×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan føles det at være ordblind?

Hvordan føles det at være ordblind?

Forestil dig, at du skal læse det her.

Eller det her.

Det er ikke nemt, men sådan føles det at læse for mange ordblinde.

Ordblindhed kaldes også dysleksi.

En-to elever i en klasse er ordblinde i en eller anden grad.

Mange føler sig dumme, fordi de er langsommere til at læse og skrive.

Man er ikke dum, hvis man er ordblind.

Lad os slå fast, at man ikke har lavere IQ, fordi man er ordblind.

Hjernen har bare svært ved at koble lyd og bogstaver.

De sagde, at jeg ikke var moden nok til skolen.

Mange folk spørger, hvad man ...

Hvorfor man ikke kan læse, og driller en lidt.

Når vi læser, aktiveres to områder. Lidt forsimplet "det visuelle område" -

- og "hjernens lydkort".

Når vi ser et ord, sendes det til det visuelle område -

- og det registreres også i lydkortet, som kobler en sproglyd til bogstaverne.

Sådan forbinder hjernen bogstaver og lyd, så vi kan læse.

Sådan fungerer det ikke helt for ordblinde.

Jeg har svært ved at læse, og skrive, det går heller ikke for godt.

Det svageste for mig var skrivning og læsning.

Deres lydkort er ikke så aktivt som de flestes.

Men der er mere aktivitet i et tredje område hos ordblinde:

Hjernebarken, hvor hukommelsen er. I stedet for at registrere ord i lydkortet -

- havner det direkte i hukommelsen, og hjernen leder efter det ord, som læses.

"Hvilken lyd passede til bogstaverne? Har jeg læst det før?"

Dysleksi er arveligt, og man kan desværre ikke slippe af med det -

- men mange ting kan forbedre din evne til at læse og skrive.

Du kan træne din evne til at læse og skrive, og jo tidligere, jo bedre.

Børn, der får hjælp og vejledning, har nemmere ved at forbedre sig.

Mange skoler og gymnasier har læsevejledere og udstyr -

- som kan hjælpe ordblinde, og nogle bliver så gode til at læse og skrive -

- at andre ikke bemærker det.

Så til noget sjovt: Mange kendte og succesfulde mennesker er ordblinde.

Stifteren af Apple, Steve Jobs, Picasso, forfatteren Sara Blædel -

- og skuespilleren Tom Cruise.

7 % af voksne danskere er ordblinde, og nogle forskere mener, det er lavt sat.

Til forskel fra tidligere ved de fleste nu, at det ikke betyder, man er dum.

Selv om du er ordblind, kan du lave noget, der kræver, du læser og skriver.

Træn din hjerne.

Så behøver dysleksi ikke spænde ben for dine drømme.

Hvordan føles det at være ordblind? Wie ist es, Legastheniker zu sein? How does it feel to be dyslexic? 난독증에 걸린 기분이 어떤가요? Hoe voelt het om dyslectisch te zijn? Jakie to uczucie być dyslektykiem?

Forestil dig, at du skal læse det her. Imagine you're about to read this.

Eller det her. Or this.

Det er ikke nemt, men sådan føles det at læse for mange ordblinde. It's not easy, but that's what reading feels like for many dyslexics.

Ordblindhed kaldes også dysleksi. Dyslexia is also known as dyslexia.

En-to elever i en klasse er ordblinde i en eller anden grad. One-two students in a class are dyslexic to some degree.

Mange føler sig dumme, fordi de er langsommere til at læse og skrive. Many people feel stupid because they are slower to read and write.

Man er ikke dum, hvis man er ordblind.

Lad os slå fast, at man ikke har lavere IQ, fordi man er ordblind. Let's be clear, being dyslexic doesn't mean you have a lower IQ.

Hjernen har bare svært ved at koble lyd og bogstaver. The brain just has a hard time connecting sounds and letters.

De sagde, at jeg ikke var moden nok til skolen. They said I wasn't mature enough for school.

Mange folk spørger, hvad man ... A lot of people ask what you...

Hvorfor man ikke kan læse, og driller en lidt. Why you can't read and tease you a bit.

Når vi læser, aktiveres to områder. Lidt forsimplet "det visuelle område" - When we read, two areas are activated. To put it simply, the "visual domain"

- og "hjernens lydkort". - and the "sound card of the brain".

Når vi ser et ord, sendes det til det visuelle område - When we see a word, it is sent to the visual area - the

- og det registreres også i lydkortet, som kobler en sproglyd til bogstaverne. - and it also registers in the sound card, which attaches a language sound to the letters.

Sådan forbinder hjernen bogstaver og lyd, så vi kan læse. This is how the brain connects letters and sound so we can read.

Sådan fungerer det ikke helt for ordblinde. It doesn't quite work that way for dyslexics.

Jeg har svært ved at læse, og skrive, det går heller ikke for godt. I have a hard time reading and writing, it's not going too well either.

Det svageste for mig var skrivning og læsning. The weakest for me was writing and reading.

Deres lydkort er ikke så aktivt som de flestes. Their sound card is not as active as most.

Men der er mere aktivitet i et tredje område hos ordblinde: But there is more activity in a third area of dyslexia:

Hjernebarken, hvor hukommelsen er. I stedet for at registrere ord i lydkortet - The cerebral cortex, where memory is. Instead of recording words in the sound card.

- havner det direkte i hukommelsen, og hjernen leder efter det ord, som læses. - it goes straight into memory and the brain searches for the word being read.

"Hvilken lyd passede til bogstaverne? Har jeg læst det før?" "What sound matched the letters? Have I read this before?"

Dysleksi er arveligt, og man kan desværre ikke slippe af med det - Dyslexia is hereditary and unfortunately, you can't get rid of it.

- men mange ting kan forbedre din evne til at læse og skrive. - but many things can improve your ability to read and write.

Du kan træne din evne til at læse og skrive, og jo tidligere, jo bedre. You can train your reading and writing skills, and the earlier the better.

Børn, der får hjælp og vejledning, har nemmere ved at forbedre sig. Children who receive help and guidance are more likely to improve.

Mange skoler og gymnasier har læsevejledere og udstyr - Many schools and colleges have reading tutors and equipment

- som kan hjælpe ordblinde, og nogle bliver så gode til at læse og skrive - - that can help dyslexics, and some become so good at reading and writing

- at andre ikke bemærker det. - that others don't notice.

Så til noget sjovt: Mange kendte og succesfulde mennesker er ordblinde. Now for something fun: Many famous and successful people are dyslexic.

Stifteren af Apple, Steve Jobs, Picasso, forfatteren Sara Blædel - The founder of Apple, Steve Jobs, Picasso, author Sara Blædel

- og skuespilleren Tom Cruise. - and actor Tom Cruise.

7 % af voksne danskere er ordblinde, og nogle forskere mener, det er lavt sat. 7% of adult Danes are dyslexic, and some researchers believe this is low.

Til forskel fra tidligere ved de fleste nu, at det ikke betyder, man er dum. Unlike before, most people now know that it doesn't mean you're stupid.

Selv om du er ordblind, kan du lave noget, der kræver, du læser og skriver. Even if you're dyslexic, you can do something that requires you to read and write.

Træn din hjerne. Train your brain.

Så behøver dysleksi ikke spænde ben for dine drømme. Then dyslexia need not stand in the way of your dreams.