×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Er vild natur dyrplageri?

Er vild natur dyrplageri?

- De sulter, og det er dyrplageri. - Det er lodret løgn.

Der findes Facebookgrupper, hvor jeg er fjende nummer et.

Herinde ligger noget af Danmarks vildeste natur.

Molslaboratoriet er et rewilding-projekt.

Naturen passer sig selv. Et væltet træ får lov at blive liggende.

Som en del af projektet render der heste og køer frit rundt.

De bliver ikke fodret. Det har skabt en del debat.

Der er 15.000 i Facebookgruppen "Stop indhegningerne i nationalparker".

Kritikerne siger, dyrene sulter og bliver mishandlet.

Det seneste år er Molslaboratoriet meldt til politiet for 35 sager.

Folk har sendt dødstrusler til medarbejderne.

Vi er i Mols for at finde ud af, om vild natur er dyrplageri.

Det er vilde dyr, så jeg har allieret mig med en, der kender området.

Hej, Rasmus. Du skal lige have noget lyd på.

- Tror du, vi finder nogen heste? - Det ved man faktisk aldrig.

- Man kan se lidt spor her, ikke? - Der ligger helt friske hestepærer.

Kattelort er ulækkert. Hestepærer dufter sødt.

- Kan du se, hvor tæt på de er? - Så meget sporfinder er jeg ikke.

- Men den er nok fra i dag. - Det lyder godt.

Området med Molslaboratoriet er ejet af Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Men også på statens arealer er der vild natur på vej.

Fem naturnationalparker er planlagt, og der skal anlægges yderligere ti -

- på endnu ubestemte områder. Det kommer til at koste 300 mio. kr.

Der har været meget snak om rewilding. Hvad er det godt for?

Sådan har økosystemerne været i millioner af år.

De græssende dyr skaber variation. Her er store, bredkronede træer -

- lyse områder med blomstrende buske og plads til sommerfugle og biller.

Der er liv, for fanden. Der kom en hest. Der kommer en til.

Så fandt vi hestene allerede nu.

Hvis de var ved at dø af sult -

- ville de stå og hænge med mulen. Men de er fulde af liv.

Mange mener, at de sulter. Hvordan kan vi se, at det ikke er dyrplageri?

De bliver tilset jævnligt. Ifølge dyrevelfærdsloven må de ikke sulte.

Et gps-halsbånd lavede et sår på en hest.

Det fik sat sig fast bag øret på en hest og lavede et gnavesår.

Myndighederne vurderede, at det tog for lang tid. Var det dyrplageri?

Man fik en bøde, fordi man havde ventet en weekend for længe.

Har der aldrig være en sag om heste eller køer, der sulter?

Nej. Ingen anmærkninger.

En hingstedynge. De laver dynger af lort for at imponere hinanden.

Hvem kan lave den største bunke lort?

Ikke alle synes, det er en fed idé. Kan det ikke være dårligt for dyrene?

Det er dyr, der er udviklet til at leve ude i fri natur året rundt.

Hestene tager på om sommeren og om efteråret -

- når der er masser af plantemateriale -

- og om vinteren bliver de slanke.

Der er stadig græs. Men de kan tåle at tabe sig.

Så når folk siger på nettet og i nyhederne -

- at hestene sulter, så er du ikke enig?

Det er løgn. Så sent som for to dage siden var politi og dyrlæge ude.

Der var ingen anmærkninger. Der er et lille "men".

Når dyr har det godt, så parrer de sig, og så bliver der flere dyr.

Så der bliver for mange på et tidspunkt. Det skal man løse.

Naturen ville løse det ved, at nogle af dem døde af sult.

Det må vi ikke. Så man må aflive dem eller tage dem ud af området.

I 2016 blev 25 dyr sat ud. På tre år formerede de sig til 79 dyr.

Det var for mange ift. mængden af føde.

Dyrene tabte sig, så man fjernede over halvdelen, så de ikke sultede.

Nogle kom i andre indhegninger. De resterende blev aflivet.

Er det et problem, at fordi I vil lege vild natur, så aflives heste?

Nej. Der bliver aflivet dyr hver dag. Millioner af dyr køres på slagteri.

Uendelig vækst findes ikke. Så for mig at se er det helt banalt.

De skulle have lov at dø, men det må man ikke efter dansk lov.

Så hvis det stod til dig, tog man ikke dyr ud -

- men lod dem dø?

Hvis jeg skulle forestille mig, hvad dyrene helst ville ...

Der er ikke noget dyr, der gerne vil gerne skydes.

Men de vil gerne sulte ihjel?

Nej, de vil forsøge at overleve. Men hvad er alternativet?

- Så skal du sterilisere dem. - Det er heller ikke vild natur?

Der findes ikke noget dyr, vil gerne steriliseres.

Vi er sat i verden for at forplante os.

Det må du indrømme.

Bølgerne er gået højt i debatten. Har du mærket noget til den debat?

Mennesker, jeg aldrig har mødt, skriver på Messenger:

"Hvordan kan du være sådan et dårligt menneske? Du burde fyres."

Der findes Facebookgrupper, hvor jeg er fjende nummer et.

- Hvordan føles det? - Træls.

Jeg er gået fra at tænke, at det er helt ufarligt.

Risikoen for, at nogen vil mig ondt, er ikke 0 længere.

Hvad vil du sige til dem, der mener, at hestene har det skidt?

Jeg vil sige: Kom med ud og se. Prøv at se hestene.

Hvad er det, I ser, som jeg ikke kan se?

Og så gå hen til en ridehest, der røvkeder sig med et dækken på.

Det bedste, den kan se frem til, er lidt havre. Røvsygt hesteliv.

Okay. Tak for det.

Er vild natur dyrplageri? Ist die wilde Natur eine Grausamkeit gegenüber Tieren? Is wild nature cruelty to animals? A natureza selvagem é cruel para os animais?

- De sulter, og det er dyrplageri. - Det er lodret løgn. - They're starving and it's cruelty to animals. - Estão a morrer à fome e isso é uma crueldade para com os animais.

Der findes Facebookgrupper, hvor jeg er fjende nummer et. There are Facebook groups where I'm enemy number one. Há grupos no Facebook onde sou o inimigo número um.

Herinde ligger noget af Danmarks vildeste natur. In here lies some of Denmark's wildest nature. É aqui que se encontra alguma da natureza mais selvagem da Dinamarca.

Molslaboratoriet er et rewilding-projekt. The Mols Laboratory is a rewilding project. O Laboratório Mols é um projecto de rewilding.

Naturen passer sig selv. Et væltet træ får lov at blive liggende. Nature takes care of itself. A fallen tree is allowed to stay down. A natureza cuida de si própria. Uma árvore caída é deixada de pé.

Som en del af projektet render der heste og køer frit rundt. As part of the project, horses and cows roam freely. No âmbito do projecto, os cavalos e as vacas andam à solta.

De bliver ikke fodret. Det har skabt en del debat. They are not fed. This has caused some debate. Não são alimentados. Este facto tem suscitado alguma polémica.

Der er 15.000 i Facebookgruppen "Stop indhegningerne i nationalparker". There are 15,000 people in the Facebook group "Stop fencing in national parks". O grupo do Facebook "Stop fencing in national parks" tem 15 000 membros.

Kritikerne siger, dyrene sulter og bliver mishandlet. Critics say the animals are starving and mistreated. Os críticos dizem que os animais passam fome e são maltratados.

Det seneste år er Molslaboratoriet meldt til politiet for 35 sager. In the past year, the Mols Laboratory has been reported to the police for 35 cases. No último ano, o Laboratório Mols foi objecto de 35 queixas à polícia.

Folk har sendt dødstrusler til medarbejderne. People have sent death threats to employees. Houve pessoas que enviaram ameaças de morte aos funcionários.

Vi er i Mols for at finde ud af, om vild natur er dyrplageri. We're in Mols to find out if wild nature is animal cruelty. Estamos em Mols para descobrir se a natureza selvagem é uma crueldade para os animais.

Det er vilde dyr, så jeg har allieret mig med en, der kender området. These are wild animals, so I've teamed up with someone who knows the area. Estes animais são selvagens, por isso juntei-me a alguém que conhece a zona.

Hej, Rasmus. Du skal lige have noget lyd på. Hi, Rasmus. You need to get some sound on. Olá, Rasmus. Precisas de ter algum som.

- Tror du, vi finder nogen heste? - Det ved man faktisk aldrig. - Do you think we'll find any horses? - You never really know. - Achas que vamos encontrar algum cavalo? - Nunca se sabe ao certo.

- Man kan se lidt spor her, ikke? - Der ligger helt friske hestepærer. - You can see some clues here, right? - There are fresh horse pears. - Vêem-se aqui alguns rastos, não é? - Há estrume fresco de cavalo.

Kattelort er ulækkert. Hestepærer dufter sødt. Cat poop is disgusting. Horse pears smell sweet. O cocó de gato é nojento. As pêras de cavalo têm um cheiro doce.

- Kan du se, hvor tæt på de er? - Så meget sporfinder er jeg ikke. - Can you see how close they are? - I'm not that much of a tracker. - Consegues ver como estão perto? - Não sou muito bom a seguir rastos.

- Men den er nok fra i dag. - Det lyder godt. - But it's probably from today. - Sounds good. - Mas provavelmente é de hoje.

Området med Molslaboratoriet er ejet af Naturhistorisk Museum i Aarhus. The area with the Mols Laboratory is owned by the Natural History Museum in Aarhus. A área do Laboratório Mols é propriedade do Museu de História Natural de Aarhus.

Men også på statens arealer er der vild natur på vej. But wild nature is also on the way on state-owned land. Mas a natureza selvagem também está a caminho nas terras do Estado.

Fem naturnationalparker er planlagt, og der skal anlægges yderligere ti - Five nature national parks are planned, with ten more to be built Estão planeados cinco parques nacionais naturais, estando prevista a criação de mais dez

- på endnu ubestemte områder. Det kommer til at koste 300 mio. kr. - in as yet undetermined areas. It will cost DKK 300 million. - em zonas ainda não determinadas. O custo será de 300 milhões de coroas dinamarquesas.

Der har været meget snak om rewilding. Hvad er det godt for? There has been a lot of talk about rewilding. What is it good for? Tem-se falado muito de rewilding. Para que é que serve?

Sådan har økosystemerne været i millioner af år. Ecosystems have been like this for millions of years. Os ecossistemas são assim há milhões de anos.

De græssende dyr skaber variation. Her er store, bredkronede træer - The grazing animals create variety. Here are large, wide-crowned trees Os animais de pasto criam variedade. Aqui há árvores grandes e de copa larga.

- lyse områder med blomstrende buske og plads til sommerfugle og biller. - bright areas with flowering shrubs and space for butterflies and beetles. - zonas luminosas com arbustos floridos e espaço para borboletas e escaravelhos.

Der er liv, for fanden. Der kom en hest. Der kommer en til. There's life, damn it. There's a horse. There's another one coming. Há vida, raios. Há um cavalo. Vem aí outro.

Så fandt vi hestene allerede nu. Then we found the horses already. Depois já encontrámos os cavalos.

Hvis de var ved at dø af sult - If they were starving to death... Se estivessem a morrer à fome...

- ville de stå og hænge med mulen. Men de er fulde af liv. - they'd be moping around. But they're full of life. - estariam a andar por aí com os focinhos. Mas eles estão cheios de vida.

Mange mener, at de sulter. Hvordan kan vi se, at det ikke er dyrplageri? Many believe they are starving. How do we know it's not animal cruelty? Muitos acreditam que estão a morrer de fome. Como é que podemos reconhecer que isto não é crueldade para com os animais?

De bliver tilset jævnligt. Ifølge dyrevelfærdsloven må de ikke sulte. They are checked regularly. According to animal welfare laws, they are not allowed to starve. São inspeccionados regularmente. De acordo com a legislação relativa ao bem-estar dos animais, não lhes é permitido passar fome.

Et gps-halsbånd lavede et sår på en hest. A GPS collar made a wound on a horse. Uma coleira GPS fez uma ferida num cavalo.

Det fik sat sig fast bag øret på en hest og lavede et gnavesår. It got stuck behind a horse's ear and made a gnawing wound. Ficou preso atrás da orelha de um cavalo e fez uma ferida roedora.

Myndighederne vurderede, at det tog for lang tid. Var det dyrplageri? The authorities felt it was taking too long. Was it animal cruelty? As autoridades consideraram que estava a demorar demasiado tempo. Foi uma crueldade para com os animais?

Man fik en bøde, fordi man havde ventet en weekend for længe. You got a fine because you waited a weekend too long. Foi multado por ter esperado um fim-de-semana a mais.

Har der aldrig være en sag om heste eller køer, der sulter? Has there never been a case of starving horses or cows? Nunca houve um caso de cavalos ou vacas esfomeados?

Nej. Ingen anmærkninger. No, no, no. No remarks. Não, não, não. Sem comentários.

En hingstedynge. De laver dynger af lort for at imponere hinanden. A stallion pile. They make piles of shit to impress each other. Uma pilha de garanhões. Fazem montes de merda para se impressionarem uns aos outros.

Hvem kan lave den største bunke lort? Who can make the biggest pile of shit? Quem consegue fazer o maior monte de merda?

Ikke alle synes, det er en fed idé. Kan det ikke være dårligt for dyrene? Not everyone thinks it's a great idea. Couldn't it be bad for the animals? Nem toda a gente acha que é uma boa ideia. Não poderá ser mau para os animais?

Det er dyr, der er udviklet til at leve ude i fri natur året rundt. These are animals that have evolved to live in the wild all year round. São animais que evoluíram para viver em estado selvagem durante todo o ano.

Hestene tager på om sommeren og om efteråret - Horses gain weight in the summer and fall Os cavalos ganham peso no Verão e no Outono

- når der er masser af plantemateriale - - when there is plenty of plant material - quando há abundância de material vegetal

- og om vinteren bliver de slanke. - and in winter they become slender. - e no Inverno tornam-se delgados.

Der er stadig græs. Men de kan tåle at tabe sig. There is still grass. But they can stand to lose weight. Ainda há relva. Mas eles podem perder peso.

Så når folk siger på nettet og i nyhederne - So when people say online and in the news Por isso, quando as pessoas dizem na Internet e nas notícias

- at hestene sulter, så er du ikke enig? - that horses are starving, wouldn't you agree? - que os cavalos estão a morrer de fome, não concorda?

Det er løgn. Så sent som for to dage siden var politi og dyrlæge ude. You've got to be kidding me. Just two days ago, the police and vet were out.

Der var ingen anmærkninger. Der er et lille "men". There were no remarks. There is one small "but".

Når dyr har det godt, så parrer de sig, og så bliver der flere dyr. When animals are happy, they mate and more animals are born.

Så der bliver for mange på et tidspunkt. Det skal man løse. So there will be too many at some point. You have to solve that.

Naturen ville løse det ved, at nogle af dem døde af sult. Nature would solve it by some of them starving to death.

Det må vi ikke. Så man må aflive dem eller tage dem ud af området. We're not allowed to do that. So you have to euthanize them or take them out of the area.

I 2016 blev 25 dyr sat ud. På tre år formerede de sig til 79 dyr. In 2016, 25 animals were released. In three years, they multiplied to 79 animals.

Det var for mange ift. mængden af føde. It was too many for the amount of food. the amount of food.

Dyrene tabte sig, så man fjernede over halvdelen, så de ikke sultede. The animals lost weight, so more than half were removed so they wouldn't starve.

Nogle kom i andre indhegninger. De resterende blev aflivet. Some went to other enclosures. The rest were euthanized.

Er det et problem, at fordi I vil lege vild natur, så aflives heste? Is it a problem that because you want to play wild nature, horses are killed?

Nej. Der bliver aflivet dyr hver dag. Millioner af dyr køres på slagteri. No, they don't. Animals are killed every day. Millions of animals are taken to slaughterhouses.

Uendelig vækst findes ikke. Så for mig at se er det helt banalt. There is no such thing as infinite growth. So to me, it's a no-brainer.

De skulle have lov at dø, men det må man ikke efter dansk lov. They should be allowed to die, but that is not allowed under Danish law.

Så hvis det stod til dig, tog man ikke dyr ud - So, if it were up to you, you wouldn't take out animals

- men lod dem dø? - but let them die?

Hvis jeg skulle forestille mig, hvad dyrene helst ville ... If I were to imagine what the animals would like to...

Der er ikke noget dyr, der gerne vil gerne skydes. There is no animal that wants to be shot.

Men de vil gerne sulte ihjel? But they want to starve to death?

Nej, de vil forsøge at overleve. Men hvad er alternativet? No, they will try to survive. But what's the alternative?

- Så skal du sterilisere dem. - Det er heller ikke vild natur? - Then you have to sterilize them. - That's not wild nature either?

Der findes ikke noget dyr, vil gerne steriliseres. There is no animal that would like to be sterilized.

Vi er sat i verden for at forplante os. We were put on this earth to procreate.

Det må du indrømme. You have to admit it.

Bølgerne er gået højt i debatten. Har du mærket noget til den debat? The debate has been raging. Have you felt any of that debate?

Mennesker, jeg aldrig har mødt, skriver på Messenger: People I've never met are writing on Messenger:

"Hvordan kan du være sådan et dårligt menneske? Du burde fyres." "How can you be such a bad person? You should be fired."

Der findes Facebookgrupper, hvor jeg er fjende nummer et. There are Facebook groups where I'm enemy number one.

- Hvordan føles det? - Træls. - How does it feel? - Annoying.

Jeg er gået fra at tænke, at det er helt ufarligt. I've gone from thinking it's completely harmless.

Risikoen for, at nogen vil mig ondt, er ikke 0 længere. The risk of someone wanting to hurt me is not 0 anymore.

Hvad vil du sige til dem, der mener, at hestene har det skidt? What would you say to those who think horses are unwell?

Jeg vil sige: Kom med ud og se. Prøv at se hestene. I would say: Come out and see. See the horses.

Hvad er det, I ser, som jeg ikke kan se? What do you see that I don't?

Og så gå hen til en ridehest, der røvkeder sig med et dækken på. And then walk up to a riding horse that's bored out of its mind with a blanket on.

Det bedste, den kan se frem til, er lidt havre. Røvsygt hesteliv. The best it can look forward to is some oats. Asshole horse life.

Okay. Tak for det.