×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan kunne det gå så stærkt i Afghanistan?

Hvordan kunne det gå så stærkt i Afghanistan?

Kaos i Kabuls lufthavn, hvor tusinder afghanere forsøgte -

- at komme ud af landet, mens Taliban indtog præsidentpaladset.

Mens internationale tropper trækker sig ud efter 20 år i Afghanistan -

- stormer den islamistiske militante bevægelse over landet -

- i et tempo, ingen havde forestillet sig.

Først i juli havde Taliban kontrollen i de her områder.

Knap seks uger senere så det sådan ud.

De seneste dage har Taliban skyllet ind over Afghanistan som en tsunami.

Hvordan kunne 20 års kamp for forandring forsvinde på få måneder?

Talibans fremmarch begynder 14/4 2021, da USA's præsident siger:

Danmark og de øvrige lande med tropper i Afghanistan følger efter.

Nu skal vi begynde at foretage den militære tilbagetrækning.

Bidens plan er, at vestlige tropper skal være ude inden 11/9 2021 -

- på tyve året for terrorangrebet på World Trade Center i USA.

Amerikanerne har opgivet at prøve at påvirke situationen positivt.

Så står Taliban tilbage stærkere, end de har gjort i 20 år.

Det anslås, at det kun er 30 % af landet -

- som er under fuld regeringskontrol.

På det tidspunkt er Taliban ved at indtage tyndt befolkede områder.

Steder, hvor der ikke har været stort vestligt fokus.

Mens tusindvis af vestlige soldater begynder at forlade Afghanistan -

- og overlader ansvaret over flere områder til den afghanske hær -

- udnytter Taliban i den grad situationen.

Tusinder er på flugt i Helmand-provinsen i Afghanistan -

- efter kampe mellem Taliban og de afghanske regeringsstyrker.

I slutningen af juni lander de sidste danske soldater fra Afghanistan.

Man er glad for at komme hjem, men tænker over det land, man efterlader.

Først i juli forlader de amerikanske tropper luftbasen Bagram.

Bagram har været centrum i krigen mod Taliban og huset 10.000 amerikanere.

Det overrasker afghanerne.

Tilbagetrækningen fra luftbasen sætter for punktum -

- for Vestens indsats i Afghanistan -

- der efterlader landet i hænderne på den afghanske hær.

Selvom Taliban er i undertal, likviderer de afghanske soldater -

- og civile, som Taliban mener, har arbejdet for tæt sammen med Vesten.

Talibans fremmarch sender tusinder afghanere på flugt.

Nogle søger ud af landet, andre mod de større byer.

I takt med, at Taliban vælter ind over landområder -

- fortsætter voldsomme kampe.

I de første to uger af august går det enormt stærkt.

6. august falder den første provinshovedstad Zaranj til Taliban.

I de følgende dage indtager Taliban provinshovedstæder på stribe -

- i både nord, syd, øst og vest.

Taliban har haft tid til at forberede sig på -

- at de udenlandske styrker forlader Afghanistan.

8. august hejser Taliban flaget i provinshovedstaden Kunduz.

Der er kampe mellem den afghanske regeringshær og Taliban.

Andre steder ser vi regeringshæren kollapse og overgive sig.

10. august indtager Taliban provinsbyen Farah i vest.

En talibankriger trækker en død regeringssoldat gennem gaderne.

Endnu en provinshovedstad falder samme dag midt i landet -

- og Taliban nærmer sig Kabul.

Hvor de kommer frem, plyndrer de, de likviderer.

De dækker kvinderne til igen og lukker pigeskoler.

12. August indtager Taliban den 10. provinshovedstad, Ghazni.

Den er tæt på hovedstaden -

- hvor gaderne er fyldt af afghanere -

- der er flygtet fra kampe og Taliban.

Lige før stod jeg omringet af 10-15 unge kvinder med tørklæde på -

- som er så bange for, hvad der vil ske med deres liv -

- som er flygtet fra Taliban og bor i telt i Kabul som internt fordrevne.

De er bange for, hvad der sker, hvis Taliban kommer hertil.

13. august står Lashkar Gah også under Talebans kontrol.

Provinshovedstaden i Helmand, hvor danske soldater var.

I de timer nærmer Taliban sig for alvor Kabul.

Taliban får Storbritannien og USA til at sende 3500 soldater -

- ikke for at kæmpe, men for at hjælpe ambassadefolk i sikkerhed.

Det er ikke et spørgsmål, om Taliban kommer til Kabul, men om hvornår.

I de dage mærkede Puk Damsgaard også desperationen i hovedstaden.

I aften her på et tag er der afghanere, der spørger -

- om jeg kan hjælpe dem ud af Kabul. Det er desperation, jeg oplever.

15. august tager Taliban det endelige ryk ind i Kabul.

Det, mange regnede med, ville tage måneder, sker nu.

Taliban trænger ind i Kabul fra flere sider.

Dagen lang flyver USA's helikoptere i pendulfart til ambassadekvarteret.

De vestlige lande får travlt med at få ansatte ud -

- mens Taliban ånder alle i nakken.

Da mørket falder på, oplyser Taliban, at de kontrollerer præsidentpaladset.

Dagen efter, at Taliban står i Kabul, forsøger desperate afghanere -

- at komme på de få fly i lufthavnen.


Hvordan kunne det gå så stærkt i Afghanistan? Wie konnte es in Afghanistan so schnell gehen? How did it happen so fast in Afghanistan?

Kaos i Kabuls lufthavn, hvor tusinder afghanere forsøgte - Chaos at Kabul airport, where thousands of Afghans tried to -

- at komme ud af landet, mens Taliban indtog præsidentpaladset. - to get out of the country while the Taliban took over the presidential palace.

Mens internationale tropper trækker sig ud efter 20 år i Afghanistan - As international troops pull out after 20 years in Afghanistan

- stormer den islamistiske militante bevægelse over landet - - the Islamist militant movement storms across the country

- i et tempo, ingen havde forestillet sig. - at a pace no one could have imagined.

Først i juli havde Taliban kontrollen i de her områder. By early July, the Taliban were in control of these areas.

Knap seks uger senere så det sådan ud. Barely six weeks later, it looked like this.

De seneste dage har Taliban skyllet ind over Afghanistan som en tsunami. In recent days, the Taliban has washed over Afghanistan like a tsunami.

Hvordan kunne 20 års kamp for forandring forsvinde på få måneder? How could 20 years of fighting for change disappear in a matter of months?

Talibans fremmarch begynder 14/4 2021, da USA's præsident siger: The rise of the Taliban begins on April 14, 2021, as the US President says:

Danmark og de øvrige lande med tropper i Afghanistan følger efter. Denmark and the other countries with troops in Afghanistan follow suit.

Nu skal vi begynde at foretage den militære tilbagetrækning. Now we need to start making the military withdrawal.

Bidens plan er, at vestlige tropper skal være ude inden 11/9 2021 - Biden's plan is for Western troops to be out by 11/9 2021

- på tyve året for terrorangrebet på World Trade Center i USA. - on the twentieth anniversary of the terrorist attack on the World Trade Center in the US.

Amerikanerne har opgivet at prøve at påvirke situationen positivt. The Americans have given up trying to positively influence the situation.

Så står Taliban tilbage stærkere, end de har gjort i 20 år. This leaves the Taliban stronger than they have been in 20 years.

Det anslås, at det kun er 30 % af landet - It's estimated that it's only 30% of the country

- som er under fuld regeringskontrol. - which is under full government control.

På det tidspunkt er Taliban ved at indtage tyndt befolkede områder. At that time, the Taliban are taking over sparsely populated areas.

Steder, hvor der ikke har været stort vestligt fokus. Places where there hasn't been much Western focus.

Mens tusindvis af vestlige soldater begynder at forlade Afghanistan - As thousands of Western soldiers begin to leave Afghanistan

- og overlader ansvaret over flere områder til den afghanske hær - - and handing over responsibility for several areas to the Afghan army

- udnytter Taliban i den grad situationen. - the Taliban are taking full advantage of the situation.

Tusinder er på flugt i Helmand-provinsen i Afghanistan - Thousands are on the run in the Helmand province of Afghanistan

- efter kampe mellem Taliban og de afghanske regeringsstyrker. - following fighting between the Taliban and Afghan government forces.

I slutningen af juni lander de sidste danske soldater fra Afghanistan. At the end of June, the last Danish soldiers from Afghanistan will land.

Man er glad for at komme hjem, men tænker over det land, man efterlader. You're happy to go home, but you think about the country you're leaving behind.

Først i juli forlader de amerikanske tropper luftbasen Bagram. In early July, US troops leave the Bagram airbase.

Bagram har været centrum i krigen mod Taliban og huset 10.000 amerikanere. Bagram has been the center of the war against the Taliban and has housed 10,000 Americans.

Det overrasker afghanerne. This surprises the Afghans.

Tilbagetrækningen fra luftbasen sætter for punktum - The withdrawal from the airbase marks the end of the line

- for Vestens indsats i Afghanistan - - for the West's efforts in Afghanistan

- der efterlader landet i hænderne på den afghanske hær. - leaving the country in the hands of the Afghan army.

Selvom Taliban er i undertal, likviderer de afghanske soldater - Even though the Taliban are outnumbered, they are killing Afghan soldiers

- og civile, som Taliban mener, har arbejdet for tæt sammen med Vesten. - and civilians that the Taliban believe have worked too closely with the West.

Talibans fremmarch sender tusinder afghanere på flugt. The rise of the Taliban is sending thousands of Afghans on the run.

Nogle søger ud af landet, andre mod de større byer. Some head out of the country, others to the big cities.

I takt med, at Taliban vælter ind over landområder - As the Taliban sweep across rural areas, the

- fortsætter voldsomme kampe. - fierce fighting continues.

I de første to uger af august går det enormt stærkt. The first two weeks of August are extremely fast-paced.

6\. august falder den første provinshovedstad Zaranj til Taliban. August 6\. The first provincial capital Zaranj falls to the Taliban.

I de følgende dage indtager Taliban provinshovedstæder på stribe - In the following days, the Taliban take provincial capitals one after the other

- i både nord, syd, øst og vest. - in the north, south, east and west.

Taliban har haft tid til at forberede sig på - The Taliban have had time to prepare for

- at de udenlandske styrker forlader Afghanistan. - that foreign forces leave Afghanistan.

8\. august hejser Taliban flaget i provinshovedstaden Kunduz. August 8\. the Taliban raises the flag in the provincial capital Kunduz.

Der er kampe mellem den afghanske regeringshær og Taliban. There is fighting between the Afghan government army and the Taliban.

Andre steder ser vi regeringshæren kollapse og overgive sig. Elsewhere, we see the government army collapse and surrender.

10\. august indtager Taliban provinsbyen Farah i vest. August 10\. The Taliban capture the provincial town of Farah in the west.

En talibankriger trækker en død regeringssoldat gennem gaderne. A Taliban warrior drags a dead government soldier through the streets.

Endnu en provinshovedstad falder samme dag midt i landet - Another provincial capital falls in the middle of the country on the same day

- og Taliban nærmer sig Kabul. - and the Taliban are closing in on Kabul.

Hvor de kommer frem, plyndrer de, de likviderer. Wherever they go, they loot, they liquidate.

De dækker kvinderne til igen og lukker pigeskoler. They cover up the women again and close girls' schools.

12\. August indtager Taliban den 10. provinshovedstad, Ghazni. 12\. August, the Taliban capture the 10th provincial capital, Ghazni.

Den er tæt på hovedstaden - It's close to the capital

- hvor gaderne er fyldt af afghanere - - where the streets are filled with Afghans

- der er flygtet fra kampe og Taliban. - who have fled fighting and the Taliban.

Lige før stod jeg omringet af 10-15 unge kvinder med tørklæde på - Just before, I was surrounded by 10-15 young women wearing headscarves

- som er så bange for, hvad der vil ske med deres liv -

- som er flygtet fra Taliban og bor i telt i Kabul som internt fordrevne. - who have fled the Taliban and are living in tents in Kabul as internally displaced people.

De er bange for, hvad der sker, hvis Taliban kommer hertil. They are afraid of what will happen if the Taliban come here.

13\. august står Lashkar Gah også under Talebans kontrol. August 13\. Lashkar Gah is also under Taliban control.

Provinshovedstaden i Helmand, hvor danske soldater var. The provincial capital of Helmand, where Danish soldiers were.

I de timer nærmer Taliban sig for alvor Kabul. In those hours, the Taliban are closing in on Kabul in earnest.

Taliban får Storbritannien og USA til at sende 3500 soldater - Taliban gets the UK and US to send 3500 soldiers

- ikke for at kæmpe, men for at hjælpe ambassadefolk i sikkerhed. - not to fight, but to help embassy people get to safety.

Det er ikke et spørgsmål, om Taliban kommer til Kabul, men om hvornår. It's not a question of if the Taliban will come to Kabul, but when.

I de dage mærkede Puk Damsgaard også desperationen i hovedstaden. In those days, Puk Damsgaard also felt the desperation in the capital.

I aften her på et tag er der afghanere, der spørger - Tonight, on a rooftop, there are Afghans asking

- om jeg kan hjælpe dem ud af Kabul. Det er desperation, jeg oplever. - if I can help them get out of Kabul. It's desperation I'm experiencing.

15\. august tager Taliban det endelige ryk ind i Kabul. August 15\. the Taliban make the final push into Kabul.

Det, mange regnede med, ville tage måneder, sker nu. What many thought would take months is now happening.

Taliban trænger ind i Kabul fra flere sider. The Taliban are entering Kabul from multiple sides.

Dagen lang flyver USA's helikoptere i pendulfart til ambassadekvarteret. Throughout the day, US helicopters shuttle to embassy headquarters.

De vestlige lande får travlt med at få ansatte ud - Western countries will be busy getting employees out

- mens Taliban ånder alle i nakken. - while the Taliban are breathing down everyone's neck.

Da mørket falder på, oplyser Taliban, at de kontrollerer præsidentpaladset. As darkness falls, the Taliban announce that they control the presidential palace.

Dagen efter, at Taliban står i Kabul, forsøger desperate afghanere - The day after the Taliban stand in Kabul, desperate Afghans are trying to

- at komme på de få fly i lufthavnen. - to get on the few planes at the airport.