-year-olds.

Spørger man unge, hvor mange chefer de vil få, siger de 37. If you ask young people how many bosses they want, they say 37.

Dem, der er i job i dag, har måske tre-fem chefer. Those who are in work today may have three or five bosses.

De har en intuition om, at de vil skifte job mange gange. They have an intuition that they will change jobs many times.

At være fastholdt hørte til den gamle generation. Being restrained belonged to the old generation.

Hvis du har valgt en forkert uddannelse, er det ikke verdens undergang. If you've chosen the wrong course, it's not the end of the world.

Det kan godt være, at uddannelsen er kedelig - It may well be that the education is boring -

- men alle uddannelser er kedelige. Det vigtige er at lære noget. - but all educations are boring. The important thing is to learn something.

At man har vedholdenhed og dedikerer sig. That you have persistence and dedicate yourself.

Jo mere man har lært, det er ligesom med puslespilsbrikker - The more you learn, it's like puzzle pieces -

- jo bedre vil det være. - the better it will be.

Jeg gætter på, at du ikke går i gang med - I guess you're not going to -

- at lære at lappe en cykel, før den er flad. - learning how to patch a bike before it goes flat.

Du vil google på YouTube, hvordan man lapper cykel. You will google on YouTube how to patch a bike.

Just in time-læring lærer man på fremtidens arbejdspladser. Just in time learning is learned in the workplaces of the future.

Frem for at sidde på skolebænken, hvilket måske er kedeligt - Rather than sitting on the school bench, which might be boring -

- med en underviser, som skal putte visdom ind i dit hoved ... - with a teacher who will put wisdom into your head...

Måske er det bedre at lære det, mens du står i det. Maybe it's better to learn it while you're at it.

Selv hvis du har valgt den rette uddannelse - Even if you have chosen the right education -

- kan du nok heller ikke tænke: aldrig mere uddannelse. - you probably can't think either: never more education.

Noget, der vil forandre arbejdsmarkedet, er: Something that will change the labor market is:

Det er vigtigere at gå ud af skolen - It's more important to get out of school -

- med lyst til at lære noget end gode karakterer. - with a desire to learn more than good grades.

Al den bekymring om at vælge rigtigt er måske slet ikke nødvendig? Maybe all that worry about choosing the right one isn't necessary at all?

Det giver ro i maven, at man er dygtig til noget, andre har brug for. It gives peace of mind that you are good at something that others need.