×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Grafen der lukker Danmark ned

Grafen der lukker Danmark ned

På pressemøder om coronavirus viser ministeren den samme graf.

Den viser, hvordan coronavirus kan udvikle sig i Danmark.

Det er sådan, man forventer sygdommen udvikler sig.

Når sygdommen spreder sig, starter det langsomt -

- men går senere stærkere og stærkere.

Blev fire smittet om dagen, ville grafen være lineær.

Men med sygdomme sker der noget andet: Eksponentiel vækst.

I starten stiger det langsomt, men så accelererer det.

Jo flere, der er inficeret, jo flere kan de smitte.

Så både antallet af smittede og smittehastigheden stiger.

Det ligner et dommedagsscenarie, men kurven knækker.

Man er ikke syg for evigt, og når man er rask igen, bliver man immun -

- og kan hverken blive smittet igen eller smitte andre.

Derfor bliver væksten negativ, når tilpas mange har haft sygdommen.

Hvis alle blev smittet samtidig, ville det gå hurtigst muligt.

Men selvom størstedelen af os godt kan overleve sygdommen -

- er der mange, for hvem det vil være fatalt.

Ældre, kronisk syge børn og voksne er ekstra udsatte -

- og sundhedssystemet har en grænse for kapaciteten.

En for hurtig stigning i smittede vil overbelaste systemet og koste liv.

Man har anerkendt, at man ikke kan stoppe smitten.

Målet er at forsinke den, så vi holder os på et håndterbart niveau.

Derfor har vi lukket institutioner, grænser og har forbudt forsamlinger.

Nogle steder går grænsen helt ned til fem personer.

Epidemiloven giver mulighed for hastelovgivning -

- fx tvangslægetjek og afspærring af områder -

- så vi holder smitten på et lavt niveau -

- vel vidende, at det tager længere tid at komme af med sygdommen.

Derfor har ministeren altid den samme graf med.

Den næste tid fokuserer vi udelukkende på corona.

Du kan også få informationer på dr.dk og i vores radio- og nyhedsapp.

Grafen der lukker Danmark ned Das Diagramm, das Dänemark lahmlegt The graph that shuts down Denmark 덴마크를 폐쇄하는 그래프 Wykres, który zamyka Danię

På pressemøder om coronavirus viser ministeren den samme graf. At press conferences about the coronavirus, the minister shows the same graph.

Den viser, hvordan coronavirus kan udvikle sig i Danmark. It shows how the coronavirus can develop in Denmark.

Det er sådan, man forventer sygdommen udvikler sig. This is how you expect the disease to develop.

Når sygdommen spreder sig, starter det langsomt - When the disease spreads, it starts slowly

- men går senere stærkere og stærkere. - but later goes from strength to strength.

Blev fire smittet om dagen, ville grafen være lineær. If four were infected per day, the graph would be linear.

Men med sygdomme sker der noget andet: Eksponentiel vækst.

I starten stiger det langsomt, men så accelererer det. At first it rises slowly, but then it accelerates.

Jo flere, der er inficeret, jo flere kan de smitte. The more people who are infected, the more people they can infect.

Så både antallet af smittede og smittehastigheden stiger.

Det ligner et dommedagsscenarie, men kurven knækker. It looks like a doomsday scenario, but the curve is breaking.

Man er ikke syg for evigt, og når man er rask igen, bliver man immun - You're not sick forever, and when you're well again, you become immune

- og kan hverken blive smittet igen eller smitte andre. - and can neither be re-infected nor infect others.

Derfor bliver væksten negativ, når tilpas mange har haft sygdommen. Therefore, growth becomes negative when enough people have had the disease.

Hvis alle blev smittet samtidig, ville det gå hurtigst muligt. If everyone got infected at the same time, it would happen as quickly as possible.

Men selvom størstedelen af os godt kan overleve sygdommen - But while the majority of us can survive the disease

- er der mange, for hvem det vil være fatalt. - there are many for whom it would be fatal.

Ældre, kronisk syge børn og voksne er ekstra udsatte -

- og sundhedssystemet har en grænse for kapaciteten. - and the healthcare system has a limit to its capacity.

En for hurtig stigning i smittede vil overbelaste systemet og koste liv. A too rapid increase in infected people will overload the system and cost lives.

Man har anerkendt, at man ikke kan stoppe smitten. It has been recognized that you can't stop the infection.

Målet er at forsinke den, så vi holder os på et håndterbart niveau. The goal is to slow it down so we stay at a manageable level.

Derfor har vi lukket institutioner, grænser og har forbudt forsamlinger. That's why we have closed institutions, borders and banned gatherings.

Nogle steder går grænsen helt ned til fem personer. In some places, the limit is as low as five people.

Epidemiloven giver mulighed for hastelovgivning - The Epidemic Act allows for emergency legislation -

- fx tvangslægetjek og afspærring af områder - - e.g. forced medical checks and cordoning off areas -

- så vi holder smitten på et lavt niveau - - so we keep the infection rate low.

- vel vidende, at det tager længere tid at komme af med sygdommen. - knowing that it takes longer to get rid of the disease.

Derfor har ministeren altid den samme graf med. That's why the minister always has the same graph with him.

Den næste tid fokuserer vi udelukkende på corona. For the next while, we're focusing exclusively on corona.

Du kan også få informationer på dr.dk og i vores radio- og nyhedsapp. You can also get information on dr.dk and in our radio and news app.