×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Her er mændene, der får os til at tvivle på klimaforandringerne

Her er mændene, der får os til at tvivle på klimaforandringerne

Alt det med global opvarmning er fup.

Har du tænkt på, hvor længe olieselskaberne har vidst -

- at deres produkter skader klimaet?

Og hvorfor har klimadebatten været præget af så stor tvivl?

Her er historien om de mænd -

- der fik alle til tvivle på, om klimaforandringer er et problem.

- Så mere CO2 i atmosfæren er godt? - Ja, absolut.

En er Myron Ebell, der er klimarådgiver for Trump. En anden er Jerry Taylor.

Jeg har brugt megen tid på -

- at argumentere i aviser, på tv og radio mod klimatiltag.

Det starter med et møde i olieselskabernes organisation i 1998 -

- og et papir om, hvordan branchen skal så tvivl om klimaforandringerne.

Lad os se, hvad verden vidste om klimaforandringerne.

Tak, fordi jeg må præsentere min forskning af drivhuseffekten.

I 1988 kom James Hansen, der forskede for NASA, med et budskab til Senatet.

Den globale opvarmning er nu så stor -

- at vi ret sikkert kan fastslå en sammenhæng med drivhuseffekten.

Talen satte klimadebatten på den politiske dagsorden.

Det, forskere kalder drivhuseffekten, kan medføre katastrofale forandringer.

Verdens ledere lyttede.

De, der føler sig magtesløse over for drivhuseffekten -

- har glemt Det Hvide Hus-effekten.

På mødet hos American Petroleum Institute havde de en anden dagsorden.

Her deltager olieindustriens spillere, blandt andet repræsentanter fra Exxon.

Vi er verdens største private virksomhed.

Vi sælger otte millioner tønder om dagen.

En anden er Myron Ebell, der har rådgivet Trump om klima.

Jeg er hverken ekspert i energi eller klima -

- men har ret stor erfaring med at omsætte politik til handling.

Og det var de interesseret i.

Ifølge dokumentet handlede det ikke om at få eksperters input til drivhusgasser -

- CO2 og stigende temperatur, men at sejren er opnået -

- når folk forstår usikkerheden i klimavidenskaben -

- og at usikkerheden bliver til almen forståelse.

Usikkerheden skabes fx med tv-reklamer.

Nogle politikere vil stemple kuldioxid som forurenende.

Tænk, hvis det lykkes dem. De kalder det forurening.

Vi kalder det liv.

Ikke mindst med hjælp fra folk som Marc Morano og Jerry Taylor -

- overbevisende debattører fra konservative tænketanke.

Jeg er rapmundet, kvik, cool på tv og har læst på lektien.

Er De forsker?

Jeg er ikke forsker, men optræder nu og da som en på tv.

Se, hvordan Marc Morano debatterer på tv.

USA er i den længste periode uden orkanvarsel i kategori 3 -

- siden 1900-tallet eller Borgerkrigen. Nyt studie i tidsskriftet "Nature" ...

Jeg tror på det her.

Vi spildte alles tid, da vi forklarede, at CO2-niveauet steg.

Man skal knuse sin modstander.

Vent lige lidt ...

Det virker.

Man kan se, at mine argumenter overtages af andre personligheder -

- republikanske intellektuelle, journalister og kongresmedlemmer.

Her er Naomi Oreskes fra Harvard.

I nullerne undersøgte hun, om der var videnskabeligt belæg for debatten.

Først i 2000'erne tog medierne fat i debatten om klimaforandringer.

Der optrådte ingen videnskabelige artikler om -

- hvorvidt der var menneskeskabte klimaforandringer.

Hun ved godt, hvorfor folk som Morano vinder over forskerne i tv-debatterne -

- selvom de ikke har ret.

Rigtige forskere er ... jeg vil ikke fornærme mine kolleger -

- men forskere vil helst bare være i fred.

En dårlig formidler taber til en god, selv hvis den gode har møg-argumenter.

Men så sker der noget. Taylor indser, at hans argumenter er løgn.

Han stopper med at argumentere mod forskerne.

Vi ved ikke, hvor det ender, men da ikke godt.

Men ikke om det bliver jævnt hen dårligt -

- eller en apokalyptisk katastrofe.

Det kan gå begge veje. Ser man på de mulige udfald -

- er det umuligt at være imod klimatiltag.

Branchen argumenterede mod forskningen og vidste, hvad de lavede.

Billederne er 40 år gamle og optaget 10 år før James Hansens tale.

Da Exxon havde forskere til at undersøge global opvarmning.

I en rapport til ledelsen fra 1978 skriver en forsker, at der er enighed om -

- at fossile brændstoffer påvirker klimaet -

- og at det om 5-10 år er kritisk nødvendigt med hårde beslutninger.

I 1981 advarede Exxons forskningsleder om, at det er meget muligt -

- at konsekvenserne af global opvarmning ville være katastrofale.

Alligevel har Exxons chef siden sagt:

Der er en naturlig variabilitet, mennesket intet har at gøre med.

Klimaet har forandret sig hvert eneste år i millioner af år.

Alt er afledning og undvigelse for at skabe forvirring og røgslør -

- så ingen fatter noget, men siger:

"Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Jeg kører bare børnene til fodbold."

Man kan godt sige, at klimabenægterne har vundet.

Det er lykkedes dem at hindre klimatiltag i flere årtier -

- der ellers ville være i gang.

Politisk ville verden også have været anderledes -

- og det er en næsten endnu værre konsekvens af det, de gjorde.

De gjorde misinformation så normalt -

- at præsidenten kan kalde klimaforandringer for fup.

Meget af det er fup.

ExxonMobil afviser at have tilbageholdt viden om klimaforandringer.

De skriver på nettet, at risikoen for klimaforandringer er reel -

- og at deres viden har været tilgængelig i tidsskifter.

Vi ville gerne spørge dem, hvorfor de har støtte klimakritikere -

- og har sået tvivl om klimavidenskaben, men de har ikke svaret -

- og ville ikke give interview.

Vil du se dokumentet fra mødet i 1998, har vi lagt et link i beskrivelsen.

Husk at trykke abonner og tak, fordi du så med.

Her er mændene, der får os til at tvivle på klimaforandringerne Here are the men who make us doubt climate change Estos son los hombres que nos hacen dudar del cambio climático

Alt det med global opvarmning er fup. The whole global warming thing is a scam.

Har du tænkt på, hvor længe olieselskaberne har vidst - Have you ever wondered how long oil companies have known

- at deres produkter skader klimaet? - that their products harm the climate?

Og hvorfor har klimadebatten været præget af så stor tvivl? And why has the climate debate been characterized by so much doubt?

Her er historien om de mænd - Here's the story of those men

- der fik alle til tvivle på, om klimaforandringer er et problem. - that made everyone question whether climate change is a problem.

- Så mere CO2 i atmosfæren er godt? - Ja, absolut. - So more CO2 in the atmosphere is good? - Yes, absolutely.

En er Myron Ebell, der er klimarådgiver for Trump. En anden er Jerry Taylor.

Jeg har brugt megen tid på - I've spent a lot of time

- at argumentere i aviser, på tv og radio mod klimatiltag. - arguing in newspapers, on TV and radio against climate action.

Det starter med et møde i olieselskabernes organisation i 1998 - It starts with a meeting of the oil companies' organization in 1998

- og et papir om, hvordan branchen skal så tvivl om klimaforandringerne. - and a paper on how the industry should sow doubt about climate change.

Lad os se, hvad verden vidste om klimaforandringerne. Let's see what the world knew about climate change.

Tak, fordi jeg må præsentere min forskning af drivhuseffekten. Thank you for allowing me to present my research on the greenhouse effect.

I 1988 kom James Hansen, der forskede for NASA, med et budskab til Senatet. In 1988, James Hansen, a researcher for NASA, brought a message to the Senate.

Den globale opvarmning er nu så stor - Global warming is now so big...

- at vi ret sikkert kan fastslå en sammenhæng med drivhuseffekten. - that we can fairly confidently establish a link to the greenhouse effect.

Talen satte klimadebatten på den politiske dagsorden. The speech put the climate debate on the political agenda.

Det, forskere kalder drivhuseffekten, kan medføre katastrofale forandringer. What scientists call the greenhouse effect can cause catastrophic changes.

Verdens ledere lyttede. World leaders listened.

De, der føler sig magtesløse over for drivhuseffekten - Those who feel powerless against the greenhouse effect

- har glemt Det Hvide Hus-effekten. - have forgotten the White House effect.

På mødet hos American Petroleum Institute havde de en anden dagsorden. At the American Petroleum Institute meeting, they had a different agenda.

Her deltager olieindustriens spillere, blandt andet repræsentanter fra Exxon. It is attended by oil industry players, including representatives from Exxon.

Vi er verdens største private virksomhed. We are the world's largest private company.

Vi sælger otte millioner tønder om dagen. We sell eight million barrels a day.

En anden er Myron Ebell, der har rådgivet Trump om klima. Another is Myron Ebell, who has advised Trump on climate.

Jeg er hverken ekspert i energi eller klima - I'm not an expert in energy or climate change.

- men har ret stor erfaring med at omsætte politik til handling. - but has quite a bit of experience in turning policy into action.

Og det var de interesseret i. And they were interested in that.

Ifølge dokumentet handlede det ikke om at få eksperters input til drivhusgasser - According to the document, it wasn't about getting expert input on greenhouse gases

- CO2 og stigende temperatur, men at sejren er opnået - - CO2 and rising temperature, but that the victory has been achieved

- når folk forstår usikkerheden i klimavidenskaben - - when people understand the uncertainties in climate science

- og at usikkerheden bliver til almen forståelse. - and that uncertainty becomes common understanding.

Usikkerheden skabes fx med tv-reklamer. Uncertainty is created by TV advertising, for example.

Nogle politikere vil stemple kuldioxid som forurenende. Some politicians want to label carbon dioxide as a pollutant.

Tænk, hvis det lykkes dem. De kalder det forurening. Imagine if they succeed. They call it pollution.

Vi kalder det liv. We call it life.

Ikke mindst med hjælp fra folk som Marc Morano og Jerry Taylor - Not least with the help of people like Marc Morano and Jerry Taylor

- overbevisende debattører fra konservative tænketanke. - persuasive debaters from conservative think tanks.

Jeg er rapmundet, kvik, cool på tv og har læst på lektien. I'm quick-witted, smart, cool on TV and I've done my homework.

Er De forsker? Are you a researcher?

Jeg er ikke forsker, men optræder nu og da som en på tv. I'm not a researcher, but I occasionally appear as one on TV.

Se, hvordan Marc Morano debatterer på tv. Watch how Marc Morano debates on TV.

USA er i den længste periode uden orkanvarsel i kategori 3 - The US is in the longest period without a category 3 hurricane warning

- siden 1900-tallet eller Borgerkrigen. Nyt studie i tidsskriftet "Nature" ... - since the 1900s or the Civil War. New study in the journal "Nature" ...

Jeg tror på det her. I believe in this.

Vi spildte alles tid, da vi forklarede, at CO2-niveauet steg. We wasted everyone's time when we explained that CO2 levels were rising.

Man skal knuse sin modstander. You have to crush your opponent.

Vent lige lidt ... Wait a minute...

Det virker. It works.

Man kan se, at mine argumenter overtages af andre personligheder - You can see that my arguments are being taken over by other personalities

- republikanske intellektuelle, journalister og kongresmedlemmer. - Republican intellectuals, journalists and congressmen.

Her er Naomi Oreskes fra Harvard. Here's Naomi Oreskes from Harvard.

I nullerne undersøgte hun, om der var videnskabeligt belæg for debatten. In the noughties, she investigated whether there was scientific evidence for the debate.

Først i 2000'erne tog medierne fat i debatten om klimaforandringer. It wasn't until the 2000s that the media took up the climate change debate.

Der optrådte ingen videnskabelige artikler om - No scientific articles appeared on

- hvorvidt der var menneskeskabte klimaforandringer. - whether there was anthropogenic climate change.

Hun ved godt, hvorfor folk som Morano vinder over forskerne i tv-debatterne - She knows why people like Morano win over scientists in the televised debates

- selvom de ikke har ret. - even if they're not right.

Rigtige forskere er ... jeg vil ikke fornærme mine kolleger - Real scientists are ... I don't want to offend my colleagues

- men forskere vil helst bare være i fred. - but scientists just want to be left alone.

En dårlig formidler taber til en god, selv hvis den gode har møg-argumenter. A bad communicator loses to a good one, even if the good one has crappy arguments.

Men så sker der noget. Taylor indser, at hans argumenter er løgn. But then something happens. Taylor realizes that his arguments are lies.

Han stopper med at argumentere mod forskerne. He stops arguing against the scientists.

Vi ved ikke, hvor det ender, men da ikke godt. We don't know where it will end up, but it won't be good.

Men ikke om det bliver jævnt hen dårligt - But not if it's going to be evenly bad -

- eller en apokalyptisk katastrofe. - or an apocalyptic disaster.

Det kan gå begge veje. Ser man på de mulige udfald - It can go either way. Looking at the possible outcomes.

- er det umuligt at være imod klimatiltag. - it's impossible to be against climate action.

Branchen argumenterede mod forskningen og vidste, hvad de lavede. The industry argued against the research and knew what they were doing.

Billederne er 40 år gamle og optaget 10 år før James Hansens tale. The images are 40 years old and were taken 10 years before James Hansen's speech.

Da Exxon havde forskere til at undersøge global opvarmning. When Exxon had scientists studying global warming.

I en rapport til ledelsen fra 1978 skriver en forsker, at der er enighed om - In a 1978 report to management, a researcher writes that there is a consensus that

- at fossile brændstoffer påvirker klimaet - - that fossil fuels affect the climate

- og at det om 5-10 år er kritisk nødvendigt med hårde beslutninger. - and that in 5-10 years, tough decisions will be critically necessary.

I 1981 advarede Exxons forskningsleder om, at det er meget muligt - In 1981, Exxon's head of research warned that it's very possible

- at konsekvenserne af global opvarmning ville være katastrofale. - that the consequences of global warming would be catastrophic.

Alligevel har Exxons chef siden sagt: Yet Exxon's boss has since said:

Der er en naturlig variabilitet, mennesket intet har at gøre med. There is a natural variability that humans have nothing to do with.

Klimaet har forandret sig hvert eneste år i millioner af år. The climate has been changing every year for millions of years.

Alt er afledning og undvigelse for at skabe forvirring og røgslør - It's all distraction and evasion to create confusion and smoke and mirrors

- så ingen fatter noget, men siger: - so no one gets it, but says:

"Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Jeg kører bare børnene til fodbold." "I don't know what to think. I just drive the kids to soccer."

Man kan godt sige, at klimabenægterne har vundet. You could say that the climate deniers have won.

Det er lykkedes dem at hindre klimatiltag i flere årtier - They have managed to obstruct climate action for decades

- der ellers ville være i gang. - that would otherwise be in progress.

Politisk ville verden også have været anderledes - Politically, the world would have been different too

- og det er en næsten endnu værre konsekvens af det, de gjorde. - and it's almost an even worse consequence of what they did.

De gjorde misinformation så normalt - They made misinformation so normal

- at præsidenten kan kalde klimaforandringer for fup. - that the president can call climate change a hoax.

Meget af det er fup. A lot of it is fake.

ExxonMobil afviser at have tilbageholdt viden om klimaforandringer. ExxonMobil denies withholding knowledge about climate change.

De skriver på nettet, at risikoen for klimaforandringer er reel - They write online that the risk of climate change is real

- og at deres viden har været tilgængelig i tidsskifter. - and that their knowledge has been available in journals.

Vi ville gerne spørge dem, hvorfor de har støtte klimakritikere - We wanted to ask them why they have supported climate critics

- og har sået tvivl om klimavidenskaben, men de har ikke svaret - - and have cast doubt on climate science, but they haven't answered

- og ville ikke give interview. - and didn't want to give an interview.

Vil du se dokumentet fra mødet i 1998, har vi lagt et link i beskrivelsen. If you want to see the document from the 1998 meeting, we have added a link in the description.

Husk at trykke abonner og tak, fordi du så med. Remember to hit subscribe and thank you for watching.