×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Er Netflix skidt for klimaet?

Er Netflix skidt for klimaet?

Vi ved godt, at det her ikke er så godt for klimaet.

Men det her...

...lukker faktisk mere CO2 ud, end du tror.

Ja... Også dem her.

Men lad os lige spole tiden tilbage.

Før der var noget, der hed YouTube eller streaming, var videoer på nettet noget, der tog lang tid.

Man skulle downloade én stor fil ned til sin egen computer -

- og så kunne man afspille den dér.

Men med hurtigere forbindelser og nye teknologier -

- kunne man dele store filer op i mindre dele og sende dem løbende, mens de blev set.

Og i dag bruger vi det hele tiden.

Vi streamer så meget i dag, at det udgør 60 procent af al trafik på nettet.

Og af al videostreaming, kommer 27 procent fra en...

...særlig type indhold.

Når du bruger en computer, kører en processor -

- der sender en masse elektriske signaler frem og tilbage.

Det er elektroner, der bevæger sig. Og bevægelsen er energi, der bliver til varme.

Varmen fordeler sig til komponenterne i computeren -

- og komponenterne skal så køles ned, og det kræver enormt meget energi.

Netflix-serier ligger på servere i enorme datacentre -

- og når de hele tiden sender signaler ud, skal de også køles ned.

Vi streamer så meget data, at der hele tiden bliver behov for -

- flere og flere af de her datacentre på verdensplan.

Ikke mindst fordi vi hele tiden forventer bedre kvalitet -

- højere opløsning, og dermed større filer.

Faktisk bruger alle datacentrene tilsammen omkring én procent af al energi på kloden.

Måske lyder det ikke af meget.

Men det svarer faktisk til den energi, hele Spanien bruger hvert år.

Det her problem går ikke væk. Vi stopper ikke med at streame.

Moderne datacentre er i dag langt mere effektive end tidligere -

- men vores forbrug af data kommer kun til at vokse endnu mere i fremtiden.

Hele it-sektoren, fra datacentre til opladning af en smartphone -

- kommer til at forbruge 20 procent af hele verdens elektricitet i 2030.

Løsningen er grøn energi.

Men hvem har ansvaret?

Er det dig, der streamer? Er det lovgiverne?

Er det ejerne af datacentrene?

Eller er det Netflix, Google og HBO, der udbyder streaming?

Grøn energi på verdensplan er i en rivende udvikling.

Men hvis vi skal kunne streame på en grøn måde fremover -

- kræver det en meget større omlægning.

I 2018 satte sangen 'Despacito' rekord, da den blev afspillet over fem milliarder gange på Youtube.

Det har krævet energi, der svarer til, hvad 40.000 amerikanske husstande bruger -

- hvert år.

Den her video får nok ikke fem milliarder visninger -

- men hvis du vil se mere, så husk at klikke abonner.

Er Netflix skidt for klimaet? Ist Netflix schlecht für das Klima? Is Netflix bad for the climate?

Vi ved godt, at det her ikke er så godt for klimaet. We know that this is not good for the climate.

Men det her... But this...

...lukker faktisk mere CO2 ud, end du tror. ...actually emit more CO2 than you think.

Ja... Også dem her. Uh, yeah. Uh... These too.

Men lad os lige spole tiden tilbage. But let's rewind the clock.

Før der var noget, der hed YouTube eller streaming, var videoer på nettet noget, der tog lang tid. Before there was anything called YouTube or streaming, videos on the web were something that took a long time.

Man skulle downloade én stor fil ned til sin egen computer - You had to download one large file to your own computer

- og så kunne man afspille den dér. - and then you could play it there.

Men med hurtigere forbindelser og nye teknologier - But with faster connections and new technologies...

- kunne man dele store filer op i mindre dele og sende dem løbende, mens de blev set. - you could split large files into smaller parts and send them continuously as they were viewed.

Og i dag bruger vi det hele tiden. And today, we use it all the time.

Vi streamer så meget i dag, at det udgør 60 procent af al trafik på nettet. We stream so much today that it accounts for 60 percent of all online traffic.

Og af al videostreaming, kommer 27 procent fra en...

...særlig type indhold. ...specific type of content.

Når du bruger en computer, kører en processor - When you use a computer, a processor is running

- der sender en masse elektriske signaler frem og tilbage. - that sends a lot of electrical signals back and forth.

Det er elektroner, der bevæger sig. Og bevægelsen er energi, der bliver til varme. It's electrons moving. And the movement is energy that turns into heat.

Varmen fordeler sig til komponenterne i computeren - Heat is distributed to the components of the computer

- og komponenterne skal så køles ned, og det kræver enormt meget energi. - and the components need to be cooled down, which requires a huge amount of energy.

Netflix-serier ligger på servere i enorme datacentre - Netflix series are hosted on servers in huge data centers

- og når de hele tiden sender signaler ud, skal de også køles ned. - And when they're constantly sending out signals, they need to be cooled down too.

Vi streamer så meget data, at der hele tiden bliver behov for - We stream so much data that there's a constant need to

- flere og flere af de her datacentre på verdensplan. - more and more of these data centers worldwide.

Ikke mindst fordi vi hele tiden forventer bedre kvalitet - Not least because we expect better quality all the time.

- højere opløsning, og dermed større filer. - Higher resolution, and therefore larger files.

Faktisk bruger alle datacentrene tilsammen omkring én procent af al energi på kloden. In fact, all data centers together consume about one percent of all energy on the planet.

Måske lyder det ikke af meget. Maybe that doesn't sound like much.

Men det svarer faktisk til den energi, hele Spanien bruger hvert år. But it's actually equivalent to the energy used by the whole of Spain every year.

Det her problem går ikke væk. Vi stopper ikke med at streame. This problem is not going away. We're not going to stop streaming.

Moderne datacentre er i dag langt mere effektive end tidligere - Modern data centers today are far more efficient than they used to be.

- men vores forbrug af data kommer kun til at vokse endnu mere i fremtiden. - but our consumption of data is only going to grow even more in the future.

Hele it-sektoren, fra datacentre til opladning af en smartphone - The entire IT sector, from data centers to charging a smartphone

- kommer til at forbruge 20 procent af hele verdens elektricitet i 2030. - will consume 20 percent of the world's electricity by 2030.

Løsningen er grøn energi. The solution is green energy.

Men hvem har ansvaret? But who is in charge?

Er det dig, der streamer? Er det lovgiverne? Are you the streamer? Is it the regulators?

Er det ejerne af datacentrene? Is it the data center owners?

Eller er det Netflix, Google og HBO, der udbyder streaming? Or is it Netflix, Google and HBO that provide streaming?

Grøn energi på verdensplan er i en rivende udvikling. Green energy worldwide is developing rapidly.

Men hvis vi skal kunne streame på en grøn måde fremover - But if we are to be able to stream in a green way in the future...

- kræver det en meget større omlægning. - it requires a much bigger transformation.

I 2018 satte sangen 'Despacito' rekord, da den blev afspillet over fem milliarder gange på Youtube. In 2018, the song 'Despacito' set a record when it was played over five billion times on Youtube.

Det har krævet energi, der svarer til, hvad 40.000 amerikanske husstande bruger - It has required energy equivalent to what 40,000 American households use

- hvert år. - every year.

Den her video får nok ikke fem milliarder visninger - This video probably won't get five billion views

- men hvis du vil se mere, så husk at klikke abonner. - but if you want to see more, remember to click subscribe.