×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor bliver nogle unge i Udkantsdanmark?

Hvorfor bliver nogle unge i Udkantsdanmark?

En torsk.

- Caffe latte er godt nok, men jeg vil hellere en have kop sort kaffe på havnen.

- Hvad har vi til fælles? - Vi er danske.

Fisk overalt.

Fed arbejdsplads.

To tilbage, der boede i Lemvig.

Bye bye.

Klokken er 5.10. Jeg skal mødes med Martin, som er fisker og fra Lemvig.

Jeg vil gerne forstå, hvorfor nogle unge bliver i Udkantsdanmark.

Dobbelt så mange unge flytter til storbyerne som for 30 år siden.

Det er otte gange flere end blandt de andre aldersgrupper.

Hejsa. Godmorgen. Det er lidt tidligt.

Er der plads til mig og Asger?

- Hvor mange fisk fanger vi i dag? - Det ved man aldrig.

- Hvad tror du? - Man må ikke jinxe det.

Jeg er spændt på, om jeg klarer det.

Solen står op om lidt. Så er vi ved at være klar.

Nu er vi i sving.

Du bor i Lemvig, båden er i Thyborøn, og vi er i det sydligste Danmark.

De fleste unge flytter til storbyer. Hvorfor er du blevet?

Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi skulle flytte.

Vi har alt i Lemvig. Der kender man næsten alle.

- Yes! Fangede jeg den? - Den skal op i hullet deroppe.

Jeg fik den i første hug.

Nu har vi to træk tilbage, så vi kan nå at hive mange fisk ind.

- Blev du i Lemvig, hvis ikke du fiskede? - Ja, man kommer hinanden mere ved.

- Og det ville du savne i København? - Helt bestemt.

Vi var til klassefest, og der var vi to tilbage, der boede i Lemvig.

Man kan næsten forudsige, om én flytter til storbyen ud fra uddannelsesniveauet.

Er du student, er der 87 % sandsynlighed for, at du flytter.

Har du en erhvervsuddannelse, er sandsynligheden 62 %.

De næsten dobbelt så mange fraflyttere de seneste 30 år skyldes nok -

- at antallet af unge i gymnasiet har udviklet sig på samme måde.

Frisk havluft er så lækkert.

- Hvorfor blev du erhvervsfisker? - Jeg kunne godt lide at sejle.

Før fiskede jeg med fiskestang.

I 10. klasse var jeg overbevist. Det interesserede mig mere.

Jeg har altid været rimelig boglig i skolen og kunne godt følge med.

Jeg ville være ked af, hvis jeg "skulle" være fisker, advokat eller læge.

Man skal gøre det, man vil.

Nu skal vi ned at pakke fisk.

En torsk her.

Det er hårdt arbejde.

Forstår I, hvis damerne synes, det her er en turn-off?

- Jeg er stolt. - Jeg praler af det.

Jeg siger altid, at jeg er erhvervsfisker.

- Kan man score folk på det? - Så skal det være en thyborønbo.

- Hvordan mødte du din kæreste? - Vi snakkede sammen på diskoteket.

Vi er lidt af samme støbning. Hun er heller ikke til storbyliv.

Den her mælk, er den stadig frisk?

En af vores brugere foreslog, at jeg skulle spørge om -

- hvorfor det er så specielt at bo i Lemvig.

Hvad tænker du om mit besøg?

Da vi talte sammen, kunne jeg godt høre, at du ikke vidste så meget om fiskeri.

Fair nok. Jeg kunne godt høre, at vi ikke havde været naboer.

- Føler du dig mere fri end i storbyen? - Ja, det tror jeg.

I Lemvig gågade kan du gå og brede dig. Men på Strøget i København ...

- Handler det om plads? - Det ligger nok i ens underbevidsthed.

Hvis man er født i en større by, er man vant til det.

- Caffe latte er godt nok, men jeg vil hellere en have kop sort kaffe på havnen.

Rødspætten her har vi lige fået indvoldene ud af.

- Hvad har vi til fælles? - Vi er da danske begge to.

- Hvad laver du, når du har fri? - Jeg går til yoga.

Det kan du også i Lemvig.

- Hvordan er det gået i dag? - Der har ikke været så mange fisk.

En fisker vil altid sige, det er for lidt. Det kunne godt være bedre.

Jeg er bange for at have jinxet det.

Jeg ville forstå, hvorfor unge vælger at bo i udkanten af Danmark.

For Martin er det ikke et aktivt valg, men det føles rigtigt for ham -

- og det passer godt til livet som erhvervsfisker.

Nu skal jeg hjem og spise friskfanget fisk.

Tusind tak for jeres gode spørgsmål. Topfedt, at I engagerer jer i historierne.

Og hvis du endnu ikke abonnerer på vores kanal, så tryk abonnér -

- og få besked om nye videoer mandag og torsdag -

- og så kan du komme bag kulisserne.

Hvorfor bliver nogle unge i Udkantsdanmark? Why do some young people stay in suburban Denmark? Waarom blijven sommige jongeren in de voorsteden van Denemarken wonen?

En torsk. A cod.

- Caffe latte er godt nok, men jeg vil hellere en have kop sort kaffe på havnen. - Caffe latte is good enough, but I'd rather have a cup of black coffee at the harbor.

- Hvad har vi til fælles? - Vi er danske. - What do we have in common? - We are Danish.

Fisk overalt. Fish everywhere.

Fed arbejdsplads. Great place to work.

To tilbage, der boede i Lemvig. Two left who lived in Lemvig.

Bye bye. Bye bye.

Klokken er 5.10. Jeg skal mødes med Martin, som er fisker og fra Lemvig. It's 5:10 a.m. I'm meeting Martin, a fisherman from Lemvig.

Jeg vil gerne forstå, hvorfor nogle unge bliver i Udkantsdanmark. I want to understand why some young people stay in suburban Denmark.

Dobbelt så mange unge flytter til storbyerne som for 30 år siden. Twice as many young people are moving to big cities as 30 years ago.

Det er otte gange flere end blandt de andre aldersgrupper. This is eight times more than among the other age groups.

Hejsa. Godmorgen. Det er lidt tidligt. Hello, hello, hello. Good morning, ma'am. It's a little early.

Er der plads til mig og Asger? Is there room for me and Asger?

- Hvor mange fisk fanger vi i dag? - Det ved man aldrig. - How many fish are we catching today? - You never know.

- Hvad tror du? - Man må ikke jinxe det. - What do you think? - You can't jinx it.

Jeg er spændt på, om jeg klarer det. I'm excited to see if I can do it.

Solen står op om lidt. Så er vi ved at være klar. The sun will be up soon. Then we'll be ready.

Nu er vi i sving. Now we're in business.

Du bor i Lemvig, båden er i Thyborøn, og vi er i det sydligste Danmark. You live in Lemvig, the boat is in Thyborøn, and we are in southernmost Denmark.

De fleste unge flytter til storbyer. Hvorfor er du blevet? Most young people move to big cities. Why have you stayed?

Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi skulle flytte. I don't see any reason why we should move.

Vi har alt i Lemvig. Der kender man næsten alle. We have everything in Lemvig. You know almost everyone there.

- Yes! Fangede jeg den? - Den skal op i hullet deroppe. - Yes! Did I catch it? - It goes up in the hole up there.

Jeg fik den i første hug. I got it on the first try.

Nu har vi to træk tilbage, så vi kan nå at hive mange fisk ind. Now we have two moves left, so we have time to bring in a lot of fish.

- Blev du i Lemvig, hvis ikke du fiskede? - Ja, man kommer hinanden mere ved. - Would you stay in Lemvig if you weren't fishing? - Yes, you get to know each other better.

- Og det ville du savne i København? - Helt bestemt. - And you would miss that in Copenhagen? - Absolutely.

Vi var til klassefest, og der var vi to tilbage, der boede i Lemvig. We were at a class party, and there were two of us left who lived in Lemvig.

Man kan næsten forudsige, om én flytter til storbyen ud fra uddannelsesniveauet. You can almost predict whether you'll move to the big city based on your level of education.

Er du student, er der 87 % sandsynlighed for, at du flytter.

Har du en erhvervsuddannelse, er sandsynligheden 62 %. If you have a vocational education, the probability is 62%.

De næsten dobbelt så mange fraflyttere de seneste 30 år skyldes nok - The almost doubling of out-migration over the past 30 years is probably due to

- at antallet af unge i gymnasiet har udviklet sig på samme måde. - that the number of young people in high school has developed in the same way.

Frisk havluft er så lækkert. Fresh sea air is so delicious.

- Hvorfor blev du erhvervsfisker? - Jeg kunne godt lide at sejle. - Why did you become a commercial fisherman? - I liked sailing.

Før fiskede jeg med fiskestang. I used to fish with a fishing rod.

I 10. klasse var jeg overbevist. Det interesserede mig mere. By 10th grade, I was convinced. It interested me more.

Jeg har altid været rimelig boglig i skolen og kunne godt følge med. I've always been fairly academic in school and could keep up.

Jeg ville være ked af, hvis jeg "skulle" være fisker, advokat eller læge. I would be sad if I "had" to be a fisherman, a lawyer or a doctor.

Man skal gøre det, man vil. You have to do what you want to do.

Nu skal vi ned at pakke fisk. Now we're off to pack fish.

En torsk her. A cod here.

Det er hårdt arbejde. It's hard work.

Forstår I, hvis damerne synes, det her er en turn-off? Do you understand if the ladies think this is a turn-off?

- Jeg er stolt. - Jeg praler af det. - I'm proud of it. - I brag about it.

Jeg siger altid, at jeg er erhvervsfisker. I always say that I'm a commercial fisherman.

- Kan man score folk på det? - Så skal det være en thyborønbo. - Can you score people on it? - Then it has to be someone from Thyborøn.

- Hvordan mødte du din kæreste? - Vi snakkede sammen på diskoteket. - How did you meet your boyfriend? - We talked at the disco.

Vi er lidt af samme støbning. Hun er heller ikke til storbyliv. We're kind of the same. She's not into city life either.

Den her mælk, er den stadig frisk? This milk, is it still fresh?

En af vores brugere foreslog, at jeg skulle spørge om - One of our users suggested that I should ask about

- hvorfor det er så specielt at bo i Lemvig. - why living in Lemvig is so special.

Hvad tænker du om mit besøg? What do you think of my visit?

Da vi talte sammen, kunne jeg godt høre, at du ikke vidste så meget om fiskeri. When we talked, I could tell that you didn't know much about fishing.

Fair nok. Jeg kunne godt høre, at vi ikke havde været naboer. Fair enough. I could tell we hadn't been neighbors.

- Føler du dig mere fri end i storbyen? - Ja, det tror jeg. - Do you feel more free than in the city? - Yes, I think so.

I Lemvig gågade kan du gå og brede dig. Men på Strøget i København ... In Lemvig pedestrian street you can walk and spread out. But on Strøget in Copenhagen ...

- Handler det om plads? - Det ligger nok i ens underbevidsthed. - Is it about space? - It's probably in your subconscious.

Hvis man er født i en større by, er man vant til det. If you're born in a big city, you're used to it.

- Caffe latte er godt nok, men jeg vil hellere en have kop sort kaffe på havnen. - Caffe latte is good enough, but I'd rather have a black coffee at the harbor.

Rødspætten her har vi lige fået indvoldene ud af. The plaice here has just been gutted.

- Hvad har vi til fælles? - Vi er da danske begge to. - What do we have in common? - We're both Danish.

- Hvad laver du, når du har fri? - Jeg går til yoga. - What do you do in your free time? - I go to yoga.

Det kan du også i Lemvig. You can do the same in Lemvig.

- Hvordan er det gået i dag? - Der har ikke været så mange fisk. - How has it been today? - There haven't been many fish.

En fisker vil altid sige, det er for lidt. Det kunne godt være bedre. A fisherman will always say it's too little. It could be better.

Jeg er bange for at have jinxet det. I'm afraid I might have jinxed it.

Jeg ville forstå, hvorfor unge vælger at bo i udkanten af Danmark. I wanted to understand why young people choose to live on the outskirts of Denmark.

For Martin er det ikke et aktivt valg, men det føles rigtigt for ham - For Martin, it's not an active choice, but it feels right for him

- og det passer godt til livet som erhvervsfisker. - and it's well suited to the life of a commercial fisherman.

Nu skal jeg hjem og spise friskfanget fisk. Now I'm going home to eat freshly caught fish.

Tusind tak for jeres gode spørgsmål. Topfedt, at I engagerer jer i historierne. Thank you so much for your great questions. It's great that you're engaging with the stories.

Og hvis du endnu ikke abonnerer på vores kanal, så tryk abonnér - And if you are not yet subscribed to our channel, press subscribe

- og få besked om nye videoer mandag og torsdag - - and get notified of new videos on Mondays and Thursdays

- og så kan du komme bag kulisserne. - and then you can go behind the scenes.