×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvad er en hjernerystelse?

Hvad er en hjernerystelse?

Morten skal spille fodbold. Ligesom mange andre.

Han binder skoene –

- og drikker godt med vand i slowmotion, for det ser godt ud.

Så er han klar.

En bold kommer flyvende. Han hopper op til den for at give den en ordentlig…

Hvert år får 25.000 hjernerystelse.

3-4.000 af dem får det, så det kan mærkes i flere år.

Du kender nok en, der har haft hjernerystelse.

Mange af jer har spurgt efter den her video.

Men hvad er en hjernerystelse?

Forestil dig, at din hjerne har konsistens som blødt smør.

Det gør din hjerne til det mest sårbare organ, og derfor skal den beskyttes.

Det gør din krop på to måder. Du har en hjerneskal. Den er hård.

Du har også hjernevæske, cerebrospinalvæske.

Hjernevæsken beskytter hjernen imod at støde ind i hjerneskallen.

Ved et hårdt slag, slår hjernen dog imod hjerneskallen.

Det kan føre til blødninger.

Men rystelsen af hjernen kan også forvolde skade, altså en hjernerystelse.

Vi skal først se på, hvordan hjernen fungerer.

Smørmassen består af neuroner, der kommunikerer gennem aksecylindre.

Det er som en ledning i en computer.

Når hjernen får et hårdt slag, kan de blive revet over.

Det giver ubehagelige symptomer.

Vil du have tjek på symptomerne, kan du pause videoen her.

Ofte er det hovedpine, svimmelhed, hukommelsestab og stort søvnbehov.

Det er dog forskelligt fra person til person.

Forestil dig, at du taber to kopper. De er ens, men har små forskelligheder.

De går derfor i stykker på forskellige måder.

Vi ved ikke nok om hjernen til at sige, hvorfor der er så stor forskel på skaden.

Vi skal lige aflive to myter om hjernerystelser.

Første myte: Man skal være besvimet for at få hjernerystelse.

Det troede man engang. Man kan sagtens få det uden at besvime.

Anden myte: At man kan se det på en scanning. Det kan man ikke altid.

Derfor er det svært at diagnosticere en hjernerystelse.

Men er fodbolden så farlig at få i hovedet?

Vi kender ikke de langvarige konsekvenser af hovedstød.

Man kan få kortvarigt hukommelsestab, men det aftager efter én dag.

Så der er ingen problemer med at heade til en bold.

Vi lavede videoen pga. jeres kommentarer.

Vi lægger research og kærlighed i det, så det er fedt at høre fra jer.

Mandag eller torsdag udkommer vi. Husk at abonnere. Vi ses.

Hvad er en hjernerystelse? Was ist eine Gehirnerschütterung? What is a concussion? Що таке струс мозку?

Morten skal spille fodbold. Ligesom mange andre. Morten is going to play football. Just like many others.

Han binder skoene – He ties his shoes

- og drikker godt med vand i slowmotion, for det ser godt ud. - and drink plenty of water in slow motion, because it looks good.

Så er han klar. Then he's ready to go.

En bold kommer flyvende. Han hopper op til den for at give den en ordentlig… A ball comes flying. He jumps up to it to give it a good...

Hvert år får 25.000 hjernerystelse. Every year, 25,000 people suffer a concussion.

3-4.000 af dem får det, så det kan mærkes i flere år. 3-4,000 of them get it, so it can be felt for several years.

Du kender nok en, der har haft hjernerystelse. You probably know someone who has suffered a concussion.

Mange af jer har spurgt efter den her video.

Men hvad er en hjernerystelse? But what is a concussion?

Forestil dig, at din hjerne har konsistens som blødt smør. Imagine your brain is the consistency of soft butter.

Det gør din hjerne til det mest sårbare organ, og derfor skal den beskyttes. This makes your brain the most vulnerable organ, which is why it needs to be protected.

Det gør din krop på to måder. Du har en hjerneskal. Den er hård. Your body does this in two ways. You have a brain shell. It's hard.

Du har også hjernevæske, cerebrospinalvæske. You also have brain fluid, cerebrospinal fluid.

Hjernevæsken beskytter hjernen imod at støde ind i hjerneskallen. The cerebrospinal fluid protects the brain from bumping into the skull.

Ved et hårdt slag, slår hjernen dog imod hjerneskallen. However, with a hard blow, the brain hits the skull.

Det kan føre til blødninger. This can lead to bleeding.

Men rystelsen af hjernen kan også forvolde skade, altså en hjernerystelse. But the shaking of the brain can also cause damage, i.e. a concussion.

Vi skal først se på, hvordan hjernen fungerer.

Smørmassen består af neuroner, der kommunikerer gennem aksecylindre. The butter pulp is made up of neurons that communicate through axis cylinders.

Det er som en ledning i en computer. It's like a wire in a computer.

Når hjernen får et hårdt slag, kan de blive revet over. When the brain receives a hard blow, they can be torn apart.

Det giver ubehagelige symptomer. It causes unpleasant symptoms.

Vil du have tjek på symptomerne, kan du pause videoen her. If you want to check the symptoms, you can pause the video here.

Ofte er det hovedpine, svimmelhed, hukommelsestab og stort søvnbehov. Often it's headaches, dizziness, memory loss and a high need for sleep.

Det er dog forskelligt fra person til person. However, it varies from person to person.

Forestil dig, at du taber to kopper. De er ens, men har små forskelligheder. Imagine you drop two cups. They are the same, but have slight differences.

De går derfor i stykker på forskellige måder. They therefore break in different ways.

Vi ved ikke nok om hjernen til at sige, hvorfor der er så stor forskel på skaden. We don't know enough about the brain to say why there is such a big difference in injury.

Vi skal lige aflive to myter om hjernerystelser. We need to dispel two myths about concussions.

Første myte: Man skal være besvimet for at få hjernerystelse. First myth: You have to be passed out to get a concussion.

Det troede man engang. Man kan sagtens få det uden at besvime. That's what they used to think. You can get it without passing out.

Anden myte: At man kan se det på en scanning. Det kan man ikke altid. Second myth: That you can see it on a scan. You can't always.

Derfor er det svært at diagnosticere en hjernerystelse. This is why it is difficult to diagnose a concussion.

Men er fodbolden så farlig at få i hovedet? But is football that dangerous to get in the head?

Vi kender ikke de langvarige konsekvenser af hovedstød. We don't know the long-term consequences of head impacts.

Man kan få kortvarigt hukommelsestab, men det aftager efter én dag. You may experience short-term memory loss, but this subsides after a day.

Så der er ingen problemer med at heade til en bold. So there are no problems with heading a ball.

Vi lavede videoen pga. jeres kommentarer. We made the video because of your comments.

Vi lægger research og kærlighed i det, så det er fedt at høre fra jer. We put research and love into it, so it's great to hear from you.

Mandag eller torsdag udkommer vi. Husk at abonnere. Vi ses. We publish on Monday or Thursday. Remember to subscribe. We'll see you soon.