×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Her er misforståelsen, der væltede Berlinmuren

Her er misforståelsen, der væltede Berlinmuren

Uden at være klar over det skriver den her mand verdenshistorie.

9. november 1989 -

- kommer han til at erklære grænsen til Vesttyskland for åben.

28 år! Nu sker det!

Måske siger det dig ikke så meget, men det er en vild dag i vestlig historie.

Da Berlinmuren falder, ændrer hele verden sig.

Symbolet på splittelsen i den kolde krig er væk.

Udsigten til et genforenet Tyskland og Europa -

- spreder ekstatisk glæde i hele den vestlige verden.

Efter 2. verdenskrigs afslutning blev Tyskland delt mellem sejrherrerne.

Sovjetunionen fik øst, mens USA, Storbritannien og Frankrig fik vest.

Det var starten på den kolde krig mellem Sovjetunionen og USA.

I 1949 blev Tyskland delt op i det kapitalistiske Vesttyskland, BRD -

- og det kommunistiske Østtyskland, DDR.

Selvom Berlin lå i Østtyskland, fortsatte byen med at være delt i to.

Vestberlin hørte til Vesttyskland, og Østberlin var hovedstad i Østtyskland.

Men ikke alle var glade for at bo i DDR, og østberlinere masseudvandrede.

I 1961 byggede Østtyskland derfor en blokade af pigtråd og beton -

- mellem de to bydele for at stoppe udvandringen.

Berlinmuren var en realitet, og familier og venner blev splittet.

I 28 år stod den 45 km lange betonmur som et solidt symbol -

- på splittelsen efter 2. verdenskrig, og den mødte voldsom kritik.

Jeg er berliner!

Prøvede nogen at flygte mod vest, var vagterne ikke blege for at bruge våben.

Det anslås, at 138 døde i forsøget -

- og det leder os frem til, hvorfor dagen i 1989 bliver så vild og historisk.

Det starter med ham her: Günter Schabowski.

Den 9. november 1989 beslutter DDR at lave nye regler -

- for at gøre det lettere at rejse til Vesten.

På det her tidspunkt flygter østtyskere allerede via Ungarn -

- som har åbnet grænsen mod Østrig.

Schabowski er DDR-funktionær. På sit pressemøde læser han beslutningen op.

Da han bliver spurgt, hvornår reglerne træder i kraft, svarer han famlende.

"Så vidt jeg ved med det samme. Omgående."

Det var ikke planen, at det skulle gælde med det samme eller gælde alle.

Nu er det sagt, og østtyskerne stormer mod grænsen, der bliver åbnet.

Herfra går det stærkt. 28 års frustration og adskillelse -

- forløses af genforening, gadefest og eufori.

Året efter opløses DDR-styret, og Tyskland genforenes.

Murens fald bliver et symbol på den kolde krigs afslutning -

- og et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor Europa ikke er delt i to blokke.

Her er misforståelsen, der væltede Berlinmuren Hier das Missverständnis, das die Berliner Mauer zum Einsturz brachte Here's the misunderstanding that brought down the Berlin Wall

Uden at være klar over det skriver den her mand verdenshistorie. Without even realizing it, this man is making world history.

9\. november 1989 - November 9, 1989.

- kommer han til at erklære grænsen til Vesttyskland for åben. - he will declare the border with West Germany open.

28 år! Nu sker det! 28 years! It's happening!

Måske siger det dig ikke så meget, men det er en vild dag i vestlig historie. It may not mean much to you, but it's a wild day in Western history.

Da Berlinmuren falder, ændrer hele verden sig. When the Berlin Wall fell, the whole world changed.

Symbolet på splittelsen i den kolde krig er væk. The symbol of the Cold War divide is gone.

Udsigten til et genforenet Tyskland og Europa - The prospect of a reunited Germany and Europe

- spreder ekstatisk glæde i hele den vestlige verden. - spreading ecstatic joy throughout the Western world.

Efter 2. verdenskrigs afslutning blev Tyskland delt mellem sejrherrerne. After the end of World War II, Germany was divided between the victors.

Sovjetunionen fik øst, mens USA, Storbritannien og Frankrig fik vest. The Soviet Union got the East, while the US, UK and France got the West.

Det var starten på den kolde krig mellem Sovjetunionen og USA. It was the start of the Cold War between the Soviet Union and the United States.

I 1949 blev Tyskland delt op i det kapitalistiske Vesttyskland, BRD - In 1949, Germany was divided into the capitalist West Germany, BRD

- og det kommunistiske Østtyskland, DDR. - and the communist East Germany, the GDR.

Selvom Berlin lå i Østtyskland, fortsatte byen med at være delt i to. Although Berlin was in East Germany, the city continued to be divided in two.

Vestberlin hørte til Vesttyskland, og Østberlin var hovedstad i Østtyskland. West Berlin belonged to West Germany and East Berlin was the capital of East Germany.

Men ikke alle var glade for at bo i DDR, og østberlinere masseudvandrede. But not everyone was happy living in the GDR, and East Berliners emigrated en masse.

I 1961 byggede Østtyskland derfor en blokade af pigtråd og beton - So in 1961, East Germany built a blockade of barbed wire and concrete

- mellem de to bydele for at stoppe udvandringen. - between the two neighborhoods to stop the exodus.

Berlinmuren var en realitet, og familier og venner blev splittet. The Berlin Wall was a reality and families and friends were torn apart.

I 28 år stod den 45 km lange betonmur som et solidt symbol - For 28 years, the 45 km long concrete wall stood as a solid symbol

- på splittelsen efter 2. verdenskrig, og den mødte voldsom kritik. - on the post-World War II divide, and it was heavily criticized.

Jeg er berliner! I am a Berliner!

Prøvede nogen at flygte mod vest, var vagterne ikke blege for at bruge våben. If anyone tried to escape to the west, the guards were not afraid to use weapons.

Det anslås, at 138 døde i forsøget - An estimated 138 died in the trial

- og det leder os frem til, hvorfor dagen i 1989 bliver så vild og historisk. - And that leads us to why the day in 1989 will be so wild and historic.

Det starter med ham her: Günter Schabowski. It starts with this guy: Günter Schabowski.

Den 9. november 1989 beslutter DDR at lave nye regler - On November 9, 1989, the GDR decides to make new rules

- for at gøre det lettere at rejse til Vesten. - to make it easier to travel to the West.

På det her tidspunkt flygter østtyskere allerede via Ungarn - At this point, East Germans are already fleeing via Hungary

- som har åbnet grænsen mod Østrig. - which has opened the border with Austria.

Schabowski er DDR-funktionær. På sit pressemøde læser han beslutningen op. Schabowski is a GDR official. At his press conference, he reads out the decision.

Da han bliver spurgt, hvornår reglerne træder i kraft, svarer han famlende. When asked when the rules will come into force, he replies tentatively.

"Så vidt jeg ved med det samme. Omgående." "As far as I know, immediately. Immediately."

Det var ikke planen, at det skulle gælde med det samme eller gælde alle. It wasn't planned to apply immediately or to everyone.

Nu er det sagt, og østtyskerne stormer mod grænsen, der bliver åbnet. Now it's said, and the East Germans rush towards the border, which is opened.

Herfra går det stærkt. 28 års frustration og adskillelse - It's all downhill from here. 28 years of frustration and separation

- forløses af genforening, gadefest og eufori. - is redeemed by reunion, street party and euphoria.

Året efter opløses DDR-styret, og Tyskland genforenes. The following year, the GDR dissolved and Germany was reunited.

Murens fald bliver et symbol på den kolde krigs afslutning - The fall of the wall becomes a symbol of the end of the Cold War

- og et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor Europa ikke er delt i to blokke. - and a new chapter in world history where Europe is not divided into two blocs.