×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan flyver man grønt?

Hvordan flyver man grønt?

I sin nytårstale ville Mette Frederiksen vil flyve grønt.

Jeg tænkte to ting. Kan den flyve grønt? Og kan det betale sig?

Bliver det svært? Ja.

Senest i 2025 skal vi have én grøn indenrigsrute -

- og i 2030 skal vi flyve helt grønt indenrigs.

I dag holder oliebaserede brændstoffer flyene i gang -

- men man kan godt flyve grønt med grønt brændstof.

Til det skal man bruge teknologien power to X.

- Det gælder for eksempel power to X. - Power to X.

- Power to X. - Vindmøllestrøm til brændstof.

Teknologien laver strøm om til noget. Det kan være vindmøllestrøm -

- eller solenergi, der omdannes til brændstof.

Strømmen spalter vand til ilt og brint, elektrolyse.

De har de fleste prøvet i skolen. Brinten kombineres med kulstof -

- som man får fra planter, gylle, slam eller luft.

Det kan så blive til flybrændstof. Det første anlæg bygges i Hanstholm -

- der som det første kan lave ammoniak og metanol i stor skala.

Det næste skridt er at producere brændstof, så man kan tjene på det.

Man kan altså flyve grønt, men vi får brug for folk som Eva her.

Hun har arbejdet med brændselsceller i over ti år på DTU -

- og hun præsenteres som "chief guru" i power to X.

Og Eva er utålmodig.

Det kan lade sig gøre, men man skal ikke hvile på laurbærrene.

Planerne kræver, at vi udvikler flere ting.

For at lave grønt brændstof skal vi have mere energi. Vindmølleparker.

Elnettet skal være klar.

Vi skal bruge CO2 fra fx biogasanlæg eller affald og en brændstoffabrik.

I 2030 vil indenrigsflyvningen kræve 22.000 ton brændstof.

Skal det være grønt kræver det vindkapacitet på 280 MW offshorevind.

Det svarer til en halvstor vindmøllepark.

Når vi at få alle de ting klar inden 2025 og 2030?

Den sværeste er tidsperspektivet. Man kan ikke købe grønt flybrændstof nu.

Det tager tre år at lave og få godkendt fabrikken.

Flyene skal også have tilladelse. Det kan tage to år.

Et andet spørgsmål er, om det kan betale sig at satse på indenrigsfly.

I 2019 stod transportsektoren for 29 % af Danmarks CO2-udledning.

Ud af de 29 % stod indenrigsfly kun for lige over 1 %.

I det samlede regnskab gør det ikke en mærkbar forskel.

Det ville give bedre mening med udenrigsflyvningen -

- som står for 97 % af vores forbrug af flybrændstof.

Men klimaministeren mener, det er en god idé.

Nogen skal tage det første skridt. Vi er herre over indenrigsflyvningerne.

Der er flere måder. Vi kan lave energibesparende bygninger.

Vi kan lave varmepumper og elbiler i stedet for at bruge gas og olie.

Vi kan reducere klimagasser fra landbruget. Det batter.

Er det bedste ikke at stoppe med indenrigsflyvninger?

Tag cyklen, hvis du kan. Ellers tag toget eller bilen. Gerne elbil.

Grøn flytransport er vigtigt, hvis vi skal til New York fremover.

Det er godt at komme i gang.

Der er planer om ti power to X-anlæg.

Teknologien er godt på vej, men vi skal udvikle de led, der skal til -

- for at få nok brændstof til bare indenrigsflyvning i 2025 og 2030.

Det vil ikke gøre en stor forskel i det samlede CO2-regnskab.

Men om signalværdien af at gå forrest vejer op for det, er svært at sige.

Eksperterne har peget på, at det er dyrere at flyve grønt.

Det skal forbrugerne også betale.

Hvad tænker du? Vil du betale ekstra for en grøn flyrejse i 2025 og 2030?

Jeg glæder mig til jeres svar og håber, du kunne lide videoen.

Husk at abonnere på kanalen, hvis du vil se flere af vores videoer.


Hvordan flyver man grønt? How do you fly green? 어떻게 친환경적으로 비행하나요?

I sin nytårstale ville Mette Frederiksen vil flyve grønt. In her New Year's speech, Mette Frederiksen wanted to fly green.

Jeg tænkte to ting. Kan den flyve grønt? Og kan det betale sig? I thought two things. Can it fly green? And is it worth it?

Bliver det svært? Ja. Will it be difficult? Yes, it will be.

Senest i 2025 skal vi have én grøn indenrigsrute - By 2025 at the latest, we must have one green domestic route

- og i 2030 skal vi flyve helt grønt indenrigs. - and by 2030 we will fly completely green domestically.

I dag holder oliebaserede brændstoffer flyene i gang - Today, oil-based fuels keep airplanes flying.

- men man kan godt flyve grønt med grønt brændstof. - but you can fly green with green fuel.

Til det skal man bruge teknologien power to X. For this, you need power to X technology.

- Det gælder for eksempel power to X. - Power to X. - For example, power to X. - Power to X.

- Power to X. - Vindmøllestrøm til brændstof. - Power to X. - Wind turbine power to fuel.

Teknologien laver strøm om til noget. Det kan være vindmøllestrøm - The technology turns power into something. It can be wind turbine power

- eller solenergi, der omdannes til brændstof. - or solar energy that is converted into fuel.

Strømmen spalter vand til ilt og brint, elektrolyse. The current splits water into oxygen and hydrogen, electrolysis.

De har de fleste prøvet i skolen. Brinten kombineres med kulstof - Most people have tried them in school. Hydrogen is combined with carbon

- som man får fra planter, gylle, slam eller luft. - from plants, manure, sludge or air.

Det kan så blive til flybrændstof. Det første anlæg bygges i Hanstholm - It can then be turned into aviation fuel. The first plant is being built in Hanstholm.

- der som det første kan lave ammoniak og metanol i stor skala. - the first to produce ammonia and methanol on a large scale.

Det næste skridt er at producere brændstof, så man kan tjene på det. The next step is to produce fuel so you can make a profit from it.

Man kan altså flyve grønt, men vi får brug for folk som Eva her. You can fly green, but we need people like Eva here.

Hun har arbejdet med brændselsceller i over ti år på DTU - She has been working with fuel cells for over ten years at DTU.

- og hun præsenteres som "chief guru" i power to X. - and she is presented as the "chief guru" of power to X.

Og Eva er utålmodig. And Eva is impatient.

Det kan lade sig gøre, men man skal ikke hvile på laurbærrene. It can be done, but don't rest on your laurels.

Planerne kræver, at vi udvikler flere ting. The plans require us to develop more things.

For at lave grønt brændstof skal vi have mere energi. Vindmølleparker. To make green fuel, we need more energy. Wind farms.

Elnettet skal være klar. The electricity grid must be ready.

Vi skal bruge CO2 fra fx biogasanlæg eller affald og en brændstoffabrik. We need CO2 from e.g. biogas plants or waste and a fuel factory.

I 2030 vil indenrigsflyvningen kræve 22.000 ton brændstof. By 2030, domestic flights will require 22,000 tons of fuel.

Skal det være grønt kræver det vindkapacitet på 280 MW offshorevind. To be green, it requires 280 MW of offshore wind capacity.

Det svarer til en halvstor vindmøllepark. This is the equivalent of a half-sized wind farm.

Når vi at få alle de ting klar inden 2025 og 2030? Will we have all these things ready by 2025 and 2030?

Den sværeste er tidsperspektivet. Man kan ikke købe grønt flybrændstof nu. The hardest one is the time perspective. You can't buy green aviation fuel now.

Det tager tre år at lave og få godkendt fabrikken. It takes three years to build and get the factory approved.

Flyene skal også have tilladelse. Det kan tage to år. The planes also need a permit. This can take two years.

Et andet spørgsmål er, om det kan betale sig at satse på indenrigsfly. Another question is whether it pays to focus on domestic flights.

I 2019 stod transportsektoren for 29 % af Danmarks CO2-udledning. In 2019, the transportation sector accounted for 29% of Denmark's CO2 emissions.

Ud af de 29 % stod indenrigsfly kun for lige over 1 %. Of the 29%, domestic flights only accounted for just over 1%.

I det samlede regnskab gør det ikke en mærkbar forskel. In the grand scheme of things, it doesn't make a noticeable difference.

Det ville give bedre mening med udenrigsflyvningen - It would make more sense with the international flight

- som står for 97 % af vores forbrug af flybrændstof. - which accounts for 97% of our aviation fuel consumption.

Men klimaministeren mener, det er en god idé. But the climate minister thinks it's a good idea.

Nogen skal tage det første skridt. Vi er herre over indenrigsflyvningerne. Someone has to take the first step. We are the masters of domestic flights.

Der er flere måder. Vi kan lave energibesparende bygninger. There are several ways. We can make energy-efficient buildings.

Vi kan lave varmepumper og elbiler i stedet for at bruge gas og olie. We can make heat pumps and electric cars instead of using gas and oil.

Vi kan reducere klimagasser fra landbruget. Det batter. We can reduce greenhouse gases from agriculture. It makes a difference.

Er det bedste ikke at stoppe med indenrigsflyvninger? Isn't the best thing to stop flying domestically?

Tag cyklen, hvis du kan. Ellers tag toget eller bilen. Gerne elbil. Take the bike if you can. Otherwise, take the train or car. Preferably an electric car.

Grøn flytransport er vigtigt, hvis vi skal til New York fremover. Green air transportation is essential if we're going to New York in the future.

Det er godt at komme i gang. It's good to get started.

Der er planer om ti power to X-anlæg. There are plans for ten power to X plants.

Teknologien er godt på vej, men vi skal udvikle de led, der skal til - The technology is well on its way, but we need to develop the necessary links

- for at få nok brændstof til bare indenrigsflyvning i 2025 og 2030. - to have enough fuel for just domestic flights in 2025 and 2030.

Det vil ikke gøre en stor forskel i det samlede CO2-regnskab. It won't make a big difference in the overall carbon footprint.

Men om signalværdien af at gå forrest vejer op for det, er svært at sige. But whether the signaling value of leading the way outweighs this is hard to say.

Eksperterne har peget på, at det er dyrere at flyve grønt. Experts have pointed out that flying green is more expensive.

Det skal forbrugerne også betale. Consumers have to pay for it too.

Hvad tænker du? Vil du betale ekstra for en grøn flyrejse i 2025 og 2030? What's on your mind? Will you pay extra for a green flight in 2025 and 2030?

Jeg glæder mig til jeres svar og håber, du kunne lide videoen. I look forward to your answers and hope you enjoyed the video.

Husk at abonnere på kanalen, hvis du vil se flere af vores videoer. Remember to subscribe to the channel if you want to see more of our videos.