×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvor er det bedste sted at stå til en koncert?

Hvor er det bedste sted at stå til en koncert?

Lige nu brager koncert- og festivallyd over hele Danmark.

For nogle er det anledning til fest -

- men de fleste vil nok høre kunstnerne.

Det kan være en udfordring at få den rigtige lyd fra bandet.

Kender du det, at bassen er for høj, eller man hører sangen dobbelt?

Man kan ikke høre sangen, eller slet ikke høre noget.

Lydteknikerne gør deres bedste for, at alle får den bedste oplevelse -

- men der kan være forskel, alt efter hvor koncerten afholdes -

- og hvor du står på koncertpladsen.

Hvis du ikke bare tager til koncert for at ...

... er der ting, du skal vide, før du vælger, hvor du står.

Lyd er svært at holde styr på, for det er jo luft, der skubbes til.

Lyden bevæger sig langsomt og påvirkes af omgivelserne.

Vi skal lige tilbage til fysiktimen. Du ved måske, at lyd er bølger.

Du kan høre forskel på lyde på grund af størrelsen på bølgerne.

Udsvingets højde og bølgens længde. Dybe lyde, bas, er dybe -

- fordi bølgelængden er længere end de lyse lydes.

Lydbølgerne bevæger sig relativt langsomt.

Ud af fysiktimen igen. Hvad har det med koncertoplevelsen at gøre?

Fordi lyd opfører sig sådan, skaber det en række udfordringer -

- for både dig og dem, der afholder koncerten.

Et problem er akustikken, hvordan musiken lyder i et bestemt rum.

Udenfor er det ikke så stort et problem, men det er det indenfor.

Her er et koncertvenue. Hver flade i rummet reflekterer lyden.

Det giver ekko, eller rumklang.

Derfor har mange stof på væggene eller i loftet -

- så lyden absorberes i stedet for.

Det er hovedsagelig lyse toner, der absorberes. Derfor runger det mere.

De dybe toner bliver ikke slugt, men bevæger sig i lokalet.

En anden måde, rumklang påvirkes på, er mennesker.

Vi er gode til at absorbere lyd, især når vi er mange.

Teknikerne prøver at mixe efter, hvor mange gæster, der kommer.

Indendørs mener mange, lyden er bedst ved lydpulten hos lydteknikeren -

- fordi lyden justeres derfra.

Har teknikeren styr på det, giver det også en god lydoplevelse.

Men det er mere udfordrende, hvis du hiver koncerten ud af salen.

Udenfor er musikken stillet over for det her:

Vejret er en stor udfordring til koncerter.

Det og glade festivalgæster kan gøre oplevelsen nærmest ulidelig.

Især vinden irriterer. Den kan blæse lyden væk for dem, der står bagest.

Hvis der er et energisk publikum foran dig -

- kan varmen løfte lyden, så varme og vind kan krumme lyden over pladsen -

- og lave zoner med høj og lav lyd.

Du kan have en anden oplevelse end dem foran dig og bag dig.

De udfordringer bliver større, jo større koncerten er.

På store pladser er lydstyrke svært, for musikken når ikke dem bagest.

Du kan ikke bare skrue op ved scenen, for så er lyden for høj.

For at undgå det har mange delay-tårne.

Orange Scene har tårne ude ved publikum til at forlænge lyden -

- så den når ud til dem bagest.

Fordi lyden bliver lavere, kan man give et boost længere ude.

De hedder delay-tårne, fordi de spiller med forsinkelse til scenen.

Lyd har en vis hastighed, så de spiller, når scenelyden når dem -

- og ikke samtidig med scenens lyd.

Spillede de samtidig, ville du høre dobbelt -

- først fra tårnet, og så fra scenen. Det ville nok ikke være fedt.

De mange højttalere skaber et fjerde problem.

Kan du huske bølgerne? Hvis to bølger følger hinanden forskudt -

- kan de faktisk udligne hinanden.

Hvis du står lige der, hvor det sker -

- vil du ikke kunne høre noget, eller høre en del mindre end alle andre.

Hvor skal du så stå? Er koncerten udenfor, så ikke for langt tilbage.

Hvis du ikke kan stå ved lydteltet -

- så stå midt imellem to delay-tårne.

Er det ikke muligt, så vælg et, så du ikke hører dem forskudt.

Vil du op foran, så stå ikke oppe ved højttalerne.

De skal spille gennem dig og menneskeflokken bag dig -

- og du vil derfor høre de lysere toner blive overdøvet af bassen.

Det bedste sted er derfor i midten, lidt tilbage fra scenen.

Der er der ingen delay-tårne, ingen vind til at skubbe lyden væk -

- og god afstand til højttalerne, så du hører alle aspekter.

Er lyden stadig dårlig, så cirkulér, til du finder den rigtige lyd.

Og hvis det ikke lykkes, så kan du altid lave den her.

Hvor er det bedste sted at stå til en koncert? Wo ist der beste Platz bei einem Konzert? Where is the best place to stand at a concert?

Lige nu brager koncert- og festivallyd over hele Danmark. Right now, concert and festival sounds are blaring all over Denmark.

For nogle er det anledning til fest - For some, it's cause for celebration.

- men de fleste vil nok høre kunstnerne. - but most people will probably want to hear the artists. - mas a maioria das pessoas irá provavelmente querer ouvir os artistas.

Det kan være en udfordring at få den rigtige lyd fra bandet. Getting the right sound from the band can be a challenge. Conseguir o som certo da banda pode ser um desafio.

Kender du det, at bassen er for høj, eller man hører sangen dobbelt? Do you know what it's like when the bass is too loud or you hear the song twice? Sabe como é quando o baixo está muito alto ou ouve a canção duas vezes?

Man kan ikke høre sangen, eller slet ikke høre noget. You can't hear the song, or you can't hear anything at all. Não se pode ouvir a canção, ou não se pode ouvir absolutamente nada.

Lydteknikerne gør deres bedste for, at alle får den bedste oplevelse - The sound engineers do their best to make sure everyone has the best experience. Os engenheiros de som fazem o seu melhor para garantir que todos tenham a melhor experiência

- men der kan være forskel, alt efter hvor koncerten afholdes - - but there may be a difference depending on where the concert is held. - mas pode haver diferenças dependendo do local onde o concerto é realizado

- og hvor du står på koncertpladsen. - e onde se encontra na praça do concerto.

Hvis du ikke bare tager til koncert for at ... If you don't just go to a concert to ... Se não for simplesmente a um concerto para ...

... er der ting, du skal vide, før du vælger, hvor du står. ... there are things you need to know before you choose where you stand. ... ... há coisas que precisa de saber antes de escolher a sua posição.

Lyd er svært at holde styr på, for det er jo luft, der skubbes til. Sound is hard to keep track of because it's air being pushed. O som é difícil de acompanhar porque o ar está a ser empurrado.

Lyden bevæger sig langsomt og påvirkes af omgivelserne. Sound moves slowly and is affected by its surroundings. O som viaja lentamente e é afectado pelo seu ambiente.

Vi skal lige tilbage til fysiktimen. Du ved måske, at lyd er bølger. Let's go back to physics class. You may know that sound is waves. Voltemos à nossa lição de física. Talvez saiba que o som são ondas.

Du kan høre forskel på lyde på grund af størrelsen på bølgerne. You can hear the difference between sounds because of the size of the waves. Pode-se ouvir a diferença entre os sons devido ao tamanho das ondas.

Udsvingets højde og bølgens længde. Dybe lyde, bas, er dybe - The height of the fluctuation and the length of the wave. Deep sounds, bass, are deep - A altura da flutuação e o comprimento da onda. Os sons profundos, graves, são profundos

- fordi bølgelængden er længere end de lyse lydes. - because the wavelength is longer than the bright sounds. - porque o seu comprimento de onda é maior do que o dos sons de cor clara.

Lydbølgerne bevæger sig relativt langsomt. The sound waves move relatively slowly. As ondas sonoras movem-se relativamente devagar.

Ud af fysiktimen igen. Hvad har det med koncertoplevelsen at gøre? Out of physics class again. What does this have to do with the concert experience? De novo fora da aula de física. O que é que isto tem a ver com a experiência do concerto?

Fordi lyd opfører sig sådan, skaber det en række udfordringer - Because sound behaves this way, it creates a number of challenges Porque o som se comporta desta forma, cria uma série de desafios

- for både dig og dem, der afholder koncerten. - for both you and the concert organizers. - tanto para si como para os organizadores do concerto.

Et problem er akustikken, hvordan musiken lyder i et bestemt rum. One issue is acoustics, how music sounds in a particular room. Um problema é a acústica, a forma como a música soa numa determinada sala.

Udenfor er det ikke så stort et problem, men det er det indenfor. Outside it's not as much of a problem, but inside it is. Fora não é tanto um problema, mas dentro dele é.

Her er et koncertvenue. Hver flade i rummet reflekterer lyden. Here's a concert venue. Every surface in the room reflects the sound. Aqui é um local de concerto. Todas as superfícies da sala reflectem o som.

Det giver ekko, eller rumklang. It echoes, or reverberates. Produz ecos, ou reverberações.

Derfor har mange stof på væggene eller i loftet - That's why many have fabric on the walls or ceiling. É por isso que muitos têm tecido nas paredes ou no tecto

- så lyden absorberes i stedet for. - so the sound is absorbed instead. - para que, em vez disso, o som seja absorvido.

Det er hovedsagelig lyse toner, der absorberes. Derfor runger det mere. It is mainly light tones that are absorbed. That's why it resonates more. São sobretudo os tons claros que são absorvidos. É por isso que ressoa mais.

De dybe toner bliver ikke slugt, men bevæger sig i lokalet. The deep tones are not swallowed, but move around the room. Os tons profundos não são engolidos mas movem-se pela sala.

En anden måde, rumklang påvirkes på, er mennesker. Another way reverberation is affected is through people. Outra forma de reverberação é através das pessoas.

Vi er gode til at absorbere lyd, især når vi er mange. We are good at absorbing sound, especially when there are many of us. Somos bons a absorver som, especialmente quando há muitos de nós.

Teknikerne prøver at mixe efter, hvor mange gæster, der kommer. The technicians try to mix according to how many guests are coming. Os técnicos tentam misturar-se de acordo com o número de convidados que chegam.

Indendørs mener mange, lyden er bedst ved lydpulten hos lydteknikeren - Indoors, many believe the sound is best at the sound desk at the sound engineer's office. No interior, muitas pessoas pensam que o som é melhor na mesa de som do engenheiro de som

- fordi lyden justeres derfra. - because the sound is adjusted from there. - porque o som é ajustado a partir daí.

Har teknikeren styr på det, giver det også en god lydoplevelse. If the technician is on top of it, it also makes for a great audio experience. Se o técnico estiver em cima do assunto, também proporciona uma boa experiência sonora.

Men det er mere udfordrende, hvis du hiver koncerten ud af salen. But it's more challenging if you take the concert out of the venue. Mas é mais desafiante se se tirar o concerto do teatro.

Udenfor er musikken stillet over for det her: Outside, music is faced with this: No exterior, a música vê-se confrontada com isto:

Vejret er en stor udfordring til koncerter. Weather is a big challenge at concerts. O tempo é um grande desafio para os concertos.

Det og glade festivalgæster kan gøre oplevelsen nærmest ulidelig. That and happy festival goers can make the experience almost unbearable. Isso e os festivaleiros felizes podem tornar a experiência quase insuportável.

Især vinden irriterer. Den kan blæse lyden væk for dem, der står bagest. The wind is particularly annoying. It can blow away the sound for those standing at the back. O vento é particularmente irritante. Pode soprar o som para os que estão na parte de trás.

Hvis der er et energisk publikum foran dig - If there's an energetic audience in front of you Se houver um público energético à sua frente.

- kan varmen løfte lyden, så varme og vind kan krumme lyden over pladsen - - heat can lift the sound so that heat and wind can bend the sound across the space - o calor pode elevar o som para que o calor e o vento possam dobrar o som através da praça

- og lave zoner med høj og lav lyd. - and low and high sound zones. - e zonas de som baixo e alto.

Du kan have en anden oplevelse end dem foran dig og bag dig. Poderá ter uma experiência diferente das que se encontram à sua frente e atrás de si.

De udfordringer bliver større, jo større koncerten er. These challenges become greater the bigger the concert. Estes desafios tornam-se maiores quanto maior for o concerto.

På store pladser er lydstyrke svært, for musikken når ikke dem bagest. In large seats, volume is difficult because the music doesn't reach those in the back. Em bancos grandes, o volume é difícil porque a música não chega aos que estão atrás.

Du kan ikke bare skrue op ved scenen, for så er lyden for høj. You can't just turn it up at the stage, because then the sound is too loud. Não se pode simplesmente aumentá-lo no palco, porque depois o som é demasiado alto.

For at undgå det har mange delay-tårne. To avoid this, many have delay towers. Para evitar isto, muitos têm torres de atraso.

Orange Scene har tårne ude ved publikum til at forlænge lyden - Orange Stage has towers in the audience to extend the sound O Palco Laranja tem torres na plateia para alargar o som

- så den når ud til dem bagest. - para que chegue aos que estão na parte de trás.

Fordi lyden bliver lavere, kan man give et boost længere ude. Because the sound is lower, you can give a boost further out. Como o som fica mais baixo, pode dar um impulso ainda maior.

De hedder delay-tårne, fordi de spiller med forsinkelse til scenen. They're called delay towers because they play with a delay to the stage. Chamam-se torres de atraso porque tocam com um atraso até ao palco.

Lyd har en vis hastighed, så de spiller, når scenelyden når dem - Sound has a certain speed, so they play when the stage sound reaches them O som tem uma certa velocidade, por isso tocam quando o som do palco lhes chega

- og ikke samtidig med scenens lyd. - e não ao mesmo tempo que o som do palco.

Spillede de samtidig, ville du høre dobbelt - If they were playing at the same time, you'd hear double Se estivessem a tocar ao mesmo tempo, ouvir-se-ia o dobro

- først fra tårnet, og så fra scenen. Det ville nok ikke være fedt. - first from the tower, then from the stage. That probably wouldn't be cool. - primeiro a partir da torre, depois a partir do palco. Não me parece que isso fosse fixe.

De mange højttalere skaber et fjerde problem. The multiple speakers create a fourth problem. Os muitos oradores criam um quarto problema.

Kan du huske bølgerne? Hvis to bølger følger hinanden forskudt - Remember the waves? If two waves follow each other in a staggered pattern Lembra-se das ondas? Se duas ondas se seguirem num padrão escalonado.

- kan de faktisk udligne hinanden. - they can actually cancel each other out. - podem de facto cancelar um ao outro.

Hvis du står lige der, hvor det sker - If you're standing right where it happens Se estás mesmo onde isso acontece...

- vil du ikke kunne høre noget, eller høre en del mindre end alle andre. - you won't hear anything, or you'll hear a lot less than everyone else. - não ouvirá nada, ou ouvirá muito menos do que todos os outros.

Hvor skal du så stå? Er koncerten udenfor, så ikke for langt tilbage. So where should you stand? If the concert is outside, don't stand too far back. Qual deve ser a sua posição? Se o concerto for lá fora, não se afaste muito.

Hvis du ikke kan stå ved lydteltet - Se não pode ficar de pé na tenda do som

- så stå midt imellem to delay-tårne. - then stand in the middle of two delay towers. - depois ficar no meio de duas torres de atraso.

Er det ikke muligt, så vælg et, så du ikke hører dem forskudt. If that's not possible, choose one so you don't hear them at different times. Se isto não for possível, escolha um para que não os ouça em momentos diferentes.

Vil du op foran, så stå ikke oppe ved højttalerne. Se quiser subir à frente, não se levante junto dos altifalantes.

De skal spille gennem dig og menneskeflokken bag dig - They have to play through you and the crowd behind you Devem tocar através de si e da multidão que está atrás de si

- og du vil derfor høre de lysere toner blive overdøvet af bassen. - and you will therefore hear the brighter tones being drowned out by the bass. - e, por conseguinte, ouvirá os tons mais brilhantes afogados pelo baixo.

Det bedste sted er derfor i midten, lidt tilbage fra scenen. The best place is therefore in the center, slightly back from the stage. O melhor lugar é portanto no centro, ligeiramente afastado do palco.

Der er der ingen delay-tårne, ingen vind til at skubbe lyden væk - There are no delay towers, no wind to push the sound away Não há torres de atraso, não há vento para afastar o som

- og god afstand til højttalerne, så du hører alle aspekter. - and good distance to the speakers so you hear every aspect. - e boa distância aos altifalantes para que se ouça todos os aspectos.

Er lyden stadig dårlig, så cirkulér, til du finder den rigtige lyd. If the sound is still poor, circle until you find the right sound. Se o som ainda for pobre, faça um círculo até encontrar o som certo.

Og hvis det ikke lykkes, så kan du altid lave den her. And if that doesn't work, you can always make it here. E se isso não funcionar, pode sempre fazê-lo aqui.