×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Fem ting du skal vide om klimaet

Fem ting du skal vide om klimaet

Den her artikel advarer om -

- at kulafbrænding kan få konsekvenser for klimaet om få århundreder.

Den er fra 1912.

Er du også træt af at tale om, hvem der er skyld i klimaforandringerne?

Dommedagsgraferne flyver om ørerne. Det er svært at bevare overblikket.

Her er de fem vigtigste ting, du skal vide om klimaet.

Historisk set har CO2'en i atmosfæren lagt sig som en dyne om jorden -

- og sørget for en ret stabil gennemsnitstemperatur.

Uden drivhusgasser ville her være minus 18 grader.

Nu bliver dynen varmere, fordi vi brænder så meget kul, olie og gas af -

- der tilfører mere CO2 til atmosfæren.

Træerne optager CO2, men noget bliver i atmosfæren i tusindvis af år.

Det, der sviner mest, er afbrænding af kul, olie og gas.

78,6 % af vores CO2-udledning i EU kommer fra fossile brændsler:

78,6 % af vores CO2-udledning i EU kommer fra fossile brændsler:

78,6 % af vores CO2-udledning i EU kommer fra fossile brændsler:

Fra produktion af energi, forbrug af energi privat og i industrien -

- og fra transport.

Altså udstødningsgasser fra biler, lastbiler, tog, busser, færger og fly.

Som verdens produktionsland udledte Kina i 2017 næsten 10 mia. ton CO2.

Men det er stadig USA, der historisk set har udledt mest CO2.

I 2006 overhalede Kina USA og har siden udledt mest CO2 om året.

Men kineserne har ikke hele skylden, for hvor kommer den her fra?

Danmark er ikke klima-dydsmønster.

Vi udleder tre gange så meget som en inder -

- og over 46 gange så meget som en etiopier.

Det lyder måske alvorligt og er det også -

- for de forandringer vi ser nu, er kun begyndelsen.

Derfor blev 195 lande enige om Parisaftalen i 2015.

Den globale temperatur må ikke stige mere end to grader -

- men siden indgåelsen er CO2-udledningen kun steget.

Mange forskere har mistet troen på, at vi når målene.

Samtidig bliver vi flere, lever længere og bliver ved med at forbruge -

- så klimaudfordringen vokser.

Med højere temperaturer og vandstande kan mange områder blive ubeboelige -

- særligt lande tæt på ækvator: den mørkerøde stribe.

Det kan give krig, kaos og millioner på flugt.

De her fremtidsudsigter ser ret deprimerende ud -

- og det er ret begrænset, hvad du selv kan gøre.

Industrien og verdens regeringer skal trække det store læs.

Men du kan skære ned på dit kødforbrug.

Oksekød næsten 70 gange mere CO2 end kartofler.

Når du spiser et kilo oksekød, kan du spise 69,5 kilo kartofler.

Eller du kan skifte bøffen ud med en kotelet eller kylling.

De koster kun 1/3 af, hvad oksekød koster på klimakontoen.

Fem ting du skal vide om klimaet Fünf Dinge, die Sie über das Klima wissen sollten Five things you need to know about the climate Vijf dingen die je moet weten over het klimaat

Den her artikel advarer om -

- at kulafbrænding kan få konsekvenser for klimaet om få århundreder. - that burning coal could have consequences for the climate in a few centuries.

Den er fra 1912. It dates back to 1912.

Er du også træt af at tale om, hvem der er skyld i klimaforandringerne? Are you tired of talking about who's to blame for climate change?

Dommedagsgraferne flyver om ørerne. Det er svært at bevare overblikket. With doomsday graphs flying around, it's hard to stay on top of things.

Her er de fem vigtigste ting, du skal vide om klimaet.

Historisk set har CO2'en i atmosfæren lagt sig som en dyne om jorden - Historically, CO2 in the atmosphere has formed a blanket around the earth

- og sørget for en ret stabil gennemsnitstemperatur. - and provided a fairly stable average temperature.

Uden drivhusgasser ville her være minus 18 grader. Without greenhouse gases, it would be minus 18 degrees.

Nu bliver dynen varmere, fordi vi brænder så meget kul, olie og gas af - Now the blanket is getting warmer because we're burning so much coal, oil and gas

- der tilfører mere CO2 til atmosfæren. - adding more CO2 to the atmosphere.

Træerne optager CO2, men noget bliver i atmosfæren i tusindvis af år. The trees absorb CO2, but some remains in the atmosphere for thousands of years.

Det, der sviner mest, er afbrænding af kul, olie og gas. The biggest polluters are burning coal, oil and gas.

78,6 % af vores CO2-udledning i EU kommer fra fossile brændsler: 78.6% of our CO2 emissions in the EU come from fossil fuels:

78,6 % af vores CO2-udledning i EU kommer fra fossile brændsler: 78.6% of our CO2 emissions in the EU come from fossil fuels:

78,6 % af vores CO2-udledning i EU kommer fra fossile brændsler:

Fra produktion af energi, forbrug af energi privat og i industrien - From production of energy, consumption of energy privately and in industry

- og fra transport. - and from transportation.

Altså udstødningsgasser fra biler, lastbiler, tog, busser, færger og fly. Exhaust fumes from cars, trucks, trains, buses, ferries and planes.

Som verdens produktionsland udledte Kina i 2017 næsten 10 mia. ton CO2. As the world's manufacturing country, China emitted almost 10 billion tons of CO2 in 2017.

Men det er stadig USA, der historisk set har udledt mest CO2. But it is still the US that has historically emitted the most CO2.

I 2006 overhalede Kina USA og har siden udledt mest CO2 om året. In 2006, China overtook the US and has since emitted the most CO2 per year.

Men kineserne har ikke hele skylden, for hvor kommer den her fra? But the Chinese are not entirely to blame, because where did this come from?

Danmark er ikke klima-dydsmønster. Denmark is not a climate virtuous pattern.

Vi udleder tre gange så meget som en inder - We emit three times as much as an Indian

- og over 46 gange så meget som en etiopier. - and over 46 times as much as an Ethiopian.

Det lyder måske alvorligt og er det også - It may sound serious, and it is.

- for de forandringer vi ser nu, er kun begyndelsen. - Because the changes we're seeing now are just the beginning.

Derfor blev 195 lande enige om Parisaftalen i 2015. That's why 195 countries agreed to the Paris Agreement in 2015.

Den globale temperatur må ikke stige mere end to grader - The global temperature must not rise more than two degrees...

- men siden indgåelsen er CO2-udledningen kun steget. - but since its inception, CO2 emissions have only increased.

Mange forskere har mistet troen på, at vi når målene. Many scientists have lost faith that we will reach the targets.

Samtidig bliver vi flere, lever længere og bliver ved med at forbruge - At the same time, we're growing in numbers, living longer and continuing to consume

- så klimaudfordringen vokser. - so the climate challenge grows.

Med højere temperaturer og vandstande kan mange områder blive ubeboelige - With higher temperatures and water levels, many areas may become uninhabitable.

- særligt lande tæt på ækvator: den mørkerøde stribe. - especially countries close to the equator: the dark red stripe.

Det kan give krig, kaos og millioner på flugt. It can lead to war, chaos and millions on the run.

De her fremtidsudsigter ser ret deprimerende ud - This outlook looks pretty depressing...

- og det er ret begrænset, hvad du selv kan gøre. - and there's only so much you can do yourself.

Industrien og verdens regeringer skal trække det store læs. Industry and the world's governments must do the heavy lifting.

Men du kan skære ned på dit kødforbrug. But you can cut down on your meat consumption.

Oksekød næsten 70 gange mere CO2 end kartofler. Beef almost 70 times more CO2 than potatoes.

Når du spiser et kilo oksekød, kan du spise 69,5 kilo kartofler. When you eat one kilo of beef, you can eat 69.5 kilos of potatoes.

Eller du kan skifte bøffen ud med en kotelet eller kylling. Or you can swap the steak for a cutlet or chicken.

De koster kun 1/3 af, hvad oksekød koster på klimakontoen. They cost only 1/3 of what beef costs on the climate account.