×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvad er coronavirus?

Hvad er coronavirus?

Det her er Li Wenliang.

Den 30/12 2019 advarer han sine lægekolleger om lungebetændelser.

Sagerne kommer fra Kina og byen Wuhan.

Li Wenliang noterer, at patienternes symptomer minder om SARS -

- der i 2003 smittede ca. 8000 og dræbte ca. 800.

Samme dag meddeles der om 27 sager med lungebetændelse.

De første sager om smittede rapporteres til WHO den 31/12.

Li Wenliang kontaktes 3/1 af politiet, der mener -

- han ulovligt spreder sygdomsrygter og skal underskrive en erkendelse af det.

Udbruddet var forårsaget af en ny coronavirus.

Da han underskrev erklæringen, var antal smittede steget til 44.

Nu er det langt over det tal. De officielle tal viser -

- at coronavirus har smittet over 40.000 og dræbt over 1000, og det stiger.

Da sygdommen er ny, er der meget, vi ikke ved, og vi lærer mere dagligt.

Er det lidt tid siden 13/2, kan du klikke heroppe for mere information.

Hvad ved vi indtil videre? Selvom den er kendt som coronavirus -

- er det ikke det officielle navn på nær ny coronavirus -

- men nu har WHO givet den navnet SARS-CoV-2.

Det er vigtig, for coronavirus betegner en familie af virusser.

De fleste er ufarlige og fører sjældent til mere end forkølelser.

En faktor i spredningen af dem er dyr. Mange coronavirusser spredes hos dyr.

Coronavirus er en zoonose, en virus, der kan smitte mellem dyr og mennesker.

Sjældent smitter coronavirus videre mellem mennesker.

Det så vi med SARS og MERS -

- der smittede fra desmerdyr og dromedarer til mennesker.

Hvilket dyr, den nye virus kom fra er usikkert -

- men den kan smitte mellem mennesker.

Ifølge Sundhedsstyrelsen gør den det ved tæt kontakt, fx. kontaktsmitte:

Man rører ved sekret med virus eller dråbesmitte, når en smittet hoster -

- så det skaber en sky af dråber med virus.

De lander på nogens mund eller indhaleres og videregiver virus.

ECDC estimerer, at en syg person med SARS-CoV2 i kan smitte 2,2 personer —

- cirka ligesom SARS, inden det kom under kontrol.

Hvor præcise de tal er, er svært at sige. Organisationernes tal er forskellige.

EDCD forventer, at tallet kan ændre sig.

Men det viser, hvor hurtigt virus forventes at sprede sig.

Hvis bare fem smittede gav virus videre til 2,2 andre -

- vil antallet efter 4 omgange være 211 syge.

Men andre modeller vurderer tallet til at være højere.

Der ligger et stort problem med den virus.

For der er usikkerhed med de officielle tal af smittede.

Et universitetsstudie vurderede ud fra rejsemønstre i området -

- at antal syge i Wuhan og omegn var meget højere end de officielle tal.

De mente, de 6088 officielle smittede den 29/1 nok var tættere på 31.000.

Professorer fra Hong Kong udregnede, at antallet 25/1 kunne være 75.000.

Om de tal er rigtige, vides ikke med sikkerhed, men ud fra de officielle tal -

- ligger virussen højt og har smittet mere end SARS og MERS til sammen.

Sammenligner vi andelen af smittede, der dør, ligger virussen meget lavt.

Ifølge WHO døde hver 10. SARS-smittet. For MERS er dødeligheden på ca. 34 %.

Den nye virus' dødelighed er 2%. Selvom den spreder sig mere, dør færre.

SSI og Sundhedsstyrelsen har vurderet lav risiko for SARS-CoV2 i Danmark.

ECDC har justeret risikovurderingen for tilfælde i Europa fra moderat til høj.

Der har været sager i Sverige, Frankrig, Tyskland, Italien og en håndfuld flere.

Derfor har SSI og Sundhedsstyrelsen opdateret vurderingen til moderat.

De skriver, at der i Danmark kan komme tilfælde i den nærmeste tid.

Hvis den dukker op, er sandsynligheden for, at virussen spreder sig lille -

- fordi vi har et godt beredskab til at håndtere den slags og undgå epidemi.

Det er vigtigt at begrænse smitten, for fordi der er en virus, ikke en bakterie -

- kan antibiotika ikke hjælpe.

Skal vi virussen til livs, må vi inddæmme den, lade den dø ud eller udvikle vaccine.

Men det kan tage lang tid. WHO mener, at en vaccinen er klar om 18 måneder.

Med SARS tog det 20 måneder, men vaccinen blev aldrig nødvendig -

- for man fik udbruddet under kontrol, og stoppede smitten.

Indtil da må vi stoppe spredningen.

Li Wenliang døde 7/2, efter han selv var blevet smittet med sygdommen.

De kinesiske myndigheder holder fast i, at hans udmelding var ulovlig.

Hvad er coronavirus? Was ist das Coronavirus? What is coronavirus?

Det her er Li Wenliang. This is Li Wenliang.

Den 30/12 2019 advarer han sine lægekolleger om lungebetændelser. On 30/12 2019, he warns his medical colleagues about pneumonia.

Sagerne kommer fra Kina og byen Wuhan. The cases come from China and the city of Wuhan.

Li Wenliang noterer, at patienternes symptomer minder om SARS - Li Wenliang notes that the patients' symptoms are similar to SARS

- der i 2003 smittede ca. 8000 og dræbte ca. 800. - which in 2003 infected around 8000 and killed around 800.

Samme dag meddeles der om 27 sager med lungebetændelse. On the same day, 27 cases of pneumonia are reported.

De første sager om smittede rapporteres til WHO den 31/12. The first cases of infection are reported to the WHO on 31/12.

Li Wenliang kontaktes 3/1 af politiet, der mener - Li Wenliang is contacted 3/1 by police who believe

- han ulovligt spreder sygdomsrygter og skal underskrive en erkendelse af det. - he illegally spreads disease rumors and must sign an acknowledgement of it.

Udbruddet var forårsaget af en ny coronavirus. The outbreak was caused by a novel coronavirus.

Da han underskrev erklæringen, var antal smittede steget til 44. By the time he signed the declaration, the number of infected had risen to 44.

Nu er det langt over det tal. De officielle tal viser - Now it's well above that number. The official figures show

- at coronavirus har smittet over 40.000 og dræbt over 1000, og det stiger. - The coronavirus has infected over 40,000 and killed over 1000, and counting.

Da sygdommen er ny, er der meget, vi ikke ved, og vi lærer mere dagligt. As the disease is new, there is a lot we don't know and we are learning more daily.

Er det lidt tid siden 13/2, kan du klikke heroppe for mere information. If it's been a while since 13/2, you can click here for more information.

Hvad ved vi indtil videre? Selvom den er kendt som coronavirus - What do we know so far? Although it's known as the coronavirus

- er det ikke det officielle navn på nær ny coronavirus - - isn't that the official name except for novel coronavirus

- men nu har WHO givet den navnet SARS-CoV-2. - but now the WHO has named it SARS-CoV-2.

Det er vigtig, for coronavirus betegner en familie af virusser. This is important because coronavirus refers to a family of viruses.

De fleste er ufarlige og fører sjældent til mere end forkølelser. Most are harmless and rarely lead to more than a cold.

En faktor i spredningen af dem er dyr. Mange coronavirusser spredes hos dyr. One factor in their spread is animals. Many coronaviruses are spread in animals.

Coronavirus er en zoonose, en virus, der kan smitte mellem dyr og mennesker. Coronavirus is a zoonosis, a virus that can spread between animals and humans.

Sjældent smitter coronavirus videre mellem mennesker. Rarely does the coronavirus spread between people.

Det så vi med SARS og MERS - We saw this with SARS and MERS.

- der smittede fra desmerdyr og dromedarer til mennesker. - that spread from desmids and dromedaries to humans.

Hvilket dyr, den nye virus kom fra er usikkert - Which animal the new virus came from is uncertain

- men den kan smitte mellem mennesker. - but it can spread between people.

Ifølge Sundhedsstyrelsen gør den det ved tæt kontakt, fx. kontaktsmitte: According to the Danish Health Authority, it does so through close contact, e.g. contact infection:

Man rører ved sekret med virus eller dråbesmitte, når en smittet hoster - You touch secretions with virus or droplet infection when an infected person coughs

- så det skaber en sky af dråber med virus. - so it creates a cloud of virus droplets.

De lander på nogens mund eller indhaleres og videregiver virus. They land on someone's mouth or are inhaled and pass on the virus.

ECDC estimerer, at en syg person med SARS-CoV2 i kan smitte 2,2 personer — ECDC estimates that one sick person with SARS-CoV2 can infect 2.2 people

- cirka ligesom SARS, inden det kom under kontrol. - much like SARS before it was brought under control.

Hvor præcise de tal er, er svært at sige. Organisationernes tal er forskellige.

EDCD forventer, at tallet kan ændre sig. EDCD expects this figure to change.

Men det viser, hvor hurtigt virus forventes at sprede sig. But it shows how fast the virus is expected to spread.

Hvis bare fem smittede gav virus videre til 2,2 andre - If just five infected people passed the virus on to 2.2 others

- vil antallet efter 4 omgange være 211 syge. - after 4 laps the number will be 211 sick.

Men andre modeller vurderer tallet til at være højere. But other models estimate the figure to be higher.

Der ligger et stort problem med den virus. There's a big problem with this virus.

For der er usikkerhed med de officielle tal af smittede. Because there is uncertainty with the official numbers of infected people.

Et universitetsstudie vurderede ud fra rejsemønstre i området - A university study estimated based on travel patterns in the area

- at antal syge i Wuhan og omegn var meget højere end de officielle tal. - that the number of sick people in Wuhan and the surrounding area was much higher than the official figures.

De mente, de 6088 officielle smittede den 29/1 nok var tættere på 31.000. They thought the 6088 officially infected on January 29 was probably closer to 31,000.

Professorer fra Hong Kong udregnede, at antallet 25/1 kunne være 75.000. Professors from Hong Kong calculated that the number 25/1 could be 75,000.

Om de tal er rigtige, vides ikke med sikkerhed, men ud fra de officielle tal - We don't know for sure if these numbers are accurate, but based on the official figures

- ligger virussen højt og har smittet mere end SARS og MERS til sammen. - the virus is high and has infected more people than SARS and MERS combined.

Sammenligner vi andelen af smittede, der dør, ligger virussen meget lavt. If we compare the proportion of infected people who die, the virus is very low.

Ifølge WHO døde hver 10. SARS-smittet. For MERS er dødeligheden på ca. 34 %. According to the WHO, one in 10 died. SARS infected. For MERS, the mortality rate is around 34%.

Den nye virus' dødelighed er 2%. Selvom den spreder sig mere, dør færre. The new virus' mortality rate is 2%. Although it spreads more, fewer people die.

SSI og Sundhedsstyrelsen har vurderet lav risiko for SARS-CoV2 i Danmark. SSI and the Danish Health Authority have assessed a low risk of SARS-CoV2 in Denmark.

ECDC har justeret risikovurderingen for tilfælde i Europa fra moderat til høj. ECDC has adjusted the risk assessment for cases in Europe from moderate to high.

Der har været sager i Sverige, Frankrig, Tyskland, Italien og en håndfuld flere. There have been cases in Sweden, France, Germany, Italy and a handful more.

Derfor har SSI og Sundhedsstyrelsen opdateret vurderingen til moderat. Therefore, SSI and the Danish Health Authority have updated the assessment to moderate.

De skriver, at der i Danmark kan komme tilfælde i den nærmeste tid. They write that there may be cases in Denmark in the near future.

Hvis den dukker op, er sandsynligheden for, at virussen spreder sig lille - If it does show up, the likelihood of the virus spreading is small

- fordi vi har et godt beredskab til at håndtere den slags og undgå epidemi. - because we have a good preparedness to deal with this and avoid an epidemic.

Det er vigtigt at begrænse smitten, for fordi der er en virus, ikke en bakterie - It's important to contain the infection because it's a virus, not a bacterium

- kan antibiotika ikke hjælpe. - antibiotics can't help.

Skal vi virussen til livs, må vi inddæmme den, lade den dø ud eller udvikle vaccine. If we want to kill the virus, we need to contain it, let it die out or develop a vaccine.

Men det kan tage lang tid. WHO mener, at en vaccinen er klar om 18 måneder. But it can take a long time. The WHO believes that a vaccine will be ready in 18 months.

Med SARS tog det 20 måneder, men vaccinen blev aldrig nødvendig - With SARS it took 20 months, but the vaccine was never needed

- for man fik udbruddet under kontrol, og stoppede smitten. - because they got the outbreak under control and stopped the infection.

Indtil da må vi stoppe spredningen. Until then, we need to stop the spread.

Li Wenliang døde 7/2, efter han selv var blevet smittet med sygdommen. Li Wenliang died on February 7 after contracting the disease himself.

De kinesiske myndigheder holder fast i, at hans udmelding var ulovlig. The Chinese authorities maintain that his announcement was illegal.