×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Her er historien, som Kina vil have Hongkong til at glemme

Her er historien, som Kina vil have Hongkong til at glemme

I de tidlige morgentimer den 23. december 2021 -

- foregår der noget mystisk på universitetet i Hongkong.

Mænd splitter en otte meter høj skulptur i to -

- pakker den ind i plastic og kører den væk i en container.

Skulpturen hedder "Skamstøtten", og den kommer faktisk fra Danmark.

Jens Galschiøt er kunstneren bag -

- og hans skulptur ryger på avisforsider over hele verden.

Den er blevet en brik i et politisk spil mellem styret i Kina -

- styret i Hongkong og Hongkongs studerende.

Den ser jo rimelig uskyldig ud. Hvorfor blev den fjernet? Og af hvem?

For at forstå alt det, skal vi zoome lidt længere ind.

De forvredne kroppe forestiller nemlig kinesiske demonstranter -

- som i 1989 besatte Den Himmelske Freds Plads i Beijing.

De var utilfredse med styret og krævede reformer og demokrati.

Efter måneders protester satte det kinesiske militær ind -

- og den 4. juni 1989 blev flere tusinde civile dræbt -

- i massakren på Den Himmelske Freds Plads.

Præcis hvor mange, der blev dræbt, ved man ikke.

Det er fra den massakre, at videoerne af "Tank Man" stammer.

I Kina finder du ikke disse billeder.

Der findes ingen film om massakren, der undervises ikke i den -

- og man må slet ikke mindes ofrene den 4. juni.

Det har man gjort i Hongkong i mange år.

Det her er optagelser fra 2009, hvor man mindedes 20-året for massakren.

Hongkong, som ligger her, er nemlig lidt særlig.

Byen var en britisk koloni i over 150 år -

- indtil den i 1997 blev overdraget fra Storbritannien til Kina.

Det skete med en aftale om, at bystyret frem til 2047 -

- havde en høj grad af selvstyre politisk og økonomisk.

Som du kan se i overdragelsesaftalen, betød det -

- at der var ytrings-, presse-, forsamlings- og religionsfrihed.

Da aftalen trådte i kraft i 1997, kom Skamstøtten til Hongkong.

Den blev sat op som en gave til de studerende -

- og Hongkongs prodemokratiske alliance.

For folk i Hongkong blev statuen og det, at man må mindes massakren -

- et vigtigt symbol på forskellen på Hongkong og resten af Kina.

Derfor malede de studerende skulpturen orange i 2008 -

- for at gøre opmærksom på Kinas brud på menneskerettighederne.

På universitetet markerer studerende årsdagen for massakren -

- ved at vaske Skamstøtten. Eller, det gjorde de.

For Kina har indskrænket mange af Hongkong-borgernes friheder.

Efter mange års demonstrationer mod kinesisk indflydelse i Hongkong -

- vedtog Kina en såkaldt sikkerhedslov i 2020.

Den gjorde det ulovligt at opfordre til løsrivelse fra Kina.

Der er flere eksempler på -

- at man heller ikke i Hongkong nu må mindes massakren.

I sommer blev byens 4. juni-museum lukket.

Da Disney+ kom til Hongkong, manglede der et afsnit af "The Simpsons" -

- hvor familien besøger Den Himmelske Freds Plads.

Det her tweet er lavet af Hong Kong Free Press.

Men den frie presse i Hongkong kæmper også for at overleve.

I sommer ransagede 500 politibetjente computerne -

- på det prodemokratiske medie Apple Daily.

De anholdt fem redaktører, mistænkt for at bryde med sikkerhedsloven.

Og kun en uge efter var mediet lukket.

Den 23. december 2021 bliver Skamstøtten listet ud -

- af universitetet i Hongkong, og ingen ved med sikkerhed hvorfor.

Den officielle forklaring er, at den er blevet fjernet -

- pga. sikkerhedsproblemer som følge af den skrøbelige statue.

Men det tror eksperterne ikke på. Og heller ikke de studerende.

Ifølge eksperterne er statuen en torn i øjet på regimet i Kina.

Det er nok heller ikke et tilfælde, at den her statue og det her relief -

- som begge symboliserer massakren på Den Himmelske Freds Plads -

- bliver fjernet fra to andre universiteter i Hongkong dagen efter.

Man ved dog ikke, om Kina har tvunget universiteterne til -

- at tage statuerne ned, eller om de har gjort det på eget initiativ.

Men lige meget hvad er Skamstøtten ikke helt ude af billedet.

Skamstøtten står også bag ved Jens Galschiøt, der har lavet den.

Han har lavet flere eksemplarer, og den her turnerer rundt i verden.

Han har opgivet sin ophavsrettighed til statuen, så alle kan kopiere den.

På den måde håber han, at det, den står for, ikke går tabt.

År 2022 markerer, at Hongkongs overdragelse til Kina er halvvejs -

- mod 2047, hvor selvstyreaftalen udløber.

Eksperterne peger på, at hvis udviklingen fortsætter sådan her -

- så vil Hongkong inden længe ligne resten af Kina.

Tak for jeres input til, hvilke videoer, I vil se her på kanalen.

Flere efterspurgte videoer om Kinas styreform, og det blev til den her.

Vil I se mere om demonstrationerne i Hongkong for et par år siden -

- linker jeg til en video, vi har lavet om det, om få sekunder.

Jeg håber, du kunne lide videoen. Like den, og abonner på vores kanal.

Her er historien, som Kina vil have Hongkong til at glemme Das ist die Geschichte, die China Hongkong vergessen machen will Here's the history China wants Hong Kong to forget 중국이 홍콩이 잊기를 바라는 역사는 다음과 같습니다. Här är den historia som Kina vill att Hongkong ska glömma

I de tidlige morgentimer den 23. december 2021 - In the early morning hours of December 23, 2021

- foregår der noget mystisk på universitetet i Hongkong. - Something mysterious is happening at the University of Hong Kong.

Mænd splitter en otte meter høj skulptur i to - Men split an eight-meter tall sculpture in two

- pakker den ind i plastic og kører den væk i en container. - wrap it in plastic and drive it away in a container.

Skulpturen hedder "Skamstøtten", og den kommer faktisk fra Danmark. The sculpture is called "The Shame Support" and it actually comes from Denmark.

Jens Galschiøt er kunstneren bag - Jens Galschiøt is the artist behind

- og hans skulptur ryger på avisforsider over hele verden. - and his sculpture appears on newspaper front pages all over the world.

Den er blevet en brik i et politisk spil mellem styret i Kina - It has become a pawn in a political game between the regime in China

- styret i Hongkong og Hongkongs studerende. - the Hong Kong government and Hong Kong students.

Den ser jo rimelig uskyldig ud. Hvorfor blev den fjernet? Og af hvem? It looks pretty innocent. Why was it removed? And by whom?

For at forstå alt det, skal vi zoome lidt længere ind. To understand all this, we need to zoom in a little further.

De forvredne kroppe forestiller nemlig kinesiske demonstranter - The contorted bodies represent Chinese protesters.

- som i 1989 besatte Den Himmelske Freds Plads i Beijing. - who in 1989 occupied Tiananmen Square in Beijing.

De var utilfredse med styret og krævede reformer og demokrati. They were dissatisfied with the regime and demanded reforms and democracy.

Efter måneders protester satte det kinesiske militær ind - After months of protests, the Chinese military stepped in

- og den 4. juni 1989 blev flere tusinde civile dræbt - - and on June 4, 1989, thousands of civilians were killed

- i massakren på Den Himmelske Freds Plads. - in the Tiananmen Square massacre.

Præcis hvor mange, der blev dræbt, ved man ikke. Exactly how many people were killed is unknown.

Det er fra den massakre, at videoerne af "Tank Man" stammer. It is from that massacre that the 'Tank Man' videos originate.

I Kina finder du ikke disse billeder. In China, you won't find these images.

Der findes ingen film om massakren, der undervises ikke i den - There are no movies about the massacre, it is not taught -

- og man må slet ikke mindes ofrene den 4. juni. - and the victims of June 4th should not be remembered at all.

Det har man gjort i Hongkong i mange år. Hong Kong has been doing this for many years.

Det her er optagelser fra 2009, hvor man mindedes 20-året for massakren. This is footage from 2009, the 20th anniversary of the massacre.

Hongkong, som ligger her, er nemlig lidt særlig. Hong Kong, which is located here, is a bit special.

Byen var en britisk koloni i over 150 år - The city was a British colony for over 150 years

- indtil den i 1997 blev overdraget fra Storbritannien til Kina. - until it was handed over from the UK to China in 1997.

Det skete med en aftale om, at bystyret frem til 2047 - This happened with an agreement that until 2047, the city government

- havde en høj grad af selvstyre politisk og økonomisk. - had a high degree of political and economic autonomy.

Som du kan se i overdragelsesaftalen, betød det - As you can see in the transfer agreement, this meant

- at der var ytrings-, presse-, forsamlings- og religionsfrihed. - that there was freedom of speech, press, assembly and religion.

Da aftalen trådte i kraft i 1997, kom Skamstøtten til Hongkong. When the agreement came into force in 1997, the Shame subsidy came to Hong Kong.

Den blev sat op som en gave til de studerende - It was set up as a gift to the students

- og Hongkongs prodemokratiske alliance. - and the Hong Kong Pro-Democracy Alliance.

For folk i Hongkong blev statuen og det, at man må mindes massakren - For people in Hong Kong, the statue and the need to commemorate the massacre

- et vigtigt symbol på forskellen på Hongkong og resten af Kina. - an important symbol of the difference between Hong Kong and the rest of China.

Derfor malede de studerende skulpturen orange i 2008 - That's why the students painted the sculpture orange in 2008

- for at gøre opmærksom på Kinas brud på menneskerettighederne. - to draw attention to China's human rights violations.

På universitetet markerer studerende årsdagen for massakren - At the university, students mark the anniversary of the massacre

- ved at vaske Skamstøtten. Eller, det gjorde de. - by washing the Shame Support. Well, they did.

For Kina har indskrænket mange af Hongkong-borgernes friheder. Because China has curtailed many of the freedoms of Hong Kong citizens.

Efter mange års demonstrationer mod kinesisk indflydelse i Hongkong - After years of demonstrations against Chinese influence in Hong Kong.

- vedtog Kina en såkaldt sikkerhedslov i 2020. - China passed a so-called safety law in 2020.

Den gjorde det ulovligt at opfordre til løsrivelse fra Kina. It made it illegal to call for secession from China.

Der er flere eksempler på - There are several examples of

- at man heller ikke i Hongkong nu må mindes massakren. - that Hong Kong is not allowed to commemorate the massacre now either.

I sommer blev byens 4. juni-museum lukket. This summer, the city's June 4th museum was closed.

Da Disney+ kom til Hongkong, manglede der et afsnit af "The Simpsons" - When Disney+ came to Hong Kong, there was one episode of "The Simpsons" missing

- hvor familien besøger Den Himmelske Freds Plads. - where the family visits Tiananmen Square.

Det her tweet er lavet af Hong Kong Free Press. This tweet was made by Hong Kong Free Press.

Men den frie presse i Hongkong kæmper også for at overleve. But the free press in Hong Kong is also struggling to survive.

I sommer ransagede 500 politibetjente computerne - This summer, 500 police officers searched the computers

- på det prodemokratiske medie Apple Daily. - on the pro-democracy media outlet Apple Daily.

De anholdt fem redaktører, mistænkt for at bryde med sikkerhedsloven. They arrested five editors on suspicion of violating security laws.

Og kun en uge efter var mediet lukket. And just one week later, the media outlet was closed.

Den 23. december 2021 bliver Skamstøtten listet ud - On December 23, 2021, the Shame Support will be unraveled.

- af universitetet i Hongkong, og ingen ved med sikkerhed hvorfor. - by the University of Hong Kong, and no one knows for sure why.

Den officielle forklaring er, at den er blevet fjernet - The official explanation is that it has been removed

- pga. sikkerhedsproblemer som følge af den skrøbelige statue. - due to safety concerns caused by the fragile statue.

Men det tror eksperterne ikke på. Og heller ikke de studerende. But the experts don't believe that. And neither do the students.

Ifølge eksperterne er statuen en torn i øjet på regimet i Kina. According to experts, the statue is a thorn in the side of the regime in China.

Det er nok heller ikke et tilfælde, at den her statue og det her relief - It's probably no coincidence that this statue and this relief -

- som begge symboliserer massakren på Den Himmelske Freds Plads - - both symbolizing the Tiananmen Square massacre

- bliver fjernet fra to andre universiteter i Hongkong dagen efter. - is removed from two other universities in Hong Kong the next day.

Man ved dog ikke, om Kina har tvunget universiteterne til - However, it is not known whether China has forced universities to

- at tage statuerne ned, eller om de har gjort det på eget initiativ. - to take down the statues or if they have done so on their own initiative.

Men lige meget hvad er Skamstøtten ikke helt ude af billedet. But no matter what, Shame Support isn't completely out of the picture.

Skamstøtten står også bag ved Jens Galschiøt, der har lavet den. The shame support is also the work of Jens Galschiot, who made it.

Han har lavet flere eksemplarer, og den her turnerer rundt i verden. He has made several copies and this one is touring the world.

Han har opgivet sin ophavsrettighed til statuen, så alle kan kopiere den. He has given up his copyright to the statue so anyone can copy it.

På den måde håber han, at det, den står for, ikke går tabt. In this way, he hopes that what it stands for is not lost.

År 2022 markerer, at Hongkongs overdragelse til Kina er halvvejs - The year 2022 marks the halfway point of Hong Kong's handover to China

- mod 2047, hvor selvstyreaftalen udløber. - towards 2047, when the autonomy agreement expires.

Eksperterne peger på, at hvis udviklingen fortsætter sådan her - The experts point out that if the development continues like this

- så vil Hongkong inden længe ligne resten af Kina. - Hong Kong will soon look like the rest of China.

Tak for jeres input til, hvilke videoer, I vil se her på kanalen. Thank you for your input on which videos you want to see here on the channel.

Flere efterspurgte videoer om Kinas styreform, og det blev til den her. Several people asked for videos about China's governance, and this one was the result.

Vil I se mere om demonstrationerne i Hongkong for et par år siden - Want to see more about the demonstrations in Hong Kong a few years ago?

- linker jeg til en video, vi har lavet om det, om få sekunder. - I'll link to a video we made about it in a few seconds.

Jeg håber, du kunne lide videoen. Like den, og abonner på vores kanal. I hope you enjoyed the video. Like it and subscribe to our channel.