×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvilke regler gælder i krig?

Hvilke regler gælder i krig?

Ud af ruinerne flygter gravide og mødre med deres børn.

En ukrainsk børne- og fødeklinik er blevet ramt af et russisk missil.

Samtidig vises videoer på sociale medier af russiske krigsfanger.

Nogle af dem er i starten af 20'erne og har blod på trøjen.

Andre siger med hænderne oppe, at de blev narret til at gå i krig.

Alt det er ulovligt, for selvom man i krig slår ihjel -

- bomber og tager til fange, er der en hårfin grænse mellem -

- hvad man må og ikke må. For selv i krig er der regler.

Det er ikke nyt, at der er regler for krig.

Den 24. juni 1859 så Henri Dunant 40.000 blive krigens ofre på én dag.

For godt 160 år siden skrev schweizeren Henri Dunant en bog -

- som fik afgørende betydning for måden at føre krig på.

Efter at have set tusinder af sårede og døende soldater på en slagmark -

- foreslog han to ting:

Permanente nødhjælpsorganisationer og internationale regler for krig.

Begge forslag endte med at blive til virkelighed.

I 1863 var han med til at oprette Den Internationale Røde Kors Komité.

Hans våben var en hvid fane med et rødt kors.

Året efter underskrev 12 lande den første Genèvekonvention -

- historiens første regelsæt for krig.

Siden kom der flere konventioner.

Nu har alle lande underskrevet Genève- og Haagkonventionen -

- der udgør den humanitære folkeret.

Jonathan Somer arbejder i Dansk Røde Kors som juridisk rådgiver -

- og har i flere år beskæftiget sig med krigens regler.

Vi har besluttet, at jeg taler engelsk i dag -

- fordi jeg ikke er så god til dansk.

For at lette forståelsen inddeles reglerne i fire kategorier.

Der findes også våben, som kun må benyttes i begrænsede områder.

Det er en napalmtank.

Stoffet napalm, som blev kendt under Vietnamkrigen -

- må kun bruges i ikke tætbefolkede områder -

- fordi det brænder sig ind i huden på ofrene.

Derfor ses det røde kors så tydeligt på hospitaler og hospitalsskibe -

- som fx danske Jutlandia, der udøvede humanitær støtte -

- under Koreakrigen i 1951.

Et stort antal danske læger og sygeplejersker samles på få dage -

- tillige store mængder medicin, tæpper og tøj.

Så selvom det virker selvmodsigende, at man i krig har regler -

- er det for at beskytte dem, der ender midt i den.

Hej, alle sammen. Jeg kommer til at tænke:

Hvad så? I mener, at ingen respekterer reglerne alligevel.

Men det er ikke rigtigt. Mange respekterer mange reglerne.

Og det redder liv. Det er en fin balance.

Hvilke regler gælder i krig? Welche Regeln gelten im Krieg? What rules apply in war? Quali regole si applicano in guerra? Vilka regler gäller i krig?

Ud af ruinerne flygter gravide og mødre med deres børn. Schwangere und Mütter mit ihren Kindern fliehen aus den Trümmern. Out of the ruins, pregnant women and mothers flee with their children.

En ukrainsk børne- og fødeklinik er blevet ramt af et russisk missil. Eine ukrainische Kinder- und Entbindungsklinik ist von einer russischen Rakete getroffen worden. A Ukrainian pediatric and maternity clinic has been hit by a Russian missile.

Samtidig vises videoer på sociale medier af russiske krigsfanger. Gleichzeitig tauchen in den sozialen Medien Videos russischer Kriegsgefangener auf. At the same time, videos of Russian prisoners of war appear on social media.

Nogle af dem er i starten af 20'erne og har blod på trøjen. Einige von ihnen sind Anfang 20 und haben Blut auf ihren Hemden. Some of them are in their early 20s and have blood on their shirts.

Andre siger med hænderne oppe, at de blev narret til at gå i krig. Andere sagen mit erhobenen Händen, dass sie dazu verleitet wurden, in den Krieg zu ziehen. Others say with their hands up that they were tricked into going to war.

Alt det er ulovligt, for selvom man i krig slår ihjel - All das ist illegal, denn selbst wenn man im Krieg tötet - All of this is illegal, because even if you kill in war...

- bomber og tager til fange, er der en hårfin grænse mellem - - Bomben und Gefangennahmen, es gibt einen schmalen Grat zwischen - - bombs and captures, there is a fine line between

- hvad man må og ikke må. For selv i krig er der regler. - was zu tun ist und was nicht. Denn auch im Krieg gibt es Regeln. - what you can and can't do. Because even in war, there are rules.

Det er ikke nyt, at der er regler for krig.

Den 24. juni 1859 så Henri Dunant 40.000 blive krigens ofre på én dag. On June 24, 1859, Henri Dunant saw 40,000 become casualties of war in one day.

For godt 160 år siden skrev schweizeren Henri Dunant en bog - Just over 160 years ago, the Swiss Henri Dunant wrote a book -

- som fik afgørende betydning for måden at føre krig på. - which had a decisive impact on the way wars are fought.

Efter at have set tusinder af sårede og døende soldater på en slagmark - After seeing thousands of wounded and dying soldiers on a battlefield...

- foreslog han to ting: - he suggested two things:

Permanente nødhjælpsorganisationer og internationale regler for krig. Permanent Relief Organizations and international rules of war.

Begge forslag endte med at blive til virkelighed. Both proposals ended up becoming reality.

I 1863 var han med til at oprette Den Internationale Røde Kors Komité. In 1863, he helped establish the International Committee of the Red Cross.

Hans våben var en hvid fane med et rødt kors. His coat of arms was a white flag with a red cross.

Året efter underskrev 12 lande den første Genèvekonvention - The following year, 12 countries signed the first Geneva Convention.

- historiens første regelsæt for krig. - history's first set of rules for war.

Siden kom der flere konventioner. Since then, more conventions have been added.

Nu har alle lande underskrevet Genève- og Haagkonventionen - Now all countries have signed the Geneva and Hague Conventions

- der udgør den humanitære folkeret. - that make up international humanitarian law.

Jonathan Somer arbejder i Dansk Røde Kors som juridisk rådgiver - Jonathan Somer works at the Danish Red Cross as a legal advisor.

- og har i flere år beskæftiget sig med krigens regler. - and has been working with the rules of war for several years.

Vi har besluttet, at jeg taler engelsk i dag - We've decided that I'll be speaking English today.

- fordi jeg ikke er så god til dansk. - because I'm not very good at Danish.

For at lette forståelsen inddeles reglerne i fire kategorier. For ease of understanding, the rules are divided into four categories.

Der findes også våben, som kun må benyttes i begrænsede områder. There are also weapons that can only be used in restricted areas.

Det er en napalmtank. It's a napalm tank.

Stoffet napalm, som blev kendt under Vietnamkrigen - The substance napalm, made famous during the Vietnam War

- må kun bruges i ikke tætbefolkede områder - - must only be used in non-crowded areas -

- fordi det brænder sig ind i huden på ofrene. - because it burns into the skin of the victims.

Derfor ses det røde kors så tydeligt på hospitaler og hospitalsskibe - That's why the red cross is so prominently displayed on hospitals and hospital ships

- som fx danske Jutlandia, der udøvede humanitær støtte - - such as Danish Jutlandia, which provided humanitarian support

- under Koreakrigen i 1951. - during the Korean War in 1951.

Et stort antal danske læger og sygeplejersker samles på få dage - A large number of Danish doctors and nurses gather in just a few days

- tillige store mængder medicin, tæpper og tøj. - as well as large amounts of medicine, blankets and clothing.

Så selvom det virker selvmodsigende, at man i krig har regler - So, while it seems contradictory that war has rules

- er det for at beskytte dem, der ender midt i den. - it's to protect those who end up in the middle of it.

Hej, alle sammen. Jeg kommer til at tænke:

Hvad så? I mener, at ingen respekterer reglerne alligevel. What's up? You think no one respects the rules anyway.

Men det er ikke rigtigt. Mange respekterer mange reglerne. But that's not true. Many people respect the rules.

Og det redder liv. Det er en fin balance. And it saves lives. It's a fine balance.