×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan bruger man våben i danske film?

Hvordan bruger man våben i danske film?

Igen et uheld med våben i en amerikansk film.

Alec Baldwin har ved et uheld dræbt en filmfotograf.

De er lidt skydegale i USA, men der bruges også kugler i danske film.

Men vi har ikke set våbenulykker i nyere tid som dem i USA.

Men hvordan bliver man skudt på film uden at komme til skade vel at mærke?

Jeg skal mødes med en af dansk films legender: Hummer Højmark.

Han er våbenmester på danske film, hvor der bruges rekvisitvåben -

- og på nogle Hollywood-film.

Hummer, hyggeligt at møde dig. Du skal lige have den her på.

Vi har hørt, at du har filmvåben herinde. Skal vi gå ind og kigge?

Du har nogle legendariske våben her. Prøv at vise nogen af dem.

Her er det haglgevær, Ole Thestrup kommer gående med.

Det er det gevær, Ole Thestrup har i "Blinkende lygter"?

Ja, og hvis man tager samme scene ...

Nej, nej, nej.

Det er den her gigantiske kanon, som Mads Mikkelsen ...

- Den Desert Eagle? - Ja, den skyder han koen med.

Det er bare sådan en Desert Eagle. Israelsk militær.

Lad os se på et standardvåben. Hvordan undgår man at blive skadet?

Der er det helt banale.

- Når vi køber sådan en ... - Et rigtigt våben.

Så får vi lov af politiet til at købe det. Jeg skal skrive meget.

Efter tovtrækkerier får vi lov at købe et.

Vi skiller det ad og bygger det om, så det ikke kan skyde.

Hvis der var en dum ulykke, og man sagde -

- at et skarpt skud var kommet ind i løbet -

- og der bliver slået på den, og den bliver skudt af -

- så skal den kunne flyve helt frit, men det kan den ikke.

- Kuglen stoppes her. - Hullet er for lille.

Der vil komme en stor bule her, og det vil sige bang.

Skuespilleren bliver forskrækket og sort i hovedet som i Anders And-film.

Den kan ikke komme ud.

Ud over at indsnævre løbet ændrer Hummer også kamrene i tromlen -

- så der kun er plads til løse skud uden projektiler, også speciallavet.

Delene er sat sammen og sikret, så man ikke kan skifte løbet tilbage.

Det er forskelligt, hvordan våbnet ændres for at gøre det helt sikkert.

Politiet skal godkende det ændrede våben, før man må bruge det.

- Det vil ikke kunne slå nogen ihjel? - Nej.

- Gælder det alle jeres våben? - Ja, hvert eneste våben.

- Kan vi prøve, at du skyder mig? - Ja.

Før han kan skyde mig med løst krudt, får jeg, fotograf m.fl. høreværn på.

Jeg viser dig først og fremmest, at der ikke er noget i kammeret.

Vi gennemgår våbnet, at det er sikkert, og at det er løst krudt.

Vi indøver også, hvordan det skal foregå.

Hummer sigter ikke direkte på mig, men til højre for mig.

Kameraet skal stå, så man ikke ser, at han skyder ved siden af.

Fotografen skærmes af, så han og kameraet ikke rammes af hylsteret -

- der flyver ud, når man skyder.

Jeg har våbnet. Det er tomt. Jeg viser filmholdet det.

Jeg klikker den lige af. Så putter jeg den her i.

Er I klar til optagelse? Er du klar?

- Jeg er klar. Har du styr på det? - Jeg har helt styr på det.

Har du gjort dig tanker om, hvordan du vil reagere?

Jeg laver nok den gode gamle cowboy.

Jeg skyder ét skud, tager den ned, og du gør, hvad du vil.

Vi gør klar til optagelse. Våbnet bliver ladt.

- Klar. - Godt.

Vi er helt klar. Hvad så, mand? Hvad sker der for dig?

Wow! Det var vildt!

Der fik vi den reaktion. Du tænkte: "What?"

Hvis man ser dit ansigt, er der en reaktion.

Den kan du ikke købe for noget ved bare at sige "puf".

Det her virker meget sikkert. Hvordan kan det så gå galt i fx USA?

Ved de våben, vi arbejde med i Europa, kan kuglen ikke komme ud.

Der kommer flamme, brag og et tryk, og det skal der desværre til.

Så alle sikkerhedsprocedurerne og hele koreografien her -

- det går galt, når det er sket i USA flere gange?

Det er en del af, at der er en syg kultur, hvor alle kan have våben.

Hvis jeg kommer til Amerika, kan du have en rigtig skyder på dig.

Du kan have den med lovligt.

Vil du sige, at det aldrig ville ske i Danmark?

De dødsulykker, der har været i USA. Det nægter jeg at tro.

Men du kan aldrig sige aldrig.

Jeg må ikke skyde med geværet, fordi jeg ikke har tilladelse fra politiet.

Ja, og ikke kun du skal tjekkes, men også rummet, vi skyder i.

Og politiet skal 14 dage før kunne fortælle i området, at det her sker.

Ikke engang her må jeg overdrage dig en skyder.

Jeg må overdrage dig den her af plastic.

- Tak for det. - Selv tak.

Der er en tragisk anledning til den her video.

Vi kender ikke alle omstændighederne, da Halyna Hutchins mistede livet.

Men på dr.dk bliver sagen løbende opdateret. Tak, fordi du så med.

Hvordan bruger man våben i danske film? How do you use weapons in Danish movies? Jak używać broni w duńskich filmach? Як ви використовуєте зброю в данських фільмах?

Igen et uheld med våben i en amerikansk film. Another gun mishap in an American movie.

Alec Baldwin har ved et uheld dræbt en filmfotograf. Alec Baldwin has accidentally killed a cinematographer.

De er lidt skydegale i USA, men der bruges også kugler i danske film. They're a bit trigger-happy in the US, but bullets are also used in Danish movies.

Men vi har ikke set våbenulykker i nyere tid som dem i USA. But we haven't seen gun accidents in recent times like those in the US.

Men hvordan bliver man skudt på film uden at komme til skade vel at mærke? But how do you get shot on film without getting hurt?

Jeg skal mødes med en af dansk films legender: Hummer Højmark. I'm meeting with one of the legends of Danish cinema: Lobster Højmark.

Han er våbenmester på danske film, hvor der bruges rekvisitvåben - He is a master of arms on Danish films where prop guns are used.

- og på nogle Hollywood-film.

Hummer, hyggeligt at møde dig. Du skal lige have den her på. Lobster, nice to meet you. You're gonna want to put this on.

Vi har hørt, at du har filmvåben herinde. Skal vi gå ind og kigge? We heard you have movie guns in here. Why don't we take a look?

Du har nogle legendariske våben her. Prøv at vise nogen af dem. You have some legendary weapons here. Try showing some of them off.

Her er det haglgevær, Ole Thestrup kommer gående med. Here is the shotgun Ole Thestrup is walking with.

Det er det gevær, Ole Thestrup har i "Blinkende lygter"? Is that the rifle Ole Thestrup has in "Blinking Lights"?

Ja, og hvis man tager samme scene ... Yes, and if you take the same scene...

Nej, nej, nej. No, no, no, no.

Det er den her gigantiske kanon, som Mads Mikkelsen ... It's this gigantic cannon that Mads Mikkelsen ...

- Den Desert Eagle? - Ja, den skyder han koen med. - The Desert Eagle? - Yeah, he shoots the cow with that.

Det er bare sådan en Desert Eagle. Israelsk militær. It's just another Desert Eagle. Israeli military.

Lad os se på et standardvåben. Hvordan undgår man at blive skadet? Let's look at a standard weapon. How do you avoid getting hurt?

Der er det helt banale. There's the mundane.

- Når vi køber sådan en ... - Et rigtigt våben. - When we buy one of these... - A real weapon.

Så får vi lov af politiet til at købe det. Jeg skal skrive meget. Then we get permission from the police to buy it. I have a lot of writing to do.

Efter tovtrækkerier får vi lov at købe et. After some wrangling, we are allowed to buy one.

Vi skiller det ad og bygger det om, så det ikke kan skyde. We take it apart and rebuild it so it can't shoot.

Hvis der var en dum ulykke, og man sagde - If there was a stupid accident and you said

- at et skarpt skud var kommet ind i løbet - - that a live round had entered the barrel.

- og der bliver slået på den, og den bliver skudt af - - and it gets hit and it gets shot off...

- så skal den kunne flyve helt frit, men det kan den ikke. - it should be able to fly freely, but it can't.

- Kuglen stoppes her. - Hullet er for lille. - The ball stops here - The hole is too small.

Der vil komme en stor bule her, og det vil sige bang. There will be a big bump here and it will go bang.

Skuespilleren bliver forskrækket og sort i hovedet som i Anders And-film. The actor gets scared and black in the face like in a Donald Duck movie.

Den kan ikke komme ud. It can't get out.

Ud over at indsnævre løbet ændrer Hummer også kamrene i tromlen - In addition to narrowing the barrel, Hummer also changes the chambers in the drum -

- så der kun er plads til løse skud uden projektiler, også speciallavet. - so that there is only room for blanks without projectiles, also custom-made.

Delene er sat sammen og sikret, så man ikke kan skifte løbet tilbage. The parts are assembled and secured so you can't change the barrel back.

Det er forskelligt, hvordan våbnet ændres for at gøre det helt sikkert. How the weapon is modified to make it completely secure varies.

Politiet skal godkende det ændrede våben, før man må bruge det. The police must approve the modified weapon before you can use it.

- Det vil ikke kunne slå nogen ihjel? - Nej. - It won't kill anyone? - No, it won't.

- Gælder det alle jeres våben? - Ja, hvert eneste våben. - Does this apply to all your weapons? - Yes, every single weapon.

- Kan vi prøve, at du skyder mig? - Ja. - Can we try you shooting me? - Uh, yeah, sure.

Før han kan skyde mig med løst krudt, får jeg, fotograf m.fl. høreværn på. Before he can shoot me with blanks, I, the photographer and others put on hearing protection.

Jeg viser dig først og fremmest, at der ikke er noget i kammeret. First of all, I show you that there is nothing in the chamber.

Vi gennemgår våbnet, at det er sikkert, og at det er løst krudt. We check that the weapon is safe and that it's blanks.

Vi indøver også, hvordan det skal foregå. We also rehearse how it should be done.

Hummer sigter ikke direkte på mig, men til højre for mig. The lobster is not aiming directly at me, but to my right.

Kameraet skal stå, så man ikke ser, at han skyder ved siden af. The camera should be positioned so that you don't see the shooter miss.

Fotografen skærmes af, så han og kameraet ikke rammes af hylsteret - The photographer is shielded so that he and the camera are not hit by the holster.

- der flyver ud, når man skyder. - that flies out when you shoot.

Jeg har våbnet. Det er tomt. Jeg viser filmholdet det. I have the weapon. It's empty. I'll show it to the crew.

Jeg klikker den lige af. Så putter jeg den her i. I'll just click it off. Then I'll put this in.

Er I klar til optagelse? Er du klar? Are you ready to record? Are you ready?

- Jeg er klar. Har du styr på det? - Jeg har helt styr på det. - I'm ready to go. I'm totally on top of it.

Har du gjort dig tanker om, hvordan du vil reagere? Have you thought about how you will react?

Jeg laver nok den gode gamle cowboy. I'll probably do the good old cowboy.

Jeg skyder ét skud, tager den ned, og du gør, hvad du vil. I take one shot, take it down, and you do what you want.

Vi gør klar til optagelse. Våbnet bliver ladt. We're getting ready to shoot. The weapon is loaded.

- Klar. - Godt. - Sure. - Good.

Vi er helt klar. Hvad så, mand? Hvad sker der for dig? We're all set. What's up, man? What's going on with you?

Wow! Det var vildt! Wow! That was awesome!

Der fik vi den reaktion. Du tænkte: "What?" That's when we got that reaction. You thought: "What?"

Hvis man ser dit ansigt, er der en reaktion. If you see your face, there's a reaction.

Den kan du ikke købe for noget ved bare at sige "puf". You can't buy it for anything by just saying "poof".

Det her virker meget sikkert. Hvordan kan det så gå galt i fx USA? This seems very safe. So how can it go wrong in the US, for example?

Ved de våben, vi arbejde med i Europa, kan kuglen ikke komme ud. With the weapons we work with in Europe, the bullet can't get out.

Der kommer flamme, brag og et tryk, og det skal der desværre til. There will be a flame, a bang and a bang, and unfortunately, that's what it takes.

Så alle sikkerhedsprocedurerne og hele koreografien her - Saw all the safety procedures and choreography here

- det går galt, når det er sket i USA flere gange? - it goes wrong when it has happened in the US multiple times?

Det er en del af, at der er en syg kultur, hvor alle kan have våben. It's part of the fact that there's a sick culture where anyone can have a gun.

Hvis jeg kommer til Amerika, kan du have en rigtig skyder på dig. If I come to America, you can have a real gun on you.

Du kan have den med lovligt. You can carry it legally.

Vil du sige, at det aldrig ville ske i Danmark? Would you say it would never happen in Denmark?

De dødsulykker, der har været i USA. Det nægter jeg at tro. The fatal accidents that have occurred in the US. I refuse to believe that.

Men du kan aldrig sige aldrig. But you can never say never.

Jeg må ikke skyde med geværet, fordi jeg ikke har tilladelse fra politiet. I can't shoot my gun because I don't have a permit from the police.

Ja, og ikke kun du skal tjekkes, men også rummet, vi skyder i. Yes, and not only you need to be checked, but also the room we're shooting in.

Og politiet skal 14 dage før kunne fortælle i området, at det her sker. And the police must be able to give 14 days' notice in the area that this is happening.

Ikke engang her må jeg overdrage dig en skyder. Not even here can I hand you a gun.

Jeg må overdrage dig den her af plastic. I have to hand you this plastic one.

- Tak for det. - Selv tak. - Thank you. - You're welcome.

Der er en tragisk anledning til den her video. There's a tragic reason for this video.

Vi kender ikke alle omstændighederne, da Halyna Hutchins mistede livet. We don't know the full circumstances of Halyna Hutchins' death.

Men på dr.dk bliver sagen løbende opdateret. Tak, fordi du så med.