×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan fungerer et SU-lån for dig – og for staten?

Hvordan fungerer et SU-lån for dig – og for staten?

Ud over at vi bliver betalt for at gå i skole -

- kan vi tage et særligt lån, hvis det står stramt til med økonomien.

- Hvor ville du skære ned? - Jeg ville nok købe mindre tøj.

Det er ikke dårligt for staten at lege lånehaj.

Fra 2017-2021 har staten tjent 2,8 mia. i renteindtægter fra SU-lån.

Hvordan kan studiegæld blive god forretning?

Jeg tjener 800 kr. om måneden og har udsigt til at stige til 1200.

Siden 1988 har man kunnet tage et lån på op til 3300 kr. om måneden.

Regningen kommer, når man er færdig med at læse -

- og afhængig af, hvor meget gælden er på, har man 15 år til at betale.

De ekstra penge siger ca. 120.000 ja til. Det er ret godt for staten.

Hvis økonomien ikke hænger sammen, har man forskellige muligheder.

To typiske løsninger er SU-lån eller forbrugslån.

Med forbrugslån får man en høj rente og skal kreditgodkendes.

Man får pengene straks og skal begynde at betale tilbage straks.

Med SU-lån er det et krav, at man er indskrevet på en uddannelse -

- men man skal ikke kreditgodkendes, og man får pengene hver måned.

Her kommer den gode forretning ind.

I Danmark fastsætter Nationalbanken de officielle rentesatser.

Om renten er høj eller lav, afhænger af fx inflation og økonomisk vækst.

Da renten i de seneste ti år har været negativ -

- har staten lånt billigt i Nationalbanken -

- og lånt videre til studerende til en fastlåst rente på 4 %.

Da ca. 120.000 studerende har SU-lån, tikker der mange ind på statskontoen.

Men inden vi hæfter os for meget ved 120.000 gældsatte studerende -

- så er vi ikke en generation med røde tal på kontoen.

Nogle unge er gældsatte, men rigtig mange har styr på det.

I RKI har antallet af unge været faldende gennem en årrække.

Men den gennemsnitlige gæld blandt de dårlige betalere er steget en smule.

Hvad ved vi om de unge i dag? Forbløffende lidt.

Men unge er gode til at tage ejerskab over deres økonomi -

- holde tjek på renter og investere deres penge.

Ikke alle, der tager SU-lån, gør det, fordi det kniber med økonomien.

Nogle tager SU-lån for at investere dem.

Så selv om mange unge har SU-lån, og staten tjener penge på dem -

- kan vi ende med at give vores forældre baghjul hvad angår økonomi.

Hvordan fungerer et SU-lån for dig – og for staten? Wie funktioniert ein BLB-Kredit für Sie - und für die Regierung? How does an SU loan work for you - and for the government? Hoe werkt een SU lening voor jou - en voor de overheid?

Ud over at vi bliver betalt for at gå i skole - In addition to being paid to go to school -

- kan vi tage et særligt lån, hvis det står stramt til med økonomien. - we can take out a special loan if finances are tight.

- Hvor ville du skære ned? - Jeg ville nok købe mindre tøj. - Where would you cut back? - I would probably buy less clothes.

Det er ikke dårligt for staten at lege lånehaj. It's not bad for the government to play loan shark.

Fra 2017-2021 har staten tjent 2,8 mia. i renteindtægter fra SU-lån. From 2017-2021, the state has earned 2.8 billion in interest income from SU loans.

Hvordan kan studiegæld blive god forretning? How can student debt become good business?

Jeg tjener 800 kr. om måneden og har udsigt til at stige til 1200. I earn DKK 800 per month and have the prospect of increasing to DKK 1,200.

Siden 1988 har man kunnet tage et lån på op til 3300 kr. om måneden. Since 1988, it has been possible to take out a loan of up to DKK 3300 per month.

Regningen kommer, når man er færdig med at læse - The bill comes when you're done reading

- og afhængig af, hvor meget gælden er på, har man 15 år til at betale. - and depending on how much you owe, you have 15 years to pay it off.

De ekstra penge siger ca. 120.000 ja til. Det er ret godt for staten. The extra money says approx. 120,000 yes to. It's pretty good for the state.

Hvis økonomien ikke hænger sammen, har man forskellige muligheder. If you're struggling financially, you have a number of options.

To typiske løsninger er SU-lån eller forbrugslån. Two typical solutions are student loans or consumer loans.

Med forbrugslån får man en høj rente og skal kreditgodkendes. With consumer loans, you get a high interest rate and need a credit check.

Man får pengene straks og skal begynde at betale tilbage straks. You get the money immediately and have to start paying back immediately.

Med SU-lån er det et krav, at man er indskrevet på en uddannelse - With SU loans, it is a requirement that you are enrolled in an education program.

- men man skal ikke kreditgodkendes, og man får pengene hver måned. - but you don't need a credit check and you get the money every month.

Her kommer den gode forretning ind. This is where good business comes in.

I Danmark fastsætter Nationalbanken de officielle rentesatser. In Denmark, the National Bank sets the official interest rates.

Om renten er høj eller lav, afhænger af fx inflation og økonomisk vækst. Whether interest rates are high or low depends on factors such as inflation and economic growth.

Da renten i de seneste ti år har været negativ - As interest rates have been negative for the past ten years

- har staten lånt billigt i Nationalbanken - - the government has borrowed cheaply from the National Bank -

- og lånt videre til studerende til en fastlåst rente på 4 %. - and lent to students at a fixed interest rate of 4%.

Da ca. 120.000 studerende har SU-lån, tikker der mange ind på statskontoen. Since approx. 120,000 students have SU loans, many are paying into the government account.

Men inden vi hæfter os for meget ved 120.000 gældsatte studerende - But before we get too attached to 120,000 indebted students -

- så er vi ikke en generation med røde tal på kontoen. - we're not a generation in the red.

Nogle unge er gældsatte, men rigtig mange har styr på det. Some young people are in debt, but many have it under control.

I RKI har antallet af unge været faldende gennem en årrække. The number of young people in RKI has been decreasing for a number of years.

Men den gennemsnitlige gæld blandt de dårlige betalere er steget en smule. However, the average debt among bad payers has increased slightly.

Hvad ved vi om de unge i dag? Forbløffende lidt. What do we know about young people today? Surprisingly little.

Men unge er gode til at tage ejerskab over deres økonomi - But young people are good at taking ownership of their finances

- holde tjek på renter og investere deres penge. - keep track of interest rates and invest their money.

Ikke alle, der tager SU-lån, gør det, fordi det kniber med økonomien. Not everyone who takes out a SU loan does so because the economy is struggling.

Nogle tager SU-lån for at investere dem. Some take out student loans to invest them.

Så selv om mange unge har SU-lån, og staten tjener penge på dem - So, even though many young people have SU loans and the state makes money from them

- kan vi ende med at give vores forældre baghjul hvad angår økonomi. - can we end up giving our parents the backseat when it comes to finances.