×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor bygger vi en kunstig ø, som får så meget kritik?

Hvorfor bygger vi en kunstig ø, som får så meget kritik?

Under mig kommer en stor kunstig ø til at ligge, Lynetteholm.

Det er det største anlægningsprojekt.

Lynetteholm vil strække sig fra Refshaleøen og ud mod Nordhavn.

Det bliver en 3 kvm stor halvø.

Den vil kunne huse 35.000 indbyggere og ligge klar i 2070.

De generationer, der skal bo der, er slet ikke født.

- Så det, der er sat i gang ... - Det kan I ikke overskue?

Vi har ikke besluttet os for, hvordan det skal bygges.

Anlægningen er gået i gang, men modstanden mod projektet vokser.

- Det er noget lort. - Stop Lynetteholmen.

Da Lynetteholm blev præsenteret, var det som øen -

- der kunne kystsikre hovedstaden og løse trafik- og boligproblemer.

Det er et kinderæg, der skal håndtere tre ting.

Vil den kunne løse alt det?

Man har før udvidet København ved at bygge i havet.

Det gjorde man for 400 år siden, da man byggede Christianshavn.

Der skulle være plads til flere boliger -

- og det skulle beskytte Københavns slot og flåden.

Det er samme metode, man bruger i dag.

- Det er det første, vi får at se? - Ja, her fylder vi jord i.

Kristian fra By & Havn viser, hvordan projektet kommer til at se ud.

Først laver vi klimasikringen, for den skal være her.

Det gængse ville være at lave et kæmpe dige -

- som så kunne åbne et sted.

Men hvorfor ikke brug det her dige til noget andet?

Vi har en masse overskudsjord, som skal ligge et sted.

Så kunne vi lige så godt lave en ø.

Lynetteholm blev præsenteret i 2018 som et kinderæg -

- der kunne løse tre store udfordringer.

En af dem var kystsikring.

Med Lynetteholm nord for Refshaleøen -

- bliver det lettere at beskytte København mod stigende vandstand.

Lynetteholm lukker arealet af.

Mellem Nordhavn og Lynetteholm er der 180 meter bredt.

Der laver man en dokport, som kan lukke ved stormflod.

Stormfloder i Danmark vil blive kraftigere og ske oftere -

- på grund af global opvarmning. Derfor skal vandet kunne holdes ude.

Dokporten skal kunne lukkes af. Det kommer senere.

Ellers kan øen ikke kystsikre København.

Den kan kystsikre fra den side, men der skal lukkes af.

- Det ligger ikke i planen lige nu. - Man diskuterer det i kommunen.

- Hvorfor har man ikke planlagt det? - Det er en politisk beslutning.

Under mig skal 80 millioner tons jord deponeres.

Først skal havbunden gøres stabil. Derfor skal der graves slam op.

Slammet er blevet dumpet i Køge Bugt, som man kan se her.

2,5 millioner kubikmeter slam skal op og deponeres et sted.

Det har projektet fået kritik for.

Man skulle stoppe dumpningen -

- undersøge det ordentligt og få flere miljøvurderinger.

Vi har en alvorlig situation i det her projekt.

Projektet har ikke kun gjort københavnere sure.

Svenskerne er også utilfredse.

Inden øen var vedtaget i Folketinget -

- sendte en miljøminister et brev, som advarede mod miljøkonsekvenserne.

Øen kunne være på kant med internationale konventioner.

Et år efter kom der igen en advarsel fra Sveriges miljøminister.

Det fik flere partier -

- til at kalde miljøministeren og transportministeren i samråd.

- Dumpningen er sat på pause. - Jeg har sat mig ind i det.

Jeg foreslår forligskredsen at kigge på alternativer.

Efter pres fra Folketinget har transportministeren sagt -

- at hun forventer, at det er slut med dumpning eller klapning.

Betyder det, at øen ikke er klar i 2070?

Nej, vi laver bare planerne om.

Vi var færdige med at klappe, da vi skulle lave de nye pladser.

Vi skal ikke klappe før i oktober, så vi kan kigge det igennem.

Vi kan finde alternative måder.

Vi lægger sten på bunden, som så bliver bygget op.

Der bliver lavet et areal, der hedder etape et.

Det er den første del af Lynetteholm.

Via gps lægger de sten på bunden.

Længere henne bygges adgangsvejen til etape et.

Lastbilerne kommer fra hele byen.

De kører herud og losser jorden af.

På nogle strækninger vil man opleve en lastbil med jord hvert kvarter -

- ti timer om dagen, 250 dage om året i 30 år.

Det er lastbiler som den her, som flere i byen vil opleve.

Der er ikke flere, der vil opleve dem.

Det er samme antal lastbiler som i dag. Det er bare nogle andre.

Hvor meget jord er der herude?

Der bliver kørt 2,5 millioner tons jord herud om året.

Hvad fanden er det her?

Det her kommer Lynetteholm åbenbart også til at bestå af.

Jorden skal blive til Lynetteholm derovre?

Ja, vi har ikke mere deponiplads til jord i København.

Derfor mellemdeponerer vi.

Vi kører jord ud på jord. Vi lægger det her midlertidigt.

Det er en god business. Det kan man tjene penge på.

Derfor ligger der en form for skibakker alle steder -

- som vi ikke ser så ofte i Danmark.

Lynetteholm skulle også løse boligmanglen.

København løber tør for byggegrunde.

Derfor ønsker vi at bygge en ny ø.

Øen får plads til 35.000 beboere.

En dag som i dag kunne man godt bo herude. Hvad kommer det til at koste?

Det kan vi ikke sige nu.

Løkke sagde, at boligerne kunne holde priserne i ave.

Det vil trække priserne nedad eller holde dem i ave.

- Kan I garantere det? - Man kan ikke garantere noget nu.

Lars Løkke sagde det.

Hvis man øger boligudbuddet, så vil priserne falde.

Eksperter mener ikke, at 35.000 er nok.

Der kan også blive bygget andre steder i København.

Den sidste kinderægsløsning var en tunnel fra Nordhavn til Amager -

- og en ny metrolinje fra Orientkaj.

I dag skal bilisterne ind til centrum for at komme øst om byen.

Det er ikke hensigtsmæssigt.

Derfor har man talt om en tunnel med direkte adgang til Amager.

En tunnel vil selvfølgelig aflaste trafikken nogle steder.

Men man risikerer, at det får flere til at tage bilen og køre langt.

I sidste ende kan det øge trafikken.

Hvis kritikken holder stik, og tunnellen skaber mere trafik -

- og der ikke er nok bygninger til at priserne i ave -

- som var et stort argument, har det så været det værd?

Ja, for det er en klimasikring. Vi ved fra FN, at vandet stiger.

Der kommer flere stormfloder, og København ligger lavt.

Så det er måske det eneste argument?

By & Havn skal lave en klimasikring.

Trafikken og boligerne skal der kigges på de kommende år.

Klimasikringen er nødvendig. Nordfra, østfra og sydfra.

Så når politikerne siger, at det kan løse tre ting -

- har man lovet for meget?

Nej, jeg tror godt, det kan løse de tre problemer.

Det er jeg helt sikker på. Det er et godt projekt.

Kan det løse hele problemet? Det kan det højst sandsynligt ikke.

Vi skal også klimasikre og bygge boliger andre steder.

Så det kan ikke løse hele problemet?

Det kan løse mange af problemerne.

Så den kan godt løse de tre problemer?

- Den er en del af løsningen. - Men ikke hele problemet.

Nej, men den kan løse en del af de problemer, som byen har -

- og som byen vil få i fremtiden.

Debatten stopper ikke her.

Hvis alt går efter planen, ligger Lynetteholm bag mig i 2070.

Hvorfor bygger vi en kunstig ø, som får så meget kritik? Warum bauen wir eine künstliche Insel, die so viel Kritik erntet? Why are we building an artificial island that gets so much criticism? Waarom bouwen we een kunstmatig eiland dat zoveel kritiek krijgt? Porque é que estamos a construir uma ilha artificial que é tão criticada? Varför bygger vi en konstgjord ö som får så mycket kritik?

Under mig kommer en stor kunstig ø til at ligge, Lynetteholm. Below me will be a large artificial island, Lynetteholm. Por baixo de mim encontra-se uma grande ilha artificial, Lynetteholm.

Det er det største anlægningsprojekt. Trata-se do maior projecto de construção.

Lynetteholm vil strække sig fra Refshaleøen og ud mod Nordhavn. Lynetteholm will stretch from Refshaleøen towards Nordhavn. Lynetteholm estender-se-á de Refshaleøen em direcção a Nordhavn.

Det bliver en 3 kvm stor halvø. It will be a 3 sqm peninsula. Será uma península de 3 metros quadrados.

Den vil kunne huse 35.000 indbyggere og ligge klar i 2070. It will be able to house 35,000 inhabitants and will be ready in 2070. Terá capacidade para acolher 35 000 habitantes e estará pronto em 2070.

De generationer, der skal bo der, er slet ikke født. The generations that will live there haven't even been born yet. As gerações que aí viverão ainda nem sequer nasceram.

- Så det, der er sat i gang ... - Det kan I ikke overskue? - So what has been set in motion... - You can't handle that? - Então, o que foi posto em marcha... - Não consegues lidar com isso?

Vi har ikke besluttet os for, hvordan det skal bygges. We haven't decided how it will be built. Ainda não decidimos como é que vai ser construído.

Anlægningen er gået i gang, men modstanden mod projektet vokser. Construction has begun, but opposition to the project is growing. A construção já começou, mas a oposição ao projecto está a aumentar.

- Det er noget lort. - Stop Lynetteholmen. - It's a piece of shit. - Stop Lynetteholmen. - É um disparate. - Pára a Lynetteholmen.

Da Lynetteholm blev præsenteret, var det som øen - When Lynetteholm was introduced, it was like the island Quando Lynetteholm foi apresentada, foi como a ilha

- der kunne kystsikre hovedstaden og løse trafik- og boligproblemer. - that could coastalize the capital and solve traffic and housing problems. - que poderia costear a capital e resolver os problemas de tráfego e de habitação.

Det er et kinderæg, der skal håndtere tre ting. It's a Kinder Egg that needs to handle three things. É um ovo para crianças que tem de lidar com três coisas.

Vil den kunne løse alt det? Will it solve all that? Será capaz de resolver tudo isso?

Man har før udvidet København ved at bygge i havet. Copenhagen has been expanded before by building in the sea. Copenhaga já foi expandida anteriormente através da construção no mar.

Det gjorde man for 400 år siden, da man byggede Christianshavn. This was done 400 years ago when Christianshavn was built. Isto foi feito há 400 anos, aquando da construção de Christianshavn.

Der skulle være plads til flere boliger - There should be room for more housing Deveria haver espaço para mais habitações

- og det skulle beskytte Københavns slot og flåden. - and it was designed to protect Copenhagen Castle and the navy. - e foi concebido para proteger o Castelo de Copenhaga e a marinha.

Det er samme metode, man bruger i dag. It's the same method used today. Este é o mesmo método utilizado actualmente.

- Det er det første, vi får at se? - Ja, her fylder vi jord i. - That's the first thing we'll see? - Yes, this is where we add soil. - É a primeira coisa que vamos ver? - Sim, é aqui que preenchemos o solo.

Kristian fra By & Havn viser, hvordan projektet kommer til at se ud. Kristian from By & Havn shows what the project will look like. Kristian, da By & Havn, mostra como será o projecto.

Først laver vi klimasikringen, for den skal være her. First we make the climate protection, because it has to be here. Primeiro, fazemos a protecção climática, porque tem de ser aqui.

Det gængse ville være at lave et kæmpe dige - The usual solution would be to build a huge dike. O normal seria construir um enorme dique

- som så kunne åbne et sted. - which could then open somewhere. - que poderia então abrir-se em qualquer lugar.

Men hvorfor ikke brug det her dige til noget andet? But why not use this dike for something else? Mas porque não usar este dique para outra coisa?

Vi har en masse overskudsjord, som skal ligge et sted. We have a lot of excess soil that needs to go somewhere. Temos muitos excedentes de solo que precisam de ir para algum lado.

Så kunne vi lige så godt lave en ø. We might as well make an island. Mais vale fazermos uma ilha.

Lynetteholm blev præsenteret i 2018 som et kinderæg - Lynetteholm was presented in 2018 as a child's egg Lynetteholm foi apresentada em 2018 como um Kinder Ovo

- der kunne løse tre store udfordringer. - that could solve three major challenges. - que poderia resolver três grandes desafios.

En af dem var kystsikring. One of them was coastal protection. Um deles era a defesa costeira.

Med Lynetteholm nord for Refshaleøen - With Lynetteholm north of Refshaleøen Com Lynetteholm a norte de Refshaleøen

- bliver det lettere at beskytte København mod stigende vandstand. - it will be easier to protect Copenhagen from rising water levels. - facilitará a protecção de Copenhaga contra a subida do nível do mar.

Lynetteholm lukker arealet af. Lynetteholm closes off the area. Lynetteholm fecha a área.

Mellem Nordhavn og Lynetteholm er der 180 meter bredt. Between Nordhavn and Lynetteholm, it is 180 meters wide. Entre Nordhavn e Lynetteholm, tem 180 metros de largura.

Der laver man en dokport, som kan lukke ved stormflod. There you create a dock door that can close in the event of a storm surge. Foi construído um portão de cais que pode ser fechado em caso de tempestade.

Stormfloder i Danmark vil blive kraftigere og ske oftere - Storm surges in Denmark will become more powerful and happen more often As vagas de tempestades na Dinamarca tornar-se-ão mais fortes e mais frequentes

- på grund af global opvarmning. Derfor skal vandet kunne holdes ude. - due to global warming. Therefore, water must be kept out.

Dokporten skal kunne lukkes af. Det kommer senere. The docking port must be lockable. This will come later. A porta da doca deve poder ser fechada à chave. Isto será feito mais tarde.

Ellers kan øen ikke kystsikre København. Caso contrário, a ilha não poderá proteger Copenhaga contra a costa.

Den kan kystsikre fra den side, men der skal lukkes af. It can be coastal-proofed from that side, but it needs to be sealed off. Pode ser litoralizada desse lado, mas tem de ser fechada.

- Det ligger ikke i planen lige nu. - Man diskuterer det i kommunen. - It is not in the plan right now. - It is being discussed in the municipality. - Neste momento, não faz parte do plano. - Está a ser discutido no município.

- Hvorfor har man ikke planlagt det? - Det er en politisk beslutning. - Why hasn't it been planned? - It's a political decision. - Porque é que não foi planeado? - É uma decisão política.

Under mig skal 80 millioner tons jord deponeres. Underneath me, 80 million tons of soil will be deposited. Por baixo de mim, serão depositadas 80 milhões de toneladas de solo.

Først skal havbunden gøres stabil. Derfor skal der graves slam op. First, the seabed must be stabilized. This means digging up silt. Em primeiro lugar, é necessário estabilizar o fundo do mar. Isto significa escavar o lodo.

Slammet er blevet dumpet i Køge Bugt, som man kan se her. The sludge has been dumped in Køge Bay, as you can see here. As lamas foram despejadas na baía de Køge, como se pode ver aqui.

2,5 millioner kubikmeter slam skal op og deponeres et sted. 2.5 million cubic meters of sludge must be lifted and deposited somewhere. 2,5 milhões de metros cúbicos de lamas serão recolhidos e depositados em aterros.

Det har projektet fået kritik for. The project has been criticized for this. O projecto foi criticado por este facto.

Man skulle stoppe dumpningen - You had to stop the dumping É preciso parar com as descargas...

- undersøge det ordentligt og få flere miljøvurderinger. - investigate it properly and get more environmental assessments. - estudá-lo correctamente e obter mais avaliações ambientais.

Vi har en alvorlig situation i det her projekt. We have a serious situation in this project. Temos uma situação grave neste projecto.

Projektet har ikke kun gjort københavnere sure. The project hasn't just pissed off Copenhageners. O projecto não irritou apenas os habitantes de Copenhaga.

Svenskerne er også utilfredse. Swedes are also unhappy. Os suecos também estão descontentes.

Inden øen var vedtaget i Folketinget - Before the island was passed in the Danish Parliament Antes de a ilha ser adoptada pelo Parlamento dinamarquês

- sendte en miljøminister et brev, som advarede mod miljøkonsekvenserne. - an environment minister sent a letter warning of the environmental consequences. - um ministro do ambiente enviou uma carta a alertar para as consequências ambientais.

Øen kunne være på kant med internationale konventioner. The island could be at odds with international conventions. A ilha poderá estar em contradição com as convenções internacionais.

Et år efter kom der igen en advarsel fra Sveriges miljøminister. A year later, there was another warning from Sweden's environment minister. Um ano mais tarde, o ministro do Ambiente da Suécia voltou a alertar para o facto.

Det fik flere partier - This prompted several parties - Este facto levou a que vários partidos -

- til at kalde miljøministeren og transportministeren i samråd. - to call the Minister of the Environment and the Minister of Transport in consultation. - convocar o Ministro do Ambiente e o Ministro dos Transportes para consultas.

- Dumpningen er sat på pause. - Jeg har sat mig ind i det. - Dumping has been put on hold - I've looked into it. - O despejo foi suspenso - já me familiarizei com ele.

Jeg foreslår forligskredsen at kigge på alternativer. I suggest that the parties to the agreement look at alternatives. Proponho ao Comité de Conciliação que analise alternativas.

Efter pres fra Folketinget har transportministeren sagt - After pressure from the Danish Parliament, the Minister of Transport has said Sob pressão do Parlamento dinamarquês, o Ministro dos Transportes declarou

- at hun forventer, at det er slut med dumpning eller klapning. - that she expects no more dumping or dredging. - que espera que se acabe com as descargas e as dragagens.

Betyder det, at øen ikke er klar i 2070? Does this mean the island won't be ready in 2070? Quer isto dizer que a ilha não estará pronta em 2070?

Nej, vi laver bare planerne om. No, we just change the plans. Não, estamos apenas a mudar os planos.

Vi var færdige med at klappe, da vi skulle lave de nye pladser. We were done clapping when it was time to make the new seats. Acabámos de bater palmas quando tivemos de fazer os novos lugares.

Vi skal ikke klappe før i oktober, så vi kan kigge det igennem. We don't have to applaud until October, so we can review it. Só vamos aplaudir em Outubro, por isso podemos dar uma vista de olhos.

Vi kan finde alternative måder. We can find alternative ways. Podemos encontrar formas alternativas.

Vi lægger sten på bunden, som så bliver bygget op. We put stones on the bottom, which are then built up. Colocamos pedras no fundo, que depois são construídas.

Der bliver lavet et areal, der hedder etape et. An area called stage one is being created. Será criada uma zona designada por fase 1.

Det er den første del af Lynetteholm. This is the first part of Lynetteholm. Esta é a primeira parte de Lynetteholm.

Via gps lægger de sten på bunden. Via GPS, they place rocks on the bottom. Através de GPS, colocam pedras no fundo.

Længere henne bygges adgangsvejen til etape et. Further along, the access road to stage one is being built. Mais adiante, está a ser construída a estrada de acesso à primeira fase.

Lastbilerne kommer fra hele byen. The trucks come from all over the city. Os camiões vêm de toda a cidade.

De kører herud og losser jorden af. They drive out here and unload the soil. Eles conduzem até aqui e descarregam a terra.

På nogle strækninger vil man opleve en lastbil med jord hvert kvarter - On some stretches, you'll see a truckload of dirt every 15 minutes. Nalguns troços, verá um camião a transportar terra de 15 em 15 minutos.

- ti timer om dagen, 250 dage om året i 30 år. - dez horas por dia, 250 dias por ano, durante 30 anos.

Det er lastbiler som den her, som flere i byen vil opleve. It's trucks like this that more people in the city will experience. São camiões como este que mais pessoas na cidade querem ver.

Der er ikke flere, der vil opleve dem. No one else wants to experience them. Já não há pessoas que as queiram experimentar.

Det er samme antal lastbiler som i dag. Det er bare nogle andre. It's the same number of trucks as today. It's just different. É o mesmo número de camiões que hoje. É apenas um conjunto diferente de camiões.

Hvor meget jord er der herude? How much land is out here? Quanta terra existe aqui?

Der bliver kørt 2,5 millioner tons jord herud om året. 2.5 million tons of soil are trucked out here every year. 2,5 milhões de toneladas de terra são transportadas por camião todos os anos.

Hvad fanden er det her? What the hell is this? Mas que raio é isto?

Det her kommer Lynetteholm åbenbart også til at bestå af. Apparently, this is what Lynetteholm will also consist of. Ao que parece, é nisto que Lynetteholm também consistirá.

Jorden skal blive til Lynetteholm derovre? The land is going to become Lynetteholm over there? O terreno vai transformar-se ali em Lynetteholm?

Ja, vi har ikke mere deponiplads til jord i København. Yes, we're out of landfill space for soil in Copenhagen. Sim, estamos a ficar sem espaço nos aterros para o solo em Copenhaga.

Derfor mellemdeponerer vi. That's why we mid-deposit. É por isso que depositamos de forma intermédia.

Vi kører jord ud på jord. Vi lægger det her midlertidigt. We drive dirt on dirt. We put it here temporarily. Conduzimos terra sobre terra. Estamos a colocar isto aqui temporariamente.

Det er en god business. Det kan man tjene penge på. It's good business. There's money to be made. É um bom negócio. Há dinheiro a ganhar.

Derfor ligger der en form for skibakker alle steder - That's why there are some form of ski slopes everywhere - É por isso que há pistas de esqui por todo o lado

- som vi ikke ser så ofte i Danmark. - which we don't often see in Denmark. - o que não é muito frequente na Dinamarca.

Lynetteholm skulle også løse boligmanglen. Lynetteholm was also meant to solve the housing shortage. Lynetteholm tinha também como objectivo resolver o problema da falta de habitação.

København løber tør for byggegrunde. Copenhagen is running out of building plots. Copenhaga está a ficar sem terrenos para construção.

Derfor ønsker vi at bygge en ny ø. That's why we want to build a new island. É por isso que queremos construir uma nova ilha.

Øen får plads til 35.000 beboere. The island will have room for 35,000 residents. A ilha terá espaço para 35.000 habitantes.

En dag som i dag kunne man godt bo herude. Hvad kommer det til at koste? A day like today, you could live out here. How much will it cost? Num dia como o de hoje, poderíamos viver aqui fora. Quanto é que isso custa?

Det kan vi ikke sige nu. Não o podemos dizer agora.

Løkke sagde, at boligerne kunne holde priserne i ave. Løkke said that housing could keep prices in check. O Sr. Løkke afirmou que a habitação pode manter os preços sob controlo.

Det vil trække priserne nedad eller holde dem i ave. This will drive prices down or keep them in check. Isto fará baixar os preços ou mantê-los-á sob controlo.

- Kan I garantere det? - Man kan ikke garantere noget nu. - Can you guarantee it? - You can't guarantee anything now. - Não se pode garantir nada agora.

Lars Løkke sagde det. Lars Løkke said it. afirmou Lars Løkke.

Hvis man øger boligudbuddet, så vil priserne falde. If you increase the supply of housing, prices will fall. Se aumentarmos a oferta de habitação, os preços baixam.

Eksperter mener ikke, at 35.000 er nok. Experts don't think 35,000 is enough. Os peritos consideram que 35 000 não são suficientes.

Der kan også blive bygget andre steder i København. There may also be construction elsewhere in Copenhagen. A construção pode também ter lugar noutros locais de Copenhaga.

Den sidste kinderægsløsning var en tunnel fra Nordhavn til Amager - The final Kinder Egg solution was a tunnel from Nordhavn to Amager. A solução final do Kinder Egg foi um túnel de Nordhavn para Amager

- og en ny metrolinje fra Orientkaj. - and a new metro line from Orientkaj. - e uma nova linha de metro a partir de Orientkaj.

I dag skal bilisterne ind til centrum for at komme øst om byen. Today, drivers have to go downtown to get east of the city.

Det er ikke hensigtsmæssigt. It's not appropriate.

Derfor har man talt om en tunnel med direkte adgang til Amager. That's why there has been talk of a tunnel with direct access to Amager.

En tunnel vil selvfølgelig aflaste trafikken nogle steder. Of course, a tunnel will relieve traffic in some places.

Men man risikerer, at det får flere til at tage bilen og køre langt. But it risks encouraging more people to take the car and drive long distances.

I sidste ende kan det øge trafikken. Ultimately, it can increase traffic.

Hvis kritikken holder stik, og tunnellen skaber mere trafik - If the criticism is correct and the tunnel creates more traffic...

- og der ikke er nok bygninger til at priserne i ave - - and there aren't enough buildings to keep prices in check

- som var et stort argument, har det så været det værd? - which was a big argument, has it been worth it?

Ja, for det er en klimasikring. Vi ved fra FN, at vandet stiger. Yes, because it's climate proofing. We know from the UN that the water is rising.

Der kommer flere stormfloder, og København ligger lavt. There are more storm surges and Copenhagen is low-lying.

Så det er måske det eneste argument? So maybe that's the only argument?

By & Havn skal lave en klimasikring. By & Havn must make a climate proofing.

Trafikken og boligerne skal der kigges på de kommende år. Traffic and housing will be looked at in the coming years.

Klimasikringen er nødvendig. Nordfra, østfra og sydfra. Climate protection is necessary. From the north, east and south.

Så når politikerne siger, at det kan løse tre ting - So when politicians say it can solve three things

- har man lovet for meget? - have you promised too much?

Nej, jeg tror godt, det kan løse de tre problemer. No, I think it can solve the three problems.

Det er jeg helt sikker på. Det er et godt projekt. I'm absolutely sure of that. It's a great project.

Kan det løse hele problemet? Det kan det højst sandsynligt ikke. Can it solve the whole problem? Most likely not.

Vi skal også klimasikre og bygge boliger andre steder. We also need to climate-proof and build homes elsewhere.

Så det kan ikke løse hele problemet? So it can't solve the whole problem?

Det kan løse mange af problemerne. It can solve many of the problems.

Så den kan godt løse de tre problemer? So it can solve the three problems?

- Den er en del af løsningen. - Men ikke hele problemet. - It's part of the solution - but not the whole problem.

Nej, men den kan løse en del af de problemer, som byen har - No, but it can solve some of the problems the city has

- og som byen vil få i fremtiden. - and that the city will have in the future.

Debatten stopper ikke her. The debate doesn't stop here.

Hvis alt går efter planen, ligger Lynetteholm bag mig i 2070.