×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Har svenskerne svaret på, hvordan vi stopper bandeskyderierne?

Har svenskerne svaret på, hvordan vi stopper bandeskyderierne?

Kører vi? Storkøbenhavn har i årevis været kampplads for bander.

To er blevet dræbt ved en skudepisode.

- Skuddrab på Nørrebro. - En er dræbt, to er kvæstede.

På fem år har der været flere hundred skyderier.

På Guldbergsgade på Nørrebro blev tre skudt en nat i 2018.

Tre blev ramt af skud efter en ny skudepisode i København.

To var tilfældige, mens den tredje formentlig var målet for skuddene.

I sidste måned blev en mand skudt på caféen bag mig.

21.30 i går blev en mand skudt på caféen.

Politikere og politi har i årevis forsøgt at stoppe bandevolden.

Nu har de måske fundet en løsning, men de har fundet den i Sverige.

- Dræbt af skud i Malmø. - Endnu en drabssag ryster Sverige.

I Sverige blev en 15-årig dræbt af skud.

Spørgsmålet er, hvad kan vi lære om bandebekæmpelse af Sverige -

- der af nogle politikere ses som lidt af en failed state?

Lad os se på det.

Vi tager til Malmø, tidligere kendt som Nordens Chicago.

I 2017 var der 65 skyderier i Malmø. Siden er byen blevet et eksempel på -

- hvordan man kan nedbringe skyderierne.

Selvom antal skyderier i Sverige er steget siden 2017 -

har Malmø set en anden udvikling.

Antal skyderier i hele Sverige er steget ca. 13% fra 2017 til 2020.

I Malmø er det faldet med 70 % i den samme periode.

Det går rette vej i Malmø.

En strategi har fået en del af æren i de svenske medier.

Strategien hedder "Sluta skjut", stop skyderiet.

Malmøs politi har brugt tre år på den. Jeg vil se, hvad den går ud på.

Rosengård er et af Sveriges mest berygtede boligområder.

Vi taler om skyderier og eksplosioner.

Vi skal tale med to betjente her på politistationen.

I får sådan en på.

Havde vi været her for ti år siden, hvordan var det at have kamera med?

For at bekæmpe volden har I iværksat den strategi. Hvad er målet med den?

Hvor begynder man strategien?

Hvordan kortlægger man, om man er voldelig og vil skyde eller ej?

Malmøs politi vurderede i 2018 -

- at af alle kriminelle og personer i bandemiljøet var 220 -

- fordelt på syv, otte grupper, parate til at skyde nogen.

Når man har kortlagt de mest voldelige. Hvad gør man så?

På det lokale stadion indkalder politiet 10-12 unge til et "call in".

De indkaldte er prøveløsladte og tvunget til at møde op -

- for ikke at ryge i fængsel.

Okay. Så sætter de sig herinde?

Hvad er budskabet til dem, når de kommer her?

Hvordan er det anderledes end før?

Er det anderledes at sige til en kriminel:

Budskabet er ikke, du skal i fængsel, men du skal ikke dø.

Hvordan modtager de det så?

Hvorfor har man de "call in" her?

Politiet er den bærende del af strategien -

- men de samarbejder med mange andre i samfundet:

Frivillige borgere, Malmø kommune og toldvæsenet, fængselsvæsenet -

- og skat er inddraget i projektet.

I midten finder vi den kriminelle, der skal påvirkes til ikke at skyde.

Hvorfor er det en fordel med de andre ?

Strategien skal udbredes til andre dele af Sverige og Danmark.

Spørgsmålet er, om strategien har nedbragt skyderierne -

- eller om det er alt muligt andet.

Den svenske strategi er inspireret af den amerikanske strategi:

"Group Violence Intervention", opfundet i Boston i 90'erne.

Da den blev indført, faldt antal drab blandt unge 63 % og skyderier 27 %.

Siden er den blevet brugt i hele USA, i Chicago, New Orleans og Detroit -

- med gode resultater.

Selvom den har virket i USA, er det ikke sikkert, den gør det i Norden -

- fordi retssystemet i Sverige og Danmark er anderledes end i USA.

Kritikerne peger på en rapport, hvor én pointe er -

- det er for tidligt at konkludere, om strategien har hjulpet.

Hvor sikrer er I på, at "Sluta skjut" har nedbragt skyderierne?

Der er kameraer over det hele. Hvornår var det sidste mord?

Så to år uden mord i Rosengården? Hvor længe tror du, det bliver ved?

Held og lykke med det.

Vi er på vej hjem fra Sverige. Københavns politi siger -

- de vil iværksætte den strategi til marts.

Så er der kun at sige: Like videoen, hvis du kan lide den -

- og tryk på abonner, hvis du vil se flere videoer. Tak, fordi du så med.


Har svenskerne svaret på, hvordan vi stopper bandeskyderierne? Haben die Schweden die Antwort darauf, wie wir die Bandenschießereien stoppen? Do the Swedes have the answer to how to stop gang shootings? 스웨덴은 갱단 총격 사건을 막을 수 있는 해답을 가지고 있을까요? Hebben de Zweden het antwoord op de vraag hoe we schietpartijen door bendes kunnen stoppen? Os suecos têm a resposta para acabar com os tiroteios de gangues? Чи є у шведів відповідь, як зупинити бандитські розбірки?

Kører vi? Storkøbenhavn har i årevis været kampplads for bander. Are we driving? Greater Copenhagen has been a battleground for gangs for years. Estamos a conduzir? A Grande Copenhaga tem sido durante anos um campo de batalha para os bandos.

To er blevet dræbt ved en skudepisode. Two have been killed in a shooting incident. Duas pessoas foram mortas num incidente de tiroteio.

- Skuddrab på Nørrebro. - En er dræbt, to er kvæstede. - Shooting in Nørrebro - One is killed, two are injured. - Tiroteio no bairro de Nørrebro - um morto, dois feridos.

På fem år har der været flere hundred skyderier. In five years, there have been hundreds of shootings. Em cinco anos, registaram-se várias centenas de tiroteios.

På Guldbergsgade på Nørrebro blev tre skudt en nat i 2018. On Guldbergsgade in Nørrebro, three people were shot one night in 2018. Em Guldbergsgade, em Nørrebro, três pessoas foram mortas a tiro uma noite em 2018.

Tre blev ramt af skud efter en ny skudepisode i København. Three were shot after a new shooting in Copenhagen. Três pessoas foram baleadas após um novo tiroteio em Copenhaga.

To var tilfældige, mens den tredje formentlig var målet for skuddene. Two were random, while the third was probably the target of the shots. Dois foram aleatórios, enquanto o terceiro foi provavelmente o alvo dos tiros.

I sidste måned blev en mand skudt på caféen bag mig. Last month, a man was shot in the café behind me. No mês passado, um homem foi baleado no café atrás de mim.

21.30 i går blev en mand skudt på caféen. At 21:30 yesterday, a man was shot in the café. Às 21.30 de ontem, um homem foi baleado no café.

Politikere og politi har i årevis forsøgt at stoppe bandevolden. Politicians and police have been trying to stop gang violence for years. Há anos que os políticos e a polícia tentam impedir a violência das gangues.

Nu har de måske fundet en løsning, men de har fundet den i Sverige. Now they may have found a solution, but they found it in Sweden. Agora podem ter encontrado uma solução, mas encontraram-na na Suécia.

- Dræbt af skud i Malmø. - Endnu en drabssag ryster Sverige. - Shot dead in Malmö - Another murder case shakes Sweden. - Morte por tiros em Malmö - Outro caso de homicídio abala a Suécia.

I Sverige blev en 15-årig dræbt af skud. In Sweden, a 15-year-old was killed by gunfire. Na Suécia, um jovem de 15 anos foi morto a tiro.

Spørgsmålet er, hvad kan vi lære om bandebekæmpelse af Sverige - The question is, what can we learn about gang prevention from Sweden? A questão é: o que podemos aprender sobre a prevenção de gangues na Suécia?

- der af nogle politikere ses som lidt af en failed state? - seen by some politicians as a bit of a failed state? - visto por alguns políticos como um pouco de Estado falhado?

Lad os se på det. Let's take a look. Vamos dar-lhe uma vista de olhos.

Vi tager til Malmø, tidligere kendt som Nordens Chicago. We head to Malmö, formerly known as the Chicago of the North. Dirigimo-nos a Malmö, anteriormente conhecida como a Chicago do Norte.

I 2017 var der 65 skyderier i Malmø. Siden er byen blevet et eksempel på - In 2017, there were 65 shootings in Malmö. Since then, the city has become an example of Em 2017, houve 65 tiroteios em Malmö. Desde então, a cidade tornou-se um exemplo de

- hvordan man kan nedbringe skyderierne. - how to reduce shootings. - como reduzir os tiroteios.

Selvom antal skyderier i Sverige er steget siden 2017 - Although the number of shootings in Sweden has increased since 2017 Embora o número de tiroteios na Suécia tenha aumentado desde 2017

har Malmø set en anden udvikling. Malmö has seen a different development. Malmö conheceu um desenvolvimento diferente.

Antal skyderier i hele Sverige er steget ca. 13% fra 2017 til 2020. The number of shootings across Sweden has increased approximately 13% from 2017 to 2020. O número de tiroteios na Suécia aumentou cerca de 13% entre 2017 e 2020.

I Malmø er det faldet med 70 % i den samme periode. In Malmö, it has dropped by 70% in the same period. Em Malmö, caiu 70 por cento durante o mesmo período.

Det går rette vej i Malmø. Things are moving in the right direction in Malmö. As coisas estão a ir na direcção certa em Malmö.

En strategi har fået en del af æren i de svenske medier. One strategy has received some of the credit in the Swedish media. Uma estratégia recebeu parte do crédito nos meios de comunicação social suecos.

Strategien hedder "Sluta skjut", stop skyderiet. The strategy is called "Sluta skjut", stop shooting. A estratégia chama-se "Sluta skjut", pára de disparar.

Malmøs politi har brugt tre år på den. Jeg vil se, hvad den går ud på. The Malmö police have spent three years on it. I want to see what it's about. A polícia de Malmö passou três anos a trabalhar nela. Quero ver do que se trata.

Rosengård er et af Sveriges mest berygtede boligområder. Rosengård is one of Sweden's most notorious residential areas. Rosengård é uma das zonas residenciais mais notórias da Suécia.

Vi taler om skyderier og eksplosioner. We're talking about shootings and explosions. Estamos a falar de tiroteios e explosões.

Vi skal tale med to betjente her på politistationen. We need to speak to two officers here at the police station. Precisamos de falar com dois agentes aqui na esquadra da polícia.

I får sådan en på. You get one of these on. Receberá um destes.

Havde vi været her for ti år siden, hvordan var det at have kamera med? If we had been here ten years ago, what would it have been like to bring a camera? Se tivéssemos estado aqui há dez anos, como teria sido trazer uma câmara?

For at bekæmpe volden har I iværksat den strategi. Hvad er målet med den? To combat violence, you've put this strategy in place. What is its goal? Para combater a violência, implementou esta estratégia. Qual é o seu objectivo?

Hvor begynder man strategien? Where do you begin your strategy? Onde começar a estratégia?

Hvordan kortlægger man, om man er voldelig og vil skyde eller ej? How do you identify if you are violent and want to shoot or not? Como se identifica se é violento e quer disparar ou não?

Malmøs politi vurderede i 2018 - In 2018, the Malmö police assessed Em 2018, a polícia de Malmö avaliou

- at af alle kriminelle og personer i bandemiljøet var 220 - - that of all criminals and gang members, 220% of them were - que de todos os criminosos e membros de gangues, 220 por cento eram

- fordelt på syv, otte grupper, parate til at skyde nogen. - divided into seven, eight groups, ready to shoot someone. - divididos em sete, oito grupos, prontos para atirar em alguém.

Når man har kortlagt de mest voldelige. Hvad gør man så? Once you've identified the most violent ones. What do you do next? Uma vez identificados os mais violentos. O que é que faz?

På det lokale stadion indkalder politiet 10-12 unge til et "call in". At the local stadium, the police summon 10-12 young people for a 'call in'. No estádio local, a polícia convida 10-12 jovens para uma "chamada".

De indkaldte er prøveløsladte og tvunget til at møde op - Those summoned are on probation and forced to show up. Os convocados estão em liberdade condicional e são forçados a comparecer.

- for ikke at ryge i fængsel. - to stay out of jail. - por não ir para a prisão.

Okay. Så sætter de sig herinde? Okay. Uh... So they sit in here? Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Então, eles sentam-se aqui dentro?

Hvad er budskabet til dem, når de kommer her? What is the message to them when they come here? Qual é a mensagem para eles quando aqui chegam?

Hvordan er det anderledes end før? How is it different than before? Como é diferente de antes?

Er det anderledes at sige til en kriminel: Is it different to say to a criminal: É diferente dizer a um criminoso:

Budskabet er ikke, du skal i fængsel, men du skal ikke dø. The message is not, you're not going to jail, but you're not going to die. A mensagem não é que se deve ir para a prisão, mas que não se deve morrer.

Hvordan modtager de det så? So how do they receive it? Como é que o recebem?

Hvorfor har man de "call in" her? Why do they have call-ins here? Porque é que eles têm aqui a "chamada"?

Politiet er den bærende del af strategien - The police are the backbone of the strategy A polícia é a peça central da estratégia

- men de samarbejder med mange andre i samfundet: - but they collaborate with many others in the community: - mas cooperam com muitos outros na sociedade:

Frivillige borgere, Malmø kommune og toldvæsenet, fængselsvæsenet - Volunteer citizens, Malmö Municipality and Customs, Prison Service Cidadãos voluntários, município e alfândegas de Malmö, serviço prisional

- og skat er inddraget i projektet. - and tax are involved in the project. - e impostos estão envolvidos no projecto.

I midten finder vi den kriminelle, der skal påvirkes til ikke at skyde. In the middle is the criminal who needs to be influenced not to shoot. No centro está o criminoso que precisa de ser influenciado para não disparar.

Hvorfor er det en fordel med de andre ? Why is it an advantage with the others? Porque é que é uma vantagem com os outros?

Strategien skal udbredes til andre dele af Sverige og Danmark. The strategy will be rolled out to other parts of Sweden and Denmark. A estratégia será estendida a outras partes da Suécia e da Dinamarca.

Spørgsmålet er, om strategien har nedbragt skyderierne - The question is whether the strategy has reduced shootings. A questão é se a estratégia reduziu os tiroteios.

- eller om det er alt muligt andet. - or if it's anything else. - ou se é qualquer outra coisa.

Den svenske strategi er inspireret af den amerikanske strategi: The Swedish strategy is inspired by the American strategy: A estratégia sueca é inspirada pela estratégia dos EUA:

"Group Violence Intervention", opfundet i Boston i 90'erne. "Group Violence Intervention, coined in Boston in the 90s. "Group Violence Intervention", cunhado em Boston nos anos 90.

Da den blev indført, faldt antal drab blandt unge 63 % og skyderier 27 %. When it was introduced, youth homicides dropped 63% and shootings 27%. Quando foi introduzido, os homicídios de jovens caíram 63% e os tiroteios 27%.

Siden er den blevet brugt i hele USA, i Chicago, New Orleans og Detroit - Since then, it has been used across the US, in Chicago, New Orleans and Detroit. Desde então, tem sido utilizado em todos os EUA, em Chicago, Nova Orleães e Detroit.

- med gode resultater. - with great results. - com bons resultados.

Selvom den har virket i USA, er det ikke sikkert, den gør det i Norden - While it may have worked in the US, it may not work in the Nordics. Embora tenha funcionado nos EUA, pode não funcionar nos países nórdicos.

- fordi retssystemet i Sverige og Danmark er anderledes end i USA. - because the legal system in Sweden and Denmark is different than in the US. - porque o sistema legal na Suécia e na Dinamarca é diferente do dos EUA.

Kritikerne peger på en rapport, hvor én pointe er - Critics point to a report that makes one point Os críticos apontam para um relatório que faz um ponto

- det er for tidligt at konkludere, om strategien har hjulpet. - it's too early to conclude whether the strategy has helped. - é demasiado cedo para concluir se a estratégia tem ajudado.

Hvor sikrer er I på, at "Sluta skjut" har nedbragt skyderierne? How confident are you that "Sluta skjut" has reduced shootings? Quão confiante está de que 'Sluta skjut' reduziu os tiroteios?

Der er kameraer over det hele. Hvornår var det sidste mord? There are cameras everywhere. When was the last murder? Há câmaras em todo o lado. Quando foi o último assassinato?

Så to år uden mord i Rosengården? Hvor længe tror du, det bliver ved? So two years without a murder in Rosengården? How long do you think it will last? Então dois anos sem um assassinato em Rosengården? Quanto tempo pensa que vai durar?

Held og lykke med det. Good luck with that. Boa sorte com ele.

Vi er på vej hjem fra Sverige. Københavns politi siger - We are on our way home from Sweden. Copenhagen police say Estamos a caminho de casa, vindos da Suécia. A polícia de Copenhaga diz...

- de vil iværksætte den strategi til marts. - They will launch that strategy in March. - Lançarão essa estratégia em Março.

Så er der kun at sige: Like videoen, hvis du kan lide den - All that's left to say: Like the video if you like it. Então só há uma coisa a dizer: Como o vídeo, se gostar dele

- og tryk på abonner, hvis du vil se flere videoer. Tak, fordi du så med. - and press subscribe if you want to watch more videos. Thank you for watching. - e prima subscrever se quiser ver mais vídeos. Obrigado por assistir.