×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvad er migræne?

Hvad er migræne?

Migræne er ikke bare hovedpine, for hovedpine kan man godt leve med.

Jeg hedder Anna Løfqvist, er 24 år og lider af kronisk migræne.

I 2021 har jeg haft 78 dage med migræneanfald.

Mindst 500.000 danskere har migræne, og over 100.000 er alvorligt ramt.

Det er forskelligt, hvor mange anfald den enkelte får.

Nogle får ganske få anfald. Andre får rigtig mange. Men hvad er migræne?

Migræne giver en tilbagevendende intens og pulserende hovedpine.

Et migræneanfald kan vare fra timer til flere døgn.

Det kan opleves forskelligt, men for mange betyder det også kvalme -

- og overfølsomhed over for lys og lyd.

Nu trækker jeg de her gardiner for og hopper i seng -

- for jeg orker ikke et smertehelvede igen i dag.

Når jeg får et anfald, kan jeg mærke det ved -

- at jeg får kvalme, bliver træt med en brændende fornemmelse i panden.

Det føles, som om jeg får et bælte om hovedet, som strammes umenneskeligt.

Nogle oplever symptomer inden den egentlige migrænehovedpine.

Fx synsforstyrrelser og en snurrende fornemmelse i huden.

I svære tilfælde svimmelhed eller talebesvær.

Når jeg er ved at få et migræneanfald -

- skynder jeg mig i seng og trækker mine mørklægningsgardiner for.

Når jeg har migræne, har jeg brug for, at der er mørkt og helt stille.

Så ligger jeg her igen. Det gjorde sindssygt ondt.

Det føles, som om der ikke er plads til min hjerne på en måde.

Årsagen til migræne er ikke klarlagt, men forskerne mener -

- at der sker en ændring i størrelsen af hjernens blodkar under migræne.

Det irriterer nerver om blodkarrene, som derfor sender smertesignaler.

Det resulterer i den dunkende hovedpine.

Jeg vil ikke mene, at jeg har en lav smertetærskel.

Jeg er konstant på 5 på en smerteskala fra 1 til 10.

Mine migræneanfald ligger ofte på 8 eller 9.

Mange ting kan fremprovokere et anfald:

Stress, søvnmangel, fysisk anstrengelse -

- og mad- og drikkevarer blandt andet alkohol.

Migrænen har mange konsekvenser for mit liv -

- og jeg er blevet sygemeldt fra både studie og arbejde.

Det er en stor konsekvens, at jeg ikke kan gå til fester -

- og drikke mig fuld og have det sjovt som andre.

Min alkoholfrie øl prøver jeg at tage med i beerbong-spil. Ikke det samme.

Migræne kan ikke kureres, men kan nogle gange behandles med medicin.

For nogle kan det betyde færre og mindre smertefulde migræneanfald.

For nogle aftager antallet af migræneanfald med alderen.

Den største fordom om migræne er, at det ikke gør særlig ondt.

Det er svært at forklare, hvor voldsom smerten er.

Det er en usynlig sygdom. Man kan jo ikke se, at jeg har hovedpine.

Det er vigtigt, at folk forstår, hvad migræne er, for mange lider af det.

Det fylder meget i vores hverdag og sætter enorme begrænsninger -

- så det hjælper, at folk forstår det -

- så man ikke altid både skal forklare og forsvare sig selv.

Hvad er migræne? Was ist eine Migräne? What are migraines? 什麼是偏頭痛?

Migræne er ikke bare hovedpine, for hovedpine kan man godt leve med. Migraines are not just headaches, because headaches can be lived with.

Jeg hedder Anna Løfqvist, er 24 år og lider af kronisk migræne. My name is Anna Løfqvist, I am 24 years old and suffer from chronic migraines.

I 2021 har jeg haft 78 dage med migræneanfald. In 2021, I have had 78 days of migraine attacks.

Mindst 500.000 danskere har migræne, og over 100.000 er alvorligt ramt. At least 500,000 Danes suffer from migraine and over 100,000 are severely affected.

Det er forskelligt, hvor mange anfald den enkelte får. The number of seizures varies from person to person.

Nogle får ganske få anfald. Andre får rigtig mange. Men hvad er migræne? Some people have very few seizures. Others have many. But what are migraines?

Migræne giver en tilbagevendende intens og pulserende hovedpine. Migraines cause a recurring intense and pulsating headache.

Et migræneanfald kan vare fra timer til flere døgn. A migraine attack can last from hours to several days.

Det kan opleves forskelligt, men for mange betyder det også kvalme - It can be experienced differently, but for many, it also means nausea.

- og overfølsomhed over for lys og lyd. - and hypersensitivity to light and sound.

Nu trækker jeg de her gardiner for og hopper i seng - Now I'm going to close these curtains and go to bed

- for jeg orker ikke et smertehelvede igen i dag. - because I don't want to go through another painful hell today.

Når jeg får et anfald, kan jeg mærke det ved - When I have a seizure, I can feel it by

- at jeg får kvalme, bliver træt med en brændende fornemmelse i panden. - I feel nauseous, tired and have a burning sensation on my forehead.

Det føles, som om jeg får et bælte om hovedet, som strammes umenneskeligt. It feels as if a belt is being put around my head, tightening inhumanly.

Nogle oplever symptomer inden den egentlige migrænehovedpine. Some people experience symptoms before the actual migraine headache.

Fx synsforstyrrelser og en snurrende fornemmelse i huden. For example, visual disturbances and a tingling sensation in the skin.

I svære tilfælde svimmelhed eller talebesvær. In severe cases, dizziness or speech difficulties.

Når jeg er ved at få et migræneanfald - When I'm about to have a migraine attack

- skynder jeg mig i seng og trækker mine mørklægningsgardiner for. - I rush to bed and draw my blackout curtains.

Når jeg har migræne, har jeg brug for, at der er mørkt og helt stille. When I have a migraine, I need it to be dark and quiet.

Så ligger jeg her igen. Det gjorde sindssygt ondt. Then I'm lying here again. It hurt like hell.

Det føles, som om der ikke er plads til min hjerne på en måde. It feels like there is no room for my brain somehow.

Årsagen til migræne er ikke klarlagt, men forskerne mener - The cause of migraines is not clear, but researchers believe

- at der sker en ændring i størrelsen af hjernens blodkar under migræne. - that there is a change in the size of the blood vessels in the brain during a migraine.

Det irriterer nerver om blodkarrene, som derfor sender smertesignaler. It irritates nerves around the blood vessels, which therefore send pain signals.

Det resulterer i den dunkende hovedpine. This results in the throbbing headache.

Jeg vil ikke mene, at jeg har en lav smertetærskel. I wouldn't say I have a low pain threshold.

Jeg er konstant på 5 på en smerteskala fra 1 til 10. I am constantly at 5 on a pain scale of 1 to 10.

Mine migræneanfald ligger ofte på 8 eller 9. My migraines are often at 8 or 9.

Mange ting kan fremprovokere et anfald: Many things can provoke a seizure:

Stress, søvnmangel, fysisk anstrengelse - Stress, lack of sleep, physical exertion

- og mad- og drikkevarer blandt andet alkohol. - and food and drink products, including alcohol.

Migrænen har mange konsekvenser for mit liv - Migraine has many consequences for my life

- og jeg er blevet sygemeldt fra både studie og arbejde. - and I have been on sick leave from both study and work.

Det er en stor konsekvens, at jeg ikke kan gå til fester - It's a big consequence that I can't go to parties

- og drikke mig fuld og have det sjovt som andre. - and get drunk and have fun like others.

Min alkoholfrie øl prøver jeg at tage med i beerbong-spil. Ikke det samme. My non-alcoholic beer I try to take to beerbong games. Not the same thing.

Migræne kan ikke kureres, men kan nogle gange behandles med medicin. Migraines cannot be cured, but can sometimes be treated with medication.

For nogle kan det betyde færre og mindre smertefulde migræneanfald. For some, it can mean fewer and less painful migraines.

For nogle aftager antallet af migræneanfald med alderen. For some people, the number of migraine attacks decreases with age.

Den største fordom om migræne er, at det ikke gør særlig ondt. The biggest prejudice about migraines is that they don't hurt much.

Det er svært at forklare, hvor voldsom smerten er. It is difficult to explain how severe the pain is.

Det er en usynlig sygdom. Man kan jo ikke se, at jeg har hovedpine. It is an invisible disease. You can't see that I have a headache.

Det er vigtigt, at folk forstår, hvad migræne er, for mange lider af det. It is important that people understand what migraines are, because many people suffer from them.

Det fylder meget i vores hverdag og sætter enorme begrænsninger - It takes up a lot of space in our daily lives and imposes enormous constraints

- så det hjælper, at folk forstår det - - so it helps that people understand it

- så man ikke altid både skal forklare og forsvare sig selv. - so you don't always have to explain and defend yourself.