×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvad laver de her to russiske agenter i Vesten?

Hvad laver de her to russiske agenter i Vesten?

Den her historie er ret vild. Det er ikke en agentfilm, men virkelighed.

I juni 2018 fandt Charlie Rowley en parfume i en skraldespand.

Den var stadig i indpakningen, så han tog den med hjem til sin kone -

- i den britiske by Amesbury.

Men kort tid efter fik ægteparret det dårligt og endte på hospitalet.

Parfumen var inficeret med nervegiften Novitjok.

Charlie Rowley overlevede, men konen døde 10 dage senere.

Hvordan endte en dødelig nervegift hos et helt almindeligt ægtepar?

Svaret handler om et tophemmeligt russisk hold agenter -

- et attentatforsøg og magtmarkering over for Vesten.

Novitjok er en ret særlig type nervegift.

Det er en hel gruppe stoffer, der blev udviklet i Sovjetunionen -

- i løbet af den kolde krig. Giften kan være ekstremt dødelig.

At Novitjok slog en tilfældig brite ihjel, var opsigtsvækkende.

Men det var ikke første gang, giften havde været på spil i området.

4/3 2018 blev den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal -

-forgiftet få kilometer fra Amesbury, hvor Dawn Sturgess blev forgiftet.

Hans datter Julia kom også i kontakt med nervegiften på et dørhåndtag.

Sergej og Julia Skripal overlevede, men det skabte en diplomatisk krise.

Briterne mente, at Rusland havde forsøgt at likvidere Sergej Skripal.

Rusland benægtede enhver involvering.

Så hvordan kan vi vide, at Rusland ikke taler sandt?

Det har Niels Bo Poulsen fra Forsvarsakademiet svar på.

Den britiske efterretningstjeneste og medier har undersøgt sagen.

De peger på Rusland.

Den 5. september 2018 offentliggjorde briterne det her overvågningsbillede.

To russere under dæknavnene Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov -

- havde opholdt sig tæt på Skripals adresse kort før forgiftningen -

- og der blev fundet spor af Novitjok på deres hotelværelser.

Britiske myndigheder mistænkte dem for at være russiske agenter -

- og stå bag forgiftningerne.

Og den parfumeflaske, der senere kostede Dawn Sturgess livet -

- var et efterladenskab, der altså kostede en tilfældig kvinde livet.

I Rusland optrådte Alexandr Petrov og Ruslan Bosjirov på stats-tv.

Og benægtede alt.

Men det var ikke kun i Storbritannien, de to dukkede op.

Det britiske medie Bellingcat har afdækket -

- at agenterne har været aktive mange steder i Europa.

Rusland har et agentnetværk i vestlige lande, og de bruger dem.

Samtidig får de mindet borgere, der kunne have trang til at flygte -

- og være kritiske over for Rusland om, at det kan have en pris.

De to agenter, som vi har kendt som Alexandr Petrov og Ruslan Bosjirov -

- formodes at være Aleksandr Misjkin og Anatolij Tjepiga.

De mistænkes for at være agenter fra GRU eller G.R.U. -

- militærets efterretningstjeneste.

Eller helt præcis en tophemmelig gren af GRU, der hedder Enhed 29155.

Det tyder på, at Enhed 29155 har opereret i mere end et årti -

- og i høj grad beskæftiger sig med likvideringer og sabotage.

I foråret 2021 kommer billederne af Bosjirov og Petrov -

- altså Alexandr Misjkin og Anatolij Tjepiga, igen i medierne.

Denne gang i forbindelse med en ny sag. Eller faktisk en ældre sag.

I oktober 2014 eksploderede et våbenlager i Tjekkiet.

De tjekkiske myndigheder mistænker nu netop Misjkin og Tjepiga.

Meget tyder på, at de var i nærheden, da eksplosionen fandt sted.

Lageret tilhørte den bulgarske våbenhandler Emilian Gebrev.

Han formodes at have leveret våben til den ukrainske hær.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine var på sit højeste -

- på grund af Ruslands annektering af Krim-halvøen.

Den eksplosion kan muligvis kædes sammen med en episode i april 2015 —

- hvor Emilian Gebrev blev forgiftet med Novitjok i Bulgarien.

Selv om giften gjorde ham voldsomt syg, overlevede han.

På tidspunktet for forgiftningen opholdt tre GRU-agenter sig -

- på et hotel i nærheden af Gebrevs kontor.

Især en af dem har vakt interesse. Denis Sergejev.

Han er ifølge Bellingcat et højtstående medlem af Enhed 29155.

Han mistænkes for at have opholdt sig i England på samme tid -

- som det fejlslagne attentatforsøg mod Sergej Skripal i Salisbury.

To russiske agenter har været på spil i Storbritannien.

De har måske forbindelse til en bulgarsk våbenhandler -

- som måske også blev forsøgt likvideret af russiske agenter.

Og de skulle alle være en del af det hemmelige spionnetværk under GRU.

Ifølge grundlæggeren af Bellingcat, der har fulgt sagen i årevis -

- er der også operationer i Moldova, Montenegro, Schweiz og Spanien.

Så før vi taber tråden i dobbeltnavne og missioner: Hvad har de gang i?

Rusland bruger efterretningstjenester til alt fra spionage -

- til cyberaktioner, sabotage, drab i udlandet -

- og kupforsøg, hvis det tjener deres udenrigspolitiske interesser.

Rusland benægter altså alle anklager, og ingen mistænkte er anholdt.

Hvis du kunne lide videoen, så smid et like.

Abonnér på vores kanal, så kommer vi mere op i dit feed.

Hvad laver de her to russiske agenter i Vesten? Was machen diese beiden russischen Agenten im Westen? What are these two Russian agents doing in the West? Vad gör dessa två ryska agenter i väst?

Den her historie er ret vild. Det er ikke en agentfilm, men virkelighed. This story is pretty wild. It's not an agent movie, it's real life.

I juni 2018 fandt Charlie Rowley en parfume i en skraldespand. In June 2018, Charlie Rowley found a perfume in a trash can.

Den var stadig i indpakningen, så han tog den med hjem til sin kone - It was still in the wrapping, so he took it home to his wife

- i den britiske by Amesbury. - in the British town of Amesbury.

Men kort tid efter fik ægteparret det dårligt og endte på hospitalet. But shortly afterwards, the couple fell ill and ended up in hospital.

Parfumen var inficeret med nervegiften Novitjok. The perfume was infected with the neurotoxin Novichok.

Charlie Rowley overlevede, men konen døde 10 dage senere. Charlie Rowley survived, but his wife died 10 days later.

Hvordan endte en dødelig nervegift hos et helt almindeligt ægtepar? How did a deadly nerve agent end up killing an ordinary married couple?

Svaret handler om et tophemmeligt russisk hold agenter - The answer is about a top-secret Russian team of agents

- et attentatforsøg og magtmarkering over for Vesten. - an assassination attempt and a show of force against the West.

Novitjok er en ret særlig type nervegift. Novitjok is a rather special type of nerve agent.

Det er en hel gruppe stoffer, der blev udviklet i Sovjetunionen - It's a whole group of drugs that were developed in the Soviet Union

- i løbet af den kolde krig. Giften kan være ekstremt dødelig. - during the Cold War. The poison can be extremely lethal.

At Novitjok slog en tilfældig brite ihjel, var opsigtsvækkende. The fact that Novitjok killed a random Briton was remarkable.

Men det var ikke første gang, giften havde været på spil i området. But this was not the first time the poison had been at work in the area.

4/3 2018 blev den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal - On March 4, 2018, former Russian double agent Sergei Skripal was

-forgiftet få kilometer fra Amesbury, hvor Dawn Sturgess blev forgiftet. -poisoned a few kilometers from Amesbury, where Dawn Sturgess was poisoned.

Hans datter Julia kom også i kontakt med nervegiften på et dørhåndtag. His daughter Julia also came into contact with the nerve agent on a door handle.

Sergej og Julia Skripal overlevede, men det skabte en diplomatisk krise. Sergei and Yulia Skripal survived, but it created a diplomatic crisis.

Briterne mente, at Rusland havde forsøgt at likvidere Sergej Skripal. The British believed that Russia had attempted to assassinate Sergei Skripal.

Rusland benægtede enhver involvering. Russia denied any involvement.

Så hvordan kan vi vide, at Rusland ikke taler sandt? So how do we know that Russia is not telling the truth?

Det har Niels Bo Poulsen fra Forsvarsakademiet svar på. Niels Bo Poulsen from the Danish Defense Academy has the answer.

Den britiske efterretningstjeneste og medier har undersøgt sagen. The British intelligence services and media have been investigating the case.

De peger på Rusland. They point to Russia.

Den 5. september 2018 offentliggjorde briterne det her overvågningsbillede. On September 5, 2018, the UK published this surveillance image.

To russere under dæknavnene Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov - Two Russians under the aliases Ruslan Bosjirov and Aleksandr Petrov

- havde opholdt sig tæt på Skripals adresse kort før forgiftningen - - had stayed close to Skripal's address shortly before the poisoning

- og der blev fundet spor af Novitjok på deres hotelværelser. - and traces of Novitjok were found in their hotel rooms.

Britiske myndigheder mistænkte dem for at være russiske agenter - British authorities suspected them of being Russian agents

- og stå bag forgiftningerne. - and are responsible for the poisonings.

Og den parfumeflaske, der senere kostede Dawn Sturgess livet - And the perfume bottle that later claimed the life of Dawn Sturgess

- var et efterladenskab, der altså kostede en tilfældig kvinde livet. - was a piece of debris that cost the life of a random woman.

I Rusland optrådte Alexandr Petrov og Ruslan Bosjirov på stats-tv. In Russia, Alexandr Petrov and Ruslan Bosjirov appeared on state television.

Og benægtede alt. And denied everything.

Men det var ikke kun i Storbritannien, de to dukkede op. But it was not only in the UK that the two appeared.

Det britiske medie Bellingcat har afdækket - British media outlet Bellingcat has uncovered

- at agenterne har været aktive mange steder i Europa. - that the agents have been active in many parts of Europe.

Rusland har et agentnetværk i vestlige lande, og de bruger dem. Russia has a network of agents in Western countries and they use them.

Samtidig får de mindet borgere, der kunne have trang til at flygte - At the same time, they remind citizens who might have the urge to flee

- og være kritiske over for Rusland om, at det kan have en pris. - and be critical of Russia that it may come at a price.

De to agenter, som vi har kendt som Alexandr Petrov og Ruslan Bosjirov - The two agents we've known as Alexandr Petrov and Ruslan Bosjirov

- formodes at være Aleksandr Misjkin og Anatolij Tjepiga. - presumed to be Aleksandr Mishkin and Anatoly Chepiga.

De mistænkes for at være agenter fra GRU eller G.R.U. - They are suspected of being GRU or G.R.U. agents

- militærets efterretningstjeneste. - military intelligence.

Eller helt præcis en tophemmelig gren af GRU, der hedder Enhed 29155. Or more precisely, a top-secret branch of the GRU called Unit 29155.

Det tyder på, at Enhed 29155 har opereret i mere end et årti - This suggests that Unit 29155 has been operating for more than a decade

- og i høj grad beskæftiger sig med likvideringer og sabotage. - and is heavily involved in assassinations and sabotage.

I foråret 2021 kommer billederne af Bosjirov og Petrov - In spring 2021, the photos of Bosjirov and Petrov

- altså Alexandr Misjkin og Anatolij Tjepiga, igen i medierne. - i.e. Alexandr Mishkin and Anatoly Chepiga, again in the media.

Denne gang i forbindelse med en ny sag. Eller faktisk en ældre sag. This time in the context of a new case. Or actually an older case.

I oktober 2014 eksploderede et våbenlager i Tjekkiet. In October 2014, an arms depot exploded in the Czech Republic.

De tjekkiske myndigheder mistænker nu netop Misjkin og Tjepiga. The Czech authorities now suspect Mishkin and Chepiga.

Meget tyder på, at de var i nærheden, da eksplosionen fandt sted. Evidence suggests that they were nearby when the explosion took place.

Lageret tilhørte den bulgarske våbenhandler Emilian Gebrev. The warehouse belonged to Bulgarian arms dealer Emilian Gebrev.

Han formodes at have leveret våben til den ukrainske hær. He is believed to have supplied weapons to the Ukrainian army.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine var på sit højeste - The conflict between Russia and Ukraine was at its peak

- på grund af Ruslands annektering af Krim-halvøen. - due to Russia's annexation of the Crimean peninsula.

Den eksplosion kan muligvis kædes sammen med en episode i april 2015 — That explosion may be linked to an incident in April 2015

- hvor Emilian Gebrev blev forgiftet med Novitjok i Bulgarien. - where Emilian Gebrev was poisoned with Novitjok in Bulgaria.

Selv om giften gjorde ham voldsomt syg, overlevede han. Although the poison made him violently ill, he survived.

På tidspunktet for forgiftningen opholdt tre GRU-agenter sig - At the time of the poisoning, three GRU agents were

- på et hotel i nærheden af Gebrevs kontor. - at a hotel near Gebrev's office.

Især en af dem har vakt interesse. Denis Sergejev. One in particular has attracted interest. Denis Sergeyev.

Han er ifølge Bellingcat et højtstående medlem af Enhed 29155. He is a high-ranking member of Unit 29155, according to Bellingcat.

Han mistænkes for at have opholdt sig i England på samme tid - He is suspected to have been in the UK at the same time

- som det fejlslagne attentatforsøg mod Sergej Skripal i Salisbury. - such as the failed assassination attempt on Sergei Skripal in Salisbury.

To russiske agenter har været på spil i Storbritannien. Two Russian agents have been at play in the UK.

De har måske forbindelse til en bulgarsk våbenhandler - They may be connected to a Bulgarian arms dealer.

- som måske også blev forsøgt likvideret af russiske agenter. - who may also have been assassinated by Russian agents.

Og de skulle alle være en del af det hemmelige spionnetværk under GRU. And they were all supposed to be part of the secret spy network under the GRU.

Ifølge grundlæggeren af Bellingcat, der har fulgt sagen i årevis - According to the founder of Bellingcat, who has been following the case for years

- er der også operationer i Moldova, Montenegro, Schweiz og Spanien.

Så før vi taber tråden i dobbeltnavne og missioner: Hvad har de gang i? So before we get bogged down in double names and missions, what are they up to?

Rusland bruger efterretningstjenester til alt fra spionage - Russia uses intelligence services for everything from espionage

- til cyberaktioner, sabotage, drab i udlandet - - for cyber actions, sabotage, killings abroad

- og kupforsøg, hvis det tjener deres udenrigspolitiske interesser. - and coup attempts if it serves their foreign policy interests.

Rusland benægter altså alle anklager, og ingen mistænkte er anholdt. Russia denies all allegations and no suspects have been arrested.

Hvis du kunne lide videoen, så smid et like. If you liked the video, give it a like.

Abonnér på vores kanal, så kommer vi mere op i dit feed. Subscribe to our channel and we'll be more in your feed.