×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor bruger Rusland delfiner i krig?

Hvorfor bruger Rusland delfiner i krig?

Ruslands hær består ikke kun af bomber og tanks.

Den indeholder også en deling med delfiner.

Det her er satellitbilleder af delfinbassiner i havnen i Sevastopol.

I den havn ligger nogle af de vigtigste russiske skibe -

- fx megaskibet Moskva, som blev sænket af Ukraine i april.

Det er ikke nyt, at Rusland bruger delfiner.

I den kolde krig udviklede Sovjet programmer med hvaler -

- blandt andet et delfinprogram i Sortehavet, hvor Sevastopol ligger.

Nogle mener, man trænede delfinerne til at dræbe spioner.

Da Sovjet gik i opløsning, overgik faciliteterne til Ukraine -

- men efter Ruslands annektering i 2014 fik russerne kontrol med dem.

Der findes to militære træningsprogrammer for delfiner.

Ruslands er det ene. Det andet ligger i USA, i San Diego.

Kaptajnløjtnanten her underviser ved Center for Maritime Operationer.

De fleste får et billede af en delfin, som er en soldat.

Rusland begyndte eksperimenterne sidst i den kolde krig.

Hvad de trænes til, ved vi ikke, men de har vist tre opgaver:

Aflevering eller hentning af objekter, overvågning og forsvar.

De kan markere en dykker og sætte noget fast.

USA mener, at man ikke kan træne delfiner til at slå ihjel.

Andre kilder påstår, at man har brugt de her havpattedyr til at angribe.

Der er set eksempler på, at Rusland træner delfiner og andre hvaler.

I 2019 dukkede der en hvidhval op i Nordnorge.

Fiskerne var chokeret over, hvor tam den var.

Om halsen havde den en sele med en kameraholder og et mærke med teksten:

"Equipment St. Petersburg".

Flere overvejede, om hvalen var russisk spion.

Rusland træner delfiner i Sortehavet og hvidhvaler i den nordlige flåde.

På grund af den mistænkte forbindelse -

- har Norge døbt hvalen Hvaldimir.

Den forbindelse blev benægtet af den russiske oberst Viktor Baranets.

"Hvis dyret udførte spionage, ville vi så vedlægge et telefonnummer?"

"Vi har kampdelfiner. Det lægger vi ikke skjul på."

"Vi har et center for kampdelfiner, som løser forskellige opgaver."

"Fra analyse og beskyttelse af områder -

- til at dræbe dykkere og sætte miner fast på skibsskrog."

Norge har sagt, at hvalen nok var en del af et russisk forskningsprogram.

Hvaldimir er ikke en russisk spion.

De har ikke kapacitet til at gengive data.

Den har været med i et forskningsprogram -

- hvor man træner dem til opgaver.

Der har været forsøg med belugahvaler for at se, om de kan løse opgaver -

- fordi de kan dykke længere ned, men ud fra open source-forlydender -

- er det ikke lykkedes. De er ikke lige så dygtige.

Delfiner og sæler er bedre egnet til at løse de opgaver.

Hvaldimir skabte overskrifter, men det er ikke nyt at bruge dyr i krig.

Så længe man har kunnet træne dyr, har man brugt dem offensivt.

Når det kommer til at bedrive krig, er mennesket exceptionelt opfindsomt.

Kan man få en fordel, har vi tendens til at bruge den.

Der er eksempler på, at man længe har anvendt dyr i krig.

Man har brugt elefanter, lus og lopper, flagermus, fugle, kvæg.

Der er et utal af beretninger om dyr i offensive kapaciteter.

Måden man bruger dyr på har udviklet sig. Man har et andet syn på dyr nu.

At bruge "selvmordsdyr" er utænkeligt. Det går ikke længere.

Vi har et andet syn på, at de skal have det godt.

Programmerne med delfiner, søløver, belugahvaler og sæler ...

Det er dyr, man træner, som man gør i Zoo, bare til en anden opgave.

I fremtiden tror han, vi vil se mere til droner i luften og under vandet.

Teknologien vil overhale anvendelsen af dyr.

Derfor tror jeg ikke, vi vil se flere dyr.

Så skal det være i udtænkte spionopgaver -

- hvor fantasien skal sætte grænsen.

Hvorfor bruger Rusland delfiner i krig? Warum setzt Russland Delfine im Krieg ein? Why does Russia use dolphins in war? Waarom gebruikt Rusland dolfijnen in oorlogssituaties? Porque é que a Rússia usa golfinhos na guerra? Varför använder Ryssland delfiner i krig?

Ruslands hær består ikke kun af bomber og tanks. Russia's army isn't just bombs and tanks. O exército russo não é só bombas e tanques.

Den indeholder også en deling med delfiner. It also features a platoon with dolphins. Inclui também um pelotão de golfinhos.

Det her er satellitbilleder af delfinbassiner i havnen i Sevastopol. These are satellite images of dolphin pools in the port of Sevastopol. Estas são imagens de satélite de piscinas de golfinhos no porto de Sevastopol.

I den havn ligger nogle af de vigtigste russiske skibe - Some of the most important Russian ships are docked in that port. Este porto alberga alguns dos mais importantes navios russos

- fx megaskibet Moskva, som blev sænket af Ukraine i april. - e.g. the mega ship Moskva, which was sunk by Ukraine in April. - por exemplo, o mega-navio Moskva, que foi afundado pela Ucrânia em Abril.

Det er ikke nyt, at Rusland bruger delfiner. Russia's use of dolphins is nothing new. A utilização de golfinhos pela Rússia não é nova.

I den kolde krig udviklede Sovjet programmer med hvaler - During the Cold War, the Soviets developed programs with whales Durante a Guerra Fria, os soviéticos desenvolveram programas com baleias

- blandt andet et delfinprogram i Sortehavet, hvor Sevastopol ligger. - including a dolphin program in the Black Sea, where Sevastopol is located. - incluindo um programa para golfinhos no Mar Negro, onde se situa Sevastopol.

Nogle mener, man trænede delfinerne til at dræbe spioner. Some believe the dolphins were trained to kill spies.

Da Sovjet gik i opløsning, overgik faciliteterne til Ukraine - When the Soviet Union dissolved, the facilities were transferred to Ukraine Quando a União Soviética se desintegrou, as instalações foram transferidas para a Ucrânia

- men efter Ruslands annektering i 2014 fik russerne kontrol med dem. - but after Russia's annexation in 2014, the Russians gained control of them. - mas após a anexação pela Rússia em 2014, os russos passaram a controlá-los.

Der findes to militære træningsprogrammer for delfiner. There are two military training programs for dolphins. Existem dois programas de treino militar para golfinhos.

Ruslands er det ene. Det andet ligger i USA, i San Diego. O da Rússia é um deles. A outra é nos Estados Unidos, em San Diego.

Kaptajnløjtnanten her underviser ved Center for Maritime Operationer. The Lieutenant Commander here teaches at the Center for Maritime Operations. O Tenente-Comandante dá aulas no Centro de Operações Marítimas.

De fleste får et billede af en delfin, som er en soldat. Most people get a picture of a dolphin, which is a soldier. A maioria das pessoas obtém uma imagem de um golfinho, que é um soldado.

Rusland begyndte eksperimenterne sidst i den kolde krig. Russia began the experiments at the end of the Cold War. A Rússia iniciou as experiências no final da Guerra Fria.

Hvad de trænes til, ved vi ikke, men de har vist tre opgaver: We don't know what they are being trained to do, but it looks like they have three tasks: Não sabemos para que é que estão a ser treinados, mas parece que têm três tarefas:

Aflevering eller hentning af objekter, overvågning og forsvar. Object drop-off or pick-up, surveillance and defense. Entrega ou recuperação de objectos, vigilância e defesa.

De kan markere en dykker og sætte noget fast. They can mark a diver and attach something. Podem marcar um mergulhador e anexar algo.

USA mener, at man ikke kan træne delfiner til at slå ihjel. The US believes that dolphins cannot be trained to kill. Os EUA acreditam que os golfinhos não podem ser treinados para matar.

Andre kilder påstår, at man har brugt de her havpattedyr til at angribe. Other sources claim that these marine mammals have been used to attack. Outras fontes afirmam que estes mamíferos marinhos foram utilizados para atacar.

Der er set eksempler på, at Rusland træner delfiner og andre hvaler. There have been examples of Russia training dolphins and other whales.

I 2019 dukkede der en hvidhval op i Nordnorge. In 2019, a beluga whale appeared in Northern Norway. Em 2019, uma baleia beluga apareceu no norte da Noruega.

Fiskerne var chokeret over, hvor tam den var. The fishermen were shocked at how tame it was. Os pescadores ficaram chocados com o facto de ser tão dócil.

Om halsen havde den en sele med en kameraholder og et mærke med teksten: Around its neck was a harness with a camera holder and a tag with the text: Ao pescoço, usava um arnês com um suporte para a câmara e uma etiqueta com o texto:

"Equipment St. Petersburg".

Flere overvejede, om hvalen var russisk spion. Many wondered if the whale was a Russian spy. Muitos perguntaram-se se a baleia seria um espião russo.

Rusland træner delfiner i Sortehavet og hvidhvaler i den nordlige flåde. Russia trains dolphins in the Black Sea and beluga whales in the Northern Fleet. A Rússia treina golfinhos no Mar Negro e baleias beluga na Frota do Norte.

På grund af den mistænkte forbindelse - Because of the suspected link Por causa da suspeita de ligação.

- har Norge døbt hvalen Hvaldimir. - Norway has named the whale Hvaldimir. - A Noruega baptizou a baleia de Hvaldimir.

Den forbindelse blev benægtet af den russiske oberst Viktor Baranets. This connection was denied by Russian Colonel Viktor Baranets.

"Hvis dyret udførte spionage, ville vi så vedlægge et telefonnummer?" "If the animal was spying, would we include a phone number?"

"Vi har kampdelfiner. Det lægger vi ikke skjul på." "We have bottlenose dolphins. We make no secret of that."

"Vi har et center for kampdelfiner, som løser forskellige opgaver." "We have a center for bottlenose dolphins that performs different tasks."

"Fra analyse og beskyttelse af områder - "From analysis and protection of areas -

- til at dræbe dykkere og sætte miner fast på skibsskrog." - to kill divers and attach mines to the hulls of ships." - para matar mergulhadores e colocar minas nos cascos dos navios".

Norge har sagt, at hvalen nok var en del af et russisk forskningsprogram. Norway has said that the whale was probably part of a Russian research program.

Hvaldimir er ikke en russisk spion. Hvaldimir is not a Russian spy.

De har ikke kapacitet til at gengive data. They don't have the capacity to render data.

Den har været med i et forskningsprogram - It has been part of a research program

- hvor man træner dem til opgaver. - where you train them for tasks.

Der har været forsøg med belugahvaler for at se, om de kan løse opgaver - There have been experiments with beluga whales to see if they can solve tasks

- fordi de kan dykke længere ned, men ud fra open source-forlydender - - because they can dive deeper, but from open source reports

- er det ikke lykkedes. De er ikke lige så dygtige. - it hasn't worked out. They are not as skilled.

Delfiner og sæler er bedre egnet til at løse de opgaver. Dolphins and seals are better suited to these tasks.

Hvaldimir skabte overskrifter, men det er ikke nyt at bruge dyr i krig. Hvaldimir made headlines, but using animals in war is nothing new.

Så længe man har kunnet træne dyr, har man brugt dem offensivt. As long as you've been able to train animals, you've used them offensively.

Når det kommer til at bedrive krig, er mennesket exceptionelt opfindsomt. When it comes to waging war, humans are exceptionally resourceful.

Kan man få en fordel, har vi tendens til at bruge den. If you can get an advantage, we tend to use it.

Der er eksempler på, at man længe har anvendt dyr i krig. There are examples of animals being used in warfare for a long time.

Man har brugt elefanter, lus og lopper, flagermus, fugle, kvæg. They have used elephants, lice and fleas, bats, birds, cattle. Foram utilizados elefantes, piolhos e pulgas, morcegos, aves e gado.

Der er et utal af beretninger om dyr i offensive kapaciteter. There are countless accounts of animals in offensive capacities.

Måden man bruger dyr på har udviklet sig. Man har et andet syn på dyr nu. The way we use animals has evolved. There's a different view of animals now.

At bruge "selvmordsdyr" er utænkeligt. Det går ikke længere. Using "suicidal animals" is unthinkable. It's no longer possible.

Vi har et andet syn på, at de skal have det godt. We have a different view that they should feel good.

Programmerne med delfiner, søløver, belugahvaler og sæler ... The programs with dolphins, sea lions, beluga whales and seals ...

Det er dyr, man træner, som man gør i Zoo, bare til en anden opgave. These are animals that you train like you do at the zoo, but for a different task.

I fremtiden tror han, vi vil se mere til droner i luften og under vandet. In the future, he believes we will see more drones in the air and underwater.

Teknologien vil overhale anvendelsen af dyr. Technology will overtake the use of animals.

Derfor tror jeg ikke, vi vil se flere dyr. Therefore, I don't think we will see more animals.

Så skal det være i udtænkte spionopgaver - Then it should be in devised spy missions -

- hvor fantasien skal sætte grænsen. - where the imagination should set the limit.