×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Er vacciner farlige?

Er vacciner farlige?

Vacciner er indsprøjtninger, der giver os antistoffer mod sygdomme -

- så kroppen senere hurtigt kan bekæmpe sygdommen, inden den får fat.

Godt. Nu er det på plads.

Videoen handler om bevægelsen mod vacciner -

- en debat med mange holdninger.

Min mor var læge, så jeg har fuld plade på min vaccinebingo.

Jeg har talt med Peter Gøtzsche, der kritiserer medicinalvirksomheder -

- og han kan måske nuancere debatten.

Nogle lægemidler er gode, andre så dårlige, at vi bør undgå dem.

Det gælder også vacciner.

Først skal vi se på nogle af antivaxxernes påstande.

Der har altid været skepsis. Den moderne kritik begyndte i 90'erne.

... hvilke vacciner, vi sætter børns liv på spil for.

Andrew Wakefields rapport i The Lancet startede det hele og fik bevågenhed -

- fordi den påstod en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme.

Vi kender ikke vaccinens konsekvenser på lang sigt.

Han anbefalede at gå fra MFR-vaccinen til enkelte vacciner -

- for at minimere risikoen, men studiet var ikke helt godt.

Det var baseret på anekdotebeviser, og andre ting såede tvivl om det.

Wakefield ville få økonomisk gevinst -

- hvis han fik folk til at vælge en anden vaccine.

Han havde fået patent på netop konkurrenten.

Der var flere interessekonflikter i forskningen.

En advokat har angivelig betalt for, at Wakefield skulle skabe evidens -

- så man kunne sagsøge firmaet.

På baggrund af det har The Lancet kaldt studiet "fatally flawed".

Wakefield fik inddraget sin autorisation i Storbritannien.

Anerkendt forskning har prøvet at efterprøve Wakefields hypotese -

- og forskellige undersøgelser har ikke fundet nogen sammenhæng -

- mellem MFR-vaccinen og autisme, som Wakefield ellers sagde.

Påstand to: "HPV-vaccinen har alvorlige bivirkninger."

Lad os se på Danmark. I 2013 skrev flere medier om -

- at HPV-vaccinen kunne give alvorlig sygdom. Flere oplevede bivirkninger.

Er det vaccinens skyld eller ej?

- Mulige bivirkninger af HPV-vaccine. - 543 tilfælde af bivirkninger.

Familierne mistænkte HPV-vaccinen for at stå bag lidelserne.

Debatten rasede i pressen og på sociale medier.

Vi kan se det i statistikkerne. Der er et tydeligt fald i vaccinationer.

Der er siden blevet forsket i det, og konklusionen er -

- at vaccinen ikke giver de her sygdomme.

Den kan have bivirkninger, men ikke det her.

Påstand tre: "Vacciner indeholder farlig kemi."

Vi bliver spurgt om, hvad vacciner indeholder, og hvorfor.

Vacciner er forskellige og indeholder forskellige ting -

- men de tre stoffer, der oftest kritiseres, er:

... siger Sundhedsstyrelsen. Ja, stoffet findes i vacciner.

Det deaktiver bakterier og vira, så vi ikke bliver syge af vaccinen.

Det stof konserverer man lig og de underlige dyr i biologilokalet i.

Det handler om mængden. Hvor stor en dosis får du?

Det stof indgår i din krop, og den producerer det selv.

Får du ikke særlig meget af det, er du good. Det er også i fødevarer.

Et æble indeholder 0,68 mg af det. 2,7 mg, hvis du spiser 100 g blomkål.

Der er restriktioner for indholdet i vacciner, ofte 0,2 mg.

Videre til thiomersal, ethylkviksølv.

Det indeholder kviksølv. Det lyder som methylkviksølv, som er farligt.

Methylkviksølv er giftigt og ophober sig i kroppen, når vi spiser fisk.

Ethylkviksølv uden M er ufarligt, og vores krop skyller det ud igen.

Det sidste stof, aluminiumhydroxid, findes i nogle vacciner.

Det er nok det, der irriterer kroppen mest, for det har bivirkninger.

Men irritationer er grunden til, at det er i vacciner.

Man vil sikre sig en immunreaktion, altså at kroppen laver antistoffer.

For at runde af: Det er godt med faktabaseret skepsis -

- og sundt med nuancer. Det talte jeg med Peter Gøtzsche om.

Vi skal vurdere hver vaccine for sig ligesom lægemidler.

Om det er godt at bruge. Langt de fleste vacciner er utrolig gavnlige.

Selvfølgelig vil industrien tjene på deres vacciner -

- men vacciner har været afgørende for verdenssundheden.

Vi har slået sygdomme ned, og børnedødelighed er faldet.

Til sidst overraskede Peter Gøtzsche mig ved at sige noget uventet.

Gider man ikke sætte sig ind i noget -

- så er mit råd at tage alt, hvad der bliver tilbudt.

Jeg vil fortælle om en oplevelse under min research.

Google ændrede sine resultater. Først var det artikler og debunks -

- men som jeg googlede, fik jeg mere kritisk indhold og helseblogs.

Jeg er altså kommet ind i en filterboble, et ekkokammer -

- med mere tvivlsomme fakta.

Det er der en video på vej om, så klik abonner, og så ses vi.

Er vacciner farlige? Sind Impfstoffe gefährlich? Are vaccines dangerous?

Vacciner er indsprøjtninger, der giver os antistoffer mod sygdomme - Vaccines are injections that give us antibodies against diseases

- så kroppen senere hurtigt kan bekæmpe sygdommen, inden den får fat. - so that the body can later quickly fight the disease before it takes hold.

Godt. Nu er det på plads. Good, good, good. Now it's in place.

Videoen handler om bevægelsen mod vacciner - The video is about the movement against vaccines

- en debat med mange holdninger. - a debate with many opinions.

Min mor var læge, så jeg har fuld plade på min vaccinebingo. My mom was a doctor, so I have a full plate on my vaccine bingo.

Jeg har talt med Peter Gøtzsche, der kritiserer medicinalvirksomheder - I spoke with Peter Gøtzsche, who criticizes pharmaceutical companies

- og han kan måske nuancere debatten. - and he may be able to nuance the debate.

Nogle lægemidler er gode, andre så dårlige, at vi bør undgå dem. Some medicines are good, others are so bad that we should avoid them.

Det gælder også vacciner. This also applies to vaccines.

Først skal vi se på nogle af antivaxxernes påstande. First, let's look at some of the claims made by antivaxxers.

Der har altid været skepsis. Den moderne kritik begyndte i 90'erne. There has always been skepticism. Modern criticism began in the 90s.

... hvilke vacciner, vi sætter børns liv på spil for. ... which vaccines we're risking children's lives for.

Andrew Wakefields rapport i The Lancet startede det hele og fik bevågenhed - Andrew Wakefield's report in The Lancet started it all and got attention

- fordi den påstod en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme. - because it claimed a link between the MMR vaccine and autism.

Vi kender ikke vaccinens konsekvenser på lang sigt. We don't know the long-term consequences of the vaccine.

Han anbefalede at gå fra MFR-vaccinen til enkelte vacciner - He recommended switching from the MMR vaccine to single vaccines

- for at minimere risikoen, men studiet var ikke helt godt. - to minimize the risk, but the study wasn't all good.

Det var baseret på anekdotebeviser, og andre ting såede tvivl om det. It was based on anecdotal evidence and other things cast doubt on it.

Wakefield ville få økonomisk gevinst - Wakefield would gain financially

- hvis han fik folk til at vælge en anden vaccine. - if he made people choose a different vaccine.

Han havde fået patent på netop konkurrenten. He had a patent on the competitor.

Der var flere interessekonflikter i forskningen. There were several conflicts of interest in the research.

En advokat har angivelig betalt for, at Wakefield skulle skabe evidens - A lawyer allegedly paid for Wakefield to create evidence

- så man kunne sagsøge firmaet. - so you could sue the company.

På baggrund af det har The Lancet kaldt studiet "fatally flawed". Based on this, The Lancet has called the study "fatally flawed".

Wakefield fik inddraget sin autorisation i Storbritannien. Wakefield had his license revoked in the UK.

Anerkendt forskning har prøvet at efterprøve Wakefields hypotese - Reputable research has tried to test Wakefield's hypothesis

- og forskellige undersøgelser har ikke fundet nogen sammenhæng - - and various studies have found no correlation

- mellem MFR-vaccinen og autisme, som Wakefield ellers sagde. - between the MMR vaccine and autism, as Wakefield said.

Påstand to: "HPV-vaccinen har alvorlige bivirkninger." Claim two: "The HPV vaccine has serious side effects."

Lad os se på Danmark. I 2013 skrev flere medier om - Let's look at Denmark. In 2013, several media outlets wrote about

- at HPV-vaccinen kunne give alvorlig sygdom. Flere oplevede bivirkninger. - that the HPV vaccine could cause serious illness. Several experienced side effects.

Er det vaccinens skyld eller ej? Is it the vaccine's fault or not?

- Mulige bivirkninger af HPV-vaccine. - 543 tilfælde af bivirkninger.

Familierne mistænkte HPV-vaccinen for at stå bag lidelserne. The families suspected the HPV vaccine was responsible for the disorders.

Debatten rasede i pressen og på sociale medier. The debate raged in the press and on social media.

Vi kan se det i statistikkerne. Der er et tydeligt fald i vaccinationer. We can see it in the statistics. There is a clear decrease in vaccinations.

Der er siden blevet forsket i det, og konklusionen er - It has since been researched and the conclusion is

- at vaccinen ikke giver de her sygdomme. - that the vaccine does not cause these diseases.

Den kan have bivirkninger, men ikke det her. It can have side effects, but not this.

Påstand tre: "Vacciner indeholder farlig kemi." Claim three: "Vaccines contain dangerous chemicals."

Vi bliver spurgt om, hvad vacciner indeholder, og hvorfor. We're asked what vaccines contain and why.

Vacciner er forskellige og indeholder forskellige ting - Vaccines are different and contain different things

- men de tre stoffer, der oftest kritiseres, er: - but the three substances most often criticized are:

... siger Sundhedsstyrelsen. Ja, stoffet findes i vacciner. ... says the Danish Health Authority. Yes, the substance is found in vaccines.

Det deaktiver bakterier og vira, så vi ikke bliver syge af vaccinen. It deactivates bacteria and viruses so we don't get sick from the vaccine.

Det stof konserverer man lig og de underlige dyr i biologilokalet i. This substance is used to preserve corpses and the strange animals in the biology room.

Det handler om mængden. Hvor stor en dosis får du? It's all about the quantity. How big a dose do you get?

Det stof indgår i din krop, og den producerer det selv. This substance is part of your body and your body produces it itself.

Får du ikke særlig meget af det, er du good. Det er også i fødevarer. If you don't get much of it, you're good. It's also in food.

Et æble indeholder 0,68 mg af det. 2,7 mg, hvis du spiser 100 g blomkål. One apple contains 0.68 mg of it. 2.7 mg if you eat 100 g of cauliflower.

Der er restriktioner for indholdet i vacciner, ofte 0,2 mg. There are restrictions on the content of vaccines, often 0.2 mg.

Videre til thiomersal, ethylkviksølv. On to thiomersal, ethylmercury.

Det indeholder kviksølv. Det lyder som methylkviksølv, som er farligt. It contains mercury. It sounds like methylmercury, which is dangerous.

Methylkviksølv er giftigt og ophober sig i kroppen, når vi spiser fisk. Methylmercury is toxic and accumulates in the body when we eat fish.

Ethylkviksølv uden M er ufarligt, og vores krop skyller det ud igen. Ethyl mercury without M is harmless and our body flushes it out.

Det sidste stof, aluminiumhydroxid, findes i nogle vacciner. The last substance, aluminum hydroxide, is found in some vaccines.

Det er nok det, der irriterer kroppen mest, for det har bivirkninger. It's probably the one that irritates the body the most because it has side effects.

Men irritationer er grunden til, at det er i vacciner. But irritations are why it's in vaccines.

Man vil sikre sig en immunreaktion, altså at kroppen laver antistoffer. You want to ensure an immune response, i.e. that the body produces antibodies.

For at runde af: Det er godt med faktabaseret skepsis - To conclude: It's good to have fact-based skepticism

- og sundt med nuancer. Det talte jeg med Peter Gøtzsche om. - and healthy with nuances. I spoke to Peter Gøtzsche about this.

Vi skal vurdere hver vaccine for sig ligesom lægemidler. We need to assess each vaccine individually, just like medicines.

Om det er godt at bruge. Langt de fleste vacciner er utrolig gavnlige. Whether it's good to use. The vast majority of vaccines are incredibly beneficial.

Selvfølgelig vil industrien tjene på deres vacciner - Of course, the industry will profit from their vaccines

- men vacciner har været afgørende for verdenssundheden. - but vaccines have been crucial to world health.

Vi har slået sygdomme ned, og børnedødelighed er faldet. We've knocked down diseases and infant mortality rates have dropped.

Til sidst overraskede Peter Gøtzsche mig ved at sige noget uventet. In the end, Peter Gøtzsche surprised me by saying something unexpected.

Gider man ikke sætte sig ind i noget - If you don't want to get into something...

- så er mit råd at tage alt, hvad der bliver tilbudt. - my advice is to take everything that's offered.

Jeg vil fortælle om en oplevelse under min research. I'm going to tell you about an experience during my research.

Google ændrede sine resultater. Først var det artikler og debunks - Google changed its results. First it was articles and debunks

- men som jeg googlede, fik jeg mere kritisk indhold og helseblogs. - but as I googled, I got more critical content and health blogs.

Jeg er altså kommet ind i en filterboble, et ekkokammer - So I've entered a filter bubble, an echo chamber

- med mere tvivlsomme fakta. - with more questionable facts.

Det er der en video på vej om, så klik abonner, og så ses vi. There's a video on the way, so click subscribe and we'll see you there.