×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Historien om Grønlands flag, som du måske ikke kender

Historien om Grønlands flag, som du måske ikke kender

I dag vajede det nye og omstridte grønlandske flag -

- for første gang officielt.

Der er en vældig ballade. Flere og flere vil af med det igen.

Grønland har haft et modsætningsfyldt forhold til Danmark.

Først som handelskoloni, men i højere grad -

- efter at Hans Egede i 1721 kom til Grønland -

- og kolonistæder som Julianehåb og Upernavik blev anlagt.

Indtil 1979 blev Grønland administreret fra Danmark.

Vi skal ikke fremover fungere som bedrevidende storebror.

Til og med 85 var Dannebrog også grønlændernes flag.

Mens Egede er blevet det negative symbol på den danske kolonimagt -

- blev det nye flag, Erfalasorput, markør for grønlandsk identitet.

Vejen til flaget var præget af uenighed -

- der spejlede forholdet til Danmark.

Først springer vi tilbage til 1953. Grønland blev efter en lovændring -

- til et ligestillet dansk amt og skulle nu være et moderne land.

Man skulle ikke fange sæler, men rejer og fisk -

- og fangsten skulle forarbejdes på nye fabrikker i større byer.

Mange flyttede fra de små bygder ind i nyopførte boligblokke -

- i byerne langs vestkysten.

Danske ingeniører, læger, håndværkere og lærere kom til -

- for at være med til moderniseringen.

Planen var, at grønlænderne skulle overtage arbejdet i fremtiden.

For at lokke dansk arbejdskraft til Grønland -

- gav man god løn til danskerne.

Et såkaldt fødestedskriterie gjorde -

- at din løn blev afgjort af, hvor du var født.

En dansk sygeplejerske tjente fem gange så meget -

- som en grønlandsk for det samme arbejde.

Forskelsbehandlingen bryder jeg mig ikke om.

Den danske regering besluttede med Grønlands Landsråds accept -

- at lukke en kulmine i Qullissat.

Man er gået lidt hen over grønlænderne.

Det blev set som en tvangsflytning -

- bestemt af den danske regering. Mange fik nok.

Grønlands unge havde nye idéer.

De ville tage ansvar for deres land og føre en ny grønlandsk politik.

Det her er Vivi og Eva-Luusi fra Grønlands Nationalarkiv.

Man begyndte at kunne se -

- hvor særegent et folk det grønlandske er -

- og anerkendte måske, at vi bliver måske aldrig ligesom danskerne.

Selvstændighedstanker spirede -

- og i julen 73 foreslog fem læsere i avisen Grønlandsposten -

- at Grønland skulle have eget flag.

Læserbrevet indeholdt et bud på dets udseende.

Dele af befolkningen ønskede at have et nationalt samlingspunkt -

- som var særegent grønlandsk.

Det strømmede ind med forslag -

- og blandt 64 mulige udvalgte avisen 11 til afstemning blandt læserne -

- og vinderen endte med at blive Dannebrog!

Selvom der skete rigtig meget på det tidspunkt, viser det stadig -

- at Grønland følte en form for samhørighed med Danmark.

I begyndelsen af 70'erne var man begyndt at diskutere hjemmestyre -

- altså eget parlament, egen regering og delvis selvbestemmelse.

I 1975 blev der så nedsat en hjemmestyrekommission -

- og den 1. maj 1979 skete det. Hjemmestyret blev indført.

Gud give jer lykke og gode råd. Gud bevare Grønland.

Guutip Kalaallit Nunaat sianigiliuk.

Imens væltede det ind med bud på nye flag hos Grønlandsposten -

- og i 1979 var det så det nyvalgte Landsstyres tur -

- til at udskrive en konkurrence.

Man blev dog så uenige, at alle forslag blev forkastet -

- og man var nødt til at nedsætte et flagudvalg.

Udvalget bad en række kunstnere komme med et bud på et flag -

- og endte med at skære det ned til to.

I går vedtog Grønlands Landsting, at det nye flag skal se således ud.

Det stemte 14 af Landstingets medlemmer for -

- mens 11 ville have grøn bund med hvidt kors.

En stor del af befolkningen ville gerne have et flag med kors i -

- for at vise samhørigheden med Danmark.

Kritikken forstummer dog, og grønlænderne tager flaget til sig.

Det får navnet Erfalasorput, som betyder "vores flag".

I 2006 blev det grønlandske flag en historie i danske medier igen.

En kunstresearcher påpeger flagets lighed -

- med en stander fra en dansk roklub, men sagen var taget op i 1985.

Landsstyret blev gjort opmærksom på lighederne -

- kort efter flaget blev præsenteret.

Landsstyret anerkendte lighederne, men påpegede -

- at der ofte var sammenfald mellem flag, standere og vimpler.

Konklusionen fra grønlandsk side blev derfor -

- at de fremkomne oplysninger ikke burde have indflydelse -

- og beslutningen står derfor fast.

Vi er grønlændere, og vi har vores eget sprog.

Vi har vores egen kultur. Vi har vores egne værdier.

Flaget symboliserer en anerkendelse af -

- at det grønlandske folk er særegent inden for rigsfællesskabet.

Det var historien om, hvordan Grønland fik sit flag.

Hvis du vil se mere, har jeg lagt et link -

- der fører til dokumentarserien "Historien om Grønland og Danmark".

Tak, fordi du så med. Du må selvfølgelig gerne subscribe.

Historien om Grønlands flag, som du måske ikke kender Die Geschichte der grönländischen Flagge, die Sie vielleicht noch nicht kennen The history of the Greenland flag that you may not know De geschiedenis van de vlag van Groenland die je misschien niet kent Grönlands flaggas historia som du kanske inte känner till

I dag vajede det nye og omstridte grønlandske flag - Today, the new and controversial Greenlandic flag was flying.

- for første gang officielt. - for the first time officially.

Der er en vældig ballade. Flere og flere vil af med det igen. There's a lot of fuss. More and more people want to get rid of it again.

Grønland har haft et modsætningsfyldt forhold til Danmark. Greenland has had a contradictory relationship with Denmark.

Først som handelskoloni, men i højere grad - First as a trading colony, but more and more

- efter at Hans Egede i 1721 kom til Grønland - - after Hans Egede came to Greenland in 1721

- og kolonistæder som Julianehåb og Upernavik blev anlagt. - and colonial towns such as Julianehåb and Upernavik were established.

Indtil 1979 blev Grønland administreret fra Danmark. Until 1979, Greenland was administered from Denmark.

Vi skal ikke fremover fungere som bedrevidende storebror. We're not going to be the know-it-all big brother anymore.

Til og med 85 var Dannebrog også grønlændernes flag. Up until 85, Dannebrog was also the flag of the Greenlanders.

Mens Egede er blevet det negative symbol på den danske kolonimagt - While Egede has become the negative symbol of the Danish colonial power

- blev det nye flag, Erfalasorput, markør for grønlandsk identitet. - the new flag, Erfalasorput, became a marker of Greenlandic identity.

Vejen til flaget var præget af uenighed - The road to the flag was marked by disagreement

- der spejlede forholdet til Danmark. - that mirrored the relationship with Denmark.

Først springer vi tilbage til 1953. Grønland blev efter en lovændring - First, let's jump back to 1953. After a change in law, Greenland became

- til et ligestillet dansk amt og skulle nu være et moderne land. - to an equal Danish county and was now a modern country.

Man skulle ikke fange sæler, men rejer og fisk - You shouldn't catch seals, but shrimps and fish

- og fangsten skulle forarbejdes på nye fabrikker i større byer. - and the catch would be processed in new factories in major cities.

Mange flyttede fra de små bygder ind i nyopførte boligblokke - Many moved from the small settlements into newly constructed apartment blocks.

- i byerne langs vestkysten. - in cities along the west coast.

Danske ingeniører, læger, håndværkere og lærere kom til - Danish engineers, doctors, craftsmen and teachers came to

- for at være med til moderniseringen. - to be part of the modernization.

Planen var, at grønlænderne skulle overtage arbejdet i fremtiden. The plan was for Greenlanders to take over the work in the future.

For at lokke dansk arbejdskraft til Grønland - To attract Danish labor to Greenland

- gav man god løn til danskerne.

Et såkaldt fødestedskriterie gjorde - A so-called place of birth criterion did

- at din løn blev afgjort af, hvor du var født. - that your salary was determined by where you were born.

En dansk sygeplejerske tjente fem gange så meget - A Danish nurse earned five times as much

- som en grønlandsk for det samme arbejde. - as a Greenlandic for the same work.

Forskelsbehandlingen bryder jeg mig ikke om. I don't like the discrimination.

Den danske regering besluttede med Grønlands Landsråds accept - The Danish government decided, with the consent of the Greenland National Council, to

- at lukke en kulmine i Qullissat. - to close a coal mine in Qullissat.

Man er gået lidt hen over grønlænderne. The Greenlanders are a little overlooked.

Det blev set som en tvangsflytning - It was seen as a forced relocation.

- bestemt af den danske regering. Mange fik nok. - determined by the Danish government. Many had enough.

Grønlands unge havde nye idéer. Greenland's youth had new ideas.

De ville tage ansvar for deres land og føre en ny grønlandsk politik. They wanted to take responsibility for their country and lead a new Greenlandic policy.

Det her er Vivi og Eva-Luusi fra Grønlands Nationalarkiv. This is Vivi and Eva-Luusi from the Greenland National Archives.

Man begyndte at kunne se - You started to see

- hvor særegent et folk det grønlandske er - - how distinctive a people the Greenlandic people are

- og anerkendte måske, at vi bliver måske aldrig ligesom danskerne. - and perhaps recognized that we may never be like the Danes.

Selvstændighedstanker spirede - Thoughts of independence sprouted

- og i julen 73 foreslog fem læsere i avisen Grønlandsposten - - and in Christmas 73, five readers of the newspaper Grønlandsposten suggested

- at Grønland skulle have eget flag. - that Greenland should have its own flag.

Læserbrevet indeholdt et bud på dets udseende. The reader's letter included a suggestion for its appearance.

Dele af befolkningen ønskede at have et nationalt samlingspunkt - Parts of the population wanted to have a national rallying point

- som var særegent grønlandsk. - that was uniquely Greenlandic.

Det strømmede ind med forslag - Suggestions came pouring in.

- og blandt 64 mulige udvalgte avisen 11 til afstemning blandt læserne - - and out of a possible 64, the newspaper selected 11 to be voted on by readers.

- og vinderen endte med at blive Dannebrog! - and the winner ended up being the Dannebrog!

Selvom der skete rigtig meget på det tidspunkt, viser det stadig - Even though a lot was happening at the time, it still shows

- at Grønland følte en form for samhørighed med Danmark. - that Greenland felt a sense of belonging to Denmark.

I begyndelsen af 70'erne var man begyndt at diskutere hjemmestyre - In the early 70s, discussions about home rule had begun.

- altså eget parlament, egen regering og delvis selvbestemmelse. - i.e. your own parliament, government and partial self-determination.

I 1975 blev der så nedsat en hjemmestyrekommission - In 1975, a home rule commission was set up -

- og den 1. maj 1979 skete det. Hjemmestyret blev indført. - and on May 1, 1979, it happened. Home rule was introduced.

Gud give jer lykke og gode råd. Gud bevare Grønland. God grant you happiness and good advice. God bless Greenland.

Guutip Kalaallit Nunaat sianigiliuk. Guutip Kalaallit Nunaat sianigiliuk.

Imens væltede det ind med bud på nye flag hos Grønlandsposten - Meanwhile, Greenlandsposten was flooded with bids for new flags

- og i 1979 var det så det nyvalgte Landsstyres tur - - and in 1979 it was the turn of the newly elected National Board

- til at udskrive en konkurrence. - to launch a competition.

Man blev dog så uenige, at alle forslag blev forkastet - However, they disagreed so much that all proposals were rejected.

- og man var nødt til at nedsætte et flagudvalg. - and a flag committee had to be set up.

Udvalget bad en række kunstnere komme med et bud på et flag - The committee asked a number of artists to come up with an idea for a flag

- og endte med at skære det ned til to. - and ended up cutting it down to two.

I går vedtog Grønlands Landsting, at det nye flag skal se således ud. Yesterday, the Greenlandic Parliament decided that the new flag should look like this.

Det stemte 14 af Landstingets medlemmer for - 14 of the members of the Parliament voted in favor of this.

- mens 11 ville have grøn bund med hvidt kors. - while 11 wanted a green background with a white cross.

En stor del af befolkningen ville gerne have et flag med kors i - A large part of the population wanted a flag with a cross in it

- for at vise samhørigheden med Danmark. - to show the cohesion with Denmark.

Kritikken forstummer dog, og grønlænderne tager flaget til sig. However, the criticism dies down and Greenlanders embrace the flag.

Det får navnet Erfalasorput, som betyder "vores flag". It is named Erfalasorput, which means "our flag".

I 2006 blev det grønlandske flag en historie i danske medier igen. In 2006, the Greenlandic flag became a story in the Danish media again.

En kunstresearcher påpeger flagets lighed - An art researcher points out the flag's similarity

- med en stander fra en dansk roklub, men sagen var taget op i 1985. - with a stand from a Danish rowing club, but the case was taken up in 1985.

Landsstyret blev gjort opmærksom på lighederne - The national government was made aware of the similarities

- kort efter flaget blev præsenteret. - shortly after the flag was presented.

Landsstyret anerkendte lighederne, men påpegede - The government recognized the similarities, but pointed out

- at der ofte var sammenfald mellem flag, standere og vimpler. - that flags, stands and pennants often coincided.

Konklusionen fra grønlandsk side blev derfor - The conclusion from the Greenlandic side was therefore

- at de fremkomne oplysninger ikke burde have indflydelse - - that the information provided should not have an impact

- og beslutningen står derfor fast. - and the decision therefore stands.

Vi er grønlændere, og vi har vores eget sprog. We are Greenlanders and we have our own language.

Vi har vores egen kultur. Vi har vores egne værdier. We have our own culture. We have our own values.

Flaget symboliserer en anerkendelse af - The flag symbolizes a recognition of

- at det grønlandske folk er særegent inden for rigsfællesskabet. - that the Greenlandic people are unique within the Danish Realm.

Det var historien om, hvordan Grønland fik sit flag. It was the story of how Greenland got its flag.

Hvis du vil se mere, har jeg lagt et link -

- der fører til dokumentarserien "Historien om Grønland og Danmark". - leading to the documentary series "The Story of Greenland and Denmark".

Tak, fordi du så med. Du må selvfølgelig gerne subscribe. Thank you for watching. You are of course welcome to subscribe.