×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Er larm farligt for dig?

Er larm farligt for dig?

Du tænker over, hvor høj musikken er til en koncert.

Men har du tænkt over, hvor meget støj du kan høre ude i naturen?

Høje lyde kan smadre vores ører.

Men et konstant lag af støj kan også ødelægge din krop:

Det vurderes, at 200-500 danskere hvert år dør for tidligt pga. trafikstøj.

Du bemærker det måske ikke -

- men lige nu kan du høre en blæser fra din computer, måske noget trafik -

- en byggeplads eller et fly. Du slipper aldrig for støjen.

Men hvad hvis jeg fjernede al lyd omkring mig?

Måske ville det være sundt med noget ... ro.

På Danmarks Tekniske Universitet har de bygget Danmarks mest stille rum.

Der er lydisolering på loft, vægge og gulv.

Når jeg sender en lydbølge af sted, sluger væggen al energien.

Det siges, man kan høre blodet pumpe, og at man bliver skør efter en time.

Så jeg vil prøve at se, om jeg bliver skør.

Så snart jeg kommer herind, kan jeg ikke høre ... noget.

For at få fuldstændig fokus på lyden vælger jeg også at slukke alt lyset.

Her er fuldstændig mørkt og stille.

Lyden trykker nærmest mod ørerne, men der er ikke nogen lyd.

Når vi bliver udsat for støj, tror hjernen, at vi er i fare.

Den frigiver adrenalin og stresshormonet kortisol.

Det lammer den forreste del af hjernen, den, der adskiller os fra andre dyr.

Det er med den, at vi rationaliserer og styrer vores impulser.

Hvis det bliver ved for længe, kan vi miste evnen til at lære og huske.

Det er noget spooky shit, det her.

Jeg kan høre min nakke sige "krrr", når jeg drejer hovedet.

Som om nogen saver. Lyden af ting, der gnider op ad hinanden.

Jeg ved ikke, hvilken væg døren er på, hvis jeg går i panik og skal ud.

Lyden af min vejrtrækning er intens.

Wow.

Nu skete der det, at mine ører pludselig slukkede for den der baggrundshylen.

I stedet for en rungen kom der bare én skarp pibetone.

Eksperter siger, at der er mere støj nu end i gamle dage.

Der kom baggrundsstøjen måske fra fuglefløjt og vind i træerne.

Men så kom industrialiseringen med sine maskiner.

Vi blev flere, og vi skulle have togbaner og sporvogne.

De rigeste købte deres egen bil. I dag er der over tre millioner biler i Danmark.

Faktisk er fuglene i byområderne begyndt at synge kraftigere -

- for at overdøve vores støj.

Helt ærligt synes jeg ikke, her er så stille mere.

Hvis jeg rykker på mit hoved, hører jeg -

- hvordan hvert enkelt hår siger klik, når de glider op mod hinanden.

Jeg tror, hjernen selv skruer op og ned for lydstyrken.

Når man er til koncert, skruer den ned. Og her skruer den op.

Efter halvanden time hev min fotograf mig ud. Jeg begyndte at kede mig.

Da jeg kom ud, opdagede jeg, hvordan alting larmede.

Min pause fra støjen kan være rigtig sund.

Du behøver ikke et lydtæt rum. Hvis du går ud i naturen 20 minutter hver dag -

- vil det være afstressende.

40 år senere kan man se, at dem, der har dyrket stilhed -

- har en bedre bevaret hjerne.

Tak, fordi du så med. Du kan klikke på "abonner" og den lille klokke.

Så får du en notifikation næste gang.

Har du idéer, så skriv en kommentar. Vi skal nok læse den.

Er larm farligt for dig? Ist Lärm für Sie gefährlich? Is noise dangerous for you?

Du tænker over, hvor høj musikken er til en koncert. You think about how loud the music is at a concert.

Men har du tænkt over, hvor meget støj du kan høre ude i naturen? But have you thought about how much noise you can hear out in nature?

Høje lyde kan smadre vores ører. Loud noises can damage our ears.

Men et konstant lag af støj kan også ødelægge din krop: But a constant layer of noise can also wreak havoc on your body:

Det vurderes, at 200-500 danskere hvert år dør for tidligt pga. trafikstøj. It is estimated that 200-500 Danes die prematurely every year due to traffic noise.

Du bemærker det måske ikke - You might not notice it

- men lige nu kan du høre en blæser fra din computer, måske noget trafik - - but right now you can hear a fan from your computer, maybe some traffic

- en byggeplads eller et fly. Du slipper aldrig for støjen. - a construction site or an airplane, you'll never escape the noise.

Men hvad hvis jeg fjernede al lyd omkring mig? But what if I removed all sound around me?

Måske ville det være sundt med noget ... ro. Maybe it would be healthy to have some... calm.

På Danmarks Tekniske Universitet har de bygget Danmarks mest stille rum. At the Technical University of Denmark, they have built the quietest room in Denmark.

Der er lydisolering på loft, vægge og gulv. There is soundproofing on the ceiling, walls and floor.

Når jeg sender en lydbølge af sted, sluger væggen al energien. When I send out a sound wave, the wall absorbs all the energy.

Det siges, man kan høre blodet pumpe, og at man bliver skør efter en time. They say you can hear the blood pumping and that you go crazy after an hour.

Så jeg vil prøve at se, om jeg bliver skør. So I'm going to try and see if I go crazy.

Så snart jeg kommer herind, kan jeg ikke høre ... noget. As soon as I come in here, I can't hear... anything.

For at få fuldstændig fokus på lyden vælger jeg også at slukke alt lyset. To get complete focus on the sound, I also choose to turn off all the lights.

Her er fuldstændig mørkt og stille. It's completely dark and quiet.

Lyden trykker nærmest mod ørerne, men der er ikke nogen lyd. The sound almost presses against your ears, but there is no sound.

Når vi bliver udsat for støj, tror hjernen, at vi er i fare. When we are exposed to noise, the brain thinks we are in danger.

Den frigiver adrenalin og stresshormonet kortisol. It releases adrenaline and the stress hormone cortisol.

Det lammer den forreste del af hjernen, den, der adskiller os fra andre dyr. It paralyzes the front part of the brain, the one that distinguishes us from other animals.

Det er med den, at vi rationaliserer og styrer vores impulser. It's how we rationalize and control our impulses.

Hvis det bliver ved for længe, kan vi miste evnen til at lære og huske. If it goes on for too long, we can lose the ability to learn and remember.

Det er noget spooky shit, det her. This is some spooky shit.

Jeg kan høre min nakke sige "krrr", når jeg drejer hovedet. I can hear my neck go "krrr" when I turn my head.

Som om nogen saver. Lyden af ting, der gnider op ad hinanden. As if someone is sawing. The sound of things rubbing against each other.

Jeg ved ikke, hvilken væg døren er på, hvis jeg går i panik og skal ud. I don't know which wall the door is on if I panic and need to get out.

Lyden af min vejrtrækning er intens. The sound of my breathing is intense.

Wow.

Nu skete der det, at mine ører pludselig slukkede for den der baggrundshylen. What happened was that my ears suddenly turned off that background noise.

I stedet for en rungen kom der bare én skarp pibetone. Instead of a resonance, there was just one sharp beep.

Eksperter siger, at der er mere støj nu end i gamle dage. Experts say there is more noise now than in the old days.

Der kom baggrundsstøjen måske fra fuglefløjt og vind i træerne. There was background noise, perhaps from birdsong and wind in the trees.

Men så kom industrialiseringen med sine maskiner. But then came industrialization with its machines.

Vi blev flere, og vi skulle have togbaner og sporvogne. There were more of us and we had to have railways and trams.

De rigeste købte deres egen bil. I dag er der over tre millioner biler i Danmark. The richest bought their own car and today there are over three million cars in Denmark.

Faktisk er fuglene i byområderne begyndt at synge kraftigere - In fact, birds in urban areas have started to sing louder

- for at overdøve vores støj. - to drown out our noise.

Helt ærligt synes jeg ikke, her er så stille mere. Honestly, I don't think it's that quiet anymore.

Hvis jeg rykker på mit hoved, hører jeg - If I move my head, I hear

- hvordan hvert enkelt hår siger klik, når de glider op mod hinanden. - How each individual hair clicks as they slide up against each other.

Jeg tror, hjernen selv skruer op og ned for lydstyrken. I think the brain turns the volume up and down on its own.

Når man er til koncert, skruer den ned. Og her skruer den op. When you're at a concert, it turns it down, and here it turns it up.

Efter halvanden time hev min fotograf mig ud. Jeg begyndte at kede mig. After an hour and a half, my photographer pulled me out. I was getting bored.

Da jeg kom ud, opdagede jeg, hvordan alting larmede. When I came out, I realized how noisy everything was.

Min pause fra støjen kan være rigtig sund. My break from the noise can be really healthy.

Du behøver ikke et lydtæt rum. Hvis du går ud i naturen 20 minutter hver dag - You don't need a soundproof room. If you go out into nature for 20 minutes every day

- vil det være afstressende. - it will be stress-relieving.

40 år senere kan man se, at dem, der har dyrket stilhed - 40 years later, you can see that those who have practiced silence

- har en bedre bevaret hjerne. - have a better preserved brain.

Tak, fordi du så med. Du kan klikke på "abonner" og den lille klokke. Thanks for watching, you can click "subscribe" and the little bell.

Så får du en notifikation næste gang. You'll get a notification next time.

Har du idéer, så skriv en kommentar. Vi skal nok læse den. If you have any ideas, leave a comment and we'll read it.