×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Er dronning Margrethe i familie med Gorm den Gamle?

Er dronning Margrethe i familie med Gorm den Gamle?

Er dronningen i familie med Gorm den Gamle? Ifølge Kongehuset: Ja.

Ifølge historikere: Måske.

I så fald er det danske monarki et af de ældste -

- for Gorm den Gamle regerede tilbage fra år 936.

Men slægtskabet mellem dronningen og Gorm den Gamle er ikke én lige linje.

Det kræver flere krumspring, for at de kan være i familie.

Kongehusets stamtræ er et tusindårigt drama alt fra hor til mord.

Hold godt fast, for det kommer til at gå stærkt.

Gorm den Gamle blev konge af en del af Danmark i omkring år 936.

Efter hans død i 958 overtog sønnen Harald Blåtand tronen.

Hans rige omfattede hele Danmark og muligvis Skåne.

Han blev uvenner med sin søn Sven Tveskæg.

Harald Blåtand flygtede, og Sven Tveskæg overtog tronen fra 986.

Eller 987. Det er man ikke sikker på.

Sven Tveskæg fik sønnerne Harald og Knud og datteren Estrid.

Efter Tveskægs død i år 1014 overtog Harald tronen som Harald den 2.

Da han døde efter fire år på tronen, overtog Knud den Store.

Han var ikke alene konge af Danmark, men også af England og Norge.

Han blev gift to gange og fik i alt fire børn.

Knud Hardeknud overtog tronerne som kun 17 år gammel -

- men englænderne foretrak Hardeknuds ældre halvbror.

I den anden ende havde nordmændene fået nok af det danske herredømme.

11-årige Magnus den Gode blev indsat som konge.

I år 1042 var Hardeknud både ugift og barnløs, så da han døde -

- blev Magnus den Gode kåret til dansk konge.

Men Knud den Stores nevø, Sven Estridsen, krævede tronen.

Det lykkedes Sven Estridsen at fordrive Magnus den Gode.

I år 1047 kunne Sven Estridsen overtage titlen som konge af Danmark.

Nu var kronen atter i Gorm den Gamles slægt.

Sven Estridsen fik ingen ægtefødte sønner.

Men han fik 18 børn, og i alt nåede fem af hans sønner at bære kronen.

Først overtog Harald Hen tronen i fire år, indtil han døde.

Tronen videre til Knud den Hellige, indtil han blev myrdet i Odense.

Hans kone og søn flygtede, og Oluf Hunger overtog tronen.

Her sad han i ni år, indtil tronen gik videre til Erik Ejegod.

Han døde på Cypern under en pilgrimsrejse.

Imens havde Harald Kesja styret kongeriget.

Den femte af Sven Estridsens sønner blev valgt til konge: Niels af Danmark.

Niels' søn, Magnus den Stærke, så frem til at overtage tronen.

Men han var nervøs for, at Knud Lavard også ville have tronen.

I 1131 begik Magnus derfor et af historiens mest berygtede mord.

Det indledte en krig mellem Niels og Magnus og Knud Lavards halvbror.

Det kom til et slag, hvor først Magnus faldt, og senere blev også Niels myrdet.

Erik Emune nåede kun tre år på tronen, inden han selv blev dræbt i 1137.

Flere af de oplagte kongsemner var mindreårige -

- blandt andet Erik Emunes søn.

Så magten gik til Erik Emunes søsters søn -

- der sad på tronen fra 1137, til han abdicerede i 1146.

Hvem skulle overtage tronen? Erik Emunes søn, Sven Grathe?

Eller Magnus den Stærkes søn? Eller hvad med myrdede Knud Lavards søn?

Alle tre oldebørn af Sven Estridsen.

Sjælland og Skåne valgte Sven. Knud blev konge af Jylland og Fyn.

Men begge ville være hele Danmarks konge.

Den tysk-romerske kejser erklærede Sven for enekonge.

Valdemar blev hertug, mens Knud skulle være lensmand.

Sven lod ikke Knud få Sjælland, så Valdemar støttede Knud.

Knud og Valdemar blev kongehyldet, men så kom Sven tilbage med en hær.

Sven fik Skånelandene. Knud fik Sjælland. Valdemar fik Jylland.

Alle var glade, men under et gilde i Roskilde blev Knud dræbt.

Valdemar blev såret og flygtede. Han mente, at Sven stod bag mordet.

I år 1157 blev Sven dræbt under Slaget på Grathe Hede.

Efterfølgende sad Valdemar på tronen i 25 år indtil 1182.

Er du stadig med?

Tronen gik videre til hans ældste søn, Knud den 6.

Tronen gik videre til Valdemar Sejr -

- der tog Dannebrog med hjem fra Estland.

Eller gjorde han? Det har vi lavet en video om her.

Tronen gik ikke videre til Niels, der var født af en ukendt kvinde.

Knud var en uægte søn. Valdemar den Unge døde i en ulykke.

Så er vi fremme ved Erik Plovpenning.

Erik Plovpenning kom i strid med sin bror Abel.

Erik blev dræbt, og Abel mistænktes.

Fordi Erik Plovpenning kun havde døtre, gik tronen videre til Abel.

Han blev den danske konge med den korteste regeringstid på halvandet år.

Abel fik fire børn, men kun et var gammelt nok til tronen, Valdemar.

Han befandt sig i Frankrig, så hans fars bror Christoffer kom ham i forkøbet.

Tronen videre til hans ældste søn, Erik Klipping.

Han ikke var myndig, så dronning Margrete Sambiria skulle regere landet.

Han blev myndig i 1264 og sad på tronen til en nat i 1286 -

- hvor han blev myrdet i Finderup Lade med 56 knivstik.

Tronen gik til Erik Menved, der fik 14 børn, der døde tidligt.

Tronen gik til hans lillebror, Christoffer den 2., der ikke var vellidt.

Han satte skatterne op. Et oprør ulmede.

Christoffer flygtede til Tyskland med sin dronning og søn.

Stormændene valgte den kun 11-årige Valdemar af Slesvig til konge.

Han blev til Valdemar den 3. og var tipoldebarn til Abel.

I 1329 kom Christoffer den 2. tilbage til Danmark -

- og blev konge for Skåne og Sjælland. Han døde i år 1332.

Frem til 1340 var Danmark uden konge, indtil Valdemar Atterdag kom på tronen.

Så ramte Den Sorte Død. Ud af hans seks børn levede kun to -

- da Valdemar døde, døtrene Margrete og Ingeborg.

Tronen skulle gå til Margretes søn, Oluf. Han døde som 17-årig.

Uden kone eller børn gik tronen til hans mor, Margrete.

Hun nåede at etablere Kalmarunionen.

Hun fik bugseret sin søsters barnebarn Bugislav ind.

Han fik det mere nordiske navn Erik.

Da Margrete døde i år 1412, blev Erik af Pommern officielt regent.

Tronen gik videre til Christoffer den 3. -

- som sønneløs pludselig døde af feber i 1448.

Rigsrådet tilbød tronen til hertugen af Sønderjylland, Adolf den 8. -

- der var tiptipoldebarn af Erik Klipping.

Men han afslog og pegede på sin søsters søn, Christian -

- der blev den første kong Christian.

Christian den 1. fik fem børn, men Oluf og Knud døde som spæd.

Tronen gik til Hans. Da han døde, gik den til Christian den 2. -

- der var "fremfusende" og "egenrådig" og derfor upopulær.

Stormændene var trætte af ham, og hans farbror erklærede ham krig.

18 dage senere blev Frederik hyldet som konge.

Den første kong Frederik var en realitet.

Tronen gik videre til Frederiks ældste søn, Christian den 3.

Derfra videre til Frederik den 2., og så gik det stærkt.

Christian den 4., Frederik den 3. - - Christian den 5., Frederik den 4.,

- Christian den 6., Frederik den 5., Christian den 7. og Frederik den 6.

Han fik to drengebørn, som døde efter fødslerne.

Derfor var Christian den 7.s halvbrors søn Christian -

- den nærmeste arving til tronen efter Frederik den 6.s død i 1839.

Tronen gik videre til Frederik den 7., som underskrev Grundloven i 1849.

Han blev den sidste enevældige danske konge.

Uden arvinger var tronfølgen havnet i en blindgyde.

Der gik storpolitik i den, og Christian den 9. blev valgt.

Han var gift med prinsesse Louise, oldebarn af Frederik den 5.

Han var tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldebarn af Christian den 3.

Christian den 9. overtog dermed tronen med dronning Louise ved sin side.

De fik seks børn, og tronen gik til Frederik den 8.

Han fik otte børn, og tronen gik til den ældste, Christian den 10.

Han fik to sønner: Frederik og arveprins Knud.

Frederik den 9. overtog tronen i 1947. Han fik ingen sønner, men tre døtre.

Tronfølgeloven af 1853 dikterede, at der kun var mandlig tronfølge i Danmark.

Så Frederik den 9.s bror, arveprins Knud, stod til at arve tronen.

Men folk ville have indført kvindelig arvefølge.

Tronfølgeloven blev ændret, så kongens ældste datter -

- prinsesse Margrethe, blev den første i arvefølgen.

I 1972 overtog Margrethe tronen og titlen som dronning Margrethe den 2.

I arvefølgen står kronprins Frederik og hans ældste søn, prins Christian.

Gud bevare Danmark, hvor var det en ordentlig omgang.

Ja, dronning Margrethe er i familie med Gorm den Gamle.

Men slægtskabet går ikke i en lige linje -

- men via kvindelinjer og fjerne slægtninge som ved Christian den 9.

Mange af jer er formentlig også i familie med Gorm den Gamle.

Hvis din familie har ført slægtstavler over tusind år tilbage i tiden.

Er dronning Margrethe i familie med Gorm den Gamle? Ist Königin Margrethe mit Gorm dem Alten verwandt? Is Queen Margrethe related to Gorm the Old?

Er dronningen i familie med Gorm den Gamle? Ifølge Kongehuset: Ja.

Ifølge historikere: Måske. According to historians: Maybe.

I så fald er det danske monarki et af de ældste - In that case, the Danish monarchy is one of the oldest.

- for Gorm den Gamle regerede tilbage fra år 936. - because Gorm the Old reigned from the year 936.

Men slægtskabet mellem dronningen og Gorm den Gamle er ikke én lige linje. But the kinship between the Queen and Gorm the Old is not a straight line.

Det kræver flere krumspring, for at de kan være i familie. It takes a few more twists and turns for them to be related.

Kongehusets stamtræ er et tusindårigt drama alt fra hor til mord. The royal family tree is a thousand-year drama from adultery to murder.

Hold godt fast, for det kommer til at gå stærkt. Hold on tight, because it's about to get fast.

Gorm den Gamle blev konge af en del af Danmark i omkring år 936.

Efter hans død i 958 overtog sønnen Harald Blåtand tronen. After his death in 958, his son Harald Bluetooth took the throne.

Hans rige omfattede hele Danmark og muligvis Skåne. His kingdom encompassed all of Denmark and possibly Skåne.

Han blev uvenner med sin søn Sven Tveskæg. He fell out with his son Sven Forkbeard.

Harald Blåtand flygtede, og Sven Tveskæg overtog tronen fra 986. Harald Bluetooth fled and Sven Forkbeard took the throne from 986.

Eller 987. Det er man ikke sikker på. Or 987. You can't be sure.

Sven Tveskæg fik sønnerne Harald og Knud og datteren Estrid. Sven Forkbeard had sons Harald and Knud and daughter Estrid.

Efter Tveskægs død i år 1014 overtog Harald tronen som Harald den 2. After the death of Forkbeard in 1014, Harald took the throne as Harald the 2nd.

Da han døde efter fire år på tronen, overtog Knud den Store. When he died after four years on the throne, Canute the Great took over.

Han var ikke alene konge af Danmark, men også af England og Norge. He was not only king of Denmark, but also of England and Norway.

Han blev gift to gange og fik i alt fire børn. He married twice and had a total of four children.

Knud Hardeknud overtog tronerne som kun 17 år gammel - Knud Hardeknud took over the throne at just 17 years old.

- men englænderne foretrak Hardeknuds ældre halvbror. - but the English preferred Hardeknud's older half-brother.

I den anden ende havde nordmændene fået nok af det danske herredømme. At the other end, the Norwegians had had enough of Danish domination.

11-årige Magnus den Gode blev indsat som konge. 11-year-old Magnus the Good was installed as king.

I år 1042 var Hardeknud både ugift og barnløs, så da han døde - In 1042, Hardeknud was both unmarried and childless, so when he died

- blev Magnus den Gode kåret til dansk konge. - Magnus the Good was crowned Danish king.

Men Knud den Stores nevø, Sven Estridsen, krævede tronen. But Canute the Great's nephew, Sven Estridsen, claimed the throne.

Det lykkedes Sven Estridsen at fordrive Magnus den Gode. Sven Estridsen succeeded in driving out Magnus the Good.

I år 1047 kunne Sven Estridsen overtage titlen som konge af Danmark. In 1047, Sven Estridsen was able to take over the title of King of Denmark.

Nu var kronen atter i Gorm den Gamles slægt. Now the crown was once again in Gorm the Old's family.

Sven Estridsen fik ingen ægtefødte sønner. Sven Estridsen had no legitimate sons.

Men han fik 18 børn, og i alt nåede fem af hans sønner at bære kronen. But he had 18 children, and a total of five of his sons wore the crown.

Først overtog Harald Hen tronen i fire år, indtil han døde. First, Harald Hen took the throne for four years until he died.

Tronen videre til Knud den Hellige, indtil han blev myrdet i Odense. The throne passed to Canute the Holy until he was murdered in Odense.

Hans kone og søn flygtede, og Oluf Hunger overtog tronen. His wife and son fled, and Oluf Hunger took the throne.

Her sad han i ni år, indtil tronen gik videre til Erik Ejegod. He served for nine years until the throne passed to Erik Ejegod.

Han døde på Cypern under en pilgrimsrejse. He died in Cyprus during a pilgrimage.

Imens havde Harald Kesja styret kongeriget. Meanwhile, Harald Kesja had ruled the kingdom.

Den femte af Sven Estridsens sønner blev valgt til konge: Niels af Danmark. The fifth of Sven Estridsen's sons was elected king: Niels of Denmark.

Niels' søn, Magnus den Stærke, så frem til at overtage tronen. Niels' son, Magnus the Strong, looked forward to taking the throne.

Men han var nervøs for, at Knud Lavard også ville have tronen. But he was nervous that Knud Lavard also wanted the throne.

I 1131 begik Magnus derfor et af historiens mest berygtede mord. In 1131, Magnus committed one of history's most infamous murders.

Det indledte en krig mellem Niels og Magnus og Knud Lavards halvbror. This started a war between Niels and Magnus and Knud Lavard's half-brother.

Det kom til et slag, hvor først Magnus faldt, og senere blev også Niels myrdet. A battle ensued in which Magnus fell, and later Niels was also murdered.

Erik Emune nåede kun tre år på tronen, inden han selv blev dræbt i 1137. Erik Emune only managed three years on the throne before he himself was killed in 1137.

Flere af de oplagte kongsemner var mindreårige - Several of the obvious royal subjects were minors -

- blandt andet Erik Emunes søn. - among others Erik Emune's son.

Så magten gik til Erik Emunes søsters søn - So the power went to Erik Emune's sister's son -

- der sad på tronen fra 1137, til han abdicerede i 1146. - who sat on the throne from 1137 until he abdicated in 1146.

Hvem skulle overtage tronen? Erik Emunes søn, Sven Grathe? Who would take the throne? Erik Emune's son, Sven Grathe?

Eller Magnus den Stærkes søn? Eller hvad med myrdede Knud Lavards søn? Or Magnus the Strong's son? Or how about the son of murdered Knud Lavard?

Alle tre oldebørn af Sven Estridsen. All three great-grandchildren of Sven Estridsen.

Sjælland og Skåne valgte Sven. Knud blev konge af Jylland og Fyn. Zealand and Scania chose Sven. Canute became king of Jutland and Funen.

Men begge ville være hele Danmarks konge. But both wanted to be king of all Denmark.

Den tysk-romerske kejser erklærede Sven for enekonge. The Holy Roman Emperor declared Sven the sole king.

Valdemar blev hertug, mens Knud skulle være lensmand. Valdemar became duke, while Knud was to be sheriff.

Sven lod ikke Knud få Sjælland, så Valdemar støttede Knud. Sven did not let Canute have Zealand, so Valdemar supported Canute.

Knud og Valdemar blev kongehyldet, men så kom Sven tilbage med en hær. Canute and Valdemar were crowned kings, but then Sven returned with an army.

Sven fik Skånelandene. Knud fik Sjælland. Valdemar fik Jylland. Sven got the Scanian lands. Knud got Zealand. Valdemar got Jutland.

Alle var glade, men under et gilde i Roskilde blev Knud dræbt. Everyone was happy, but during a feast in Roskilde, Knud was killed.

Valdemar blev såret og flygtede. Han mente, at Sven stod bag mordet. Valdemar was wounded and fled. He believed Sven was behind the murder.

I år 1157 blev Sven dræbt under Slaget på Grathe Hede. In 1157, Sven was killed during the Battle of Grathe Hede.

Efterfølgende sad Valdemar på tronen i 25 år indtil 1182. Valdemar subsequently sat on the throne for 25 years until 1182.

Er du stadig med? Are you still with us?

Tronen gik videre til hans ældste søn, Knud den 6. The throne passed to his eldest son, Canute the 6th.

Tronen gik videre til Valdemar Sejr - The throne passed on to Valdemar Sejr.

- der tog Dannebrog med hjem fra Estland. - who brought the Dannebrog home from Estonia.

Eller gjorde han? Det har vi lavet en video om her. Or did he? We've made a video about it here.

Tronen gik ikke videre til Niels, der var født af en ukendt kvinde. The throne did not pass to Niels, who was born to an unknown woman.

Knud var en uægte søn. Valdemar den Unge døde i en ulykke. Knud was an illegitimate son. Valdemar the Younger died in an accident.

Så er vi fremme ved Erik Plovpenning. And now we've reached Erik Plovpenning.

Erik Plovpenning kom i strid med sin bror Abel. Erik Plowpenning came into conflict with his brother Abel.

Erik blev dræbt, og Abel mistænktes. Erik was killed and Abel was suspected.

Fordi Erik Plovpenning kun havde døtre, gik tronen videre til Abel. Because Erik Plovpenning only had daughters, the throne passed to Abel.

Han blev den danske konge med den korteste regeringstid på halvandet år. He became the Danish king with the shortest reign of one and a half years.

Abel fik fire børn, men kun et var gammelt nok til tronen, Valdemar. Abel had four children, but only one was old enough for the throne, Valdemar.

Han befandt sig i Frankrig, så hans fars bror Christoffer kom ham i forkøbet. He was in France, so his father's brother Christoffer beat him to it.

Tronen videre til hans ældste søn, Erik Klipping. The throne passed on to his eldest son, Erik Klipping.

Han ikke var myndig, så dronning Margrete Sambiria skulle regere landet. He was not of age, so Queen Margrete Sambiria would rule the country.

Han blev myndig i 1264 og sad på tronen til en nat i 1286 - He came of age in 1264 and sat on the throne until one night in 1286.

- hvor han blev myrdet i Finderup Lade med 56 knivstik. - where he was murdered in Finderup Lade with 56 stab wounds.

Tronen gik til Erik Menved, der fik 14 børn, der døde tidligt. The throne went to Erik Menved, who had 14 children who died early.

Tronen gik til hans lillebror, Christoffer den 2., der ikke var vellidt. The throne went to his younger brother, Christopher II, who was not well liked.

Han satte skatterne op. Et oprør ulmede. He raised taxes. A rebellion was brewing.

Christoffer flygtede til Tyskland med sin dronning og søn. Christopher fled to Germany with his queen and son.

Stormændene valgte den kun 11-årige Valdemar af Slesvig til konge. The nobles elected the 11-year-old Valdemar of Schleswig as king.

Han blev til Valdemar den 3. og var tipoldebarn til Abel. He became Valdemar the 3rd and was the great-great-grandson of Abel.

I 1329 kom Christoffer den 2. tilbage til Danmark - In 1329, Christopher II returned to Denmark.

- og blev konge for Skåne og Sjælland. Han døde i år 1332. - and became king of Scania and Zealand. He died in 1332.

Frem til 1340 var Danmark uden konge, indtil Valdemar Atterdag kom på tronen. Until 1340, Denmark was without a king until Valdemar Atterdag came to the throne.

Så ramte Den Sorte Død. Ud af hans seks børn levede kun to - Then the Black Death hit. Of his six children, only two lived.

- da Valdemar døde, døtrene Margrete og Ingeborg. - when Valdemar died, daughters Margrete and Ingeborg.

Tronen skulle gå til Margretes søn, Oluf. Han døde som 17-årig. The throne was to go to Margrethe's son, Oluf. He died at the age of 17.

Uden kone eller børn gik tronen til hans mor, Margrete. With no wife or children, the throne passed to his mother, Margrete.

Hun nåede at etablere Kalmarunionen. She managed to establish the Kalmar Union.

Hun fik bugseret sin søsters barnebarn Bugislav ind. She had her sister's grandson Bugislav towed in.

Han fik det mere nordiske navn Erik. He was given the more Nordic name Erik.

Da Margrete døde i år 1412, blev Erik af Pommern officielt regent. When Margrete died in 1412, Erik of Pomerania officially became regent.

Tronen gik videre til Christoffer den 3. - The throne passed on to Christopher III.

- som sønneløs pludselig døde af feber i 1448. - who died sonless suddenly of fever in 1448.

Rigsrådet tilbød tronen til hertugen af Sønderjylland, Adolf den 8. - The Imperial Council offered the throne to the Duke of Southern Jutland, Adolf the 8th.

- der var tiptipoldebarn af Erik Klipping. - who was the great-great-great-grandson of Erik Klipping.

Men han afslog og pegede på sin søsters søn, Christian - But he declined and pointed to his sister's son, Christian.

- der blev den første kong Christian. - who became the first King Christian.

Christian den 1. fik fem børn, men Oluf og Knud døde som spæd. Christian I had five children, but Oluf and Knud died in infancy.

Tronen gik til Hans. Da han døde, gik den til Christian den 2. - The throne went to Hans. When he died, it went to Christian II.

- der var "fremfusende" og "egenrådig" og derfor upopulær. - who was "pushy" and "opinionated" and therefore unpopular.

Stormændene var trætte af ham, og hans farbror erklærede ham krig. The nobles were tired of him and his uncle declared war on him.

18 dage senere blev Frederik hyldet som konge. 18 days later, Frederik was crowned king.

Den første kong Frederik var en realitet. The first King Frederik was a reality.

Tronen gik videre til Frederiks ældste søn, Christian den 3. The throne passed to Frederik's eldest son, Christian the 3rd.

Derfra videre til Frederik den 2., og så gik det stærkt. From there, it was on to Frederik the 2nd, and things went from there.

Christian den 4., Frederik den 3. - - Christian den 5., Frederik den 4., Christian the 4th, Frederik the 3rd - - - Christian the 5th, Frederik the 4th,

- Christian den 6., Frederik den 5., Christian den 7. og Frederik den 6. - Christian the 6th, Frederik the 5th, Christian the 7th and Frederik the 6th.

Han fik to drengebørn, som døde efter fødslerne. He had two male children who died after birth.

Derfor var Christian den 7.s halvbrors søn Christian - Therefore, Christian the 7th's half-brother's son Christian was

- den nærmeste arving til tronen efter Frederik den 6.s død i 1839. - the closest heir to the throne after Frederik VI's death in 1839.

Tronen gik videre til Frederik den 7., som underskrev Grundloven i 1849. The throne passed to Frederik the 7th, who signed the Constitution in 1849.

Han blev den sidste enevældige danske konge. He became the last absolute Danish king.

Uden arvinger var tronfølgen havnet i en blindgyde. Without heirs, the succession was at a dead end.

Der gik storpolitik i den, og Christian den 9. blev valgt. Major politics ensued and Christian the 9th was elected.

Han var gift med prinsesse Louise, oldebarn af Frederik den 5. He was married to Princess Louise, great-granddaughter of Frederik the 5th.

Han var tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldebarn af Christian den 3. He was the great-great-great-great-great-great-great-great-great-great grandson of Christian III.

Christian den 9. overtog dermed tronen med dronning Louise ved sin side. Christian the 9th took the throne with Queen Louise at his side.

De fik seks børn, og tronen gik til Frederik den 8. They had six children and the throne passed to Frederik the 8th.

Han fik otte børn, og tronen gik til den ældste, Christian den 10. He had eight children and the throne went to the eldest, Christian the 10th.

Han fik to sønner: Frederik og arveprins Knud. He had two sons: Frederik and Hereditary Prince Knud.

Frederik den 9. overtog tronen i 1947. Han fik ingen sønner, men tre døtre.

Tronfølgeloven af 1853 dikterede, at der kun var mandlig tronfølge i Danmark. The Act of Succession of 1853 dictated that there was only male succession to the throne in Denmark.

Så Frederik den 9.s bror, arveprins Knud, stod til at arve tronen. So Frederik the 9th's brother, Hereditary Prince Knud, stood to inherit the throne.

Men folk ville have indført kvindelig arvefølge. But people wanted female lineage.

Tronfølgeloven blev ændret, så kongens ældste datter - The Succession Act was changed so that the king's eldest daughter -

- prinsesse Margrethe, blev den første i arvefølgen. - Princess Margrethe, became the first in the line of succession.

I 1972 overtog Margrethe tronen og titlen som dronning Margrethe den 2. In 1972, Margrethe took over the throne and the title of Queen Margrethe the 2nd.

I arvefølgen står kronprins Frederik og hans ældste søn, prins Christian.

Gud bevare Danmark, hvor var det en ordentlig omgang. God save Denmark, that was quite a beating.

Ja, dronning Margrethe er i familie med Gorm den Gamle. Yes, Queen Margrethe is related to Gorm the Old.

Men slægtskabet går ikke i en lige linje - But the relationship isn't a straight line.

- men via kvindelinjer og fjerne slægtninge som ved Christian den 9. - but via female lines and distant relatives as with Christian the 9th.

Mange af jer er formentlig også i familie med Gorm den Gamle. Many of you are probably also related to Gorm the Old.

Hvis din familie har ført slægtstavler over tusind år tilbage i tiden. If your family has kept genealogical records going back over a thousand years.