×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Her er konspirationsteorien, der afslørede sig selv

Her er konspirationsteorien, der afslørede sig selv

Den her søde skade og den her måge -

- er overvågningsdroner udsendt af den amerikanske regering.

Det er ifølge "Birds Aren't Real", en alternativ bevægelse i USA.

En parodi på en konspirationsteori -

- skal vise, hvor nemt man kan få falsk information til at gå viralt.

De vil bekæmpe vanvid med vanvid.

Men spørgsmålet er, om det virker.

Siden 2017 har de været på gaden og postet videoer på bl.a. TikTok.

De fortæller, at USA's regering mellem 1953 og 2001 -

- har dræbt alle fugle og erstattet dem med droner.

Sådan en due har antenne, mikrofon og kamera, der holder øje med os alle.

Bevægelsens mest kendte ansigt er ham her:

23-årige Peter McIndoe.

Han har optrådt på News Channel 3 i Memphis for at sprede budskabet.

I en video optræder en angiveligt tidl. CIA-agent, som giver dem ret.

"Birds Aren't Real" har 600.000 følgere på TikTok -

- og "The Bird Brigade" laver happenings og demonstrationer i USA.

Det er alt sammen løgn.

CIA-agenten er en skuespiller, og de her er ægte.

Det ved bevægelsen godt selv.

Ingen rigtig konspirationsteori.

Selin Türker fra Zetland har skrevet meget om konspirationsteorier.

Deres mission er at udstille konspirationsteorier og fortælle -

- at råber jeg højt nok om noget, kan jeg få andre til at tro på min teori.

Konspirationsteorier er ikke nyt. I USA har de spiret i mange år.

En kendt: Drabet på præsident Kennedy blev begået af efterretningsagenter.

Neil Armstrong var ikke på Månen.

Han stod i et Hollywoodstudie. Teorierne har fyldt i de seneste år.

Intet tilfælde, at "Birds Aren't Real" starter i 2017.

Donald Trump er præsident, og hans måde at tale på -

- er anderledes end hos andre præsidenter.

Hvis han tror, nogen er onde eller har brudt loven, siger han det.

Da Trump bliver præsident, vinder QAnon frem.

Teorien går ud på, at verden styres af en hemmelig magtelite -

- med en satanistisk pædofiliring.

Det bliver mere legitimt at sprede misinformation.

Linjen mellem sandhed og fakta bliver sløret -

- og Trump er med til at legitimere det.

Så Peter McIndoe finder på en absurd historie for at bevise en pointe.

Konspirationsteorier bunder i, at man lever i en anden virkelighed.

Hvis en fugl ikke engang er en fugl, kan vi så blive enige om noget?

Det prøver de at udstille, men deres metode virker ikke rigtig.

Folk, der tror på konspirationsteori tænker nok ikke:

"Konspirationsteorier er åndssvage." De ser det nok som en hån.

Man behøver ikke at overbevise dem eller skyde fakta frem og tilbage -

- men man skal være nysgerrig på de ting, de tror på.

Selin Türker fortalte, at en undersøgelse for Zetland viser -

- at en ud af ni danskere tror på, at der er en hemmelig magtelite -

- som vil skabe en ny verdensorden.

Jeg tænkte på, om I kender nogen, der tror på konspirationsteorier.

Hvordan taler I så med dem? Del det gerne i kommentaren.

Tusind tak for, at I har set videoen.


Her er konspirationsteorien, der afslørede sig selv Hier ist die Verschwörungstheorie, die sich aufgedeckt hat Here's the conspiracy theory that revealed itself Aqui está a teoria da conspiração que se revelou

Den her søde skade og den her måge - This cute magpie and this seagull Esta pega gira e esta gaivota...

- er overvågningsdroner udsendt af den amerikanske regering. - are surveillance drones deployed by the US government. - são drones de vigilância destacados pelo governo dos EUA.

Det er ifølge "Birds Aren't Real", en alternativ bevægelse i USA. That's according to "Birds Aren't Real", an alternative movement in the US. Segundo "Birds Aren't Real", um movimento alternativo nos EUA.

En parodi på en konspirationsteori - A parody of a conspiracy theory Uma paródia de uma teoria de conspiração

- skal vise, hvor nemt man kan få falsk information til at gå viralt. - is to show how easy it is to make false information go viral. - mostrará como é fácil fazer a falsa informação tornar-se viral.

De vil bekæmpe vanvid med vanvid. They will fight madness with madness. Eles combaterão a loucura com a loucura.

Men spørgsmålet er, om det virker. But the question is whether it works. Mas a questão é se funciona.

Siden 2017 har de været på gaden og postet videoer på bl.a. TikTok. Since 2017, they've been on the streets and posting videos on TikTok and elsewhere. Desde 2017, estão nas ruas e afixam vídeos no TikTok e noutras plataformas.

De fortæller, at USA's regering mellem 1953 og 2001 - They say that between 1953 and 2001, the US government Dizem que entre 1953 e 2001, o governo dos EUA

- har dræbt alle fugle og erstattet dem med droner. - has killed all birds and replaced them with drones. - matou todas as aves e substituiu-as por zangões.

Sådan en due har antenne, mikrofon og kamera, der holder øje med os alle. Such a pigeon has an antenna, microphone and camera to keep an eye on all of us. Tal pombo tem uma antena, microfone e câmara fotográfica para nos vigiar a todos.

Bevægelsens mest kendte ansigt er ham her: The most famous face of the movement is this one: A face mais reconhecível do movimento é esta:

23-årige Peter McIndoe. 23-year-old Peter McIndoe. Peter McIndoe, 23 anos.

Han har optrådt på News Channel 3 i Memphis for at sprede budskabet. He has appeared on News Channel 3 in Memphis to spread the word. Ele apareceu no News Channel 3 em Memphis para divulgar a mensagem.

I en video optræder en angiveligt tidl. CIA-agent, som giver dem ret. One video features a supposedly former CIA agent who agrees with them. Um vídeo apresenta um suposto ex-agente da CIA que concorda com eles.

"Birds Aren't Real" har 600.000 følgere på TikTok - "Birds Aren't Real" has 600,000 followers on TikTok "As Aves não são reais" tem 600.000 seguidores no TikTok

- og "The Bird Brigade" laver happenings og demonstrationer i USA. - and "The Bird Brigade" do happenings and demonstrations in the US. - e a Bird Brigade organizam acontecimentos e manifestações nos EUA.

Det er alt sammen løgn. It's all a lie. É tudo uma mentira.

CIA-agenten er en skuespiller, og de her er ægte. The CIA agent is an actor, and these are real. O agente da CIA é um actor e estes são reais.

Det ved bevægelsen godt selv. The movement itself knows this. O próprio movimento sabe isto.

Ingen rigtig konspirationsteori. No real conspiracy theory. Nenhuma teoria de conspiração real.

Selin Türker fra Zetland har skrevet meget om konspirationsteorier. Selin Türker from Zetland has written extensively about conspiracy theories. Selin Türker da Zetland tem escrito extensivamente sobre teorias da conspiração.

Deres mission er at udstille konspirationsteorier og fortælle - Their mission is to expose conspiracy theories and tell A sua missão é expor teorias da conspiração e contar

- at råber jeg højt nok om noget, kan jeg få andre til at tro på min teori. - that if I shout loud enough about something, I can make others believe in my theory. - que se eu gritar suficientemente alto sobre algo, posso fazer os outros acreditarem na minha teoria.

Konspirationsteorier er ikke nyt. I USA har de spiret i mange år. Conspiracy theories are not new. In the US, they have been sprouting for many years. As teorias da conspiração não são novas. Nos Estados Unidos, elas têm vindo a germinar há muitos anos.

En kendt: Drabet på præsident Kennedy blev begået af efterretningsagenter. A famous one: The assassination of President Kennedy was committed by intelligence agents. Um conhecido: o assassinato do Presidente Kennedy foi levado a cabo por agentes dos serviços secretos.

Neil Armstrong var ikke på Månen. Neil Armstrong was not on the Moon. Neil Armstrong não estava na Lua.

Han stod i et Hollywoodstudie. Teorierne har fyldt i de seneste år. He was standing in a Hollywood studio. The theories have been rampant in recent years. Estava de pé num estúdio de Hollywood. As teorias têm sido abundantes nos últimos anos.

Intet tilfælde, at "Birds Aren't Real" starter i 2017. It's no coincidence that "Birds Aren't Real" starts in 2017. Não é coincidência que "as aves não são reais" comece em 2017.

Donald Trump er præsident, og hans måde at tale på - Donald Trump is president, and the way he speaks Donald Trump é Presidente, e a sua forma de falar

- er anderledes end hos andre præsidenter. - is different from other presidents. - é diferente do de outros presidentes.

Hvis han tror, nogen er onde eller har brudt loven, siger han det. If he thinks someone is evil or has broken the law, he says so. Se ele pensa que alguém é mau ou violou a lei, ele diz que sim.

Da Trump bliver præsident, vinder QAnon frem. As Trump becomes president, QAnon gains momentum. À medida que Trump se torna presidente, QAnon ganha terreno.

Teorien går ud på, at verden styres af en hemmelig magtelite - The theory is that the world is run by a secret power elite A teoria é que o mundo é dirigido por uma elite secreta do poder

- med en satanistisk pædofiliring. - with a satanic pedophile ring. - com um anel pedófilo satânico.

Det bliver mere legitimt at sprede misinformation. It becomes more legitimate to spread misinformation. Está a tornar-se mais legítimo difundir a desinformação.

Linjen mellem sandhed og fakta bliver sløret - The line between truth and fact becomes blurred A linha entre a verdade e os factos torna-se confusa

- og Trump er med til at legitimere det. - and Trump helps legitimize it. - e Trump está a ajudar a legitimá-la.

Så Peter McIndoe finder på en absurd historie for at bevise en pointe. So Peter McIndoe makes up an absurd story to prove a point. Assim, Peter McIndoe inventa uma história absurda para provar um ponto de vista.

Konspirationsteorier bunder i, at man lever i en anden virkelighed. Conspiracy theories are based on living in a different reality. As teorias da conspiração baseiam-se em viver numa realidade diferente.

Hvis en fugl ikke engang er en fugl, kan vi så blive enige om noget? If a bird isn't even a bird, can we agree on anything? Se um pássaro nem sequer é um pássaro, podemos concordar em alguma coisa?

Det prøver de at udstille, men deres metode virker ikke rigtig. They try to showcase this, but their method doesn't really work. Eles tentam mostrar isto, mas o seu método não funciona realmente.

Folk, der tror på konspirationsteori tænker nok ikke: People who believe in conspiracy theory probably don't think: As pessoas que acreditam na teoria da conspiração provavelmente não pensam:

"Konspirationsteorier er åndssvage." De ser det nok som en hån. "Conspiracy theories are stupid." They probably see it as an insult. "As teorias da conspiração são estúpidas". Provavelmente consideram-nas como um insulto.

Man behøver ikke at overbevise dem eller skyde fakta frem og tilbage - You don't have to convince them or push facts back and forth. Não é preciso convencê-los ou empurrar os factos para a frente e para trás.

- men man skal være nysgerrig på de ting, de tror på. - but you have to be curious about the things they believe in. - mas é preciso ter curiosidade sobre as coisas em que eles acreditam.

Selin Türker fortalte, at en undersøgelse for Zetland viser - Selin Türker told us that a survey for Zetland shows Selin Türker disse que um estudo para a Zetland mostra

- at en ud af ni danskere tror på, at der er en hemmelig magtelite - - that one in nine Danes believe there is a secret power elite - que um em cada nove dinamarqueses acredita que existe uma elite secreta do poder

- som vil skabe en ny verdensorden. - who want to create a new world order. - que querem criar uma nova ordem mundial.

Jeg tænkte på, om I kender nogen, der tror på konspirationsteorier. I was wondering if you know anyone who believes in conspiracy theories. Estava a pensar se conhece alguém que acredita em teorias da conspiração.

Hvordan taler I så med dem? Del det gerne i kommentaren. So how do you talk to them? Share it in the comments. Como é que se fala com eles? Por favor, partilhe-o nos comentários.

Tusind tak for, at I har set videoen. Thank you so much for watching the video. Muito obrigado por ver o vídeo.