×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Forstå konflikten mellem Israel og Palæstina

Forstå konflikten mellem Israel og Palæstina

Det er over 70 år siden, staten Israel blev oprettet.

Men efter årtier med politiske forhandlinger, militære konflikter -

- og tusinder af dræbte, slår parterne stadig hinanden ihjel over -

- hvem der skal bo hvor.

Senest blev 70 palæstinensere fjernet fra deres hjem i Østjerusalem -

- fordi deres huse skal gives til jøder, der gør krav på dem.

Det har fået missiler til at regne ned over Israel og Gaza.

For at forstå, hvordan vi er endt her, skal vi tilbage til -

- hvor det hele begyndte.

I århundreder hørte det nuværende Israel til det Osmanniske Imperium.

Men efter 1. Verdenskrig deles store dele af imperiet mellem de sejrende.

Frankrig får Syrien og Libanon.

England får Irak, Transjordanien og Palæstina.

I starten af 1900-tallet bor der mest muslimer -

- men også kristne og jødiske mindretal i det daværende Palæstina.

Samtidig opstår i Europa en zionistisk bevægelse.

If. dem er jødedom både en religion og en nationalitet.

De lobbyer for en selvstændig jødisk stat, ideelt i Palæstina.

I 1917 gør briterne det klart -

- at de gerne vil oprette et sted for jøderne.

I et brev fra den britiske udenrigsminister står:

"Den britiske regering ser velvilligt på oprettelsen -

- af et hjem for jøderne i Palæstina."

"Men det må ikke skade Palæstinas -

- ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder."

Den zionistiske bevægelse får ikke løfte om en stat -

- men der opstår spændinger i det daværende Palæstina.

I 20'erne, 30'erne og 40'erne vokser den arabiske nationalisme.

Og samtidig stiger indvandringen af jøder -

- især efter Holocaust under 2. Verdenskrig.

Palæstinensere og jødiske indvandrere begynder at kæmpe om -

- hvorvidt jøderne må være der, og om der skal oprettes en jødisk stat.

Det bliver for meget for briterne, og de beder FN om at finde en løsning.

I 1947 vedtager FN en delingsplan for det daværende Palæstina.

Kortet viser FN's forslag til en tostatsløsning.

Ca. 40 % af området skulle være palæstinensisk -

- og godt 50 % skulle være jødisk.

Jerusalem og Betlehem -

- der rummer hellige steder for muslimer, kristne og jøder -

- kommer under international kontrol.

Den zionistiske bevægelse accepterede delingsforslaget -

- mens de arabiske ledere afviste det.

Men året efter sker der noget, der ændrer det hele.

Den 14. maj 1948, hvor det britiske mandat ophører -

- udråber jøderne deres egen stat, nemlig Israel.

Dagen efter angribes Israel af fem arabiske lande.

De invaderes af Egypten, Jordan, Syrien, Libanon og Irak.

Israel vinder krigen i 1949, overtager mere land end FN-planen -

- og sender hundredtusinder af palæstinensere på flugt.

Under fredsforhandlingerne optegnes en våbenhvilegrænse -

- kaldet The Green Line.

Den grønne linje adskiller Israel fra de arabiske nabostater.

Vestbredden erobres af Transjordanien og kaldes efterfølgende Jordan.

Gazastriben kommer under egyptisk administration.

Den grønne linje markerer dog bare våbenhvilen.

Det er ikke en grænse, som de arabiske lande anerkender.

De anerkender heller ikke staten Israel.

De følgende år eskalerer spændingerne mellem de arabiske lande og Israel.

Det kulminerer i juni 1967 i seksdageskrigen -

- hvor de israelske tropper rykker ind i Gaza, Sinai-halvøen -

- Vestbredden og Golanhøjderne ved Syrien.

Efter krigen gør Israel hele Jerusalem til sin hovedstad.

Israel regerer nu over det folk, de har kæmpet mod i årevis.

Spændingerne fortsætter internt -

- men Jordan og Egypten indgår en fredsaftale med Israel -

- hvor Egypten får Sinai-halvøen tilbage.

Grænserne til Syrien og dele af Libanon forbliver omstridte.

Konflikten går fra at være en konflikt i hele regionen -

- til at være en intern konflikt mellem israelere og palæstinensere.

Israelerne har en regering. Det er anderledes med palæstinenserne.

Den palæstinensiske befrielsesfront, PLO, oprettes i 1960'erne.

Den anerkendes ikke som repræsentant for palæstinenserne -

- men kæmper for en palæstinensisk stat.

PLO vil afvikle Israel og oprette deres eget land i hele Palæstina.

Det fører til en intens konflikt mellem PLO og staten Israel.

Sidst i 60'erne flytter flere israelere til Vestbredden og Gaza -

- hvor der kun bor palæstinensere.

Nogle flytter af religiøse årsager. Nogle mener, det er israelsk land.

Og nogle, fordi der er billige huse

Bosætterne bygger hele samfund og tvinger palæstinenserne væk.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer bosættelserne i 1979 -

- og kalder dem ulovlige og en trussel mod freden i Mellemøsten.

FN har understreget, at bosættelserne er imod folkeretten -

- men Israels regering er ikke enig.

I starten var bosættelserne uden regeringens samtykke -

- men med tiden har den støttet dem.

Det kan ses på det stigende antal israelere på Vestbredden.

Man kan se, at bosættelserne fletter sig ind mellem palæstinensiske byer.

Ifølge kritikere gør bosættelserne en tostatsløsning mere og mere umulig.

En tostatsløsning, som fx USA og Danmark er for.

Og det har skabt gentagne konflikter mellem israelere og palæstinensere.

I 1987 gør palæstinenserne oprør mod Israels besættelse -

- af Gaza og Vestbredden.

Intifadaen eller oprøret varer i næsten tre år -

- med hårde kampe mod Israel.

Men i '93 indgår PLO og Israel efter mødet i Camp David -

- ledet af USA's præsident Clinton, en principaftale.

PLO anerkender Israels ret til at eksistere -

- og anerkendes som palæstinensernes legitime repræsentant.

Den besatte Vestbred opdeles i tre zoner.

I zone A får PLO fuldt selvstyre.

Zone B kan palæstinenserne regere i, men den er under israelsk kontrol.

Zone C, som er den største, er under fuld israelsk kontrol.

Det skulle føre til en fredsaftale, hvor Israel trækker sig -

- fra de palæstinensiske områder, men det sker bare ikke.

Netanyahu kommer med partiet Likud til magten i 1996 -

- og herefter sættes der tryk på bosættelserne.

I Gaza organiserer en gruppe palæstinensere sig i 1987.

De mener, PLO er for blødsødne over for Israel.

De kalder sig Hamas og overtager PLO's oprindelige kamp mod Israel -

- bl.a. med selvmordsbomber mod israelske civile.

Hamas forsøger at sabotere fredsprocessen.

Og da fredsforhandlingerne mellem PLO og Israel mislykkes -

- bryder den anden intifada ud i 2000.

Israel bruger massiv magtanvendelse. Hamas svarer med angreb på civile.

De er nu på USA's og EU's liste over terrororganisationer.

Både israelere og palæstinensere tvivler nu på, om fred er muligt.

Fra israelsk side manifesteres det i en mur langs den grønne linje.

Samtidig rydder israelerne deres bosættelser i Gaza -

- og forstærker grænsen dertil.

Israel har også indført strenge restriktioner på import til Gaza.

Og det er svært for folk at forlade området og senere komme tilbage.

Israels regering ser muren som beskyttelse mod terrorister.

Og i den kulisse har der siden midt i 0'erne været konflikter -

- mellem israelerne og palæstinenserne.

Vold mod palæstinensere af israelske bosættere er ifølge FN stigende.

Meget er imod palæstinensisk ejendom.

Men prikkerne viser palæstinensere, der er døde ifm. bosættelser.

Ofte resulterer små konflikter som boligretssagen i Østjerusalem i -

- at Hamas og Israel sender raketter ind over hinanden -

- som vi har set de seneste uger.

Begge sider har såret og dræbt modstandere -

- og selv mistet mange liv igennem årene.

Men palæstinenserne har mistet flest liv.

Efter en kort våbenhvile er angrebene igen begyndt.

Og det er umuligt at se, hvor og om det nogensinde ender.

Vil du holde dig opdateret om verden, så abonnér på vores kanal -

- for vi laver mange flere videoer. Tak, fordi du så med.

Forstå konflikten mellem Israel og Palæstina Den israelisch-palästinensischen Konflikt verstehen Understanding the Israeli-Palestinian conflict

Det er over 70 år siden, staten Israel blev oprettet. It's been over 70 years since the state of Israel was established.

Men efter årtier med politiske forhandlinger, militære konflikter - But after decades of political negotiations, military conflicts

- og tusinder af dræbte, slår parterne stadig hinanden ihjel over - - and thousands of people killed, the parties are still killing each other over

- hvem der skal bo hvor. - Who will live where.

Senest blev 70 palæstinensere fjernet fra deres hjem i Østjerusalem - Most recently, 70 Palestinians were removed from their homes in East Jerusalem

- fordi deres huse skal gives til jøder, der gør krav på dem.

Det har fået missiler til at regne ned over Israel og Gaza. This has caused missiles to rain down on Israel and Gaza.

For at forstå, hvordan vi er endt her, skal vi tilbage til - To understand how we got here, we need to go back to

- hvor det hele begyndte. - where it all began.

I århundreder hørte det nuværende Israel til det Osmanniske Imperium. For centuries, modern-day Israel was part of the Ottoman Empire.

Men efter 1. Verdenskrig deles store dele af imperiet mellem de sejrende. But after World War 1, large parts of the empire are divided between the victors.

Frankrig får Syrien og Libanon. France gets Syria and Lebanon.

England får Irak, Transjordanien og Palæstina. England gets Iraq, Transjordan and Palestine.

I starten af 1900-tallet bor der mest muslimer - In the early 1900s, the population is mostly Muslim

- men også kristne og jødiske mindretal i det daværende Palæstina. - but also Christian and Jewish minorities in what was then Palestine.

Samtidig opstår i Europa en zionistisk bevægelse. At the same time, a Zionist movement is emerging in Europe.

If. dem er jødedom både en religion og en nationalitet. According to them, Judaism is both a religion and a nationality.

De lobbyer for en selvstændig jødisk stat, ideelt i Palæstina. They lobby for an independent Jewish state, ideally in Palestine.

I 1917 gør briterne det klart - In 1917, the British make it clear

- at de gerne vil oprette et sted for jøderne. - that they want to create a place for the Jews.

I et brev fra den britiske udenrigsminister står:

"Den britiske regering ser velvilligt på oprettelsen - "The British government looks favorably on the creation

- af et hjem for jøderne i Palæstina." - of a home for the Jews in Palestine."

"Men det må ikke skade Palæstinas - "But it must not harm Palestine's

- ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder." - civil and religious rights of the non-Jewish community."

Den zionistiske bevægelse får ikke løfte om en stat - The Zionist movement is not promised a state -

- men der opstår spændinger i det daværende Palæstina. - but tensions arise in what was then Palestine.

I 20'erne, 30'erne og 40'erne vokser den arabiske nationalisme. In the 20s, 30s and 40s, Arab nationalism grows.

Og samtidig stiger indvandringen af jøder - And at the same time, Jewish immigration is on the rise.

- især efter Holocaust under 2. Verdenskrig. - especially after the Holocaust during 2. World War II.

Palæstinensere og jødiske indvandrere begynder at kæmpe om - Palestinians and Jewish immigrants begin to fight over

- hvorvidt jøderne må være der, og om der skal oprettes en jødisk stat. - whether Jews are allowed to be there and whether a Jewish state should be established.

Det bliver for meget for briterne, og de beder FN om at finde en løsning. This is too much for the British and they ask the UN to find a solution.

I 1947 vedtager FN en delingsplan for det daværende Palæstina. In 1947, the UN adopts a partition plan for what was then Palestine.

Kortet viser FN's forslag til en tostatsløsning. The map shows the UN's proposal for a two-state solution.

Ca. 40 % af området skulle være palæstinensisk - Approximately 40% of the area should be Palestinian

- og godt 50 % skulle være jødisk. - and a good 50% should be Jewish.

Jerusalem og Betlehem - Jerusalem and Bethlehem

- der rummer hellige steder for muslimer, kristne og jøder - - containing holy sites for Muslims, Christians and Jews

- kommer under international kontrol. - comes under international scrutiny.

Den zionistiske bevægelse accepterede delingsforslaget - The Zionist movement accepted the partition proposal -

- mens de arabiske ledere afviste det. - while Arab leaders rejected it.

Men året efter sker der noget, der ændrer det hele. But the following year, something happens that changes everything.

Den 14. maj 1948, hvor det britiske mandat ophører - May 14, 1948, the end of the British mandate

- udråber jøderne deres egen stat, nemlig Israel. - the Jews declare their own state, Israel.

Dagen efter angribes Israel af fem arabiske lande. The next day, Israel is attacked by five Arab countries.

De invaderes af Egypten, Jordan, Syrien, Libanon og Irak. They are invaded by Egypt, Jordan, Syria, Lebanon and Iraq.

Israel vinder krigen i 1949, overtager mere land end FN-planen - Israel wins the 1949 war, takes over more land than the UN plan

- og sender hundredtusinder af palæstinensere på flugt. - and displacing hundreds of thousands of Palestinians.

Under fredsforhandlingerne optegnes en våbenhvilegrænse - During the peace talks, a ceasefire boundary is drawn up -

- kaldet The Green Line. - called The Green Line.

Den grønne linje adskiller Israel fra de arabiske nabostater. The green line separates Israel from neighboring Arab states.

Vestbredden erobres af Transjordanien og kaldes efterfølgende Jordan. The West Bank is conquered by Transjordan and is subsequently called Jordan.

Gazastriben kommer under egyptisk administration.

Den grønne linje markerer dog bare våbenhvilen. However, the green line just marks the ceasefire.

Det er ikke en grænse, som de arabiske lande anerkender. It is not a border that Arab countries recognize.

De anerkender heller ikke staten Israel. They also do not recognize the state of Israel.

De følgende år eskalerer spændingerne mellem de arabiske lande og Israel. In the following years, tensions between Arab countries and Israel escalate.

Det kulminerer i juni 1967 i seksdageskrigen - It culminates in June 1967 in the Six-Day War

- hvor de israelske tropper rykker ind i Gaza, Sinai-halvøen - - where Israeli troops are moving into Gaza, the Sinai Peninsula

- Vestbredden og Golanhøjderne ved Syrien.

Efter krigen gør Israel hele Jerusalem til sin hovedstad.

Israel regerer nu over det folk, de har kæmpet mod i årevis. Israel now rules over the people they have been fighting against for years.

Spændingerne fortsætter internt - Tensions continue internally

- men Jordan og Egypten indgår en fredsaftale med Israel - - but Jordan and Egypt sign a peace treaty with Israel

- hvor Egypten får Sinai-halvøen tilbage. - where Egypt regains the Sinai Peninsula.

Grænserne til Syrien og dele af Libanon forbliver omstridte. The borders with Syria and parts of Lebanon remain disputed.

Konflikten går fra at være en konflikt i hele regionen - The conflict goes from being a region-wide conflict

- til at være en intern konflikt mellem israelere og palæstinensere. - to be an internal conflict between Israelis and Palestinians.

Israelerne har en regering. Det er anderledes med palæstinenserne. Israelis have a government. It's different with the Palestinians.

Den palæstinensiske befrielsesfront, PLO, oprettes i 1960'erne. The Palestinian Liberation Front, PLO, is established in the 1960s.

Den anerkendes ikke som repræsentant for palæstinenserne - It is not recognized as a representative of the Palestinians.

- men kæmper for en palæstinensisk stat. - but fighting for a Palestinian state.

PLO vil afvikle Israel og oprette deres eget land i hele Palæstina. The PLO wants to dismantle Israel and create their own country in all of Palestine.

Det fører til en intens konflikt mellem PLO og staten Israel. This leads to an intense conflict between the PLO and the state of Israel.

Sidst i 60'erne flytter flere israelere til Vestbredden og Gaza - In the late 60s, more Israelis move to the West Bank and Gaza

- hvor der kun bor palæstinensere. - where only Palestinians live.

Nogle flytter af religiøse årsager. Nogle mener, det er israelsk land. Some move for religious reasons. Some believe it's Israeli land.

Og nogle, fordi der er billige huse And some because there are cheap houses

Bosætterne bygger hele samfund og tvinger palæstinenserne væk. The settlers build entire communities and force the Palestinians out.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer bosættelserne i 1979 - UN Security Council condemns the 1979 settlements

- og kalder dem ulovlige og en trussel mod freden i Mellemøsten. - calling them illegal and a threat to peace in the Middle East.

FN har understreget, at bosættelserne er imod folkeretten - The UN has emphasized that the settlements are against international law

- men Israels regering er ikke enig. - but the Israeli government doesn't agree.

I starten var bosættelserne uden regeringens samtykke - In the beginning, the settlements were without government consent

- men med tiden har den støttet dem. - but over time, it has supported them.

Det kan ses på det stigende antal israelere på Vestbredden. This can be seen in the growing number of Israelis in the West Bank.

Man kan se, at bosættelserne fletter sig ind mellem palæstinensiske byer. You can see that the settlements are intertwined between Palestinian cities.

Ifølge kritikere gør bosættelserne en tostatsløsning mere og mere umulig. According to critics, the settlements are making a two-state solution increasingly impossible.

En tostatsløsning, som fx USA og Danmark er for. A two-state solution, which the US and Denmark are in favor of.

Og det har skabt gentagne konflikter mellem israelere og palæstinensere. And it has caused repeated conflicts between Israelis and Palestinians.

I 1987 gør palæstinenserne oprør mod Israels besættelse -

- af Gaza og Vestbredden. - of Gaza and the West Bank.

Intifadaen eller oprøret varer i næsten tre år - The Intifada or uprising lasts for almost three years

- med hårde kampe mod Israel. - with fierce battles against Israel.

Men i '93 indgår PLO og Israel efter mødet i Camp David - But in '93, after the Camp David meeting, the PLO and Israel

- ledet af USA's præsident Clinton, en principaftale. - led by US President Clinton, an agreement in principle.

PLO anerkender Israels ret til at eksistere - PLO recognizes Israel's right to exist

- og anerkendes som palæstinensernes legitime repræsentant. - and is recognized as the legitimate representative of the Palestinians.

Den besatte Vestbred opdeles i tre zoner. The occupied West Bank is divided into three zones.

I zone A får PLO fuldt selvstyre. In zone A, the PLO gets full autonomy.

Zone B kan palæstinenserne regere i, men den er under israelsk kontrol. Zone B can be governed by the Palestinians, but it is under Israeli control.

Zone C, som er den største, er under fuld israelsk kontrol. Zone C, which is the largest, is under full Israeli control.

Det skulle føre til en fredsaftale, hvor Israel trækker sig - This should lead to a peace agreement where Israel withdraws

- fra de palæstinensiske områder, men det sker bare ikke.

Netanyahu kommer med partiet Likud til magten i 1996 - Netanyahu comes to power with the Likud party in 1996

- og herefter sættes der tryk på bosættelserne. - and then press on with the settlements.

I Gaza organiserer en gruppe palæstinensere sig i 1987.

De mener, PLO er for blødsødne over for Israel. They believe the PLO is too soft on Israel.

De kalder sig Hamas og overtager PLO's oprindelige kamp mod Israel - They call themselves Hamas and take over the PLO's original fight against Israel

- bl.a. med selvmordsbomber mod israelske civile. - including suicide bombings against Israeli civilians.

Hamas forsøger at sabotere fredsprocessen. Hamas is trying to sabotage the peace process.

Og da fredsforhandlingerne mellem PLO og Israel mislykkes - And when peace talks between the PLO and Israel fail...

- bryder den anden intifada ud i 2000. - the second intifada breaks out in 2000.

Israel bruger massiv magtanvendelse. Hamas svarer med angreb på civile. Israel uses massive force. Hamas responds with attacks on civilians.

De er nu på USA's og EU's liste over terrororganisationer. They are now on the US and EU list of terrorist organizations.

Både israelere og palæstinensere tvivler nu på, om fred er muligt. Both Israelis and Palestinians now doubt whether peace is possible.

Fra israelsk side manifesteres det i en mur langs den grønne linje. From the Israeli side, it is manifested in a wall along the Green Line.

Samtidig rydder israelerne deres bosættelser i Gaza - At the same time, the Israelis are clearing their settlements in Gaza.

- og forstærker grænsen dertil. - and reinforces its boundaries.

Israel har også indført strenge restriktioner på import til Gaza. Israel has also imposed strict restrictions on imports into Gaza.

Og det er svært for folk at forlade området og senere komme tilbage. And it's hard for people to leave the area and come back later.

Israels regering ser muren som beskyttelse mod terrorister. The Israeli government sees the wall as protection against terrorists.

Og i den kulisse har der siden midt i 0'erne været konflikter - And in that backdrop, there have been conflicts since the mid-'0s

- mellem israelerne og palæstinenserne. - between Israelis and Palestinians.

Vold mod palæstinensere af israelske bosættere er ifølge FN stigende. Violence against Palestinians by Israeli settlers is on the rise, according to the UN.

Meget er imod palæstinensisk ejendom. Much is against Palestinian property.

Men prikkerne viser palæstinensere, der er døde ifm. bosættelser. But the dots show Palestinians who have died in settlements. settlements.

Ofte resulterer små konflikter som boligretssagen i Østjerusalem i - Often small conflicts like the East Jerusalem housing court case result in

- at Hamas og Israel sender raketter ind over hinanden - - Hamas and Israel sending rockets into each other

- som vi har set de seneste uger. - as we've seen in recent weeks.

Begge sider har såret og dræbt modstandere - Both sides have wounded and killed opponents

- og selv mistet mange liv igennem årene. - and lost many lives over the years.

Men palæstinenserne har mistet flest liv. But Palestinians have lost the most lives.

Efter en kort våbenhvile er angrebene igen begyndt. After a brief ceasefire, the attacks have begun again.

Og det er umuligt at se, hvor og om det nogensinde ender. And it's impossible to see where and if it will ever end.

Vil du holde dig opdateret om verden, så abonnér på vores kanal - If you want to keep up to date with the world, subscribe to our channel

- for vi laver mange flere videoer. Tak, fordi du så med. - because we'll be making many more videos. Thanks for watching.