×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvem er du på Instagram?

Hvem er du på Instagram?

Det er så akavet, det her.

Det er en god vinkel. Benene ser lange ud.

Hvis jeg havde taget det oppefra, havde du lignet en kartoffel.

Jeg er her, og er du 16-24 år, er du her måske også.

Halvdelen af alle i den aldersgruppe er på Instagram hver dag.

Alle mine billeder og videoer ryger gennem et filter -

- fordi jeg vil fremstå på en bestemt måde.

Men der skal meget til, hvis jeg vil op på niveau med Melissa.

- Skal jeg bare tage billeder? - Ja, bare bliv ved med at trykke.

Lidt mere op med telefonen.

Der er så meget, man skal tænke over, når man tager billederne.

Nathalie, der er ekspert i sociale medier -

- kan sige noget generelt om, hvordan vi fremstiller os selv.

Instagram er blevet et sted -

- hvor vi kan give andre det billede af os selv, vi ønsker.

Man prøver at se godt ud, så man kan lokke det modsatte køn nærmere.

Jeg er meget social og lægger meget op.

Jeg er nok den passive type.

Du kan finde alt ved mig.

Det polerede, det upolerede, det virkelige og det uvirkelige.

Hvordan sad du med benene?

Det er meget bedre, når mit hår er den vej. Vi har det.

På verdensplan er der over 1 mia. aktive brugere på Instagram.

75 % af danskere mellem 16 og 24 år har en Instagram-profil.

56 % bruger den hver dag. Det er dig, hvis du er mellem 16 og 24.

Det er også Melissa, der med 100.000 brugere er influencer.

Vi kører to filtre i dag.

Det er nummer to redigeringsapp. Hvor mange bruger du?

Jeg har otte-ni forskellige redigeringsapps.

Hvad med de 16-årige piger derude, der ser billedet, hvor du er rigtig smuk ...

Hvad tror du, de ser?

Jeg håber, de ser det som en inspiration.

At de på en måde kan se op til mig -

- men ikke føler sig kede af det over, at de ikke er mig.

Vi kan forme vores profiler sådan, som vi gerne vil opfattes udadtil.

Jeg vil vise, at alle er forskellige, og at man kan være sig selv.

- De tænker, jeg har det sjovt. - Når man er til noget, følger man det.

Der er mange, der er til det ufiltrerede og uperfekte.

Det er en trend, flere og flere hopper med på -

- på den gode måde, for vi skal have mange til at forstå -

- at vi er almindelige mennesker, som ser grimme ud.

På den anden side kan man også bruge det aktivt til at brande sig -

- og ride med på bølgen.

Jeg lægger kun gode billeder op for min egen skyld, ikke for andres.

Når jeg lægger billeder om deller op, er det for deres skyld.

Men hvis man har flere former end dig, og de ikke er placeret så perfekt -

- kan du så forstå, at man kan tænke ...?

Hvis jeg var dem og kiggede på min profil, og jeg var nede i kulkælderen -

- ville jeg godt kunne se, at intet ville hjælpe ved et billede.

Så det er ikke bare branding, når du lægger billeder op?

Nej, det giver også mig en fed følelse.

Nu har I hørt lidt om, hvem Melissa er, men hvem er I selv på Instagram?

Det gad jeg også godt at vide. Alle på Instagram er jo forskellige.

Det kan I jo skrive i kommentarfeltet.

Hvem er du på Instagram? Wer bist du auf Instagram? Who are you on Instagram?

Det er så akavet, det her. Das ist so umständlich. This is so awkward.

Det er en god vinkel. Benene ser lange ud. It's a good angle. The legs look long.

Hvis jeg havde taget det oppefra, havde du lignet en kartoffel. Wenn ich es von oben aufgenommen hätte, hättest du wie eine Kartoffel ausgesehen. If I had taken it from the top, you would have looked like a potato.

Jeg er her, og er du 16-24 år, er du her måske også. Ich bin hier, und wenn du zwischen 16 und 24 Jahre alt bist, bist du vielleicht auch hier. I'm here, and if you're 16-24 years old, you might be here too.

Halvdelen af alle i den aldersgruppe er på Instagram hver dag. Die Hälfte aller in dieser Altersgruppe ist jeden Tag auf Instagram. Half of all people in that age group are on Instagram every day.

Alle mine billeder og videoer ryger gennem et filter - Alle meine Fotos und Videos durchlaufen einen Filter - All my photos and videos go through a filter

- fordi jeg vil fremstå på en bestemt måde. - weil ich auf eine bestimmte Weise erscheinen möchte. - because I want to appear a certain way.

Men der skal meget til, hvis jeg vil op på niveau med Melissa. Aber es braucht viel, wenn ich auf Melissas Niveau aufsteigen will. But it's going to take a lot to get to Melissa's level.

- Skal jeg bare tage billeder? - Ja, bare bliv ved med at trykke. - Soll ich nur Fotos machen? - Ja, einfach weiter drücken. - Should I just take pictures? - Yes, just keep pressing.

Lidt mere op med telefonen. Ein bisschen mehr mit dem Telefon. A little more up with the phone.

Der er så meget, man skal tænke over, når man tager billederne. Beim Fotografieren gibt es so viel zu bedenken. There's so much to think about when taking the photos.

Nathalie, der er ekspert i sociale medier - Nathalie, who is a social media expert

- kan sige noget generelt om, hvordan vi fremstiller os selv. - allgemein etwas darüber sagen können, wie wir uns präsentieren. - can say something general about how we portray ourselves.

Instagram er blevet et sted - Instagram ist ein Ort geworden - Instagram has become a place

- hvor vi kan give andre det billede af os selv, vi ønsker. - wo wir anderen das Bild von uns geben können, das wir wollen. - where we can give others the image of ourselves that we want.

Man prøver at se godt ud, så man kan lokke det modsatte køn nærmere. Du versuchst, gut auszusehen, damit du das andere Geschlecht näher locken kannst. You try to look good so you can lure the opposite sex closer.

Jeg er meget social og lægger meget op. Ich bin sehr sozial und gebe mir viel Mühe. I'm very social and post a lot.

Jeg er nok den passive type. Ich bin wahrscheinlich der passive Typ. I'm probably the passive type.

Du kan finde alt ved mig. Sie können alles über mich finden. You can find everything with me.

Det polerede, det upolerede, det virkelige og det uvirkelige. Das Polierte, das Unpolierte, das Echte und das Unwirkliche. The polished, the unpolished, the real and the unreal.

Hvordan sad du med benene? Wie hast du mit deinen Beinen gesessen? How did you sit with your legs?

Det er meget bedre, når mit hår er den vej. Vi har det. Es ist viel besser, wenn meine Haare so sind. Wir haben es. It's much better when my hair is that way. We've got it.

På verdensplan er der over 1 mia. aktive brugere på Instagram. Worldwide, there are over 1 billion active users on Instagram.

75 % af danskere mellem 16 og 24 år har en Instagram-profil. 75% of Danes between the ages of 16 and 24 have an Instagram profile.

56 % bruger den hver dag. Det er dig, hvis du er mellem 16 og 24. 56% use it every day, that's you if you're between 16 and 24.

Det er også Melissa, der med 100.000 brugere er influencer. Melissa is also an influencer with 100,000 users.

Vi kører to filtre i dag. Wir lassen heute zwei Filter laufen. We are running two filters today.

Det er nummer to redigeringsapp. Hvor mange bruger du? Es ist die Nummer zwei der Bearbeitungs-Apps. Wie viele verwenden Sie? It's the number two editing app, how many do you use?

Jeg har otte-ni forskellige redigeringsapps. Ich habe acht oder neun verschiedene Bearbeitungs-Apps. I have eight or nine different editing apps.

Hvad med de 16-årige piger derude, der ser billedet, hvor du er rigtig smuk ... Was ist mit den 16-jährigen Mädchen da draußen, die das Bild sehen, auf dem du wirklich schön bist … What about the 16-year-old girls out there who see the picture where you're really pretty...

Hvad tror du, de ser? Was glauben Sie, was sie sehen? What do you think they see?

Jeg håber, de ser det som en inspiration. I hope they see it as an inspiration.

At de på en måde kan se op til mig - Dass sie irgendwie zu mir aufschauen können - That they can somehow look up to me

- men ikke føler sig kede af det over, at de ikke er mig. - aber sei nicht traurig, dass sie nicht ich sind. - but don't feel sad that they're not me.

Vi kan forme vores profiler sådan, som vi gerne vil opfattes udadtil. Wir können unser Profil so gestalten, wie wir nach außen wahrgenommen werden möchten. We can shape our profiles the way we want to be perceived to the outside world.

Jeg vil vise, at alle er forskellige, og at man kan være sig selv. Ich möchte zeigen, dass jeder anders ist und dass du du selbst sein kannst. I want to show that everyone is different and that you can be yourself.

- De tænker, jeg har det sjovt. - Når man er til noget, følger man det. - Sie denken, ich habe Spaß. - Wenn du auf etwas stehst, folgst du ihm. - They think I'm having fun. - When you're into something, you go with it.

Der er mange, der er til det ufiltrerede og uperfekte. Es gibt viele, die sich für das Ungefilterte und Unvollkommene interessieren. Many people like it unfiltered and imperfect.

Det er en trend, flere og flere hopper med på - Ein Trend, auf den immer mehr Menschen aufspringen - It's a trend that more and more people are jumping on board.

- på den gode måde, for vi skal have mange til at forstå - - auf eine gute Art, weil wir viele brauchen, um zu verstehen - - in a good way, because we need a lot of people to understand

- at vi er almindelige mennesker, som ser grimme ud. - dass wir gewöhnliche Menschen sind, die hässlich aussehen. - that we are ordinary people who look ugly.

På den anden side kan man også bruge det aktivt til at brande sig - On the other hand, you can also use it actively to brand yourself

- og ride med på bølgen. - und die Welle reiten. - and ride the wave.

Jeg lægger kun gode billeder op for min egen skyld, ikke for andres. Ich poste gute Bilder nur für mich selbst, nicht für andere. I only post good photos for myself, not for others.

Når jeg lægger billeder om deller op, er det for deres skyld. Wenn ich Bilder von Teilen poste, dann für sie. When I post pictures of boobs, it's for their sake.

Men hvis man har flere former end dig, og de ikke er placeret så perfekt - Aber wenn man mehr Formen hat als man und diese nicht so perfekt platziert sind - But if you have more shapes than you and they're not perfectly positioned

- kan du så forstå, at man kan tænke ...? - kannst du denn verstehen, dass man denken kann ...? - can you understand that you can think...?

Hvis jeg var dem og kiggede på min profil, og jeg var nede i kulkælderen - Wenn ich sie wäre und auf mein Profil schauen würde und ich unten im Kohlenkeller wäre - If I were them, looking at my profile, and I was down in the dumps...

- ville jeg godt kunne se, at intet ville hjælpe ved et billede. - Ich wünschte, ich könnte sehen, dass nichts mit einem Bild helfen würde. - I could see that nothing would help with a picture.

Så det er ikke bare branding, når du lægger billeder op? Es ist also nicht nur Branding, wenn Sie Bilder posten? So it's not just branding when you post images?

Nej, det giver også mig en fed følelse. Nein, es gibt mir auch ein cooles Gefühl. No, it gives me a great feeling too.

Nu har I hørt lidt om, hvem Melissa er, men hvem er I selv på Instagram? Jetzt haben Sie ein wenig darüber gehört, wer Melissa ist, aber wer sind Sie selbst auf Instagram? You've heard a bit about who Melissa is, but who are you on Instagram?

Det gad jeg også godt at vide. Alle på Instagram er jo forskellige. Das wollte ich auch wissen. Schließlich ist jeder auf Instagram anders. I'd like to know that too. Everyone on Instagram is different.

Det kan I jo skrive i kommentarfeltet. Das kannst du in das Kommentarfeld schreiben.