×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvad sker der, hvis man bliver drugged?

Hvad sker der, hvis man bliver drugged?

Vi er på vej ud til Dorte Palmqvist på Bispebjerg Hospital.

Hun er overlæge på Giftlinjen.

Jeg er på vej til Bispebjerg Hospital -

- fordi Annika, min medvært, lagde den her artikel på mit bord:

I november sidste år var der over 70 opkald til Giftlinjen fra folk -

- der mente, de var blevet drugged.

Tallet kom bag på mig, så jeg vil undersøge, hvad der bliver gjort -

- og hvad man kan gøre, hvis man selv oplever det.

Drugging betyder, at man uvidende får stoffer i sin drink.

Det sker med forskellige stoffer. Der er ingen officiel statistik over dem.

Helt overordnet opdeler vi stoffer i tre kategorier:

De sløvende, de stimulerende og de hallucinogene.

De påvirker kroppen forskelligt.

Sløvende stoffer, downere, sætter centralnervesystemet i slowmotion.

Det kan fx være GHB, populært kaldet fantasy.

Det kan blandes i en drink, uden det kan smages, og kan nemt camoufleres.

I større doser kan det give pludselig bevidstløshed.

Stimulerende stoffer, uppere, stimulerer dit centralnervesystem -

- så det arbejder på højtryk.

Det kan fx være ecstasy, der også kendes som MDMA.

Det er opkvikkende og kan give en følelse af åbenhed og kærlighed.

Høje doser kan give dehydrering, øget temperatur og forstyrret hjerterytme.

Hallucinogene stoffer giver en rus med forvrængede indtryk og tankegang.

En psykoselignende tilstand.

Ketamin virker hurtigst. Virkningen kan komme efter fem minutter.

Det er et bedøvelsesmiddel, men kan også få dig til at se og høre ting.

Kroppen kan blive følelsesløs, pulsen forhøjet -

- og temperaturen kan stige, så man kommer i livsfare.

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning.

Man kan ringe, hvis man tror, man er blevet forgiftet -

- fx hvis man har spist svampe, har været i kontakt med kemikalier -

- eller tror, man har fået rusmidler.

Antallet af opkald med mistanke om drugging er steget markant.

I 2015 var der 95 henvendelser og i 2021 314.

Det lavere tal i 2020 hænger sikkert sammen med corona-nedlukningen.

Det er herinde i 20C, vi skal mødes med Giftlinjen.

Det er vist her.

Hej Dorte. Pænt goddag. Vi skal lige have en mikrofon på dig.

Her har vi sygeplejerske Nikoline, som tager opkald -

- når borgere og sundhedspersonale ringer.

Hun er toksikologisk sygeplejerske og ved noget om forgiftninger.

Hvad er det for nogle symptomer, folk beskriver?

Der er to grupper. Den ene er folk, der efter kun få drinks -

- føler sig anderledes beruset og mere og mere bevidsthedspåvirkede.

Mange af dem har hukommelsestab for resten af aftenen.

Den anden type har ageret anderledes, end de plejer.

De har været mere udadvendte, mere udadreagerende -

- og haft lyst til at slås, og deres venner kan ikke kende dem.

Hvis det er så slemt, at de skal hentes i ambulance, hvad sker der så?

De kommer i første omgang over på akutmodtagelsen -

- og i værste fald skal de indlægges på intensiv.

- Kan vi tage over og se intensiv? - Ja, det tror jeg godt.

For at forebygge og informere samarbejder de med Antidote Danmark.

På klubber og spillesteder klæder vi personalet på.

Hvilke stoffer er der derude? Hvordan ser overdosering ud?

Hvis en gæst pludselig falder sammen, er ukontaktbar -

- har ingen eller unormal vejrtrækning, blå læber eller negle -

- så er det alvorligt og straks 112.

Er der tale om hjertestop, trykkes der på knappen til Hjerteløberne.

De er frivillige, der løber med en hjertestarter.

Der skal gøres plads til ambulancen, så man kan komme hurtigt ind og ud.

Hvad kan I gøre, hvis I ikke ved, hvad personen er blevet drugged med?

I første omgang betyder det ikke så meget, hvad det er.

Vi skal bare passe på personen.

Personen er måske bevidstløs og kan derfor ikke trække vejret godt nok.

Så lægger vi dem i respirator og hjælper dem med at trække vejret.

Har du et godt råd til unge, der mistænker -

- at de eller en ven er blevet drugged?

Hvis de er bevidsthedspåvirkede, skal man ringe 112.

Ved lidt mindre alvorlige symptomer skal man ringe til Giftlinjen.

Så vurderer vi, om man har brug for akut lægehjælp -

- eller kan gå hjem med mor og far eller kæresten.

Hvad sker der, hvis man bliver drugged? Was passiert, wenn Sie sich betrinken? What happens if you get drunk? Wat gebeurt er als je dronken wordt?

Vi er på vej ud til Dorte Palmqvist på Bispebjerg Hospital. We're on our way to Dorte Palmqvist at Bispebjerg Hospital. Estamos a caminho de visitar Dorte Palmqvist no Hospital Bispebjerg.

Hun er overlæge på Giftlinjen. She is a consultant on the Poison Line. É médica consultora na Linha Directa Poisons.

Jeg er på vej til Bispebjerg Hospital - I'm on my way to Bispebjerg Hospital Estou a caminho do Hospital de Bispebjerg

- fordi Annika, min medvært, lagde den her artikel på mit bord: - because Annika, my co-host, put this article on my desk: - porque Annika, a minha co-apresentadora, colocou este artigo na minha secretária:

I november sidste år var der over 70 opkald til Giftlinjen fra folk - In November last year, there were over 70 calls to the Poison Line from people Em Novembro do ano passado, houve mais de 70 chamadas de pessoas para a Linha Directa do Veneno

- der mente, de var blevet drugged. - who believed they had been drugged. - que acreditavam ter sido drogados.

Tallet kom bag på mig, så jeg vil undersøge, hvad der bliver gjort - The number took me by surprise, so I'm going to look into what's being done A figura apanhou-me de surpresa, por isso irei analisar o que está a ser feito

- og hvad man kan gøre, hvis man selv oplever det. - and what to do if you experience it yourself. - e o que fazer se você mesmo o experimentar.

Drugging betyder, at man uvidende får stoffer i sin drink. Drugging means unknowingly putting drugs in your drink. Drogar significa, sem saber, colocar drogas na sua bebida.

Det sker med forskellige stoffer. Der er ingen officiel statistik over dem. It happens with different substances. There are no official statistics on them. Acontece com diferentes substâncias. Não existem estatísticas oficiais sobre elas.

Helt overordnet opdeler vi stoffer i tre kategorier: Broadly speaking, we divide drugs into three categories: Em termos gerais, dividimos as substâncias em três categorias:

De sløvende, de stimulerende og de hallucinogene. The depressants, the stimulants and the hallucinogens. Os depressores, os estimulantes e os alucinogéneos.

De påvirker kroppen forskelligt. They affect the body differently. Afectam o corpo de forma diferente.

Sløvende stoffer, downere, sætter centralnervesystemet i slowmotion. Narcotics, downers, put the central nervous system in slow motion. Os estupefacientes, os calmantes, põem o sistema nervoso central em câmara lenta.

Det kan fx være GHB, populært kaldet fantasy. For example, GHB, popularly known as fantasy. Por exemplo, GHB, popularmente conhecido como fantasia.

Det kan blandes i en drink, uden det kan smages, og kan nemt camoufleres. It can be mixed into a drink without tasting it and can be easily camouflaged. Pode ser misturado numa bebida sem sabor e pode ser facilmente camuflado.

I større doser kan det give pludselig bevidstløshed. In larger doses, it can cause sudden unconsciousness. Em doses maiores pode causar uma súbita perda de consciência.

Stimulerende stoffer, uppere, stimulerer dit centralnervesystem - Stimulants, uppers, stimulate your central nervous system Estimulantes, gáspeas, estimulam o seu sistema nervoso central

- så det arbejder på højtryk. - so it's working at full speed. - por isso, está a funcionar bem.

Det kan fx være ecstasy, der også kendes som MDMA. For example, ecstasy, also known as MDMA. Por exemplo, o ecstasy, também conhecido como MDMA.

Det er opkvikkende og kan give en følelse af åbenhed og kærlighed. It's invigorating and can bring a sense of openness and love. É revigorante e pode proporcionar um sentimento de abertura e amor.

Høje doser kan give dehydrering, øget temperatur og forstyrret hjerterytme. High doses can cause dehydration, increased temperature and disturbed heart rhythm. Doses elevadas podem causar desidratação, aumento da temperatura e perturbação do ritmo cardíaco.

Hallucinogene stoffer giver en rus med forvrængede indtryk og tankegang. Hallucinogenic drugs provide a high with distorted impressions and thinking. As drogas alucinógenas produzem uma onda de impressões e pensamentos distorcidos.

En psykoselignende tilstand. A psychosis-like state. Um estado semelhante a uma psicose.

Ketamin virker hurtigst. Virkningen kan komme efter fem minutter. Ketamine works fastest. It can take as little as five minutes to take effect.

Det er et bedøvelsesmiddel, men kan også få dig til at se og høre ting. It's an anesthetic but can also make you see and hear things. É um anestésico, mas também pode fazer ver e ouvir coisas.

Kroppen kan blive følelsesløs, pulsen forhøjet - The body can become numb, heart rate elevated - O corpo pode ficar dormente, a frequência de pulso elevada

- og temperaturen kan stige, så man kommer i livsfare. - and the temperature can rise to life-threatening levels. - e a temperatura pode subir até níveis de risco de vida.

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning. The Poison Line is a nationwide telephone counseling service. A Poison Line é um serviço de aconselhamento telefónico de âmbito nacional.

Man kan ringe, hvis man tror, man er blevet forgiftet - You can call if you think you've been poisoned Pode telefonar se pensa ter sido envenenado

- fx hvis man har spist svampe, har været i kontakt med kemikalier - - e.g. if you have eaten mushrooms, been in contact with chemicals - por exemplo, se tiver comido cogumelos, esteve em contacto com produtos químicos

- eller tror, man har fået rusmidler. - or think you've been given drugs. - ou pensam que lhes foram dadas drogas.

Antallet af opkald med mistanke om drugging er steget markant. The number of suspected drugging calls has increased significantly. O número de chamadas com suspeitas de drogar tem aumentado significativamente.

I 2015 var der 95 henvendelser og i 2021 314. In 2015 there were 95 inquiries and in 2021 314. Em 2015 houve 95 inquéritos e em 2021 314.

Det lavere tal i 2020 hænger sikkert sammen med corona-nedlukningen. The lower figure in 2020 is probably related to the corona lockdown. O valor mais baixo em 2020 está provavelmente relacionado com o bloqueio do coronavírus.

Det er herinde i 20C, vi skal mødes med Giftlinjen. It's in here in 20C that we're meeting with the Poison Line. É aqui, em 20C, que nos encontraremos com a Linha Veneno.

Det er vist her. I think it's here. Penso que está aqui.

Hej Dorte. Pænt goddag. Vi skal lige have en mikrofon på dig. Hi Dorte. Hello there. We just need to get a microphone on you. Olá, Dorte. Olá. Só precisamos de ter um microfone consigo.

Her har vi sygeplejerske Nikoline, som tager opkald - Here we have nurse Nikoline taking calls Aqui temos a enfermeira Nikoline, que atende chamadas

- når borgere og sundhedspersonale ringer. - when citizens and healthcare professionals call. - quando os cidadãos e os profissionais de saúde telefonam.

Hun er toksikologisk sygeplejerske og ved noget om forgiftninger. She is a toxicology nurse and knows something about poisoning. É uma enfermeira toxicológica e sabe algo sobre envenenamento.

Hvad er det for nogle symptomer, folk beskriver? What are the symptoms people describe? Quais são os sintomas que as pessoas descrevem?

Der er to grupper. Den ene er folk, der efter kun få drinks - There are two groups. One is people who, after only a few drinks. Existem dois grupos. Um são as pessoas que, depois de apenas algumas bebidas.

- føler sig anderledes beruset og mere og mere bevidsthedspåvirkede. - feel differently intoxicated and increasingly unconscious. - sentir-se de forma diferente intoxicado e cada vez mais inconsciente.

Mange af dem har hukommelsestab for resten af aftenen. Many of them have amnesia for the rest of the evening. Muitos deles têm amnésia durante o resto da noite.

Den anden type har ageret anderledes, end de plejer. The second type has acted differently than they usually do. O segundo tipo tem agido de forma diferente do seu comportamento habitual.

De har været mere udadvendte, mere udadreagerende - They've been more outgoing, more outspoken. Têm sido mais extrovertidos, mais extrovertidos.

- og haft lyst til at slås, og deres venner kan ikke kende dem. - and wanted to fight, and their friends don't recognize them. - e queriam lutar, e os seus amigos não os reconhecem.

Hvis det er så slemt, at de skal hentes i ambulance, hvad sker der så? If it's so bad that they need to be picked up by ambulance, what happens then? Se é tão mau que tenham de ser apanhados por uma ambulância, o que acontece então?

De kommer i første omgang over på akutmodtagelsen - They will initially be transferred to the emergency department. São inicialmente transferidos para o departamento de emergência

- og i værste fald skal de indlægges på intensiv. - and in the worst case scenario, they need to be admitted to intensive care. - e, na pior das hipóteses, precisam de ser hospitalizados em cuidados intensivos.

- Kan vi tage over og se intensiv? - Ja, det tror jeg godt. - Can we go over and have an intensive look? - Yes, I think so. - Podemos ir até lá e dar uma vista de olhos intensiva? - Sim, penso que sim.

For at forebygge og informere samarbejder de med Antidote Danmark. To prevent and inform, they collaborate with Antidote Denmark. Para prevenir e informar, cooperam com o Antídoto Dinamarca.

På klubber og spillesteder klæder vi personalet på. At clubs and venues, we train staff. Em clubes e locais, treinamos o pessoal.

Hvilke stoffer er der derude? Hvordan ser overdosering ud? What drugs are out there? What does overdose look like? Que drogas estão lá fora? Como é que é a overdose?

Hvis en gæst pludselig falder sammen, er ukontaktbar - If a guest suddenly collapses, is uncontactable Se um convidado desmaiar subitamente, fica incontactável

- har ingen eller unormal vejrtrækning, blå læber eller negle - - have no or abnormal breathing, blue lips or nails - não têm respiração ou respiração anormal, lábios azuis ou unhas

- så er det alvorligt og straks 112. - then it's serious and immediately 112. - então é grave e imediatamente 112.

Er der tale om hjertestop, trykkes der på knappen til Hjerteløberne. In the event of cardiac arrest, press the button for the Heart Runners. Em caso de paragem cardíaca, premir o botão para os Heart Runners.

De er frivillige, der løber med en hjertestarter. They are volunteers running with a defibrillator. São voluntários que correm com um desfibrilador.

Der skal gøres plads til ambulancen, så man kan komme hurtigt ind og ud. Make room for the ambulance to get in and out quickly. Deve ser criado espaço para que a ambulância entre e saia rapidamente.

Hvad kan I gøre, hvis I ikke ved, hvad personen er blevet drugged med? What can you do if you don't know what the person has been drugged with? O que pode fazer se não souber com o que a pessoa foi drogada?

I første omgang betyder det ikke så meget, hvad det er. At first, it doesn't really matter what it is. No início, não importa realmente o que é.

Vi skal bare passe på personen. We just need to look after the person. Só temos de tomar conta da pessoa.

Personen er måske bevidstløs og kan derfor ikke trække vejret godt nok. The person may be unconscious and therefore unable to breathe properly. A pessoa pode estar inconsciente e, portanto, incapaz de respirar correctamente.

Så lægger vi dem i respirator og hjælper dem med at trække vejret. Then we put them on a ventilator and help them breathe. Depois colocamo-los num ventilador e ajudamo-los a respirar.

Har du et godt råd til unge, der mistænker - Do you have any advice for young people who suspect Tem algum conselho para os jovens que suspeitam

- at de eller en ven er blevet drugged? - that they or a friend has been drugged? - que eles ou um amigo tenham sido drogados?

Hvis de er bevidsthedspåvirkede, skal man ringe 112. If they are unconscious, call 112. Se estiverem inconscientes, ligue para o 112.

Ved lidt mindre alvorlige symptomer skal man ringe til Giftlinjen. For slightly less severe symptoms, call the Poison Line. Para sintomas ligeiramente menos graves, deve ligar para a Linha Directa Venenosos.

Så vurderer vi, om man har brug for akut lægehjælp - Then we assess whether you need urgent medical attention - and we're ready to help you. Avaliamos então se necessita de cuidados médicos urgentes

- eller kan gå hjem med mor og far eller kæresten. - or can go home with mom and dad or your boyfriend. - ou pode ir para casa com a sua mãe e o seu pai ou o seu namorado.