×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor dør flest i fattige områder?

Hvorfor dør flest i fattige områder?

I Storbritannien handler Corona også om, hvor mange penge, du har.

Storbritannien er hårdt ramt.

Jeg har læst på BBC, at 600 har mistet livet de seneste 24 timer.

34.000 er døde af Corona her i landet -

- så Storbritannien har flest døde i hele Europa -

- og flere hundredtusind er smittet -

- blandt andre Boris Johnson og prins Charles.

Man skulle tro, Corona rammer alle lige hårdt -

- men pandemien rammer økonomisk udsatte hårdere end rige.

Det her er Newham, en af Londons 32 kommuner.

Det ligger i den dårlige ende af de lister, du ikke vil være på.

Det er statistikker over kriminalitet, hjemløshed og fattigdom.

Oven i problemerne har epidemien fået fat i Newham.

Myndighederne har endda lavet et coronalighus.

Der er tre varevogne, der er kørt ind. Jeg ved ikke, hvad der er i dem -

- men man kan fornemme alvoren i den her situation.

Newham er det sted i England, der har flest døde per indbygger.

Grafen viser områdets økonomi og antallet af døde.

Newham har 144,3 døde per 100.000 indbyggere. Danmark har cirka 9.

I den modsatte ende ligger Rutland, en af de rigeste kommuner, med 7,1.

Det her er Rutland.

Jeg skal finde nogen, der vil snakke med mig.

Noget af det vigstigste er at holde afstand -

- og det er ret let i Rutland. Her er meget plads.

I Rutland bor der 103 personer per km2 -

- næsten 10.000 m2 per indbygger i gennemsnit.

Newham er i en anden situation.

Mens de i Rutland er 103 personer per km2 -

- er de over 9.700 mennesker per km2 her i Newham.

I mange bygninger er der generationer.

Selvom husene ser store ud, er der mange mennesker på hver adresse.

Newham er den kommune, hvor flest boliger har for mange beboere.

15 % mangler et eller flere rum i forhold til antallet af beboere.

I Newham er området Little Ilford er særlig hårdt ramt -

- og her er det ikke svært at finde nogen, der har mistet -

- eller kender nogen, der har mistet nogen.

Lidt plads og mange mennesker er en udfordring -

- men andet gør områder som Newham udsat.

Der er en overrepræsentation af etniske minoriteter i Newham.

Nogle borgere taler knap nok sproget, og så er retningslinjer svære at følge.

Etniske minoriteter bliver i alle samfundslag ramt hårdere af Covid-19.

Vi ved ikke hvorfor, men det gør de.

Mange i Newham er "key workers" -

- folk, samfundet har brug for, for eksempel postbude -

- butiksassistenter og buschauffører, der er i kontakt med mange.

Muslim her er buschauffør.

En opgørelse viser, at 25 buschauffører har mistet livet til Covid-19.

Muslem har ikke bare et udsat job, men bor også i et udsat område.

Det er ikke én ting, men et sammenspil mellem alle de her faktorer, der gør -

- at områder som Newham er hårdt ramt.

Det er bevist, at folk med få eller ingen midler bliver mere syge.

Covid-19 ser ud til at ramme hårdere end andre sygdomme -

- for beboere i økonomisk udsatte områder dør proportionelt mere.

Det er ikke kun her, at dem nederst i samfundet ligger øverst i statistikken.

De fattige områder i Madrid og Barcelona er hårdest ramt.

New York har samme mønster -

- og i Danmark er Vestegnen blandt de hårdest ramte.

Men det har også ramt borgerne på pengepungen.

Nedlukningen har presset dem, fordi de ikke har kunnet arbejde.

Mange chauffører har været hjemme i ugevis, men nu er de nødt til at arbejde.

Jeg sidder i en taxa med Bashir fra Newham, og han har sat plastik op.

Men ikke alt er helt skidt.

Frivillige, organisationer og religiøse institutioner hjælper borgerne her.

Den lokale moské deler mad ud til folk i Newham.

Mange taler om Newhams stærke community, og det her viser det.

Storbritannien åbner op, men med små skridt -

- og Newhams borgere er stadig på vagt over for den usynlige fjende.

Hvorfor dør flest i fattige områder? Warum sterben die meisten Menschen in armen Gegenden? Why do most people die in poor areas?

I Storbritannien handler Corona også om, hvor mange penge, du har. In the UK, Corona is also about how much money you have.

Storbritannien er hårdt ramt. The UK has been hit hard.

Jeg har læst på BBC, at 600 har mistet livet de seneste 24 timer. I read on the BBC that 600 people have lost their lives in the last 24 hours.

34.000 er døde af Corona her i landet - 34,000 have died from Corona in this country

- så Storbritannien har flest døde i hele Europa - - so the UK has the most deaths in all of Europe.

- og flere hundredtusind er smittet - - and hundreds of thousands are infected

- blandt andre Boris Johnson og prins Charles. - Boris Johnson and Prince Charles, among others.

Man skulle tro, Corona rammer alle lige hårdt - You'd think Corona hits everyone equally hard.

- men pandemien rammer økonomisk udsatte hårdere end rige. - but the pandemic is hitting the economically vulnerable harder than the rich.

Det her er Newham, en af Londons 32 kommuner. This is Newham, one of London's 32 boroughs.

Det ligger i den dårlige ende af de lister, du ikke vil være på. It's at the bad end of the lists you don't want to be on.

Det er statistikker over kriminalitet, hjemløshed og fattigdom. These are statistics on crime, homelessness and poverty.

Oven i problemerne har epidemien fået fat i Newham. On top of the problems, the epidemic has taken hold in Newham.

Myndighederne har endda lavet et coronalighus. The authorities have even created a corona morgue.

Der er tre varevogne, der er kørt ind. Jeg ved ikke, hvad der er i dem - There are three vans that have crashed. I don't know what's in them...

- men man kan fornemme alvoren i den her situation. - but you can sense the seriousness of this situation.

Newham er det sted i England, der har flest døde per indbygger. Newham is the place in England with the most deaths per capita.

Grafen viser områdets økonomi og antallet af døde. The graph shows the area's economy and the number of deaths.

Newham har 144,3 døde per 100.000 indbyggere. Danmark har cirka 9. Newham has 144.3 deaths per 100,000 inhabitants. Denmark has approximately 9.

I den modsatte ende ligger Rutland, en af de rigeste kommuner, med 7,1. At the opposite end is Rutland, one of the richest municipalities, with 7.1.

Det her er Rutland. This is Rutland.

Jeg skal finde nogen, der vil snakke med mig. I need to find someone who will talk to me.

Noget af det vigstigste er at holde afstand - One of the most important things is to keep your distance

- og det er ret let i Rutland. Her er meget plads. - and it's pretty easy in Rutland. There's a lot of space.

I Rutland bor der 103 personer per km2 - In Rutland, there are 103 people per km2

- næsten 10.000 m2 per indbygger i gennemsnit. - almost 10,000 m2 per capita on average.

Newham er i en anden situation.

Mens de i Rutland er 103 personer per km2 -

- er de over 9.700 mennesker per km2 her i Newham.

I mange bygninger er der generationer.

Selvom husene ser store ud, er der mange mennesker på hver adresse.

Newham er den kommune, hvor flest boliger har for mange beboere.

15 % mangler et eller flere rum i forhold til antallet af beboere. 15% lack one or more rooms in relation to the number of residents.

I Newham er området Little Ilford er særlig hårdt ramt - In Newham, the Little Ilford area is particularly hard hit.

- og her er det ikke svært at finde nogen, der har mistet - - and here it's not hard to find someone who has lost

- eller kender nogen, der har mistet nogen. - or know someone who has lost someone.

Lidt plads og mange mennesker er en udfordring - Small space and lots of people is a challenge

- men andet gør områder som Newham udsat. - but other things make areas like Newham vulnerable.

Der er en overrepræsentation af etniske minoriteter i Newham. There is an overrepresentation of ethnic minorities in Newham.

Nogle borgere taler knap nok sproget, og så er retningslinjer svære at følge. Some citizens barely speak the language, making guidelines difficult to follow.

Etniske minoriteter bliver i alle samfundslag ramt hårdere af Covid-19. Ethnic minorities in all walks of life are being hit harder by Covid-19.

Vi ved ikke hvorfor, men det gør de. We don't know why, but they do.

Mange i Newham er "key workers" - Many people in Newham are key workers

- folk, samfundet har brug for, for eksempel postbude - - people society needs, such as postmen and women.

- butiksassistenter og buschauffører, der er i kontakt med mange. - shop assistants and bus drivers who come into contact with many people.

Muslim her er buschauffør. Muslim here is a bus driver.

En opgørelse viser, at 25 buschauffører har mistet livet til Covid-19. A tally shows that 25 bus drivers have lost their lives to Covid-19.

Muslem har ikke bare et udsat job, men bor også i et udsat område. Muslem not only has a vulnerable job, but also lives in a vulnerable neighborhood.

Det er ikke én ting, men et sammenspil mellem alle de her faktorer, der gør - It's not one thing, but a combination of all these factors that make

- at områder som Newham er hårdt ramt. - that areas like Newham have been hit hard.

Det er bevist, at folk med få eller ingen midler bliver mere syge. It has been proven that people with little or no resources get sicker.

Covid-19 ser ud til at ramme hårdere end andre sygdomme - Covid-19 seems to hit harder than other diseases

- for beboere i økonomisk udsatte områder dør proportionelt mere. - because residents in economically disadvantaged areas die proportionally more.

Det er ikke kun her, at dem nederst i samfundet ligger øverst i statistikken. It's not just here that those at the bottom of society are at the top of the statistics.

De fattige områder i Madrid og Barcelona er hårdest ramt. The poorer areas of Madrid and Barcelona are the hardest hit.

New York har samme mønster - New York has the same pattern.

- og i Danmark er Vestegnen blandt de hårdest ramte. - and in Denmark, Vestegnen is among the hardest hit.

Men det har også ramt borgerne på pengepungen. But it has also hit people's wallets.

Nedlukningen har presset dem, fordi de ikke har kunnet arbejde. The lockdown has put them under pressure because they haven't been able to work.

Mange chauffører har været hjemme i ugevis, men nu er de nødt til at arbejde. Many drivers have been home for weeks, but now they have to work.

Jeg sidder i en taxa med Bashir fra Newham, og han har sat plastik op. I'm in a taxi with Bashir from Newham and he's put up plastic.

Men ikke alt er helt skidt. But it's not all bad.

Frivillige, organisationer og religiøse institutioner hjælper borgerne her. Volunteers, organizations and religious institutions help citizens here.

Den lokale moské deler mad ud til folk i Newham. The local mosque distributes food to people in Newham.

Mange taler om Newhams stærke community, og det her viser det.

Storbritannien åbner op, men med små skridt - The UK is opening up, but with small steps

- og Newhams borgere er stadig på vagt over for den usynlige fjende. - and the citizens of Newham are still wary of the invisible enemy.