×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvad er farligt ved at inhalere lattergas?

Hvad er farligt ved at inhalere lattergas?

Kemikeren Humphry Davy satte i 1799 sit liv på spil for videnskaben -

- da han tog et sug kvælstofforilte.

Man troede, gassen var giftig, men i stedet begyndte Davy at skraldgrine.

Så meget passende kaldte han gassen for lattergas.

Ved andet sug forsvandt hans tandpine.

Siden er lattergas blevet brugt som bedøvelse hos tandlæger.

Men i gadebilledet er det her ikke et sjældent syn.

Sådan en patron indeholder 8 gram 100 % ren lattergas.

Tandlægen blander 50 % ilt i, så man stadig kan trække vejret.

De 8 gram svarer til 4 liter gas. Det er smart, hvis man skal lave flødeskum.

Men den kan blive farlig, hvis den misbruges. Lad os kigge på gassen.

Den kemiske formel er N2O. Den består af to kvælstofatomer og et iltatom.

Her er problemet med at inhalere ren lattergas.

Selvom ilt indgår, er det låst fast sammen med kvælstoffet.

Når man inhalerer lattergas, er det som at blive fuld.

To processer i hjernen påvirkes.

Dopaminreceptorerne påvirkes, og der frigives opioidlignende stoffer.

Det får dig til at grine.

Så der er en grund til, at man skal være 18 år for at købe lattergas.

Når vi trækker vejret, får vi ilt ned i lungerne.

Den opløses og kommer ud i blodet og til organerne.

Men ved at indånde lattergas fjerner du ilten fra blodet.

Jo flere inhalationer, jo større er risikoen for iltmangel.

Iltmangel kan føre til...

Og i yderste konsekvens kan man blive kvalt -

- især i kombination med andre sløvende rusmidler.

Men der er også en lidt ukendt effekt i nervesystemet.

Nerverne er omgivet af fedtlag, så de kan sende signaler rundt.

Fedtlaget er afhængigt af vitamin B12.

Ved langvarigt misbrug hæmmes evnen til at optage B12 -

- og fedtlaget kan blive ødelagt.

Så bliver nervesystemet dårligere til at sende signaler.

Det mærkes oftest som føleforstyrrelser eller balanceproblemer.

Ved et stort misbrug kan skaderne blive permanente.

Da vores kemikerven eksperimenterede -

- sad han alene i mørket og fik store mængder lattergas.

Flere gange var han ved at dø.

- I dag taler vi rigtig meget om ... - Lattergaspatronerne.

Indenfor de seneste år er to døde i Danmark efter brug af lattergaspatroner -

- så politikerne har sat en aldersgrænse for, hvornår man må købe det.

Lattergas er en potentielt farlig gas -

- og den bruges bedst til at lave flødeskum -

- hvis man var bedre til det end mig.

Hvis du skal bruge hjælp ved forgiftning fx fra lattergas -

- så ring til Giftlinjen på 82 12 12 12. Husk at klikke på subscribe.

Hvad er farligt ved at inhalere lattergas? Was ist an der Inhalation von Distickstoffoxid gefährlich? What is dangerous about inhaling nitrous oxide?

Kemikeren Humphry Davy satte i 1799 sit liv på spil for videnskaben - In 1799, chemist Humphry Davy risked his life for science

- da han tog et sug kvælstofforilte. - when he took a hit of nitrous oxide.

Man troede, gassen var giftig, men i stedet begyndte Davy at skraldgrine. The gas was thought to be poisonous, but instead Davy started laughing.

Så meget passende kaldte han gassen for lattergas. So, appropriately, he called the gas laughing gas.

Ved andet sug forsvandt hans tandpine. On the second suction, his toothache disappeared.

Siden er lattergas blevet brugt som bedøvelse hos tandlæger. Since then, nitrous oxide has been used as an anesthetic by dentists.

Men i gadebilledet er det her ikke et sjældent syn. But on the streets, this is not a rare sight.

Sådan en patron indeholder 8 gram 100 % ren lattergas. One cartridge contains 8 grams of 100% pure nitrous oxide.

Tandlægen blander 50 % ilt i, så man stadig kan trække vejret. The dentist mixes in 50% oxygen so you can still breathe.

De 8 gram svarer til 4 liter gas. Det er smart, hvis man skal lave flødeskum. The 8 grams is equivalent to 4 liters of gas. This is handy if you're making whipped cream.

Men den kan blive farlig, hvis den misbruges. Lad os kigge på gassen. But it can be dangerous if misused. Let's look at the gas.

Den kemiske formel er N2O. Den består af to kvælstofatomer og et iltatom. The chemical formula is N2O. It consists of two nitrogen atoms and one oxygen atom.

Her er problemet med at inhalere ren lattergas. Here's the problem with inhaling pure nitrous oxide.

Selvom ilt indgår, er det låst fast sammen med kvælstoffet. Although oxygen is included, it is locked in with the nitrogen.

Når man inhalerer lattergas, er det som at blive fuld. When you inhale nitrous oxide, it's like getting drunk.

To processer i hjernen påvirkes. Two processes in the brain are affected.

Dopaminreceptorerne påvirkes, og der frigives opioidlignende stoffer. Dopamine receptors are affected and opioid-like substances are released.

Det får dig til at grine. It makes you laugh.

Så der er en grund til, at man skal være 18 år for at købe lattergas. So there's a reason you have to be 18 years old to buy nitrous oxide.

Når vi trækker vejret, får vi ilt ned i lungerne. When we breathe, we get oxygen into our lungs.

Den opløses og kommer ud i blodet og til organerne. It dissolves and enters the bloodstream and organs.

Men ved at indånde lattergas fjerner du ilten fra blodet. But by breathing nitrous oxide, you remove oxygen from your blood.

Jo flere inhalationer, jo større er risikoen for iltmangel. The more inhalations, the greater the risk of oxygen deprivation.

Iltmangel kan føre til... Lack of oxygen can lead to...

Og i yderste konsekvens kan man blive kvalt - And in the worst case scenario, you can suffocate...

- især i kombination med andre sløvende rusmidler. - especially in combination with other depressants.

Men der er også en lidt ukendt effekt i nervesystemet. But there is also a little-known effect in the nervous system.

Nerverne er omgivet af fedtlag, så de kan sende signaler rundt. The nerves are surrounded by a layer of fat so they can send signals around.

Fedtlaget er afhængigt af vitamin B12. The fat layer is dependent on vitamin B12.

Ved langvarigt misbrug hæmmes evnen til at optage B12 - Long-term abuse inhibits the ability to absorb B12

- og fedtlaget kan blive ødelagt. - and the fat layer can be destroyed.

Så bliver nervesystemet dårligere til at sende signaler. Then the nervous system becomes less able to send signals.

Det mærkes oftest som føleforstyrrelser eller balanceproblemer. It is most often felt as sensory disturbances or balance problems.

Ved et stort misbrug kan skaderne blive permanente. With heavy abuse, the damage can be permanent.

Da vores kemikerven eksperimenterede - When our chemist friend was experimenting

- sad han alene i mørket og fik store mængder lattergas. - he sat alone in the dark and was given large amounts of nitrous oxide.

Flere gange var han ved at dø. Several times he almost died.

- I dag taler vi rigtig meget om ... - Lattergaspatronerne. - Today we're talking a lot about... - Laughing gas cartridges.

Indenfor de seneste år er to døde i Danmark efter brug af lattergaspatroner - In recent years, two people have died in Denmark after using nitrous oxide cartridges

- så politikerne har sat en aldersgrænse for, hvornår man må købe det. - so politicians have set an age limit on when you can buy it.

Lattergas er en potentielt farlig gas - Laughing gas is a potentially dangerous gas

- og den bruges bedst til at lave flødeskum - - and it's best used to make whipped cream

- hvis man var bedre til det end mig. - if you were better at it than me.

Hvis du skal bruge hjælp ved forgiftning fx fra lattergas - If you need help with poisoning, for example from nitrous oxide

- så ring til Giftlinjen på 82 12 12 12. Husk at klikke på subscribe.