×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Fra Radio24syv til LOUD

Fra Radio24syv til LOUD

Her ser du en del af debatten om Radio24syv og Radio LOUD.

Radio LOUD har siden april sidste år ikke fået en fast lytterskare -

- og lider generelt af meget lave lyttertal.

Lyttertallet har været så lavt, at ingen lyttere kunne registreres.

Det har ført til en intens debat om radioens berettigelse.

Debatten tog en drejning, da medarbejdere blev mødt af trusler.

Hvordan er vi endt her? Det vil vi se på i den her video.

Med Mads Brügger og Mikael Bertelsen som frontfigurer -

- var Radio24syv i otte år den frække dreng i klassen.

Vi skal i TV Avisen. Nu opfører du dig ordentligt.

I 2019 var det slut.

Mange af studieværterne er for fulde til at lave radio.

- Afskeden var ikke stilfærdig. - Vi er kritiske.

Forud havde der været kamp om sendetilladelsen til en ny DAB-kanal.

En kamp, der endte med sejr til den nye kanal Radio LOUD.

Jeg ved ikke, hvad vi skal sige. Vi har fået en radiokanal.

Her får du et overblik over historien fra Radio24syv til Radio LOUD.

I 2010 blev der indgået en medieaftale.

DR skulle ikke længere have monopol på public service-radio.

Man skal have en public service-radio uden for DR.

På FM-båndet er der kun plads til seks kanaler.

DR's fjerde plads blev derfor sendt i udbud.

Det er ikke et godt forlig for DR. Vi mister penge.

Vi mister en radiokanal. Klassisk musik mister sin hjemmebane.

Den nye kanal ville få 100 mio. kr. om året -

- og have sendetilladelsen i otte år.

Idémanden bag den nye, licensfinansierede radiokanal -

- var kulturminister Per Stig Møller fra K.

Vi har brug for en kanal, der kan bringe debat, nyheder og kultur -

- på en anden måde, end DR gør det.

Den unavngivne radiokanal blev henvist til som Radio Møller.

Berlingske Media og PeopleGroup skal drive FM4-kanalen Radio Møller.

Berlingske Media og PeopleGroup vandt kontrollen i otte år.

Radio24syv. Sådan lyder navnet på den fjerde radionakal -

- Berlingske Media har fået grønt lys til.

Blandt medarbejderne var direktør Jørgen Ramskov -

- og kanalcheferne Mikael Bertelsen og Mads Brügger.

Radio24syv havde flere markante personligheder som værter.

Den mest ikoniske personlighed i projektet -

- var den fiktive journalist Kirsten Birgit, spillet af Frederik Cilius.

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, seniorkorrespondent.

Kanalen opnåede en trofast lytterskare -

- og markerede sig som alternativ til DR's taleradio.

Efter otte år i æteren skulle FM4-båndet igen i udbud.

Denne gang besluttede regeringen og DF -

- at 70 % af redaktionen skulle arbejde 110 km fra København.

Man har noget, som er en succes.

Og så splitter man det i to. Det undrere jeg mig over.

Kravet om udflytning fik Berlingske Media og PeopleGroup til at beslutte

- at de ikke ville komme med et bud.

Efter otte år lukker Radio24syv.

Et konsortium af lokale medier vandt udbuddet.

Den nye radiokanal i Aarhus fik navnet Radio4.

Radio24syv skulle sidste gang sende på FM4-båndet 31. oktober 2019.

Men på det tidspunkt betød det ikke et endegyldigt farvel til Radio24syv.

Hvis Radio24syv kan fortsætte, er vi åbne over for det.

I foråret 2019 blev regeringen og DF enige om -

- at der skulle oprettes en ny, licensfinansieret DAB-kanal -

- der ville få 70 mio. kr. om året i fire år.

Nu får vi den nye DAB-kanal.

Digital Audio Broadcasting er en rent digital radio.

FM-radio sendes analogt.

Folkene bag Radio24syv bød ind på den nye DAB-kanal.

Det er interessant for os.

Det samme gjorde kanalen LOUD, som lokale radiostationer står bag.

DK4 bød også ind.

Til manges overraskelse endte LOUD med at vinde.

Vi har fået en radiokanal.

Sorry. Sendetilladelsen går ikke til Radio24syv.

Radio24syv sendte for sidste gang 31. oktober.

Dagen efter overtog Radio4 sendetilladelsen på FM4-båndet.

Du har lyttet til Radio24syv.

Tak for det, og tak for nu. Godnat.

På slaget midnat overgår signalet fra Radio24syv -

- til Aarhus og Radio4.

1. april 2020 gik den nye DAB-kanal i luften.

Folkene bag Radio24syv var ikke tilfredse med, at LOUD vandt.

Det er ren bananrepublik.

Et objektivt, ansvarsfuldt medie bliver slået ihjel.

Kritikken lød på -

- at Radio- og tv-nævnet ikke havde behandlet ansøgningerne efter bogen.

Siden Radio LOUD gik i luften, har de ud over meget lave lyttertal -

- også været udfordret af chikane mod medarbejderne.

LOUD viser i dag ikke de ansattes kontaktoplysninger.

Diskussionen om kanalens berettigelse lever fortsat.


Fra Radio24syv til LOUD Von Radio24syv zu LOUD From Radio24syv to LOUD 從 Radio24syv 到 LOUD

Her ser du en del af debatten om Radio24syv og Radio LOUD. Here you see part of the debate about Radio24syv and Radio LOUD.

Radio LOUD har siden april sidste år ikke fået en fast lytterskare - Since April last year, Radio LOUD hasn't had a regular listenership.

- og lider generelt af meget lave lyttertal. - and generally suffer from very low listenership.

Lyttertallet har været så lavt, at ingen lyttere kunne registreres. Listener numbers have been so low that no listeners could be registered.

Det har ført til en intens debat om radioens berettigelse. This has led to an intense debate about the legitimacy of radio.

Debatten tog en drejning, da medarbejdere blev mødt af trusler. The debate took a turn when employees were met with threats.

Hvordan er vi endt her? Det vil vi se på i den her video. How did we get here? We'll find out in this video.

Med Mads Brügger og Mikael Bertelsen som frontfigurer - With Mads Brügger and Mikael Bertelsen as front figures

- var Radio24syv i otte år den frække dreng i klassen. - Radio24syv was the naughty boy in class for eight years.

Vi skal i TV Avisen. Nu opfører du dig ordentligt. We're going on TV Avisen. Now you behave yourself.

I 2019 var det slut. In 2019, it was over.

Mange af studieværterne er for fulde til at lave radio. Many of the hosts are too drunk to do radio.

- Afskeden var ikke stilfærdig. - Vi er kritiske. - The farewell was not quiet: "We are critical.

Forud havde der været kamp om sendetilladelsen til en ny DAB-kanal. Prior to this, there had been a battle for the broadcasting license for a new DAB channel.

En kamp, der endte med sejr til den nye kanal Radio LOUD. A battle that ended in victory for the new channel Radio LOUD.

Jeg ved ikke, hvad vi skal sige. Vi har fået en radiokanal. I don't know what to say. We've got a radio channel.

Her får du et overblik over historien fra Radio24syv til Radio LOUD. Here's an overview of the history from Radio24syv to Radio LOUD.

I 2010 blev der indgået en medieaftale. In 2010, a media agreement was signed.

DR skulle ikke længere have monopol på public service-radio. DR should no longer have a monopoly on public service radio.

Man skal have en public service-radio uden for DR. You need a public service radio outside of DR.

På FM-båndet er der kun plads til seks kanaler. On the FM band, there is only room for six channels.

DR's fjerde plads blev derfor sendt i udbud. DR's fourth seat was therefore put out to tender.

Det er ikke et godt forlig for DR. Vi mister penge. This is not a good settlement for DR. We lose money.

Vi mister en radiokanal. Klassisk musik mister sin hjemmebane. We're losing a radio station. Classical music is losing its home turf.

Den nye kanal ville få 100 mio. kr. om året - The new channel would receive DKK 100 million per year.

- og have sendetilladelsen i otte år. - and have the broadcasting license for eight years.

Idémanden bag den nye, licensfinansierede radiokanal - The mastermind behind the new, license-funded radio channel

- var kulturminister Per Stig Møller fra K. - was Minister of Culture Per Stig Møller from K.

Vi har brug for en kanal, der kan bringe debat, nyheder og kultur - We need a channel that can bring debate, news and culture

- på en anden måde, end DR gør det. - in a different way than DR does.

Den unavngivne radiokanal blev henvist til som Radio Møller. The unnamed radio station was referred to as Radio Møller.

Berlingske Media og PeopleGroup skal drive FM4-kanalen Radio Møller. Berlingske Media and PeopleGroup will operate the FM4 channel Radio Møller.

Berlingske Media og PeopleGroup vandt kontrollen i otte år. Berlingske Media and PeopleGroup won control for eight years.

Radio24syv. Sådan lyder navnet på den fjerde radionakal - Radio24syv. That's the name of the fourth radio akal -

- Berlingske Media har fået grønt lys til. - Berlingske Media has been given the green light.

Blandt medarbejderne var direktør Jørgen Ramskov - Among the employees was CEO Jørgen Ramskov.

- og kanalcheferne Mikael Bertelsen og Mads Brügger. - and channel managers Mikael Bertelsen and Mads Brügger.

Radio24syv havde flere markante personligheder som værter. Radio24syv had several prominent personalities as hosts.

Den mest ikoniske personlighed i projektet - The most iconic personality in the project

- var den fiktive journalist Kirsten Birgit, spillet af Frederik Cilius. - was the fictional journalist Kirsten Birgit, played by Frederik Cilius.

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, seniorkorrespondent. Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, senior correspondent.

Kanalen opnåede en trofast lytterskare - The channel gained a loyal listenership.

- og markerede sig som alternativ til DR's taleradio. - and established itself as an alternative to DR's talk radio.

Efter otte år i æteren skulle FM4-båndet igen i udbud. After eight years on the air, the FM4 band was put out to tender again.

Denne gang besluttede regeringen og DF - This time, the government and DF decided to

- at 70 % af redaktionen skulle arbejde 110 km fra København. - that 70% of the editorial team had to work 110 km from Copenhagen.

Man har noget, som er en succes. You have something that is a success.

Og så splitter man det i to. Det undrere jeg mig over. And then you split it in two. I wonder about that.

Kravet om udflytning fik Berlingske Media og PeopleGroup til at beslutte The relocation requirement prompted Berlingske Media and PeopleGroup to decide

- at de ikke ville komme med et bud. - that they would not make an offer.

Efter otte år lukker Radio24syv. After eight years, Radio24syv closes.

Et konsortium af lokale medier vandt udbuddet. A consortium of local media won the tender.

Den nye radiokanal i Aarhus fik navnet Radio4. The new radio channel in Aarhus was named Radio4.

Radio24syv skulle sidste gang sende på FM4-båndet 31. oktober 2019. Radio24syv was last scheduled to broadcast on the FM4 band on October 31, 2019.

Men på det tidspunkt betød det ikke et endegyldigt farvel til Radio24syv. But at the time, it didn't mean a final goodbye to Radio24syv.

Hvis Radio24syv kan fortsætte, er vi åbne over for det. If Radio24syv can continue, we are open to it.

I foråret 2019 blev regeringen og DF enige om - In the spring of 2019, the government and DF agreed to

- at der skulle oprettes en ny, licensfinansieret DAB-kanal - - that a new, license-funded DAB channel should be created

- der ville få 70 mio. kr. om året i fire år. - who would receive DKK 70 million per year for four years.

Nu får vi den nye DAB-kanal. Now we get the new DAB channel.

Digital Audio Broadcasting er en rent digital radio. Digital Audio Broadcasting is a purely digital radio.

FM-radio sendes analogt. FM radio is broadcast analog.

Folkene bag Radio24syv bød ind på den nye DAB-kanal. The people behind Radio24syv bid for the new DAB channel.

Det er interessant for os. That's interesting for us.

Det samme gjorde kanalen LOUD, som lokale radiostationer står bag. So did the LOUD channel, which is run by local radio stations.

DK4 bød også ind. DK4 also made an offer.

Til manges overraskelse endte LOUD med at vinde. To the surprise of many, LOUD ended up winning.

Vi har fået en radiokanal. We've got a radio channel.

Sorry. Sendetilladelsen går ikke til Radio24syv. Sorry, sorry, sorry. The broadcast license does not go to Radio24syv.

Radio24syv sendte for sidste gang 31. oktober. Radio24syv broadcast for the last time on October 31.

Dagen efter overtog Radio4 sendetilladelsen på FM4-båndet. The next day, Radio4 took over the broadcasting license on the FM4 band.

Du har lyttet til Radio24syv. You've been listening to Radio24syv.

Tak for det, og tak for nu. Godnat. Thank you for that, and thank you for now. Good night, ma'am.

På slaget midnat overgår signalet fra Radio24syv - At the stroke of midnight, the signal from Radio24syv

- til Aarhus og Radio4. - to Aarhus and Radio4.

1\. april 2020 gik den nye DAB-kanal i luften. On April 1\. April 2020, the new DAB channel went live.

Folkene bag Radio24syv var ikke tilfredse med, at LOUD vandt. The people behind Radio24syv were not happy that LOUD won.

Det er ren bananrepublik. It's a banana republic.

Et objektivt, ansvarsfuldt medie bliver slået ihjel. An objective, responsible media is being killed.

Kritikken lød på - The criticism was

- at Radio- og tv-nævnet ikke havde behandlet ansøgningerne efter bogen. - that the Radio and TV Board had not processed the applications properly.

Siden Radio LOUD gik i luften, har de ud over meget lave lyttertal - Since Radio LOUD went on air, in addition to very low listener numbers, they have

- også været udfordret af chikane mod medarbejderne. - has also been challenged by employee harassment.

LOUD viser i dag ikke de ansattes kontaktoplysninger. LOUD does not currently show employee contact information.

Diskussionen om kanalens berettigelse lever fortsat. The debate about the channel's legitimacy continues.