×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan blev Danmark en krigsnation?

Hvordan blev Danmark en krigsnation?

World Trade Center i New York er ramt af to fly.

Amerikanske og engelske styrker har udført luftangreb mod Afghanistan.

I 2001 gik USA i krig i Afghanistan.

Målet var at fange Osama bin Laden, ødelægge al-Qaeda -

- og fjerne Taleban, som havde støttet al-Qaeda.

Danmark har sagt ja til anmodningen om militær bistand i Afghanistan.

Få måneder senere ankom de første danske soldater.

I dag, efter knap 20 år med danske soldater i Afghanistan, er det slut.

Nu kan vi gradvist foretage den militære tilbagetrækning.

I forbindelse med krigen er 214 danske soldater blevet såret -

- og 44 har mistet livet.

Der sættes ikke kun punktum for den danske indsats i Afghanistan -

- men for tre årtier, hvor Danmark gik fra at være ikke-krigsførende -

- til krigsnation.

Langt tilbage i historiebøgerne er Danmarks fortid fyldt med krige -

- fra slaget ved Tallinn i 1219 over Kalmarkrigen i 1600-tallet -

- til de slesvigske krige og slaget ved Dybbøl i 1864.

Men spoler vi tiden lidt frem, ser det anderledes ud.

Danmark var neutral under 1. verdenskrig -

- besat under 2. verdenskrig og semineutral under den kolde krig.

Under Korea-krigen bad USA Danmark om militær hjælp, men vi sagde nej.

I stedet sendte vi hospitalsskibet Jutlandia.

Men der skete noget i 90'erne.

TV-Avisen 2. august er udvidet på grund af situationen i Kuwait.

I 1990 havde Irak invaderet Kuwait og gjorde krav på landet.

Folketinget beslutter, at Danmark skal være med i blokaden af Irak.

Danmark sendte krigsskibet Olfert Fischer til Den Persiske Golf.

Også Danmark ydede sit beskedne bidrag -

- ved at sende Olfert Fischer ned til opgaverne i golfen.

Efter Golfkrigens afslutning i 1991 -

- vendte skibet hjem uden at have været i kamp.

Men Danmark havde taget et skridt mod et større militært engagement -

- for året efter blev den danske krigsindsats mere aktiv.

Danmark deltager i en fredsbevarende styrke i Jugoslavien.

I dag rejste de første 300 danske soldater til Kosovo fra Billund.

I Afghanistan er de første danske soldater ved at være på plads.

Danske soldater og søfolk er nu officielt med i krigen mod Irak.

Samtlige partier stemte ja til at sende danske F-16-fly til Libyen.

Danmark var blevet en krigsnation.

Overalt mærker man respekten for danske soldaters arbejde.

I viser, at også et lille land kan gøre en forskel.

Fra 1991 til 2011 blev Danmark et af de lande i Vesten -

- der i forhold til størrelse deltog mest i internationale operationer.

Det billede fortsatte med det danske bidrag -

- i kampen mod IS i Syrien og Irak.

Men hvorfor har vi forandret os til en aktiv krigsnation?

Fordi vi har været med USA hele vejen.

Konklusionen stammer fra den her rapport.

To forskere undersøgte baggrunden for Danmarks militære engagement -

- i Kosovo, Irak og Afghanistan, og konklusionen er klar.

Vi gør, som amerikanerne ønsker.

Den pro-amerikanske danske udenrigspolitik begyndte -

- under Poul Nyrup Rasmussen -

- og tog fart under Anders Foghs statsministerperiode i nullerne -

- hvor USA lige var blevet ramt af terrorangrebet.

Det gjorde ondt at se angrebet på den nation -

- som den frie verden skylder så meget.

Begrebet "skylder" blev et nøgleord for borgerlige partier.

De mente, at Danmark skyldte for USA's hjælp under krigene.

Danmark giver opbakning til de lande -

- der har hjulpet os og den frie verden.

Vi skylder dem noget.

Men det mødte stor kritik fra flere historikere -

- der mente, det var en forsimplet version af fortiden -

- der blev brugt til at forsvare nye politiske beslutninger fx om krig.

Trumps præsidentperiode flyttede noget af det danske fokus -

- væk fra USA og over på Europa, og eksperter peger på -

- at Danmarks indsats vil koncentrere sig om nærområder de næste år.

Fx vil Rusland og Arktis fylde mere -

- i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i fremtiden.

Hvordan blev Danmark en krigsnation? How did Denmark become a warring nation? Comment le Danemark est-il devenu une nation en guerre ? Come mai la Danimarca è diventata una nazione in guerra?

World Trade Center i New York er ramt af to fly. The World Trade Center in New York is hit by two planes. Dwa samoloty uderzają w World Trade Center w Nowym Jorku.

Amerikanske og engelske styrker har udført luftangreb mod Afghanistan. US and UK forces have carried out air strikes against Afghanistan. Siły USA i Wielkiej Brytanii przeprowadziły naloty na Afganistan.

I 2001 gik USA i krig i Afghanistan. In 2001, the US went to war in Afghanistan.

Målet var at fange Osama bin Laden, ødelægge al-Qaeda - The goal was to capture Osama bin Laden, destroy al-Qaeda Celem było schwytanie Osamy bin Ladena i zniszczenie Al-Kaidy.

- og fjerne Taleban, som havde støttet al-Qaeda. - and remove the Taliban, which had been supporting al-Qaeda. - i usunąć talibów, którzy wspierali Al-Kaidę.

Danmark har sagt ja til anmodningen om militær bistand i Afghanistan. Denmark has agreed to the request for military assistance in Afghanistan. Dania zgodziła się na prośbę o pomoc wojskową w Afganistanie.

Få måneder senere ankom de første danske soldater. A few months later, the first Danish soldiers arrived.

I dag, efter knap 20 år med danske soldater i Afghanistan, er det slut. Today, after almost 20 years of Danish soldiers in Afghanistan, it is over. Dziś, po prawie 20 latach spędzonych z duńskimi żołnierzami w Afganistanie, to już koniec.

Nu kan vi gradvist foretage den militære tilbagetrækning. Now we can gradually carry out the military withdrawal. Teraz możemy stopniowo wycofywać wojsko.

I forbindelse med krigen er 214 danske soldater blevet såret - In the course of the war, 214 Danish soldiers have been wounded W związku z wojną rannych zostało 214 duńskich żołnierzy.

- og 44 har mistet livet. - and 44 have lost their lives.

Der sættes ikke kun punktum for den danske indsats i Afghanistan - This is not only the end of the Danish mission in Afghanistan To nie tylko koniec duńskich wysiłków w Afganistanie.

- men for tre årtier, hvor Danmark gik fra at være ikke-krigsførende - - but for three decades, when Denmark went from being a non-warring nation - ale przez trzy dekady, kiedy Dania przestała być krajem niewalczącym

- til krigsnation. - to a nation at war.

Langt tilbage i historiebøgerne er Danmarks fortid fyldt med krige - Far back in history, Denmark's past is littered with wars Daleko w historii, przeszłość Danii jest zaśmiecona wojnami.

- fra slaget ved Tallinn i 1219 over Kalmarkrigen i 1600-tallet - - from the Battle of Tallinn in 1219 to the 17th century Kalmar War - od bitwy pod Tallinem w 1219 r. do wojny kalmarskiej w XVII w.

- til de slesvigske krige og slaget ved Dybbøl i 1864. - to the Schleswig wars and the Battle of Dybbøl in 1864. - do wojen szlezwickich i bitwy pod Dybbøl w 1864 roku.

Men spoler vi tiden lidt frem, ser det anderledes ud. But if we fast-forward a bit, the picture is different. Ale jeśli przewiniemy trochę do przodu, to już inna historia.

Danmark var neutral under 1. verdenskrig - Denmark was neutral during World War I. Dania była neutralna podczas I wojny światowej.

- besat under 2. verdenskrig og semineutral under den kolde krig. - occupied during World War II and semi-neutral during the Cold War. - okupowana podczas II wojny światowej i półneutralna podczas zimnej wojny.

Under Korea-krigen bad USA Danmark om militær hjælp, men vi sagde nej. During the Korean War, the US asked Denmark for military help, but we said no.

I stedet sendte vi hospitalsskibet Jutlandia. Instead, we sent the hospital ship Jutlandia. Zamiast tego wysłaliśmy statek szpitalny Jutlandia.

Men der skete noget i 90'erne. But something happened in the 90s.

TV-Avisen 2. august er udvidet på grund af situationen i Kuwait. The August 2 TV News has been extended due to the situation in Kuwait. Wiadomości TV 2 sierpnia zostają przedłużone ze względu na sytuację w Kuwejcie.

I 1990 havde Irak invaderet Kuwait og gjorde krav på landet. By 1990, Iraq had invaded and claimed Kuwait. W 1990 roku Irak najechał Kuwejt i zajął ten kraj.

Folketinget beslutter, at Danmark skal være med i blokaden af Irak. The Danish Parliament decides that Denmark will participate in the blockade of Iraq. Duński parlament podejmuje decyzję o udziale Danii w blokadzie Iraku.

Danmark sendte krigsskibet Olfert Fischer til Den Persiske Golf. Denmark sent the warship Olfert Fischer to the Persian Gulf.

Også Danmark ydede sit beskedne bidrag - Denmark also made its modest contribution Dania również wniosła swój skromny wkład -

- ved at sende Olfert Fischer ned til opgaverne i golfen. - by sending Olfert Fischer down to the golfing assignments. - wysyłając Olferta Fischera do zadań golfowych.

Efter Golfkrigens afslutning i 1991 - After the end of the Gulf War in 1991 Po zakończeniu wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r.

- vendte skibet hjem uden at have været i kamp. - the ship returned home without having been in combat. - Statek wrócił do domu bez udziału w walce.

Men Danmark havde taget et skridt mod et større militært engagement - But Denmark had taken a step towards greater military engagement Dania zrobiła jednak krok w kierunku większego zaangażowania militarnego

- for året efter blev den danske krigsindsats mere aktiv. - because the following year the Danish war effort became more active. - Ponieważ w następnym roku duńskie wysiłki wojenne stały się bardziej aktywne.

Danmark deltager i en fredsbevarende styrke i Jugoslavien. Denmark is participating in a peacekeeping force in Yugoslavia. Dania uczestniczy w siłach pokojowych w Jugosławii.

I dag rejste de første 300 danske soldater til Kosovo fra Billund. Today, the first 300 Danish soldiers left Billund for Kosovo.

I Afghanistan er de første danske soldater ved at være på plads. In Afghanistan, the first Danish soldiers are about to arrive.

Danske soldater og søfolk er nu officielt med i krigen mod Irak. Danish soldiers and sailors are now officially involved in the war against Iraq.

Samtlige partier stemte ja til at sende danske F-16-fly til Libyen. All parties voted yes to sending Danish F-16 aircraft to Libya. Wszystkie partie głosowały za wysłaniem duńskich samolotów F-16 do Libii.

Danmark var blevet en krigsnation. Denmark had become a nation at war.

Overalt mærker man respekten for danske soldaters arbejde. Everywhere you look, you can feel the respect for the work of Danish soldiers. Wszędzie, gdzie spojrzysz, możesz poczuć szacunek dla pracy duńskich żołnierzy.

I viser, at også et lille land kan gøre en forskel. You show that even a small country can make a difference. Pokazujecie, że nawet mały kraj może coś zmienić.

Fra 1991 til 2011 blev Danmark et af de lande i Vesten - From 1991 to 2011, Denmark became one of the countries in the West W latach 1991-2011 Dania stała się jednym z krajów na Zachodzie.

- der i forhold til størrelse deltog mest i internationale operationer. - which, in terms of size, participated the most in international operations. - która pod względem wielkości miała największy udział w operacjach międzynarodowych.

Det billede fortsatte med det danske bidrag - This picture continued with the Danish contribution Obraz ten był kontynuowany wraz z duńskim wkładem -

- i kampen mod IS i Syrien og Irak. - in the fight against ISIS in Syria and Iraq.

Men hvorfor har vi forandret os til en aktiv krigsnation? But why have we turned into an active warrior nation? Ale dlaczego staliśmy się narodem aktywnych wojowników?

Fordi vi har været med USA hele vejen. Because we have been with the US all the way.

Konklusionen stammer fra den her rapport. The conclusion comes from this report. Wniosek wynika z tego raportu.

To forskere undersøgte baggrunden for Danmarks militære engagement - Two researchers investigated the background to Denmark's military engagement Dwóch badaczy przeanalizowało tło zaangażowania militarnego Danii.

- i Kosovo, Irak og Afghanistan, og konklusionen er klar. - in Kosovo, Iraq and Afghanistan, and the conclusion is clear.

Vi gør, som amerikanerne ønsker. We are doing what the Americans want.

Den pro-amerikanske danske udenrigspolitik begyndte - The pro-American Danish foreign policy began Rozpoczęła się proamerykańska polityka zagraniczna Danii

- under Poul Nyrup Rasmussen - - under Poul Nyrup Rasmussen

- og tog fart under Anders Foghs statsministerperiode i nullerne - - and gained momentum during Anders Fogh's premiership in the 1990s - i nabrał rozpędu podczas premierostwa Andersa Fogha w latach dziewięćdziesiątych.

- hvor USA lige var blevet ramt af terrorangrebet. - where the United States had just been hit by the terrorist attack.

Det gjorde ondt at se angrebet på den nation - It was painful to see the attack on that nation Z bólem patrzyłem na atak na ten naród

- som den frie verden skylder så meget. - to which the free world owes so much. - któremu wolny świat tak wiele zawdzięcza.

Begrebet "skylder" blev et nøgleord for borgerlige partier. The concept of 'debtor' became a key word for bourgeois parties. Termin "dłużnik" stał się słowem kluczowym dla partii centroprawicowych.

De mente, at Danmark skyldte for USA's hjælp under krigene. They believed that Denmark owed the United States for its help during the wars. Uważali oni, że Dania jest winna Stanom Zjednoczonym pomoc podczas wojen.

Danmark giver opbakning til de lande - Denmark provides support to the countries Dania udziela wsparcia krajom

- der har hjulpet os og den frie verden. - that have helped us and the free world. - które pomogły nam i wolnemu światu.

Vi skylder dem noget. We owe them something.

Men det mødte stor kritik fra flere historikere - But it was heavily criticised by several historians Została ona jednak mocno skrytykowana przez kilku historyków - m.in.

- der mente, det var en forsimplet version af fortiden - - who thought it was a simplified version of the past - którzy uważali, że jest to uproszczona wersja przeszłości.

- der blev brugt til at forsvare nye politiske beslutninger fx om krig. - used to defend new political decisions, for example on war. - które zostały wykorzystane do obrony nowych decyzji politycznych, takich jak wojna.

Trumps præsidentperiode flyttede noget af det danske fokus - Trump's presidency shifted some of the Danish focus Prezydentura Trumpa przesunęła część duńskiego zainteresowania

- væk fra USA og over på Europa, og eksperter peger på - - away from the US and towards Europe, and experts point to - z USA w kierunku Europy, a eksperci wskazują na

- at Danmarks indsats vil koncentrere sig om nærområder de næste år. - that Denmark's efforts will concentrate on neighboring areas in the coming years. - że w nadchodzących latach wysiłki Danii skoncentrują się na sąsiednich obszarach.

Fx vil Rusland og Arktis fylde mere - For example, Russia and the Arctic will be more prominent Na przykład Rosja i Arktyka zajmą więcej miejsca.

- i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i fremtiden. - in Danish foreign and security policy in the future. - w duńskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w przyszłości.