×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Får anklager om sexisme, krænkelser og overgreb konsekvenser for gaming-gigant?

Får anklager om sexisme, krænkelser og overgreb konsekvenser for gaming-gigant?

Efter to års undersøgelser har Californien lagt sag an -

- mod gaminggiganten Activision Blizzard -

- der står bag World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch og Diablo.

Activision Blizzard skal have haft en udtalt drengerøvskultur -

- og at der blev udført kønsdiskrimination.

Der er også seksuelle krænkelser, overgreb og mangel på handling -

- fra topledelsen.

Virksomheden slår sig ellers op på rummelighed og mangfoldighed -

- og som hvert år holder topmøde for deres kvindelige ansatte 8. marts.

Da søgsmålet ramte overskrifterne, gik flere videoer viralt.

Videoerne udstillede det kvindesyn -

- der ifølge anklageskriftet har gennemsyret deres kultur i årevis.

Klippet er fra en Q&A; ved Blizzards konvent BlizzCon i 2010.

Jeg står måske 10-20 meter derfra og kan høre nogle kvindestemmer -

- der jubler helt vildt omme bagved.

Morten Skovgaard har før arbejdet som freelancefotograf for Blizzard -

- og var til stede ved BlizzCon i 2010.

De bliver overdøvet af et kor af buhende mænd.

Som at stå på et fodboldstadion, hvor modstanderens hold løber ind -

- og hjemmepublikum laver den der.

Især reaktionen fra de her to har fået folk til tasterne.

Kreativ direktør Alex Afrasiabi er den eneste -

- der er nævnt med navn i forbindelse med en anklage -

- og så J. Allen Brack, der blev præsident for Blizzard Entertainment.

Fratboykulturen skal være grobund for diskrimination og krænkelser.

Flere kvindelige medarbejdere har oplevet kønsdiskrimination.

De er angiveligt blevet dårligere betalt, skulle arbejde hårdere -

- og havde ikke samme avancementsmuligheder som mænd.

Flere krænkelser og overgreb skulle have fundet sted -

- og ledelsen har været informeret.

Den mest opsigtsvækkende anklage er fra BlizzCon i 2013.

Her skulle WoW-udvikleren Afrasiabi have antastet -

- flere kvindelige medarbejdere, og prøvet at kysse dem.

Hans suite på hotellet blev kaldt "Cosby-suiten" -

- efter den voldtægtsanklagede Bill Cosby.

Jeg har været til fest på det hotel, hvor "the Cosby room" var.

I 2013 befandt jeg mig i Mike Morhaimes suite -

- hvor der var en fornuftig fest.

Der foregik intet, som jeg registrerede, som var uanstændigt.

Men det overrasker mig ikke, at der også har været et bollerum.

Det var primært på BlizzCon, at han oplevede ting, der var over stregen.

Jeg ville elske at kunne sige -

- at jeg havde råbt op om, at de skulle slappe af, men nej.

Hvad er der så sket hos Activision Blizzard siden søgsmålet 20. juli?

De udsender dagen efter en pressemeddelelse om -

- at anklagerne omfatter forvrængede og falske beskyldninger.

Deres præsident udsender en mail til sine ansatte -

- og kalder beskyldningerne foruroligende.

Vicedirektøren udsender en mail, der står i kontrast til den.

Hun siger, at beskrivelsen af virksomheden er usand -

- og at de værdsætter lighed og retfærdighed.

Samme dag går videoen fra 2010 Reddit og går viralt.

Over 1000 medarbejdere underskriver et brev til ledelsen -

- og kalder Townsends udmelding fornærmende.

Hundreder nedlægger arbejdet og demonstrerer mod diskrimination.

Den øverste chef udsender et brev til sine ansatte -

- og underskylder den tonedøve reaktion.

Samme dag bekræfter Blizzard -

- at Afrasiabi i 2020 blev afskediget efter en undersøgelse.

Blizzards præsident forlader sin stilling -

- og det kommer frem, at HR-chefen heller ikke er ansat længere.

Nøglemedarbejdere er blevet fyret eller har sagt op.

Axios skriver, at sagsanlægget er blevet udvidet -

- da flere relevante dokumenter skulle være makuleret af ansatte -

- i strid med loven.

Siden er Activision Blizzards aktier faldet med omkring 10 %.

Men hvilke langsigtede konsekvenser vil det have for dem?

Det her betyder ikke så meget. Det er den lange bane, der tæller.

Mads Christiansen står bag YT-kanalen "The gaming and esport investor".

De lever af at lave spil, og det er kunst.

Medarbejderne er kunstnere. De designer spillene -

- hvordan spillene kører og oplevelsen.

Det fungerer bedst, hvis du har glade medarbejdere, som er engagerede.

Når Diablo 4, Overwatch 2 og de næste spil kommer ud -

- så vil vi se, hvordan de fungerer.

Hvis de bliver lavet dårligt, så spillere ikke vil spille dem -

- eller hvis færre gider spille dem -

- så betyder det meget for indtjeningsevnen.

Tak for jeres input. Vi har prøvet at få så mange som muligt med.

Husk at trykke Abonnér og giv os et like.


Får anklager om sexisme, krænkelser og overgreb konsekvenser for gaming-gigant? Wird der Vorwurf des Sexismus, der Belästigung und des Missbrauchs Konsequenzen für den Spielegiganten haben? Will accusations of sexism, harassment and abuse have consequences for gaming giant?

Efter to års undersøgelser har Californien lagt sag an - After two years of investigation, California has filed a lawsuit

- mod gaminggiganten Activision Blizzard - - against gaming giant Activision Blizzard

- der står bag World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch og Diablo. - the company behind World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch and Diablo.

Activision Blizzard skal have haft en udtalt drengerøvskultur - Activision Blizzard is said to have had a pronounced tomboy culture -

- og at der blev udført kønsdiskrimination. - and that gender discrimination was practiced.

Der er også seksuelle krænkelser, overgreb og mangel på handling - There's also sexual harassment, assault and inaction

- fra topledelsen. - from top management.

Virksomheden slår sig ellers op på rummelighed og mangfoldighed - The company prides itself on inclusivity and diversity

- og som hvert år holder topmøde for deres kvindelige ansatte 8. marts. - and who hold an annual summit for their female employees on March 8th.

Da søgsmålet ramte overskrifterne, gik flere videoer viralt. When the lawsuit hit the headlines, several videos went viral.

Videoerne udstillede det kvindesyn - The videos showcased that view of women

- der ifølge anklageskriftet har gennemsyret deres kultur i årevis. - which, according to the indictment, has permeated their culture for years.

Klippet er fra en Q&A; ved Blizzards konvent BlizzCon i 2010. The clip is from a Q&A at Blizzard's 2010 BlizzCon convention.

Jeg står måske 10-20 meter derfra og kan høre nogle kvindestemmer - I'm standing maybe 10-20 meters away and I can hear some female voices

- der jubler helt vildt omme bagved. - cheering wildly in the back.

Morten Skovgaard har før arbejdet som freelancefotograf for Blizzard -

- og var til stede ved BlizzCon i 2010. - and was present at BlizzCon in 2010.

De bliver overdøvet af et kor af buhende mænd. They are drowned out by a chorus of booing men.

Som at stå på et fodboldstadion, hvor modstanderens hold løber ind - Like standing in a football stadium with the opposing team running in

- og hjemmepublikum laver den der.

Især reaktionen fra de her to har fået folk til tasterne. The reaction from these two in particular has got people on their feet.

Kreativ direktør Alex Afrasiabi er den eneste - Creative Director Alex Afrasiabi is the only one

- der er nævnt med navn i forbindelse med en anklage - - mentioned by name in connection with an accusation

- og så J. Allen Brack, der blev præsident for Blizzard Entertainment. - and then J. Allen Brack, who became president of Blizzard Entertainment.

Fratboykulturen skal være grobund for diskrimination og krænkelser. The free boycott culture should be a breeding ground for discrimination and abuse.

Flere kvindelige medarbejdere har oplevet kønsdiskrimination. Several female employees have experienced gender discrimination.

De er angiveligt blevet dårligere betalt, skulle arbejde hårdere - They've allegedly been paid less, had to work harder

- og havde ikke samme avancementsmuligheder som mænd. - and didn't have the same opportunities for advancement as men.

Flere krænkelser og overgreb skulle have fundet sted - Multiple violations and assaults allegedly took place...

- og ledelsen har været informeret. - and management has been informed.

Den mest opsigtsvækkende anklage er fra BlizzCon i 2013. The most high-profile accusation is from BlizzCon in 2013.

Her skulle WoW-udvikleren Afrasiabi have antastet - Here, WoW developer Afrasiabi is said to have accosted

- flere kvindelige medarbejdere, og prøvet at kysse dem. - several female employees and tried to kiss them.

Hans suite på hotellet blev kaldt "Cosby-suiten" - His suite at the hotel was called the "Cosby Suite".

- efter den voldtægtsanklagede Bill Cosby. - after rape accuser Bill Cosby.

Jeg har været til fest på det hotel, hvor "the Cosby room" var. I've been to a party at the hotel where the Cosby room was.

I 2013 befandt jeg mig i Mike Morhaimes suite - In 2013, I found myself in Mike Morhaime's suite

- hvor der var en fornuftig fest. - where there was a reasonable party.

Der foregik intet, som jeg registrerede, som var uanstændigt. There was nothing going on that I registered that was inappropriate.

Men det overrasker mig ikke, at der også har været et bollerum. But it doesn't surprise me that there was also a bakery room.

Det var primært på BlizzCon, at han oplevede ting, der var over stregen. It was mainly at BlizzCon that he experienced things that were over the line.

Jeg ville elske at kunne sige - I would love to be able to say

- at jeg havde råbt op om, at de skulle slappe af, men nej. - that I had yelled at them to calm down, but no.

Hvad er der så sket hos Activision Blizzard siden søgsmålet 20. juli? So what has happened at Activision Blizzard since the July 20th lawsuit?

De udsender dagen efter en pressemeddelelse om - The next day they issue a press release stating

- at anklagerne omfatter forvrængede og falske beskyldninger. - that the charges include distorted and false allegations.

Deres præsident udsender en mail til sine ansatte - Your president sends out an email to his employees

- og kalder beskyldningerne foruroligende. - and calls the allegations disturbing.

Vicedirektøren udsender en mail, der står i kontrast til den. The deputy director sends an email that contrasts with it.

Hun siger, at beskrivelsen af virksomheden er usand - She says the description of the company is untrue

- og at de værdsætter lighed og retfærdighed. - and that they value equality and fairness.

Samme dag går videoen fra 2010 Reddit og går viralt.

Over 1000 medarbejdere underskriver et brev til ledelsen - Over 1000 employees sign a letter to management

- og kalder Townsends udmelding fornærmende. - and calls Townsend's statement insulting.

Hundreder nedlægger arbejdet og demonstrerer mod diskrimination. Hundreds walk off the job and demonstrate against discrimination.

Den øverste chef udsender et brev til sine ansatte - The senior manager sends out a letter to his employees

- og underskylder den tonedøve reaktion. - and apologizes for the tone-deaf reaction.

Samme dag bekræfter Blizzard - On the same day, Blizzard confirms

- at Afrasiabi i 2020 blev afskediget efter en undersøgelse. - that in 2020, Afrasiabi was dismissed after an investigation.

Blizzards præsident forlader sin stilling - Blizzard's president leaves his position

- og det kommer frem, at HR-chefen heller ikke er ansat længere. - and it comes to light that the HR manager is no longer employed either.

Nøglemedarbejdere er blevet fyret eller har sagt op. Key employees have been fired or have resigned.

Axios skriver, at sagsanlægget er blevet udvidet - Axios writes that the lawsuit has been expanded

- da flere relevante dokumenter skulle være makuleret af ansatte - - as several relevant documents should have been shredded by employees

- i strid med loven. - in violation of the law.

Siden er Activision Blizzards aktier faldet med omkring 10 %. Since then, Activision Blizzard's shares have fallen by around 10%.

Men hvilke langsigtede konsekvenser vil det have for dem? But what long-term consequences will it have for them?

Det her betyder ikke så meget. Det er den lange bane, der tæller. This doesn't matter so much. It's the long term that counts.

Mads Christiansen står bag YT-kanalen "The gaming and esport investor". Mads Christiansen is behind the YT channel "The gaming and esport investor".

De lever af at lave spil, og det er kunst. They make games for a living, and that's art.

Medarbejderne er kunstnere. De designer spillene - Employees are artists. They design the games.

- hvordan spillene kører og oplevelsen. - how the games run and the experience.

Det fungerer bedst, hvis du har glade medarbejdere, som er engagerede. It works best if you have happy employees who are engaged.

Når Diablo 4, Overwatch 2 og de næste spil kommer ud - When Diablo 4, Overwatch 2 and the next games come out

- så vil vi se, hvordan de fungerer. - then we'll see how they work.

Hvis de bliver lavet dårligt, så spillere ikke vil spille dem - If they're made poorly so players don't want to play them

- eller hvis færre gider spille dem - - or if fewer people want to play them

- så betyder det meget for indtjeningsevnen. - it matters a lot for profitability.

Tak for jeres input. Vi har prøvet at få så mange som muligt med. Thank you for your input. We've tried to include as many people as possible.

Husk at trykke Abonnér og giv os et like. Don't forget to subscribe and give us a like.