×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan vinder man en Oscar?

Hvordan vinder man en Oscar?

For at få en Oscar for "Bedste film" skal man vel lave årets bedste film?

Oscar-uddelingen har fundet sted i Los Angeles.

Men bag instruktører og skuespillere står der produktionsselskaber klar -

- til at bruge masser af penge på at vinde, og det ser ud til at virke.

I nat gik stjernerne over den røde løber i Hollywood.

Oscar er den amerikanske filmindustris højeste udmærkelse.

Oscar uddeles af Oscar-Akademiet. Lad os lige se, hvem det er.

Der er omkring 9000 medlemmer, der kan stemme.

De arbejder eller har arbejdet med film.

De er fordelt på faggrupper, der matcher de 23 forskellige Oscars.

Skuespillere nominerer skuespillere, instruktører nominerer instruktører -

- forfattere nominerer forfattere osv.

Alle kan nominere til "Bedste film".

Når der skal findes en vinder -

- skal alle medlemmer stemme i alle kategorier.

Hvorfor er det så attraktivt at få den Oscar?

De senere år har det i filmmiljøet været diskuteret -

- om Oscar-statuetten stadig er så eftertragtet ...

Er uddelingen racistisk?

... både fordi alle vindere stort set har været hvide ...

Der er ingen sorte skuespillere med.

... men også pga. forudsigeligheden, hvor fx en sci-fi-film aldrig vinder.

Det er helt forældet.

Men Oscar-statuetten ses stadig som et enormt kvalitetsstempel -

- både i filmbranchen og hos forbrugerne.

Det kan man se på HBO og Netflix, hvor de Oscar-nominerede fremhæves.

Og når mediedanmark går amok, fordi en dansk film nomineres eller vinder.

En dansk film er i spil til en Oscar for "Bedste internationale film".

Der er også de millioner af dollars, der ser ud til at følge med.

Der laves både actionfilm til biografen -

- kunstfilm, der udfordrer måden at lave film på ...

Det er den islandske "Vinterbrødre".

... og film, der skal vinde priser.

Generelt set tjener film ifølge amerikanske medier mere -

- når de nomineres og vinder en Oscar.

De seneste års "Bedste film" har fået en ekstra indtjening.

Så der er penge i en Oscar, men hvordan får man fat i en?

Den mest prestigefyldte er Oscaren for "Bedste film".

Først udvælges manuskripter.

Langt de fleste Oscars for "Bedste film" er gået til dramaer.

Og så skal det være en lang film.

Ud af de 93 vindere er 64 af dem to timer eller derover.

Den længste er knap fire timer. Ti vindere er over tre timer.

Ifølge anmeldere og kommentatorer elsker Akademiet store film -

- dramaer, der behandler store tematikker -

- gerne i en tragisk periode som Holocaust eller slaveriet i USA.

Der er også kommet stort fokus på, hvem der laver filmen.

Prismodtagerne har hovedsageligt været hvide.

Derfor har Akademiet øget fokus på diversitet og minoriteter.

Men man møder stadig kritik.

Ser man på Akademiet, er 84 % hvide og 16 % en minoritet.

Pga. kritikken har man udstedt kriterier for film, der nomineres:

Mindst én hovedrolle eller vigtig birolle skal være en minoritet.

Og mindst 30 % af filmholdet skal være kvinde, LGBTQ+ -

- fra en race eller etnisk minoritet eller have et handicap.

Når du har lavet et langt drama med det rigtige hold -

- kan du sælge din film til Akademiet.

De fleste medlemmer har fuldtidsjob og et liv, der skal passes.

De skal også se virkelig mange film og bedømme, om de er Oscar-materiale.

I år er der fx nomineret 56 spille- og kortfilm -

- som medlemmerne burde se, men det sker vist ikke altid.

I 2015 kom der en undersøgelse, der sagde -

- at 6 % det år ikke havde set nogen af de nominerede til "Bedste film".

Der kæmpes om Akademiets opmærksomhed for seriøst mange penge.

Det er svært at sige præcis hvor mange.

If. amerikanske medier er det 10 mio. dollars i snit.

Til "A Star Is Born" blev der brugt 20 mio. dollars på en Oscar-kampagne.

Pengene går til alt fra reklamespots til Instagram-kontoer.

Medlemmerne får tilsendt materiale og inviteres til filmfremvisninger.

En af de store poster i budgettet er filmfestivaler.

De er en vigtig del af vejen til en Oscar.

De vigtigste er Cannes, Telluride, Toronto og Venedig.

Her mødes filmkritikere, akademimedlemmer og stjerner.

- Er du journalist? - Jeg er skuespiller.

Her kan man skabe opmærksomhed om sin film.

De seneste ti års "Bedste film" har haft premiere på en filmfestival.

Og hvis de vinder priser, får Akademiet måske øje på filmen.

Det handler om, at medlemmerne skal huske ens film, når de stemmer.

Oscar-sæsonen lukker sammen med kalenderåret den 31. december.

Derfor slippes mange film først løs i biograferne i slutningen af året -

- så der stadig er noget hype, når medlemmerne skal stemme.

Film, der gør alt for at få en Oscar, kaldes for "Oscar-madding".

Her er unge Will Shakespeare.

Et godt eksempel er "Shakespeare in Love" fra 1999.

Filmen "Saving Private Ryan" havde alle ingredienserne:

Store følelser, en historisk kulisse, Spielberg som instruktør -

- og så selvfølgelig Tom Hanks.

Men med en 15 mio. dollars-kampagne og Harvey Weinstein i spidsen -

- fik "Shakespeare in Love" en Oscar for "Bedste film".

Det kan altså betale sig at føre en Oscar-kampagne.

Det er umuligt at vurdere objektivt, hvad der er den bedste film.

Det er ikke VM i film.

Oscar-akademiet er en privat organisation, som uddeler priser -

- og de film, der vinder Oscars, sælger langtfra flest billetter.

Hvis man ser på vinderne for "Bedste film" i 17, 18 og 19 -

- er der langt fra billetindtægterne til de bedst sælgende film.

Oscar er supervigtig for nogle, men mange ser de film, der ikke vandt.

Så det er op til dig, hvilken film der er bedst.

Hvordan vinder man en Oscar? Wie kann man einen Oscar gewinnen? How do you win an Oscar?

For at få en Oscar for "Bedste film" skal man vel lave årets bedste film? To win an Oscar for "Best Picture", you have to make the best movie of the year, right?

Oscar-uddelingen har fundet sted i Los Angeles. The Oscars have taken place in Los Angeles.

Men bag instruktører og skuespillere står der produktionsselskaber klar - But behind the directors and actors, production companies are standing by

- til at bruge masser af penge på at vinde, og det ser ud til at virke. - to spend lots of money to win, and it seems to be working.

I nat gik stjernerne over den røde løber i Hollywood. Last night, the stars walked the red carpet in Hollywood.

Oscar er den amerikanske filmindustris højeste udmærkelse. The Oscar is the American film industry's highest honor.

Oscar uddeles af Oscar-Akademiet. Lad os lige se, hvem det er. The Oscars are awarded by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Let's see who it is.

Der er omkring 9000 medlemmer, der kan stemme. There are around 9000 members who can vote.

De arbejder eller har arbejdet med film. They work or have worked in film.

De er fordelt på faggrupper, der matcher de 23 forskellige Oscars. They are divided into professional groups that match the 23 different Oscars.

Skuespillere nominerer skuespillere, instruktører nominerer instruktører - Actors nominate actors, directors nominate directors.

- forfattere nominerer forfattere osv. - authors nominate authors, etc.

Alle kan nominere til "Bedste film". Anyone can nominate for "Best Film".

Når der skal findes en vinder - When it comes to finding a winner

- skal alle medlemmer stemme i alle kategorier. - all members must vote in all categories.

Hvorfor er det så attraktivt at få den Oscar? Why is it so attractive to get that Oscar?

De senere år har det i filmmiljøet været diskuteret - In recent years, it has been discussed in the film community

- om Oscar-statuetten stadig er så eftertragtet ... - whether the Oscar statuette is still so coveted...

Er uddelingen racistisk? Is the handout racist?

... både fordi alle vindere stort set har været hvide ... ... both because all winners have been largely white...

Der er ingen sorte skuespillere med. There are no black actors.

... men også pga. forudsigeligheden, hvor fx en sci-fi-film aldrig vinder. ... but also because of the predictability, where a sci-fi movie never wins.

Det er helt forældet. It's completely outdated.

Men Oscar-statuetten ses stadig som et enormt kvalitetsstempel - But the Oscar statuette is still seen as a huge stamp of quality

- både i filmbranchen og hos forbrugerne. - both in the film industry and with consumers.

Det kan man se på HBO og Netflix, hvor de Oscar-nominerede fremhæves. You can see this on HBO and Netflix, where the Oscar nominees are highlighted.

Og når mediedanmark går amok, fordi en dansk film nomineres eller vinder. And when the media goes crazy because a Danish film is nominated or wins.

En dansk film er i spil til en Oscar for "Bedste internationale film". A Danish film is in the running for an Oscar for "Best International Film".

Der er også de millioner af dollars, der ser ud til at følge med. There are also the millions of dollars that seem to follow.

Der laves både actionfilm til biografen - They make both action movies for the cinema

- kunstfilm, der udfordrer måden at lave film på ... - art films that challenge the way movies are made...

Det er den islandske "Vinterbrødre". It's the Icelandic "Winter Brothers".

... og film, der skal vinde priser. ... and award-winning movies.

Generelt set tjener film ifølge amerikanske medier mere - In general, according to American media, movies earn more

- når de nomineres og vinder en Oscar. - when they are nominated and win an Oscar.

De seneste års "Bedste film" har fået en ekstra indtjening. Recent years' "Best Movies" have seen extra earnings.

Så der er penge i en Oscar, men hvordan får man fat i en? So there's money in an Oscar, but how do you get one?

Den mest prestigefyldte er Oscaren for "Bedste film". The most prestigious is the Oscar for 'Best Picture'.

Først udvælges manuskripter. First, manuscripts are selected.

Langt de fleste Oscars for "Bedste film" er gået til dramaer. The vast majority of Best Picture Oscars have gone to dramas.

Og så skal det være en lang film. And it has to be a long movie.

Ud af de 93 vindere er 64 af dem to timer eller derover. Out of the 93 winners, 64 of them are two hours or more.

Den længste er knap fire timer. Ti vindere er over tre timer. The longest is just under four hours. Ten winners are over three hours.

Ifølge anmeldere og kommentatorer elsker Akademiet store film - According to critics and commentators, the Academy loves big movies

- dramaer, der behandler store tematikker - - dramas that deal with big themes

- gerne i en tragisk periode som Holocaust eller slaveriet i USA. - preferably in a tragic period like the Holocaust or slavery in the US.

Der er også kommet stort fokus på, hvem der laver filmen. There's also a lot of focus on who's making the movie.

Prismodtagerne har hovedsageligt været hvide. The award recipients have been predominantly white.

Derfor har Akademiet øget fokus på diversitet og minoriteter. That's why the Academy has increased its focus on diversity and minorities.

Men man møder stadig kritik. But you still face criticism.

Ser man på Akademiet, er 84 % hvide og 16 % en minoritet. Looking at the Academy, 84% are white and 16% are minority.

Pga. kritikken har man udstedt kriterier for film, der nomineres: Due to the criticism, criteria have been issued for films to be nominated:

Mindst én hovedrolle eller vigtig birolle skal være en minoritet. At least one lead or major supporting role must be a minority.

Og mindst 30 % af filmholdet skal være kvinde, LGBTQ+ - And at least 30% of the film crew must be female, LGBTQ+

- fra en race eller etnisk minoritet eller have et handicap. - from a racial or ethnic minority or have a disability.

Når du har lavet et langt drama med det rigtige hold - When you've made a long drama with the right team

- kan du sælge din film til Akademiet. - you can sell your movie to the Academy.

De fleste medlemmer har fuldtidsjob og et liv, der skal passes. Most members have full-time jobs and a life to manage.

De skal også se virkelig mange film og bedømme, om de er Oscar-materiale. They also have to watch a lot of movies and judge whether they are Oscar material.

I år er der fx nomineret 56 spille- og kortfilm - This year, for example, 56 feature and short films have been nominated

- som medlemmerne burde se, men det sker vist ikke altid. - that members should see, but I guess that doesn't always happen.

I 2015 kom der en undersøgelse, der sagde - In 2015, a study came out that said

- at 6 % det år ikke havde set nogen af de nominerede til "Bedste film". - that 6% had not seen any of the Best Picture nominees that year.

Der kæmpes om Akademiets opmærksomhed for seriøst mange penge. There's some serious money fighting for the Academy's attention.

Det er svært at sige præcis hvor mange. It's hard to say exactly how many.

If. amerikanske medier er det 10 mio. dollars i snit. According to US media, the average is 10 million dollars.

Til "A Star Is Born" blev der brugt 20 mio. dollars på en Oscar-kampagne. For 'A Star Is Born', $20 million was spent on an Oscar campaign.

Pengene går til alt fra reklamespots til Instagram-kontoer. The money goes towards everything from commercials to Instagram accounts.

Medlemmerne får tilsendt materiale og inviteres til filmfremvisninger. Members are sent materials and invited to film screenings.

En af de store poster i budgettet er filmfestivaler. One of the big items in the budget is film festivals.

De er en vigtig del af vejen til en Oscar. They are an important part of the road to an Oscar.

De vigtigste er Cannes, Telluride, Toronto og Venedig. The main ones are Cannes, Telluride, Toronto and Venice.

Her mødes filmkritikere, akademimedlemmer og stjerner. This is where film critics, academy members and stars meet.

- Er du journalist? - Jeg er skuespiller. - Are you a journalist? - I'm an actor.

Her kan man skabe opmærksomhed om sin film. Here you can create awareness for your movie.

De seneste ti års "Bedste film" har haft premiere på en filmfestival. The last ten years' Best Movies have premiered at a film festival.

Og hvis de vinder priser, får Akademiet måske øje på filmen. And if they win awards, the Academy might take notice of the movie.

Det handler om, at medlemmerne skal huske ens film, når de stemmer. It's about members remembering your movie when they vote.

Oscar-sæsonen lukker sammen med kalenderåret den 31. december. The Oscar season closes with the calendar year on December 31st.

Derfor slippes mange film først løs i biograferne i slutningen af året - That's why many movies are only released in cinemas at the end of the year.

- så der stadig er noget hype, når medlemmerne skal stemme.

Film, der gør alt for at få en Oscar, kaldes for "Oscar-madding". Movies that go out of their way to win an Oscar are known as "Oscar-bait".

Her er unge Will Shakespeare. Here's young Will Shakespeare.

Et godt eksempel er "Shakespeare in Love" fra 1999. A good example is 'Shakespeare in Love' from 1999.

Filmen "Saving Private Ryan" havde alle ingredienserne: The movie "Saving Private Ryan" had all the ingredients:

Store følelser, en historisk kulisse, Spielberg som instruktør - Big emotions, a historical backdrop, Spielberg as director

- og så selvfølgelig Tom Hanks. - and of course, Tom Hanks.

Men med en 15 mio. dollars-kampagne og Harvey Weinstein i spidsen - But with a $15 million campaign and Harvey Weinstein at the helm...

- fik "Shakespeare in Love" en Oscar for "Bedste film". - 'Shakespeare in Love' won the Oscar for Best Picture.

Det kan altså betale sig at føre en Oscar-kampagne. So it pays to run an Oscar campaign.

Det er umuligt at vurdere objektivt, hvad der er den bedste film. It's impossible to objectively assess what the best movie is.

Det er ikke VM i film. It's not the World Cup in film.

Oscar-akademiet er en privat organisation, som uddeler priser - The Oscar Academy is a private organization that gives out awards

- og de film, der vinder Oscars, sælger langtfra flest billetter. - and the movies that win Oscars don't sell the most tickets by a long shot.

Hvis man ser på vinderne for "Bedste film" i 17, 18 og 19 - If you look at the Best Picture winners in 17, 18 and 19

- er der langt fra billetindtægterne til de bedst sælgende film. - there's a long way to go from the box office receipts of the best-selling movies.

Oscar er supervigtig for nogle, men mange ser de film, der ikke vandt. The Oscars are super important to some, but many watch the movies that didn't win.

Så det er op til dig, hvilken film der er bedst. So it's up to you which movie is best.