×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvem får flest orgasmer og hvorfor?

Hvem får flest orgasmer og hvorfor?

Whoa, jeg skal lige varmes op.

Orgasmen. Kroppens vidunder. En eksplosion af nydelse.

Utallige undersøgelser beskriver mænds og kvinders sexliv.

Ens for dem alle: Mænd får langt oftere orgasme end kvinder.

Før jeg fik en kæreste, var det svært at vide, hvornår kvinder får orgasme.

Hver gang tre mænd får orgasme, får kun én kvinde orgasme.

Laurie Mintz, førende professor på området, har samme konklusion:

Den forskel kaldes The pleasure Gap, på dansk: orgasmeuligheden.

Jeg går ikke ind til sex med en forventning om at komme.

Det tog lang tid, før jeg fik en orgasme af mig selv.

Der er en klar ide om, hvordan manden afslutter -

- og en mindre klar ide om, hvordan kvinden afslutter.

Vi er vant til at se mænd komme i populærkultur, porno -

- og i seksualundervisningen.

Hvad vi ikke ser, er, at kvinder biologisk set kan komme lige så let som mænd.

- Jeg kommer! - Hvad?

En amerikansk undersøgelse fra 2017 med over 56.000 deltagere har vist -

- at kvinder opnår orgasme 95 % af tiden, når de onanerer.

Men ved sex med en mandlig partner får de kun orgasme 65 % af tiden.

En tredje og meget interessant konklusion:

Kvinder i lesbiske forhold opnår orgasme i næsten samme grad -

- som mænd i heteroseksuelle forhold.

Orgasmeulighed er ikke biologisk bestemt, som mange har troet i flere år.

En dreng på 14-15 år kan sagtens have kønslige følelser, rejsning og onanere -

- mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning.

Det er mange år siden, men har du haft seksualundervisning -

- har du nok fået fortalt, at sex er:

- Når en mand er oppe i en kvinde. - Det er jo også det, man lærer.

Og så selvfølgelig: Husk kondom!

Men når sex kun præsenteres som penetration -

- både i undervisning, porno og Hollywood, har vi problemet.

Ifølge Laurie Mintz er det kun 4-18 % af alle kvinder -

- der kan opnå orgasme ved penetration alene.

Penetrationssex er da også nice, men der er meget, der bliver glemt.

Vil vi ændre på det, skal klitoris bogstaveligt talt lidt mere i spil -

- på lige fod med penetration under selve sexakten.

Og vi skal blive bedre til at sige vores behov højt. Både mænd og kvinder.

Selv ikke den bedste elsker kan tilfredsstille en kvinde seksuelt.

Hun må lære ham det.

Det er den eneste måde, vi bliver bedre til at have sex på -

- og få hinanden til at komme: Ved at fortælle, hvad der fungerer.

Men det kræver, at man ved det.

Man lærer jo ikke i skolen, hvordan kvinder får nydelse.

Så er der én metode, der er fuldstændig sikker.

Det er at lade være med at udsætte sig for at blive gravid.

kvinders nydelse kunne godt være lidt mere i fokus.

Ifølge Mintz er det kun en af flere måder at komme orgasmeuligheden til livs på.

Kommer der balance i orgasmeregnskabet, kan det gå stærkt.

For mænd og kvinder er i gennemsnit lige lang tid om at komme -

- hvis de bliver stimuleret på den rigtige måde.

Det slog Alfred Kinsey allerede fast i 1950'erne.

Fire minutter. Bum. Så var den der.

Kunne du lide videoen, er du velkommen til at like og abonnere på kanalen.

Hvem får flest orgasmer og hvorfor? Who has the most orgasms and why? Quem tem mais orgasmos e porquê?

Whoa, jeg skal lige varmes op. Whoa, I need to warm up.

Orgasmen. Kroppens vidunder. En eksplosion af nydelse. The orgasm. The wonder of the body. An explosion of pleasure.

Utallige undersøgelser beskriver mænds og kvinders sexliv. Countless studies describe the sex lives of men and women.

Ens for dem alle: Mænd får langt oftere orgasme end kvinder. Common to all of them: Men orgasm far more often than women.

Før jeg fik en kæreste, var det svært at vide, hvornår kvinder får orgasme. Before I had a girlfriend, it was hard to know when women orgasm.

Hver gang tre mænd får orgasme, får kun én kvinde orgasme. For every three men who orgasm, only one woman orgasms.

Laurie Mintz, førende professor på området, har samme konklusion: Laurie Mintz, a leading professor in the field, has the same conclusion:

Den forskel kaldes The pleasure Gap, på dansk: orgasmeuligheden. This difference is called The pleasure Gap.

Jeg går ikke ind til sex med en forventning om at komme. I don't go into sex expecting to cum.

Det tog lang tid, før jeg fik en orgasme af mig selv. It took a long time before I had an orgasm on my own.

Der er en klar ide om, hvordan manden afslutter - There's a clear idea of how the man finishes

- og en mindre klar ide om, hvordan kvinden afslutter. - and a less clear idea of how the woman finishes.

Vi er vant til at se mænd komme i populærkultur, porno - We're used to seeing men cum in popular culture, porn

- og i seksualundervisningen.

Hvad vi ikke ser, er, at kvinder biologisk set kan komme lige så let som mænd. What we don't see is that biologically, women can come just as easily as men.

- Jeg kommer! - Hvad? - I'm coming! - What's that?

En amerikansk undersøgelse fra 2017 med over 56.000 deltagere har vist - A 2017 US study with over 56,000 participants has shown that

- at kvinder opnår orgasme 95 % af tiden, når de onanerer. - that women reach orgasm 95% of the time when they masturbate.

Men ved sex med en mandlig partner får de kun orgasme 65 % af tiden. But when having sex with a male partner, they only orgasm 65% of the time.

En tredje og meget interessant konklusion: A third and very interesting conclusion:

Kvinder i lesbiske forhold opnår orgasme i næsten samme grad - Women in lesbian relationships achieve orgasm at almost the same rate

- som mænd i heteroseksuelle forhold. - as men in heterosexual relationships.

Orgasmeulighed er ikke biologisk bestemt, som mange har troet i flere år. Orgasmability is not biologically determined, as many have believed for years.

En dreng på 14-15 år kan sagtens have kønslige følelser, rejsning og onanere - A 14-15 year old boy can have sexual feelings, erections and masturbate.

- mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning. - while many girls do not feel the urge for sexual release at all.

Det er mange år siden, men har du haft seksualundervisning - It's been years, but have you had sex education?

- har du nok fået fortalt, at sex er: - you have probably been told that sex is:

- Når en mand er oppe i en kvinde. - Det er jo også det, man lærer. - When a man is into a woman. - That is also what you learn.

Og så selvfølgelig: Husk kondom! And of course: Don't forget the condom!

Men når sex kun præsenteres som penetration - But when sex is only presented as penetration...

- både i undervisning, porno og Hollywood, har vi problemet. - In education, porn and Hollywood, we have the problem.

Ifølge Laurie Mintz er det kun 4-18 % af alle kvinder - According to Laurie Mintz, only 4-18% of all women

- der kan opnå orgasme ved penetration alene. - who can achieve orgasm through penetration alone.

Penetrationssex er da også nice, men der er meget, der bliver glemt. Penetrative sex is nice, but there's a lot that gets forgotten.

Vil vi ændre på det, skal klitoris bogstaveligt talt lidt mere i spil - If we want to change that, the clitoris literally has to come into play a little more -

- på lige fod med penetration under selve sexakten. - on an equal footing with penetration during the sex act itself.

Og vi skal blive bedre til at sige vores behov højt. Både mænd og kvinder. And we must get better at saying our needs out loud. Both men and women.

Selv ikke den bedste elsker kan tilfredsstille en kvinde seksuelt. Not even the best lover can satisfy a woman sexually.

Hun må lære ham det. She must teach him.

Det er den eneste måde, vi bliver bedre til at have sex på - It's the only way we get better at having sex -

- og få hinanden til at komme: Ved at fortælle, hvad der fungerer. - and make each other come: By telling what works.

Men det kræver, at man ved det. But you have to know it.

Man lærer jo ikke i skolen, hvordan kvinder får nydelse. After all, you don't learn in school how women get pleasure.

Så er der én metode, der er fuldstændig sikker. Then there is one method that is completely safe.

Det er at lade være med at udsætte sig for at blive gravid. It is to stop putting yourself off getting pregnant.

kvinders nydelse kunne godt være lidt mere i fokus. women's enjoyment could well be a little more in focus.

Ifølge Mintz er det kun en af flere måder at komme orgasmeuligheden til livs på. According to Mintz, it is only one of several ways to get rid of orgasm inequality.

Kommer der balance i orgasmeregnskabet, kan det gå stærkt. If there is a balance in the orgasm account, things can go fast.

For mænd og kvinder er i gennemsnit lige lang tid om at komme - Because men and women on average take the same amount of time to come

- hvis de bliver stimuleret på den rigtige måde. - if they are stimulated in the right way.

Det slog Alfred Kinsey allerede fast i 1950'erne. Alfred Kinsey established this already in the 1950s.

Fire minutter. Bum. Så var den der. Four minutes. Boom. Then it was there.

Kunne du lide videoen, er du velkommen til at like og abonnere på kanalen. If you liked the video, feel free to like and subscribe to the channel.