×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Er det sundt at kede sig?

Er det sundt at kede sig?

Jeg keder mig.

Nettet er nede. Telefonen er død. Ingen af dine venner kan ses.

- Du keder dig. - Hvad skal jeg lave?

Men det er rigtigt, når de kedelige typer siger, at det er sundt for dig.

Jeg keder mig sådan.

I en tid, hvor telefonen kan slå selv de kedeligste stunder ihjel -

- er kedsomhed en mangelvare.

Hvornår har du sidst kedet dig uden mobilen i hånden?

Det er det kedeligste job, jeg har haft.

Tal fra 2017 viser, at danske unge på 15-19 år -

- bruger 2 t. og 11 min. på telefonen hver dag ud over den tid, de taler i den.

Det er en time mere end den gennemsnitlige dansker.

Jeg kan lide at spille fodbold. Og jeg har et akvarium.

Men det er sundt at kede sig. Det er nødvendigt, hvis du skal være kreativ.

Ud af kedsomhed vokser dagdrømme og eftertænksomhed.

Det træner hjernen til at huske bedre og mere detaljeret.

I en travl hverdag bliver hjernen dårligere til at huske.

Er du stresset, bliver det, hjernen husker, forsimplet.

Pas dog på, Hansen. Ellers går det galt.

Det er ikke det at kede sig, der er sundt.

Det er det, at man selv skal sætte hjernen i gang for at få tiden til at gå.

Så selv om det lyder kedeligt at kede sig, kan det have sine fordele.

Hvornår starter vi med at kede os?

Især hvis du vil finde din indre Picasso eller Drake frem.

Jeg keder mig. Nogle gange er jeg sammen med mine venner.

Kedsomhed kan være fundamentet for nye ideer, kreativitet og opfindsomhed.

Albert Einstein har lidt løst oversat sagt -

- at "kreativitet er den rest, der er tilbage, når man har spildt sin tid."

Dagligdagen bliver kedelig.

Når du keder dig, er hjernen mere aktiv, end når du laver en ting ad gangen.

Det er måske derfor, nogle hader det så meget.

I 2014 lavede to universiteter i USA 11 forsøg -

- hvor testpersonerne skulle sidde i et tomt rum mellem seks og 15 minutter.

De havde sluttet et apparat til kroppen -

- og gav sig selv milde elektriske stød, hvis kedsomheden blev for kedelig.

I et af forsøgene gav 12 ud af 18 mænd sig selv op til fire stød.

Det samme gjorde seks ud af 24 kvinder.

Studser du over forskellen, mistænker forskerne -

- at det kan hænge sammen med mænds større behov for spænding.

Det viste sig, at et flertal af personerne hellere ville gøre noget ubehageligt -

- end slet ikke at lave noget.

Det er ikke, fordi det, du laver på telefonen, svarer til at få stød.

Så dårligt selskab er telefonen ikke.

Men hvis du keder dig en dag, så lad være med at lange ud efter den.

Måske bliver det starten på et nyt Spotify-hit?

Er det sundt at kede sig? Ist es gesund, sich zu langweilen? Is it healthy to be bored?

Jeg keder mig. I'm bored.

Nettet er nede. Telefonen er død. Ingen af dine venner kan ses. The internet is down. Your phone is dead. None of your friends can be seen.

- Du keder dig. - Hvad skal jeg lave? - You're bored. - What do you want me to do?

Men det er rigtigt, når de kedelige typer siger, at det er sundt for dig. But it's true when the boring types say it's good for you.

Jeg keder mig sådan. I'm so bored.

I en tid, hvor telefonen kan slå selv de kedeligste stunder ihjel - At a time when the phone can kill even the most boring moments

- er kedsomhed en mangelvare. - boredom is in short supply.

Hvornår har du sidst kedet dig uden mobilen i hånden? When was the last time you were bored without your phone in your hand?

Det er det kedeligste job, jeg har haft. It's the most boring job I've ever had.

Tal fra 2017 viser, at danske unge på 15-19 år - Figures from 2017 show that Danish young people aged 15-19

- bruger 2 t. og 11 min. på telefonen hver dag ud over den tid, de taler i den. - spend 2 hrs and 11 min. on the phone every day, in addition to the time spent talking on it.

Det er en time mere end den gennemsnitlige dansker. That's an hour more than the average Dane.

Jeg kan lide at spille fodbold. Og jeg har et akvarium. I like to play soccer and I have an aquarium.

Men det er sundt at kede sig. Det er nødvendigt, hvis du skal være kreativ. But it's healthy to be bored. It's necessary if you want to be creative.

Ud af kedsomhed vokser dagdrømme og eftertænksomhed. Out of boredom grows daydreaming and contemplation.

Det træner hjernen til at huske bedre og mere detaljeret. It trains the brain to remember better and in more detail.

I en travl hverdag bliver hjernen dårligere til at huske. In a busy life, the brain becomes less able to remember.

Er du stresset, bliver det, hjernen husker, forsimplet. When you are stressed, what your brain remembers is simplified.

Pas dog på, Hansen. Ellers går det galt. Be careful, Hansen. Otherwise you'll be in trouble.

Det er ikke det at kede sig, der er sundt. It is not boredom that is healthy.

Det er det, at man selv skal sætte hjernen i gang for at få tiden til at gå. It's the fact that you have to put your brain into action to pass the time.

Så selv om det lyder kedeligt at kede sig, kan det have sine fordele. So while boredom may sound boring, it can have its benefits.

Hvornår starter vi med at kede os? When do we start to get bored?

Især hvis du vil finde din indre Picasso eller Drake frem. Especially if you want to bring out your inner Picasso or Drake.

Jeg keder mig. Nogle gange er jeg sammen med mine venner. I'm bored, sometimes I'm with my friends.

Kedsomhed kan være fundamentet for nye ideer, kreativitet og opfindsomhed. Boredom can be the foundation for new ideas, creativity and ingenuity.

Albert Einstein har lidt løst oversat sagt - Albert Einstein has loosely translated said

- at "kreativitet er den rest, der er tilbage, når man har spildt sin tid." - that "creativity is the residue left after wasting time".

Dagligdagen bliver kedelig. Daily life becomes boring.

Når du keder dig, er hjernen mere aktiv, end når du laver en ting ad gangen. When you're bored, your brain is more active than when you're doing one thing at a time.

Det er måske derfor, nogle hader det så meget. Maybe that's why some people hate it so much.

I 2014 lavede to universiteter i USA 11 forsøg - In 2014, two universities in the US conducted 11 trials

- hvor testpersonerne skulle sidde i et tomt rum mellem seks og 15 minutter. - where the test subjects had to sit in an empty room for between six and 15 minutes.

De havde sluttet et apparat til kroppen - They had connected a device to the body -

- og gav sig selv milde elektriske stød, hvis kedsomheden blev for kedelig. - and gave themselves mild electric shocks if the boredom got too tedious.

I et af forsøgene gav 12 ud af 18 mænd sig selv op til fire stød. In one experiment, 12 out of 18 men gave themselves up to four shocks.

Det samme gjorde seks ud af 24 kvinder. So did six out of 24 women.

Studser du over forskellen, mistænker forskerne - If you notice the difference, the researchers suspect that...

- at det kan hænge sammen med mænds større behov for spænding. - that it may be related to men's greater need for excitement.

Det viste sig, at et flertal af personerne hellere ville gøre noget ubehageligt - As it turned out, a majority of people would rather do something unpleasant

- end slet ikke at lave noget. - than doing nothing at all.

Det er ikke, fordi det, du laver på telefonen, svarer til at få stød. It's not because what you're doing on your phone is equivalent to getting a shock.

Så dårligt selskab er telefonen ikke. The phone is not that bad a company.

Men hvis du keder dig en dag, så lad være med at lange ud efter den. But if you get bored one day, don't reach for it.

Måske bliver det starten på et nyt Spotify-hit?