×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan får influencere dig til at købe ting?

Hvordan får influencere dig til at købe ting?

I mit feed reklamerer folk for høretelefoner, tasker -

- cremer, junkfood ... sådan noget.

De skal skrive, det er reklame, så det er jo let at være kritisk.

Jeg falder ikke i den fælde. Eller det troede jeg -

- indtil jeg talte med en forsker.

Vi tror det ikke, men vi bliver påvirket.

Ifølge undersøgelsen har 87 % af 3600 adspurgte købt et produkt -

- inspireret af en influencer.

Selvom vi ved, det er reklame, køber vi produkterne.

Hvad kan influencere, og hvordan får de os til at købe tingene?

Influencere kom i 10'erne, men kendte har altid været brugt til reklame.

I 1760'erne lavede Wedgwood et testel til dronning Charlotte.

De kunne så markedsføre sig som leverandør til hoffet.

Dronningen fik et testel, Wedgwood boostede salget.

I 1980'erne var der to samarbejder mellem superstjerner og brands i tv -

- som gjorde "celebrity marketing" til big business.

Michael Jackson og Pepsi omskrev "Billie Jean" -

- så de kunne sælge millioner af colaer til "the Pepsi generation."

Basketstjernen Michael Jordan blev hyret af Nike til at sælge støvler.

Der opstod træthed over for tv-reklamer.

Vi havde gennemskuet det kommercielle motiv, og tilliden faldt.

Ifølge hjerneforskere udvikler vi med tiden immunitet over tv-reklamer.

Efter tilpas mange fanger de ikke opmærksomheden -

- og så kigger vi automatisk væk.

Førhen blev Michael Jordan sat ind i en iscenesættelse -

- der var lavet af Nike. Han kom ind på deres set.

Influencermarketing bruger individets privatliv til -

- at skabe den autentiske følelse eller forståelse af reklamen.

Det er vendt om -

- og brandet kommer ind i influentens kontekst og private hjem.

Der er et skred. Vi spiller mere på den autentiske forståelse.

Vi vil gerne have noget autentisk, men der står jo "reklame" -

- så hvordan får de os til at købe det?

Ifølge forskere opstår immuniteten ikke over for influencermarketing.

Vi føler os mere i sync med dem, vi følger.

Hjernen vil danne relationer -

- og det gør vi med influencerne. Derfor lader vi os påvirke af dem.

Også selvom vi ved, at de reklamerer for noget.

Vi har tendens til at springe informationssøgningen over.

Vi kan lide alt andet, influenten siger. "Alt, hun laver, er sejt."

"Jeg kan nok også lide det her."

Det smarte ved influencermarketing er, at man er få klik fra et varekøb.

Skal samarbejdet fungere, skal brand, målgruppe, influenceren -

- og følgerne have en form for værdifællesskab.

Når et brand og en medievirksomhed respekterer personen -

- deres historie, livsnarrativ og sociale medieprofil -

- og indarbejder det i reklamen, fungerer det godt.

Når det ikke går godt, bliver det bare en salgskanal -

- hvor influenten siger: "Køb den her shampoo."

Influencerne er brands i sig selv.

Alt, influenter lægger op, er reklame.

Det her er professionelle mennesker -

- som har sig selv som brand og skal reklamere for sig selv -

- så flere virksomheder vil købe ind i deres profil.

Mange influencere er tilknyttet bureauer -

- og branchen får kritik for ikke at være særlig åben.

Autenticitet er nøglebegrebet i det her marked.

Derfor er der i industrien en vilje imod -

- at vi forstår, hvordan influencermarketing fungerer.

Derfor ved de fleste danskere ikke, hvordan det fungerer.

Hvis vi forstår det, finder vi ud af, det er ligesom al anden reklame.

Vil du vide mere om branchen -

- ligger "Stories for millioner" på DRTV.

Det har jeg lagt et link til her.

Husk at abonnere på P3 Essensen, hvis du vil se flere af vores videoer.

Hvordan får influencere dig til at købe ting? Wie bringen Influencer Sie dazu, Dinge zu kaufen? How do influencers get you to buy things? Hur får influencers dig att köpa saker?

I mit feed reklamerer folk for høretelefoner, tasker - In my feed, people advertise headphones, bags...

- cremer, junkfood ... sådan noget. - creams, junk food... that sort of thing.

De skal skrive, det er reklame, så det er jo let at være kritisk. They have to write, it's advertising, so it's easy to be critical.

Jeg falder ikke i den fælde. Eller det troede jeg - I don't fall into that trap. Or so I thought - Eu não caio nessa armadilha. Ou assim pensava eu...

- indtil jeg talte med en forsker. - Until I spoke to a researcher. - até ter falado com um investigador.

Vi tror det ikke, men vi bliver påvirket. We don't believe it, but we are affected. Não acreditamos, mas somos afectados.

Ifølge undersøgelsen har 87 % af 3600 adspurgte købt et produkt - According to the survey, 87% of 3600 respondents have purchased a product De acordo com o inquérito, 87% dos 3600 inquiridos compraram um produto

- inspireret af en influencer. - inspired by an influencer. - inspirado por um influenciador.

Selvom vi ved, det er reklame, køber vi produkterne. Even though we know it's advertising, we buy the products. Apesar de sabermos que se trata de publicidade, compramos os produtos.

Hvad kan influencere, og hvordan får de os til at købe tingene? What can influencers do and how do they get us to buy things? O que é que os influenciadores podem fazer e como é que nos levam a comprar coisas?

Influencere kom i 10'erne, men kendte har altid været brugt til reklame. Influencers came in the 10s, but celebrities have always been used for advertising. Os influenciadores surgiram na década de 10, mas as celebridades sempre foram utilizadas para a publicidade.

I 1760'erne lavede Wedgwood et testel til dronning Charlotte. In the 1760s, Wedgwood made a testel for Queen Charlotte. Na década de 1760, Wedgwood fez um testel para a Rainha Charlotte.

De kunne så markedsføre sig som leverandør til hoffet. They could then market themselves as suppliers to the court. Poderiam então comercializar-se como fornecedores do tribunal.

Dronningen fik et testel, Wedgwood boostede salget. The Queen got a testel, Wedgwood boosted sales. A Rainha recebeu um testel, Wedgwood aumentou as vendas.

I 1980'erne var der to samarbejder mellem superstjerner og brands i tv - In the 1980s, there were two collaborations between superstars and brands on TV Nos anos 80, houve duas colaborações entre estrelas e marcas na televisão

- som gjorde "celebrity marketing" til big business. - that turned celebrity marketing into big business. - que transformou o marketing das celebridades num grande negócio.

Michael Jackson og Pepsi omskrev "Billie Jean" - Michael Jackson and Pepsi rewrote "Billie Jean" Michael Jackson e a Pepsi reescreveram "Billie Jean"

- så de kunne sælge millioner af colaer til "the Pepsi generation." - para poderem vender milhões de colas à geração Pepsi.

Basketstjernen Michael Jordan blev hyret af Nike til at sælge støvler. Basketball star Michael Jordan was hired by Nike to sell boots. A estrela do basquetebol Michael Jordan foi contratada pela Nike para vender botas.

Der opstod træthed over for tv-reklamer. TV advertising fatigue set in. O cansaço da publicidade televisiva instalou-se.

Vi havde gennemskuet det kommercielle motiv, og tilliden faldt. We had seen through the commercial motive, and confidence dropped. Tínhamos reconhecido o objectivo comercial e a confiança caiu.

Ifølge hjerneforskere udvikler vi med tiden immunitet over tv-reklamer. According to neuroscientists, we develop immunity to TV commercials over time. De acordo com os neurocientistas, com o tempo desenvolvemos imunidade aos anúncios televisivos.

Efter tilpas mange fanger de ikke opmærksomheden - After quite a few, they don't catch the attention - Depois de muitos, já não chamam a atenção

- og så kigger vi automatisk væk. - and we automatically look away. - e desviamos automaticamente o olhar.

Førhen blev Michael Jordan sat ind i en iscenesættelse - Previously, Michael Jordan was put into a staging - No passado, Michael Jordan foi colocado numa produção teatral

- der var lavet af Nike. Han kom ind på deres set. - that was made by Nike. He entered their set. - que foram feitas pela Nike. Ele entrou no cenário deles.

Influencermarketing bruger individets privatliv til - Influencer marketing uses the individual's privacy to - O marketing de influência utiliza a privacidade de um indivíduo para

- at skabe den autentiske følelse eller forståelse af reklamen. - to create the authentic feeling or understanding of the advertisement. - para criar o sentimento ou a compreensão autênticos do anúncio.

Det er vendt om - It's reversed - A situação foi invertida

- og brandet kommer ind i influentens kontekst og private hjem. - and the brand enters the influencer's context and private home. - e a marca entra no contexto e na casa privada do influenciador.

Der er et skred. Vi spiller mere på den autentiske forståelse. There is a landslide. We play more on the authentic understanding. Há uma mudança. Estamos a jogar mais com o entendimento autêntico.

Vi vil gerne have noget autentisk, men der står jo "reklame" - We want something authentic, but it says "advertising" Queremos algo autêntico, mas diz-se "publicidade".

- så hvordan får de os til at købe det? - so how do they get us to buy it? - Então, como é que nos convencem a comprá-lo?

Ifølge forskere opstår immuniteten ikke over for influencermarketing. According to researchers, immunity does not arise from influencer marketing. De acordo com os investigadores, a imunidade não surge com o marketing de influência.

Vi føler os mere i sync med dem, vi følger. We feel more in sync with those we follow. Sentimo-nos mais em sintonia com aqueles que seguimos.

Hjernen vil danne relationer - The brain wants to form relationships O cérebro quer estabelecer relações

- og det gør vi med influencerne. Derfor lader vi os påvirke af dem. - and that's what we do with influencers. That's why we let them influence us. - e é isso que fazemos com os influenciadores. É por isso que nos deixamos influenciar por eles.

Også selvom vi ved, at de reklamerer for noget. Even if we know they are advertising something. Mesmo que saibamos que estão a fazer publicidade a algo.

Vi har tendens til at springe informationssøgningen over. We tend to skip the information search. Temos tendência para saltar a pesquisa de informação.

Vi kan lide alt andet, influenten siger. "Alt, hun laver, er sejt." We like everything else the influencer says. "Everything she does is cool." Gostamos de tudo o que o influenciador diz. "Tudo o que ela faz é fixe."

"Jeg kan nok også lide det her." "I guess I like this too." "Também sou capaz de gostar disto."

Det smarte ved influencermarketing er, at man er få klik fra et varekøb. The smart thing about influencer marketing is that you are just a few clicks away from a product purchase. A beleza do marketing de influenciadores é que está a apenas alguns cliques de uma compra.

Skal samarbejdet fungere, skal brand, målgruppe, influenceren - For collaboration to work, the brand, target audience, influencer - Para que a colaboração funcione, a marca, o público-alvo, o influenciador

- og følgerne have en form for værdifællesskab. - and followers have some sort of shared values. - e os seguidores têm uma espécie de comunidade de valores.

Når et brand og en medievirksomhed respekterer personen - When a brand and a media company respect the person Quando uma marca e um órgão de comunicação social respeitam a pessoa

- deres historie, livsnarrativ og sociale medieprofil - - their history, life narrative and social media profile - a sua história, narrativa de vida e perfil nas redes sociais

- og indarbejder det i reklamen, fungerer det godt. - and incorporate it into the ad, it works well. - e incorporá-lo no anúncio, funciona bem.

Når det ikke går godt, bliver det bare en salgskanal - When things don't go well, it just becomes a sales channel Quando as coisas não correm bem, torna-se apenas um canal de vendas

- hvor influenten siger: "Køb den her shampoo." - where the influencer says: "Buy this shampoo." - onde o influenciador diz: "Comprem este champô."

Influencerne er brands i sig selv. Influencers are brands in their own right. Os influenciadores são marcas por direito próprio.

Alt, influenter lægger op, er reklame. Everything influencers post is advertising. Tudo o que os influenciadores publicam é publicidade.

Det her er professionelle mennesker - These are professional people. Trata-se de pessoas profissionais

- som har sig selv som brand og skal reklamere for sig selv - - who have themselves as a brand and need to advertise themselves - que se tem a si própria como marca e precisa de se publicitar

- så flere virksomheder vil købe ind i deres profil. - so more companies will buy into their profile. - para que mais empresas comprem o seu perfil.

Mange influencere er tilknyttet bureauer - Many influencers are affiliated with agencies Muitos influenciadores estão associados a agências

- og branchen får kritik for ikke at være særlig åben. - and the industry is being criticized for not being very open. - e o sector é criticado por não ser muito aberto.

Autenticitet er nøglebegrebet i det her marked. Authenticity is key in this market. A autenticidade é o conceito-chave neste mercado.

Derfor er der i industrien en vilje imod - That's why there's a willingness in the industry to É por isso que existe uma vontade no sector contra

- at vi forstår, hvordan influencermarketing fungerer. - that we understand how influencer marketing works. - que compreendemos o funcionamento do marketing de influência.

Derfor ved de fleste danskere ikke, hvordan det fungerer. That's why most Danes don't know how it works. Por conseguinte, a maioria dos dinamarqueses não sabe como funciona.

Hvis vi forstår det, finder vi ud af, det er ligesom al anden reklame. If we understand it, we realize it's just like any other advertising. Se a compreendermos, apercebemo-nos de que é como qualquer outra publicidade.

Vil du vide mere om branchen - Want to know more about the industry Quer saber mais sobre o sector

- ligger "Stories for millioner" på DRTV. - é "Histórias para milhões" na DRTV.

Det har jeg lagt et link til her. I've added a link to it here. Coloquei uma hiperligação aqui.

Husk at abonnere på P3 Essensen, hvis du vil se flere af vores videoer. Remember to subscribe to P3 Essensen if you want to see more of our videos. Não te esqueças de subscrever a P3 Essence se quiseres ver mais vídeos nossos.