×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor er der ikke pant på flere ting?

Hvorfor er der ikke pant på flere ting?

Pantmaskinen -

- hvor vi alle sammen kan stå i kø og ender med klistrede fingre.

Maskinen er udgangspunkt for, hvordan vi laver cirkulær økonomi.

Pantsystemet er ret unikt for Danmark. Det hele startede med øl.

I 1918 blev det pga. dårlig økonomi forbudt at smadre ølflasker.

Bryggerierne hentede flaskerne for at fylde dem igen. Det var første trin.

Udfordringen var, at hvert bryggeri havde sin egen unikke flaske.

Det gjorde samarbejdet svært.

Indtil de efter 2. verdenskrig lavede en standardflaske.

I dag har vi flere emballagetyper, både glas, plastic og aluminium.

Glasflaskerne bliver stadig genfyldt og kommer ud igen.

Plastic og aluminium hakkes i stykker og laves til ny emballage.

Det er forskellen på genbrug og genanvendelse.

Ni ud af ti flasker kommer tilbage.

Der kommer næsten lige så mange nye flasker ud, som der kommer ind.

Vi slipper for at lave ny plastic, grave ny aluminium op, og vi sparer energi.

Man sparer 95 % af energien ved at genanvende frem for at producere nye.

Hvorfor er der så ikke pant på flere ting?

Cocio-, spiritus- og vinflasker, mælkekartoner -

- eller syltetøjsglas, konservesdåser, æggebakker, kødbakker, batterier.

Hvorfor er der ikke pant på flere ting?

Forestil dig, at affald kan sorteres i niveauer. Øverst er det reneste:

Fødevareemballage i pantsystemet. Trinnet under er ikke i pantsystemet.

Længere nede har vi det urene. Noget af det kan genanvendes.

Men ikke på lige så højt niveau, og resten bliver brændt.

Idéen med pantsystemet er at bevare ren emballage i et lukket kredsløb.

Sådan en flaske kan du indlevere i pantmaskinen -

- så kan den blive smeltet om og blive til en ny flaske.

Men har den været en plasticpose, kan den aldrig blive til en flaske igen -

- fordi det er et lukket system. Vi kan ikke proppe alt i pantmaskinen.

Sætter du din gamle malerspand derind, er det ikke længere rent.

Det her er også fødevarekvalitet, så hvorfor er der ikke pant på det?

Ikke alt emballage er lige nemt at genanvende.

En mælkekarton er lavet af komposit mellem pap og plastic.

Vi kan ikke smelte det om, for det ville koste for meget.

Derfor bliver mælkekartoner brændt og lavet til fjernvarme.

Det samme gør anden emballage.

Det består af forskelligt materiale, eller det giver ikke mening at smelte det om.

Men det kan man designe sig ud af.

Men resten af tingene burde kunne indgå i det her.

Der findes en anden grund til, at de ikke gør det: Politik og penge.

Skal man udvide pantsystemet, koster det meget. Vi har gjort det før.

Pantsystemet skal give os en økonomisk grund til at genanvende rigtigt.

De fleste genanvender i forvejn den her emballage.

Derfor fokuserer pantsystemet på emballage -

- der ellers brændes eller ender i naturen.

For eksempel da vi udvidede med juiceflasker.

Man overvejede også, om Cocio-flasker skulle være en del af pantsystemet.

Men mælkesjatter i bunden af flaskerne kunne give hygiejneudfordringer.

Derfor valgte man at droppe det igen.

Man kan godt udvide pantsystemet til at indeholde flere ting.

Og det vil have gavnlig effekt på mange ting.

Men vi skal være opmærksomme på, hvad det kommer til at koste.

Indtil da skal vi proppe vores glas i glascontaineren -

- og metal i metalcontaineren, så skal det nok blive genanvendt.

Hvorfor er der ikke pant på flere ting? Warum gibt es nicht auf mehr Dinge ein Pfand? Why aren't there mortgages on more things?

Pantmaskinen -

- hvor vi alle sammen kan stå i kø og ender med klistrede fingre. - where we can all stand in line and end up with sticky fingers.

Maskinen er udgangspunkt for, hvordan vi laver cirkulær økonomi. The machine is the starting point for how we create a circular economy.

Pantsystemet er ret unikt for Danmark. Det hele startede med øl. The deposit system is quite unique to Denmark. It all started with beer.

I 1918 blev det pga. dårlig økonomi forbudt at smadre ølflasker. In 1918, due to the poor economy, smashing beer bottles was banned.

Bryggerierne hentede flaskerne for at fylde dem igen. Det var første trin. The breweries picked up the bottles to refill them. That was the first step.

Udfordringen var, at hvert bryggeri havde sin egen unikke flaske. The challenge was that each brewery had its own unique bottle.

Det gjorde samarbejdet svært. This made collaboration difficult.

Indtil de efter 2. verdenskrig lavede en standardflaske.

I dag har vi flere emballagetyper, både glas, plastic og aluminium. Today, we have several types of packaging, including glass, plastic and aluminum.

Glasflaskerne bliver stadig genfyldt og kommer ud igen. The glass bottles are still being refilled and coming out again.

Plastic og aluminium hakkes i stykker og laves til ny emballage. Plastic and aluminum are chopped into pieces and made into new packaging.

Det er forskellen på genbrug og genanvendelse. That's the difference between reuse and recycling.

Ni ud af ti flasker kommer tilbage. Nine out of ten bottles come back.

Der kommer næsten lige så mange nye flasker ud, som der kommer ind. There are almost as many new bottles going out as coming in.

Vi slipper for at lave ny plastic, grave ny aluminium op, og vi sparer energi. We don't have to make new plastic, dig up new aluminum and we save energy.

Man sparer 95 % af energien ved at genanvende frem for at producere nye. 95% of energy is saved by recycling rather than producing new ones.

Hvorfor er der så ikke pant på flere ting? So why aren't there mortgages on more things?

Cocio-, spiritus- og vinflasker, mælkekartoner - Cocio, liquor and wine bottles, milk cartons

- eller syltetøjsglas, konservesdåser, æggebakker, kødbakker, batterier. - or jam jars, cans, egg trays, meat trays, batteries.

Hvorfor er der ikke pant på flere ting? Why aren't there mortgages on more things?

Forestil dig, at affald kan sorteres i niveauer. Øverst er det reneste: Imagine that waste can be sorted into levels. At the top is the cleanest:

Fødevareemballage i pantsystemet. Trinnet under er ikke i pantsystemet. Food packaging in the deposit system. The step below is not in the deposit system.

Længere nede har vi det urene. Noget af det kan genanvendes. Further down, we have the unclean. Some of it can be recycled.

Men ikke på lige så højt niveau, og resten bliver brændt. But not at the same level, and the rest gets burned.

Idéen med pantsystemet er at bevare ren emballage i et lukket kredsløb. The idea of the deposit system is to keep clean packaging in a closed loop.

Sådan en flaske kan du indlevere i pantmaskinen - You can deposit a bottle like this in the deposit machine

- så kan den blive smeltet om og blive til en ny flaske. - it can be melted down and turned into a new bottle.

Men har den været en plasticpose, kan den aldrig blive til en flaske igen - But once it's been a plastic bag, it can never be a bottle again.

- fordi det er et lukket system. Vi kan ikke proppe alt i pantmaskinen. - because it's a closed system. We can't put everything in the deposit machine.

Sætter du din gamle malerspand derind, er det ikke længere rent. If you put your old paint bucket in there, it's no longer clean.

Det her er også fødevarekvalitet, så hvorfor er der ikke pant på det? This is also food grade, so why isn't there a deposit on it?

Ikke alt emballage er lige nemt at genanvende. Not all packaging is easy to recycle.

En mælkekarton er lavet af komposit mellem pap og plastic. A milk carton is made from a composite of cardboard and plastic.

Vi kan ikke smelte det om, for det ville koste for meget. We can't remelt it because it would cost too much.

Derfor bliver mælkekartoner brændt og lavet til fjernvarme. That's why milk cartons are incinerated and turned into district heating.

Det samme gør anden emballage. The same goes for other packaging.

Det består af forskelligt materiale, eller det giver ikke mening at smelte det om. It's made of different material or it doesn't make sense to remelt it.

Men det kan man designe sig ud af. But you can design your way out of that.

Men resten af tingene burde kunne indgå i det her. But the rest of the things should be included in this.

Der findes en anden grund til, at de ikke gør det: Politik og penge. There's another reason why they don't: Politics and money.

Skal man udvide pantsystemet, koster det meget. Vi har gjort det før. If you want to expand the deposit system, it costs a lot. We've done it before.

Pantsystemet skal give os en økonomisk grund til at genanvende rigtigt. The deposit system should give us an economic reason to recycle correctly.

De fleste genanvender i forvejn den her emballage. Most people already recycle this packaging.

Derfor fokuserer pantsystemet på emballage - That's why the deposit system focuses on packaging

- der ellers brændes eller ender i naturen. - that would otherwise be burned or end up in nature.

For eksempel da vi udvidede med juiceflasker. For example, when we expanded with juice bottles.

Man overvejede også, om Cocio-flasker skulle være en del af pantsystemet. They also considered whether Cocio bottles should be part of the deposit system.

Men mælkesjatter i bunden af flaskerne kunne give hygiejneudfordringer. But milk chatter at the bottom of the bottles could cause hygiene challenges.

Derfor valgte man at droppe det igen. That's why they decided to drop it again.

Man kan godt udvide pantsystemet til at indeholde flere ting. You can expand the deposit system to include more things.

Og det vil have gavnlig effekt på mange ting. And it will have a beneficial effect on many things.

Men vi skal være opmærksomme på, hvad det kommer til at koste. But we need to be aware of what it will cost.

Indtil da skal vi proppe vores glas i glascontaineren - Until then, we have to put our glasses in the glass container

- og metal i metalcontaineren, så skal det nok blive genanvendt. - and metal in the metal container, it will be recycled.